Byla 2S-1203-603/2013
Dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-09-17 sprendimo už akių peržiūrėjimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto UAB „Prestas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria atsiskyta tenkinti atsakovo UAB „Prestas“ pareiškimą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-09-17 sprendimo už akių peržiūrėjimo,

Nustatė

2ieškovas BĮ UAB „Lautra Motors” (toliau – ieškovas) ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Prestas“ (buvęs pavadinimas - UAB „AutoRental Baltic” (toliau – atsakovas)) 940,00 Lt skolą, 200,00 Lt baudą, 7500,00 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 711,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-03-26 sudarė automobilio nuomos sutartį Nr. MKN 20100326 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui laikinai už užmokestį naudotis ieškovui nuosavybės teise priklausančiu automobiliu Renault Clio, valst. Nr. ( - ) (toliau – automobilis), o atsakovas įsipareigojo naudoti automobilį pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir sutartu laiku mokėti nuomos mokestį bei visas kitas išlaidas, susijusias su šia Sutartimi. Suėjus Sutartyje nustatytam nuomos laikotarpiui, Sutartis buvo pratęsta ir atsakovas toliau naudojosi minėtu automobiliu, kurį ieškovui grąžino 2012 m. vasario mėn. pabaigoje. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nesilaikė Sutartyje numatyto įsipareigojimo laiku mokėti nuomos mokestį bei kitas išlaidas, todėl susidarė 940,00 Lt skola ieškovui už minėto automobilio nuomą. Atsakovas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nesilaikymo pasekmių, tačiau net ir ragintas, skolos ieškovui neapmokėjo, t.y. nevykdė savo prievolės laiku atsiskaityti už automobilio nuomą, todėl pagal Sutarties 18 punktą yra numatyta 200,00 Lt dydžio bauda. Atsakovas pagal Sutartį ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.524 straipsnį privalėjo techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę. 2012-02-19 įvykusio eismo įvykio metu automobilis buvo apgadintas, tačiau draudimo kompanija UAB „Ergo Lietuva” atsisakė išmokėti draudimo įmoką, nes eismo įvykis nelaikytinas draudiminiu, kadangi transporto priemonė buvo techniškai netvarkinga (padangų protektorių gylis neatitiko keliamų reikalavimų – buvo 1.7 mm ir 2.8 mm). UAB „Nepriklausomų autoekspertų biurą“ atliko minėto automobilio vertinimą ir buvo nustatyta, kad netikslinga remontuoti apgadintą automobilį. Dėl nurodyto, ieškovas patyrė 7500,00 Lt žalą, kurią privalo atlyginti atsakovas.

3Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nors jam dokumentai buvo įteikti tinkamai, todėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012-09-17 sprendimu už akių ieškinį patenkino visiškai ir ieškovui iš atsakovo priteisė 940,00 Lt skolą, 200,00 Lt baudą, 7 500,00 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-07-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1711,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašydamas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-09-17 sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad procesiniai dokumentai turėjo būti įteikti įmonės vadovui arba įmonėje dirbančiam asmeniui, o ne su įmone ryšio neturinčiam A. C.. Atsakovo vadovas negalėjo laiku susipažinti su procesinių dokumentų turiniu, pateikti atsiliepimą į ieškinį ir praleido terminą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovas teigė, kad yra atsiskaitęs su ieškovu, nors įsiskolinimą apmokėjo pavėluotai, t.y. esant iškeltai civilinei bylai. Automobilio būkle, einamuoju remontu turėjo rūpintis ieškovas. Sugedus automobiliui nuomininkas įsipareigoja jį remontuoti nuomotojo rekomenduojamame autoservise; nuomotojas nedengia automobilio remonto išlaidų, jeigu gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios. Ieškovas periodiškai apžiūrėdavo automobilį, atlikdavo būtinus darbus savo sąskaita. Automobilis buvo subnuomotas UAB „Miko ir Tado leidykla“ spaustuvės darbuotojui L. S.. 2011 m. rugsėjo mėn. automobilis Renault Clio sugedo ir L. S. apie tai informavo ieškovą, kuris pasirūpino automobilio remontu ir pristatė jį subnuomininkui. Ieškovas visą nuomos laikotarpį rūpinosi automobilio technine būkle, saugumu, todėl pagal CK 6.206 straipsnį, ieškovas tinkamai nevykdė savo pareigos, neužtikrino automobilio techninės būklės dėl ko eismo įvykis pripažintas nedraudiminiu, todėl ir visa atsakomybė tenka ieškovui. Pagal UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitą Nr. 2120659, automobilio Renault Clio, valt. Nr. ( - ), visos padangos atitiko įstatymo numatytą minimumą, t.y. protektoriaus gylis buvo ne mažesnis už 3 mm. Atsakovas nesutinka su 7 500,00 Lt žalos priteisimu ir prašo panaikinti sprendimą už akių.

5Atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškinys atsakovui įteiktas tinkamai. Pagal šalių sudarytą Sutartį, atsakovas turėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau 2012-08-07, t.y. jau esant pateiktam ieškiniui, jis buvo neapmokėjęs 980,00 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą serija AA Nr. 0005218 (apmokėjimo terminas – 2012-02-01). Atsakovui pavėluotai apmokėjus minėtą PVM sąskaitą faktūrą, kyla pareiga atlyginti ieškovui patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas, todėl buvo pagrįstai reikalauta 200,00 Lt baudos (Sutarties 18 punktas). Atsakovas klaidingai interpretuoja Sutartį nurodydamas, kad automobilio tinkama būkle ir einamuoju remontu turėjo rūpintis ieškovas. Sutarties 13 punktas tvirtina, jog būtent atsakovas turėjo rūpintins tinkamu automobilio eksploatavimu. Sutarties galiojimo metu atsakovas naudojosi automobiliu ir apie bet kokį automobilio gedimą ar trūkumą, privalėjo informuoti ieškovą. Minėtas automobilis buvo apgadintas eismo įvykio metu (2012-02-19), kai jo nesuvaldžius, automobilis ėmė slysti ir atsitrenkė į atitvarus. Atlikus transporto priemonės apžiūrą nustatyta, kad galinės padangos neatitiko žieminėms padangoms keliamų reikalavimų – jų protektoriaus gylis buvo 1.7 mm ir 2.8 mm, todėl UAB „Ergo Lietuva“ nelaikė įvykio draudiminiu ir atsisakė sumokėti draudimo išmoką (priežastis – techniškai netvarkinga transporto priemonė). Apgadinto automobilio remontuoti netikslinga ir todėl ieškovas patyrė 7500,00 Lt žalą. Sutarties 9 punkto e dalyje nurodyta, kad atsakovas privalo atlyginti visą eismo įvykio metu padarytą žalą ir išlaidas, jeigu įvyko nedraudiminis įvykis ar įvykį sąlygojo atsakovo nesilaikymas Sutartyje numatytų automobilio eskploatacijos draudimų bei apribojimų.

6Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-11-30 nutartimi atsakovui atnaujintas terminas paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir pareiškimas priimtas.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi netenkino atsakovo pareiškimo dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-09-17 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas konstatavo, kad nei įstatyme, nei teismų praktikoje nėra įtvirtinta galimybė panaikinus sprendimą už akių atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės tuo atveju, jei teismui nėra pateikiami įrodymai, galintys turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, taigi, net ir nustačius, jog atsakovas neatvyko į teismo posėdį (nepateikė atsiliepimo ar parengiamojo procesinio dokumento) dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku informuoti teismo, priimtas sprendimas už akių negali būti naikinamas vien dėl šios priežasties, nesant jokių įrodymų, leidžiančių pagrįstai abejoti šio sprendimo pagrįstumu. Teismas nurodė, kad ieškovo ieškinys dėl skolos, netesybų ir žalos priteisimo iš atsakovo priimtas 2012-07-19, atsakovui buvo išsiųstas ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo nuorašai ieškinyje nurodytu atsakovo faktinės buveinės adresu. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas rodo, kad atsakovas nurodytu adresu yra registruotas nuo 2007-07-03, todėl laikytina, kad atsakovas neįrodė aplinkybių, jog jam procesiniai dokumentai nebuvo tinkamai įteikti. Teismas nustatė, kad atsakovas nesutikimą su priimtu sprendimu už akių grindė šalių 2010-03-26 sudaryta Sutartimi, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui laikinai už užmokestį naudotis ieškovui nuosavybės teise priklausančiu automobiliu, o atsakovas įsipareigojo naudotis automobiliu laikantis sutartyje nustatytos tvarkos. Pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą serija AA Nr. 0005218, atsakovas turėjo ieškovui sumokėti 980,00 Lt (apmokėjimo terminas – 2012-02-01), tačiau atsakovas šią sąskaitą apmokėjo vėliau, t.y. 2012-08-07, kai ieškovas buvo pateikęs ieškinį teismui. Teismo vertinimu, šios aplinkybės rodo, kad ieškovas pagrįstai pateikė ieškinį teismui. Šalių sudarytos Sutarties 18 punktas numato, kad „už laiku neapmokėtą sąskaitą nuomininkui priskaičiuojama bauda lygi 20 proc. nuo neapmokėtos sumos, bet ne mažesnė kaip 200,00 Lt. Uždelsus sumokėti nuomos mokestį, nuomininko mokėjimai visų pirma užskaitomi kaip bauda ir delspinigiai, ir tik po to kaip sąskaitos apmokėjimas“, todėl atsakovui pavėluotai apmokėjus pateiktą sąskaitą, ieškovas turėjo teisę reikalauti sumokėti baudą, dėl ko šalys susitarė Sutartyje. Pagal CK 6.524 straipsnį, nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Šalys susitarė (Sutarties 2 ir 13 punktai), kad atsakovas naudosis automobiliu sutartyje nustatyta tvarka bei sutartu būdu mokėsi nuomos mokestį ir visas kitas išlaidas, susijusias su šia sutartimi. Atsakovas sutiko su sutarties sąlygomis ir įsipareigojo jas vykdyti. Šalys susitarė, kad ieškovas (nuomotojas) nedengia automobilio remonto išlaidų, jei gedimas įvyko dėl atsakovo (nuomininko) kaltės, neapdairumo ar tyčios ir šiais atvejais išlaidų nedengia draudimas bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Iš nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad ne ieškovas turi rūpintis tinkama automobilio eksploatacija, nes automobilio nuomos sutarties galiojimo metu atsakovas naudojosi automobiliu ir turėjo informuoti ieškovą apie bet kokį automobilio gedimą ar trūkumą. Teismo vertinimu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais: 2010-03-26 Automobilio nuomos sutartimi Nr. MKN 20100326, 2012-06-26 UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaita Nr. 2120659, 2012-03-13 UADB „Ergo Lietuva“ pranešimu apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką, ieškovas pagrindė savo reikalavimą dėl 7500,00 Lt žalos atlyginimo.

8Atskirajame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą; nušalinti nuo bylos nagrinėjimo teisėją G. Ž. ir paskirti kitą teisėją; atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-09-17 spredimo už akių peržiūrėjimo pateikti; panaikinti 2012-09-17 sprendimą už akių ir bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti; sustabdyti vykdomąją bylą pagal 2012-09-17 sprendimą už akių. Atskirąjį skundą atsakovas grindė 2012-11-19 prašyme atnaujinti terminą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstytais motyvais.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašė atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į atskirąjį skundą ieškovas grindė 2012-12-19 atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstytais motyvais papildomai nurodydamas, kad atsakovas įrodinėjo, jog kadangi automobilis buvo subnuomojamas, 2012-02-19 eismo įvykio metu transporto priemonę vairavo UAB „Interlux“ darbuotojas, todėl dėl šio įvykio ieškovo patirtą žalą privalo atlyginti subnuomininkas. Tačiau Sutartimi atsakovui nebuvo suteikta teisė vienašališkai, be ieškovo žinios, subnuomoti automobilį. Ieškovas apie subnuomos sutartį informuotas nebuvo, todėl prieš jį pagal Sutartį atsakingas atsakovas.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl civilinė byla nagrinėjama atskirojo skundo ribose.

12Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį, esant ieškovo prašymui, sprendimą už akių gali būti priimamas atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Teismo sprendimo už akių priėmimas yra viena iš procesinių poveikio byloje dalyvaujančiam asmeniui, nesirūpinančiam procesu ir koncentruotu bylos nagrinėjimu, tai yra viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Tačiau ji turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, nes teismo sprendimo už akių instituto specifika ir tikslai lemia, kad šalis, dėl kurios priimtas toks sprendimas, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas pareiškė teisme ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 940,00 Lt skolą, 200,00 Lt baudą, 7500,00 Lt žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Teismui priėmus ieškinį, atsakovui nustatytas 30 dienų terminas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimui į ieškinį pateikti. Teismo pranešimas buvo išiųstas ir įteiktas atsakovo Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012-09-17 sprendimu už akių ieškinį patenkino visiškai ir ieškovui iš atsakovo priteisė 940,00 Lt skolą, 200,00 Lt baudą, 7 500,00 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-07-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1711,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Teismas 2013-11-30 nutartimi atsakovui atnaujino terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir atsakovo pareiškimą priėmė. Todėl apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja apelianto argumentų, susijusių su termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti atnaujinimu.

15Apeliantas prašė sprendimą už akių panaikinti tuo pagrindu, jog įstatymo nustatyta tvarka procesiniai dokumentai jam įteikti nebuvo, teismo 2012-09-17 sprendimas už akių neteisėtas ir nepagrįstas, nes atsakovas nėra skolingas ieškovui pagal šalių sudarytą Sutartį, teismas šią Sutartį netinkamai išaiškino ir nepagrįstai priteisė ieškovui žalos dėl autoįvykio atlyginimą.

16Vadovaujantis CPK 288 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių: byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių; šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Todėl pagal CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatą, siekančiai sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo šaliai būtina nurodyti ir įrodyti aplinkybes, patvirtinančias procesinio dokumento nepateikimo per nustatytą terminą ir teismo neinformavimo apie negalėjimą pateikti atitinkamus procesinius dokumentus priežasčių svarbumą, taip pat aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo tesiėtumui ir pagrįstumui, bei tai patvirtinančius įrodymus. Šaliai nepakanka įrodyti bent vieną iš nurodytų aplinkybių, ji privalo įrodyti visų trijų aplinkybių visumą.

17Byloje esantys duomenys tvirtina, kad laikantis CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos pranešimas bei ieškinio nuorašas su priedais atsakovui jo buveinės adresu buvo įteikti 2012-08-06. Taigi, nuo šios dienos atsakovas buvo informuotas apie jam inicijuotą civilinę bylą, procesines teise ir pareigas bei jų nevykdymo pasekmes. Atsakovas apeliuoja į tai, kad procesiniai dokumentai turėjo būti įteikti įmonės vadovui arba įmonėje dirbančiam asmeniui, o ne jokio ryšio su įmone neturinčiam asmeniui, tačiau nepateikia pakankamų, objektyvių įrodymų (CPK 178 straipsnis), kad teismo procesinius dokumentus atsakovo buveinės adresu priėmęs asmuo nėra darbo teisiniais santykiais susijęs su atsakovu.

18Byloje nustačius, kad ieškovas prašė priimti sprendimą už akių (b.l. 2), teismas išaiškino atsakovui atsiliepimo į ieškinį nepateikimo teisinius padarinius (b.l. 57), teismo pranešimas kartu su ieškiniu tinkamai įteikti atsakovui (b.l. 59-61) pripažintina, kad egzistavo visos CPK 285 straipsnyje numatytos būtinosios sąlygos teismui priimti sprendimą už akių.

19Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo ir įvertino atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Apeliantas atskirajame skunde iš esmės pakartojo pareiškime išdėstytus teismo 2012-09-17 sprendimo sprendimo už akių neteisėtumo ir nepagrįstumo argumentus ir išvardino juos pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad šioje proceso stadijoje pateikti teismo sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo įrodymai netiriami ir nevertinami, o yra vertinama, ar jie kelia pakankamai abejonių teismo sprendime padarytų išvadų teisingumui. Ir tik tuo atveju, jeigu šie įrodymai kelia pagrįstų abejonių dėl sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo, šie įrodymai įstatymo nustatyta tvarka tirtini ir įvertintini bylą nagrinėjant iš esmės po to, kai sprendimas už akių panaikinamas ir bylos nagrinėjimas atnaujinamas.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog aplinkybė, kad pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą serija AA Nr. 0005218 atsakovas turėjo ieškovui sumokėti 980,00 Lt iki 2012-02-01, tačiau sąskaitą apmokėjo vėliau, t.y. 2012-08-07, ieškovui pareiškus ieškinį teisme, rodo, kad ieškovas pagrįstai pateikė ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo išvadai, kad ieškovo reikalavimas dėl 200,00 Lt baudos priteisimo yra pagrįstas, nes šalių sudarytos Sutarties 18 punkte aiškiai nurodyta, kad už laiku neapmokėtą sąskaitą nuomininkui priskaičiuojama bauda lygi 20 proc. nuo neapmokėtos sumos, bet ne mažesnė kaip 200,00 Lt, o atsakovas nepateikė įrodymų apie šios Sutarties nuostatos pakeitimą teisės aktuose nustatyta tvarka ar šalių rašytinį susitarimą dėl baudos netaikymo už PVM sąskaitos faktūros serija AA Nr. 0005218 pavėluotą apmokėjimą.

21Sutarties 5 punktu atsakovas patvirtino, kad gavo iš ieškovo automobilį geros techninės būklės, be jokių eismo įvykių žymių ar sugadinimų, <...> ir įsipareigojo Sutarties galiojimo laikotarpiu atsakyti prieš ieškovą už automobilio saugumą ir Sutarties bendrųjų sąlygų vykdymą (Sutarties 8 d) punktas). Pagal CK 6.524 straipsnį, nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Šalių sudarytos Sutarties 13 punktu atsakovas įsipareigojo automobiliui sugedus jį remontuoti nuomotojo rekomenduojamame autoservise. Šiame Sutarties punkte taip pat numatyta, jog nuomotojas nedengia automobilio remonto išlaidų, jeigu gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios ir šiais atvejais išlaidų nedengia draudimas. Iš nurodyto negalima konstatuoti, kad už tinkamą automobilio eksploataciją atsakingas ieškovas, tokios išvados nepakeičia ir nepanaikina nuomotojo įsipareigojimas apmokėti transporto priemonės remonto išlaidas.

22Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog kadangi jis automobilį subnuomojo, 2012-02-19 eismo įvykio metu padarytą žalą privalo atlyginti subnuomininkas. Pagal CK 6.490 straipsnio 6 dalį, subnuomos ar panaudos atveju atsakingas nuomotojui pagal nuomos sutartį yra nuomininkas. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, jog ginčo automobilį subnuomojo turėdamas ieškovo sutikimą (CK 6.527 straipsnio 1 dalis).

23Kadangi ieškovas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad sprendimas už akių buvo neteisingas (CPK 288 straipsnio 4 dalis), darytina išvada, kad nėra pagrindo tenkinti prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir atnaujinti bylos nagrinėjimą.

24Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė atsakovo prašymą, nenustatęs nei vienos iš sąlygų, būtinų panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Kadangi teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008), atmesdamas atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismas pritaria žemesnės instancijos teismo nutarties motyvams ir jų nekartoja. Išnagrinėjus bylą spręstina, jog CPK normomis nustatytų pagrindų naikinti sprendimą už akių nėra, todėl ginčijama nutarties, priimta nepažeidžiant procesinių teisės normų, paliekama nepakeista, o atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Atskirajame skunde atsakovas pareiškė pakartotinį prašymą sustabdyti vykdomąją bylą pagal 2012-09-17 sprendimą už akių. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Atsakovas nepateikė įrodymų apie tai, kad vykdymo veiksmai, kuriuos jis prašo sustabdyti, apskritai būtų pradėti, ir niekaip nepagrindė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir paskirtis – preliminariomis priemonėmis pašalinti arba sumažinti galimos žalos ateityje kilimą, nesant duomenų apie pradėtus vykdymo veiksmus ir atitinkamos žalos grėsmę, taip pat pripažinus nepagrįstu pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atsakovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas kaip neatitinkantis laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirties ir tikslų. Dėl to atsakovo prašymas netenkintinas.

26Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį nepakeistą.

28Netenkinti atsakovo UAB „Prestas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas BĮ UAB „Lautra Motors” (toliau – ieškovas) ieškiniu... 3. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nors jam... 4. Atsakovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių... 5. Atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas... 6. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-11-30 nutartimi atsakovui atnaujintas... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi netenkino... 8. Atskirajame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašė atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 12. Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį, esant ieškovo prašymui, sprendimą už... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas pareiškė teisme ieškinį,... 14. Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą... 15. Apeliantas prašė sprendimą už akių panaikinti tuo pagrindu, jog įstatymo... 16. Vadovaujantis CPK 288 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjęs pareiškimą dėl... 17. Byloje esantys duomenys tvirtina, kad laikantis CPK 123 straipsnio 4 dalyje... 18. Byloje nustačius, kad ieškovas prašė priimti sprendimą už akių (b.l. 2),... 19. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog aplinkybė, kad pagal... 21. Sutarties 5 punktu atsakovas patvirtino, kad gavo iš ieškovo automobilį... 22. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus,... 23. Kadangi ieškovas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė atsakovo prašymą,... 25. Atskirajame skunde atsakovas pareiškė pakartotinį prašymą sustabdyti... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 27. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį... 28. Netenkinti atsakovo UAB „Prestas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos...