Byla e2-413-407/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria sustabdyta bylos dalis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal apeliantės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria sustabdyta bylos dalis,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Idea group“ pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ dėl neteisėto žymens „IDEA GROUP“, juridinio asmens pavadinimo, domeno vardo naudojimo uždraudimo. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovai, kurie teikia tapačias paslaugas ir yra konkuruojantys juridiniai asmenys, savo veikloje be ieškovės sutikimo naudoja tapatų ir/ar klaidinamai panašų žymenį „IDEA GROUP“, įregistravo ir naudoja domeno vardą groupidea.lt. Šio ieškinio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. e2-3781-881/2017.
 2. Ieškovas OÜ „Big Idea Group“ pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Idea group“ dėl prekės ženklo registracijos „iG idea Group“ pripažinimo negaliojančia 35 klasės paslaugoms, įpareigojimo pakeisti atsakovės pavadinimą, nutraukti žymens „Idea Group“, įskaitant domeno www.ideagroup.lt, naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovės pavadinimas „Idea group“, jai priklausantis prekių ženklas „iG idea Group“ bei jos vardu registruotas domeno vardas ideagroup.lt yra klaidinančiai panašūs į ieškovo prekių ženklą „+IDEA group Design & Logistics“. Šio ieškinio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. e2-5178-585/2017.
 3. Vilniaus apygardos teismo l. e. teismo pirmininkės pareigas teisėjos 2017 m. spalio 6 d. nutartimi šios civilinės bylos buvo sujungtos, motyvuojant tuo, kad abiejose bylose nagrinėjami reikalavimai yra taip susiję, jog bylų negalima nagrinėti atskirai. Nutartyje nurodyta, kad ieškovės UAB „Idea group“ reikalavimai civilinėje byloje Nr. e2-3781-881/2017 negali būti nagrinėjami, kol nebus išspręsti reikalavimai jos pačios atžvilgiu civilinėje byloje Nr. e2-5178-585/2017. Kadangi atsakovai civilinėje byloje Nr. e2-3781-881/2017 ir ieškovas civilinėje byloje Nr. e2-5178-585/2017 yra susiję asmenys, teismas sprendė, kad bylos stabdymas nėra tikslingas. Teismas nurodė, kad racionaliausia bylas nagrinėti kartu, nes taip ginčai bus išspręsti greičiau ir teisingiau.
 4. OÜ „Big Idea Group“, UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą priimti dalinį sprendimą dėl ieškovės OÜ „Big Idea Group“ reikalavimų. Nurodė, kad tik išnagrinėjus OÜ „Big Idea Group“ reikalavimą atsakovei UAB ,,Idea group“, bus galimas UAB ,,Idea group“ reikalavimų nagrinėjimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi, be kita ko, sustabdė bylos dalį pagal ieškovės UAB ,,Idea group“ ieškinį atsakovams UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“, kol bus išnagrinėtas ginčas pagal OÜ „Big Idea Group“ ieškinį UAB ,,Idea group“ ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas.
 2. Teismas nurodė, kad nuo ginčo pagal OÜ „Big Idea Group“ ieškinį UAB ,,Idea group“ tiesiogiai priklauso UAB ,,Idea group“ reikalavimo teisės atsakovams UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ likimas, t. y. pirmiau išnagrinėtiname ginče sprendžiamas klausimas dėl UAB ,,Idea group“ pareikšto reikalavimo pagrindo jį ginčijant. Nors CPK 261 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismas sustabdo bylą gavus skundą dėl sprendimo dėl ieškinio pagrindo, tačiau šiuo atveju teismas sprendžia, kad yra pagrindas bylą sustabdyti fakultatyviuoju CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu.
 3. Teismas nurodė, kad, sustabdžius bylos dalį, kartu išsprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl UAB ,,Idea Group“ teisės gauti iš UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ rašytinius įrodymus.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde apeliantė UAB ,,Idea group“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – nustatyti, kad nėra pagrindo sustabdyti bylos dalį pagal apeliantės ieškinį atsakovams UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu iki bus išnagrinėtas ginčas pagal OÜ „Big Idea Group“ ieškinį UAB ,,Idea group“ ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiama nutartimi teismas pakartotinai išsprendė klausimą, kuris jau buvo išspręstas 2017 m. spalio 6 d. nutartimi (atmestas), tokiu būdu paneigdamas 2017 m. spalio 6 d. nutartį. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė jokių aplinkybių dėl OÜ „Big Idea Group“, UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ pareikšto prašymo dėl dalinio sprendimo priėmimo, nors, akivaizdu, kad skundžiama nutartimi buvo išspręstas šis prašymas.
  2. Teismo nutartyje nurodytas motyvas, kad nuo OÜ „Big Idea Group“ iškelto ginčo išsprendimo priklauso apeliantės pareikštų reikalavimų likimas, nėra pakankamas pagrindas stabdyti bylos dėl apeliantės pareikštų reikalavimų dalį. Negalimumą nagrinėti bylą turi lemti tai, jog teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi esminę reikšmę sprendžiant tam tikrus bylos reikalavimus. Šiuo atveju byloje nėra jokių kliūčių visus reikalavimus nagrinėti kartu. OÜ „Big Idea Group“ reikalavimo patenkinimas savaime negalės būti pagrindas atmesti apeliantės reikalavimus, nes apeliantės ieškinio pagrindą sudarančios aplinkybės vis tiek turės būti išanalizuotos ir įvertintos sprendžiant jos reikalavimų pagrįstumo klausimą. Be to, įvertinus tiek OÜ „Big Idea Group“, tiek apeliantės pareikštus reikalavimus, matyti, jog aplinkybės, reikšmingos šalių pareikštiems reikalavimams, yra betarpiškai susijusios ir jų tinkamas išsiaiškinimas ir įvertinimas galimas tik ginčus nagrinėjant kartu. Bylos dalies sustabdymas yra nepateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo aspektais.
  3. Teismas nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą sustabdyti bylos dalį. Iš skundžiamos nutarties motyvų neaišku dėl kokių konkrečių pagrindų bylos dalis buvo sustabdyta CPK 164 straipsnio 4 dalies pagrindu.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą OÜ „Big Idea Group“ prašo jį atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant šį atsiliepimą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Nors bylos sustabdymą reglamentuojančiose CPK normose tiesiogiai nėra nustatyta galimybė stabdyti bylos dalį, tačiau toks procesinis veiksmas iš esmės yra galimas. Tokia procesinė situacija įmanoma dėl civiliniame procese egzistuojančių dalinio sprendimo ir sprendimo dėl ieškinio pagrindo institutų (CPK 261 str. 1, 3 d.). Apeliantės teisių į prekių ženklą ginčijimas turi esminę reikšmę nagrinėjamai bylai, kadangi tik nustačius, ar vis dar egzistuoja apeliantės ieškinio pagrindas, bus galima spręsti dėl jos reikalavimų pagal pareikštą ieškinį pagrįstumo. Teismui patenkinus OÜ „Big Idea Group“ ieškinį, išnyktų apeliantės ieškinio pagrindas, o tuo pačiu netektų prasmės ir tikslingumo reikalavimas pateikti rašytinius įrodymus.
  2. Skundžiama nutartimi teismas nepaneigė Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 6 d. nutarties, nes minėtoje nutartyje taip pat konstatuota, kad UAB „Idea group“ reikalavimai civilinėje byloje Nr. e2-3781-881/2017 negali būti nagrinėjami, kol nebus išspręsti reikalavimai jo paties atžvilgiu civilinėje byloje Nr. e2-5178-585/2017.
  3. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas dėl skundžiamos nutarties motyvų neišsamumo. Teismas aiškiai nurodė dėl kokių aplinkybių sustabdo bylos nagrinėjimą ir aiškiai nurodė teisinį pagrindą – CPK 164 straipsnio 4 punktą ir 261 straipsnio 3 dalį.

6Teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje 2017 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą dėl ieškinio pagrindo (CPK 179 str. 3 d.). Pagal CPK 261 straipsnio 4 dalį apskundus sprendimą dėl ieškinio pagrindo, teismas sustabdo bylą iki teismo sprendimo dėl ieškinio pagrindo įsiteisėjimo. Nagrinėdamas apeliantės atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria sustabdyta bylos dalis, apeliacinės instancijos teismas nevertina sprendimo dėl ieškinio pagrindo teisėtumo ir pagrįstumo. Kadangi CPK 216 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nustatyta teismo pareiga sustabdyti bylą iki teismo sprendimo dėl ieškinio pagrindo įsiteisėjimo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties, kuria sustabdyta bylos dalis iki įsiteisės sprendimas dėl ieškinio pagrindo. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, minėtas pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimas dėl ieškinio pagrindo nėra įsiteisėjęs – jis yra apskųstas apeliacine tvarka.
 2. Vienas iš atskirojo skundo argumentų yra tas, kad skundžiama nutartimi yra paneigta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartis, kuria civilinė byla pagal ieškovo OÜ „Big Idea Group“ ieškinį apeliantei UAB ,,Idea group“ ir civilinė byla pagal apeliantės UAB ,,Idea group“ ieškinį atsakovams UAB „Euro RSCG PR“ ir UAB ,,Big idea goup Lietuva“ buvo sujungtos, o ne sustabdytos. Su tokiu atskirojo skundo argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Teismas, spręsdamas sustabdyti bylą ar ne, sprendžia procesinio pobūdžio klausimą, todėl teismo pasisakymas procesiniu klausimu neturi res judicata (galutinio teismo sprendimo) galios. Teismo nutartys dėl procesinio pobūdžio klausimų neatima galimybės vėliau byloje motyvuotai priimti kitokį procesinį sprendimą.
 3. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, naikinti skundžiamos nutarties, kuria sustabdyta bylos dalis, nėra pagrindo. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai neturi reikšmės šio klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 4. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą teismas išsprendžia priimdamas byloje galutinį procesinį sprendimą atsižvelgdamas į bylos rezultatą (CPK 93 str. 270 str. 5 d. 3 p.). Dėl šios priežasties šalių pateikti prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šioje proceso stadijoje nenagrinėjami. Šie klausimai turės būti sprendžiami priimant galutinį sprendimą byloje, priklausomai nuo bylos baigties.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai