Byla 2-17086-475/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Autokausta“, UAB „Akiro“, UAB „AVA Statyba“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjų UAB „Autokausta“, UAB „Akiro“, UAB „AVA Statyba“ prašymas dėl 2015-06-15 taikos sutarties patvirtinimo.

3Pareiškėjai prašyme nurodė, kad 2015-05-14 Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-681-180/2015, pagal UAB „Akiro“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015-03-17 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1424-343/2015 pagal UAB „Autokausta“ ieškinį atsakovams Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir UAB „Akiro“ (veikiančiai jungtinėje veikloje kartu su UAB „AVA Statyba“), dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, viešajame pirkime Nr. 154673, panaikinimo, priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė Kauno apygardos teismo 2015-03-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - UAB „Autokausta“ ieškinį atmesti. Pareiškėjai siekdami išvengti galimų ginčų ateityje bei darydami vienas kitam nuolaidas, prašo teismo patvirtinti tarp šalių pasirašytą taikos sutartį. Pareiškėjai supranta, kad teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CK 6.983 str. taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr.A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo“), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 str.) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

7Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 - 291 str., 579 - 582 str.,

Nutarė

9Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų UAB „Autokausta“, a.k. 135007799, UAB „Akiro“, į.k. 300605251, UAB „AVA Statyba“, į.k. 134963680, šiomis sąlygomis:

10„1. Šalys (UAB „Akiro“, UAB „AVA statyba“ ir UAB „Autokausta“) pareiškia ir patvirtina, kad viena kitai neturi, nereiškia ir ateityje nereikš jokių pretenzijų dėl:

111.1. viešojo pirkimo Nr. 154673;

121.2. dėl UAB „Autokausta“ iniciuoto teisminio ginčo dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 154673 panaikinimo;

131.3.dėl UAB „Autokausta“ iniciatyva Kauno apygardos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

142. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR Civilinio proceso kodekse.

153. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Šalims galioja bei yra vykdytina nepriklausomai nuo to, ar ši taikos sutartis bus patvirtinta teismo.

164. Šią Sutartį Kauno apylinkės teismui tvirtinti pateikia UAB „Autokausta“.

175. Ši Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius pateikiamas Sutartį tvirtinančiam teismui, kiti egzemplioriai po vieną kiekvienai Šaliai.“

18Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjams.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai