Byla 2A-681-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Akiro“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1424-343/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ieškinį atsakovams Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir uždarajai akcinei bendrovei „Akiro“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Autokausta“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti šiuos atsakovo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sprendimus:

 • 2014 m. gruodžio 18 d. rašte išdėstytą sprendimą netenkinti ieškovo pretenzijos;
 • 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. VPT2-1132, kuriuo panaikintas 2014 m. lapkričio 4 d. rašte išdėstytas sprendimas dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo;
 • 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. VPT2-1163, kuriuo panaikintas 2014 m. spalio 28 d. sprendimas pripažinti, kad UAB „Autokausta“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus ir ieškovo pasiūlymas atmestas;
 • 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. VPT2-1164, kuriuo pirkimo laimėtoju pripažintas UAB „Akiro“ pasiūlymas;
 • Pripažinti, kad atsakovo 2014 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. VPT2-1908 išdėstytas sprendimas dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo ir galiojantis;
 • Įpareigoti atsakovą Lietuvos sveikatos mokslų universitetą sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Autokausta“.

4Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto supaprastintame skelbiamų derybų būdu vykdomame pirkime „Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro (250 vienetų galvijų prieauglio ferma) techninio–darbo projekto parengimo ir PVP paslaugų bei statybos darbų ir technologinės įrangos pirkimas“. Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 28 d. informavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus ir pakvietė jį atvykti į derybas, o 2014 m. lapkričio 4 d. raštu informavo, kad sudarė pasiūlymų eilę; pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Autokausta“ pasiūlymą. Vėliau 2014 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. VPT2-11632 perkančioji organizacija informavo, kad panaikina savo sprendimą, nurodytą 2014 m. lapkričio 4 d. rašte, nutarusi tęsti pirkimo procedūras, pakartotinai vertinant ieškovo pasiūlymą, o 2014 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. VPT2-1163 informavo, kad panaikina savo 2014 m. spalio 28 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas ir UAB „Autokausta“ pasiūlymą atmetė, konstatavęs, kad jis (ieškovas) neturi teisės atlikti pirkimo objektą sudarančių darbų: topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo bei inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų. Perkančioji organizacija 2014 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. VPT2-1164 informavo, kad sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Akiro“ pasiūlymą. Nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais, ieškovas 2014 m. gruodžio 10 d. pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta.

5Mano, kad perkančiosios organizacijos sprendimai, išdėstyti raštuose Nr. VPT2-1132, VPT2-1163, VPT2-1164 ir VPT2-1356, kuriais pakartotinai vertintas ir atmestas ieškovo pasiūlymas, yra neteisėti, todėl naikintini, nes pažeidžia viešųjų pirkimų principus.

6Pirkimo sąlygų V skyriaus 5.3 punkte buvo nurodyti pagrindiniai darbai, kuriuos tiekėjas privalo atlikti savo jėgomis. Nei topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo, nei inžinerinių geologinių tyrimų darbai nebuvo nurodyti kaip pagrindiniai darbai. Mano, kad atsakovas tikslingai į pirkimo sąlygas neįtraukė kvalifikacinių reikalavimų dėl topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo bei inžinerinių geologinių tyrimų darbų atlikimo, siekdamas tuo pasinaudoti ir iš konkurso eliminuoti „netinkamus“ tiekėjus.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pakartotinis pasiūlymo vertinimas yra išskirtinė situacija, kurią galima pagrįsti išimtinėmis aplinkybėmis, o ne paprasta abejone dėl vertinimo rezultato. Šiuo atveju atsakovas pakartotinai vertino ieškovo kvalifikaciją ir pasiūlymą, nors neegzistavo jokios išimtinės aplinkybės.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. sprendimu ieškovo UAB „Autokausta“ ieškinį tenkino iš dalies ir panaikino perkančiosios organizacijos sprendimą, išdėstytą 2014 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. VPT2-1355, 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. VPT2-1132, 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. VPT2-1163, 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą, išdėstytą 2014 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. VPT2-1164, pripažino tarp atsakovų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir UAB „Akiro“ , veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Ava statyba“, sudarytą viešojo pirkimo–pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia. Ieškinio reikalavimą pripažinti atsakovo 2014 m. lapkričio 4 d. rašte išdėstytą` sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo galiojančiu bei reikalavimą įpareigoti perkančiąją organizaciją sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Autokausta“ paliko nenagrinėtus.

10Teismas nustatė, kad kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams nustatyti pirkimo dokumentų III skyriaus 3.1.9 punkte. Paminėtame kvalifikaciniame reikalavime nebuvo reikalavimo nurodyti specialistų ar pateikti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, susijusių su topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo bei inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbais.

11Teismas sprendė, kad, nagrinėjant ginčą, būtina nustatyti, kas sudarė pirkimo objektą, kuris, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normomis, turi būti suformuluotas aiškiai ir nedviprasmiškai. Tik perkančioji organizacija nustato pirkimo objektą. Iš skelbimo apie pirkimą teismas nustatė, kad atsakovas pirko statybos darbus ir inžinerinio projektavimo paslaugas. Tai patvirtino skelbime nurodyti pirkimo objekto kodai. Pagal bendrą viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) geologinio tyrimo paslaugos sudaro atskirą pirkimo objektą – 71351913-6 „Geologinio tyrimo paslaugos“. Toks kodas pirkimo dokumentuose nenurodytas. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų paslaugos nesudaro pirkimo objekto, todėl iš konkurso dalyvių negalima reikalauti, kad jie pasiūlyme nurodytų specialistus, kurie teiks paminėtas paslaugas, ir pateiktų dokumentus, patvirtinančius, kad specialistai turi teisę atlikti šiuos darbus.

12Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija netiksliai ir neaiškiai suformuluodama pirkimo objektą, klaidino tiekėjus, nes pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodė apie perkamas inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų paslaugas.

13Teismas nustatė, kad atsakovas 2014 m. spalio 2 d. raštu paprašė ieškovą paaiškinti, ar jis turi teisę atlikti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų darbus ir kokiu juridiniu pagrindu šiuos darbus vykdys, o 2014 m. spalio 8 d. rašte nurodė, kad tiekėjo buvo prašoma tik pateikti informaciją, atsakant į užduotą klausimą, tačiau perkančioji organizacija nekelia naujų kvalifikacinių reikalavimų ir neprašo pateikti dokumentų, kurių pateikimas nebuvo numatytas konkurso sąlygose. Ieškovas, atsakydamas į šį raštą, 2014 m. spalio 9 d. nurodė, kad atliks inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų darbus, kurių atlikimo metu turės visus reikiamus leidimus. Teismas pažymėjo, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovas neturėjo leidimo atlikti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų darbų. Tokiu atveju perkančioji organizacija, atsižvelgdama į galimybę vertinti tiekėjų veiksmus ne formaliai, o suteikiant prioritetą veiksmų turiniui, galėjo įvertinti ieškovo pasiūlymą kaip atitinkantį konkurso sąlygas dėl tiekėjo kvalifikacijos.

14Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad atsakovas neturėjo nei faktinio, nei juridinio pagrindo iš naujo vertinti ieškovo kvalifikacijos, nes atsakovui nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos. Atsižvelgdamas į tai, teismas tenkino ieškinio reikalavimus, susijusius su tiekėjų kvalifikacijos vertinimu.

15Teismas nusprendė tenkinti ieškovo reikalavimą pripažinti niekine ir negaliojančia tarp atsakovų sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Konstatavo, kad panaikinus sprendimus UAB „Akiro“ pripažinti pirkimo laimėtoju, nebelieka teisinio pagrindo viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d.). Teismas pažymėjo ir tai, kad pirkimo sutartis buvo sudaryta galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atsakovas UAB „Akiro“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai vadovavosi vieninteliu argumentu, t. y. kad ginčo pirkimo skelbime nėra nurodytas inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų paslaugas žymintis kodas iš BVPŽ, o kadangi šis kodas nėra nurodytas, tai šios paslaugos nesudaro pirkimo objekto. Pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras vienas ar kuris nors tik vienas iš ginčo pirkimo dokumentų, o jų visuma, iš kurios ir yra (turi būti) sprendžiama apie pagal būsimą rangos sutartį atliekamus darbus (paslaugas), t. y. apie pirkimo objekto sudėtį. Pirkimo sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pirkimo objekto techninė užduotis pateikiama konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Techninė užduotis“. Tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis sprendžiama apie pirkimo objektą, jo sudėtį bei reikalavimus. Techninė užduotis aiškiai nustatė, kad inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus atlieka (parengia) ne kas kitas, o vykdytojas, t. y. rangovas, su kuriuo laimėjimo atveju bus sudaryta rangos sutartis. Toks reikalavimas buvo nustatytas ir kitose pirkimo sąlygose, pvz., 2.3.3 punkte.
 2. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovas net ir 2014 m. rugpjūčio 21 d. paaiškinime nėra nurodęs, kad inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus turės atlikti tiekėjas. Net ir tuo atveju, jeigu techninėje užduotyje tiesiogiai ir nebūtų buvę nurodyta, kad vykdant rangos sutartį paminėti tyrinėjimai turės būti atlikti, tai, kad inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai turės būti atlikti ir jie yra pirkimo objekto sudedamoji dalis, yra (turi būti) aišku ir suprantama. STR 1.04.02:2011 8 punktas reglamentuoja, kad inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai sudaro statybinių tyrimų dalį, o inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita yra privalomas statinio projekto rengimo dokumentas. Atsižvelgiant į techninės užduoties 2.1., 2.2.3, 2.3.3 punktus, į atsakovo 2014 m. rugpjūčio 21 d. paaiškinimą, kad tyrinėjimų paslaugos yra įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą, daugiau nei akivaizdu, kad pirkimo sąlygose reikalavimas atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus buvo ir yra nustatytas aiškiai ir tiksliai ir kad šios paslaugos sudaro pirkimo objektą.
 3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų atlikimas, remiantis STR 1.04.02:2011 9 punktu ir Žemės gelmių įstatymo 6 straipsniu, yra valstybės reguliuojama (licencijuojama) veikla. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai nebus privalomi atlikti, vykdant rangos sutartį.
 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad perkančioji organizacija neturėjo nei teisinio nei faktinio pagrindo iš naujo vertinti ieškovo kvalifikaciją.
 5. Nors teismas pabrėžė, kad tarp atsakovų sudaryta viešojo pirkimo sutartis buvo pasirašyta galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, ši aplinkybė skundžiamame teismo sprendime nėra įvardinta kaip sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia motyvas. Vien tai, kad per klaidą sutartis buvo sudaryta galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, nesuteikia pagrindo pirkimo sutarties pripažinti niekine, ypač atsižvelgiant į tai, kad iki sprendimo įsiteisėjimo galiojo Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas vykdyti pirkimo sutartį. Šio draudimo šalys laikėsi.

18Ieškovas UAB „Autokausta“ pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Perkančioji organizacija neskaidriai vykdė konkursą, iš anksto numačiusi konkretų pirkimo laimėtoją – UAB „Akiro“. Ieškovo pasiūlymas atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti leidimus vykdyti žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo bei inžinerinių geologinių tyrimų darbus. Pirkimo sąlygų V skyriaus 5.3 punkte buvo nurodyti pagrindiniai darbai, kuriuos tiekėjas turės atlikti savo jėgomis ir kuriuos draudžiama perduoti subrangovams. Nei topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo, nei inžinerinių geologinių tyrimų darbai paminėtoje sąlygoje nebuvo nurodyti. Perkančioji organizacija tikslingai į konkurso sąlygas neįtraukė kvalifikacinių reikalavimų dėl paminėtų darbų atlikimo.
 2. Ieškovas buvo eliminuotas iš konkurso nesilaikant viešųjų pirkimų procedūrų formalumų. Perkančioji organizacija pakartotinai vertino ieškovo kvalifikaciją ir pasiūlymą, nors neegzistavo jokios išimtinės aplinkybės tokiam pakartotiniam vertinimui atlikti. Jei perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai būtų atlikusi pakartotinį ieškovo kvalifikacijos ir pasiūlymo vertinimą, ji visų pirma būtų suteikusi galimybę tiekėjui paaiškinti pasiūlymą.
 3. Ieškovas, nepasitikėdamas perkančiąja organizacija, kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, uždraudžiant atsakovams sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nors Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsakovai 2014 m. gruodžio 23 d. pasirašė sutartį.
 4. Skelbime apie konkursą pirkimo objektu nebuvo nurodyti nei žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimo–atnaujinimo, nei inžineriniai geologiniai bei geotechniniai tyrimai. Atitinkamai nebuvo nurodytas ir jų BVPŽ kodas. Jei perkančioji organizacija pirkimo objektu būtų aiškiai įvardijusi paminėtus darbus, ieškovas būtų pasirūpinęs kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirmosios instancijos teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad perkančioji organizacija neaiškiai suformulavo pirkimo objektą ir klaidino tiekėjus.

19Atsakovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad BVPŽ kodo nenurodymas viešojo konkurso skelbime negali būti pagrindu nevykdyti atitinkamų darbų, kurie būtini pirkimo objektui įgyvendinti. Atsakovas konkurso sąlygų 2.1.1 punkte nurodė, kad pradedant projektavimo darbus vykdytojas savo sąskaita parengia žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimą–atnaujinimą bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Atsakovas šių darbų atskiru pirkimu įsigyti neketina. Nuosekliai vertinant pirkimo dokumentų visumą, pirkimo objektas detalizuotas aiškiai ir nedviprasmiškai. Ieškovas, kaip savo srities profesionalas, privalėjo žinoti apie inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų reikalingumą, rengiant techninį darbo projektą. Nepriklausomai nuo to, ar konkurso sąlygose buvo reikalavimas turėti specialų leidimą ar ne, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, tokį leidimą privalėjo turėti pasiūlymo pateikimo dieną. Ieškovas reikiamo leidimo neturėjo, jį įgijo gerokai vėliau, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi kasacinio teismo praktika ir paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, grįžo į pakartotinį ieškovo kvalifikacijos vertinimą ir panaikino savo sprendimą, kuriuo laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Autokausta“ pasiūlymas, priėmė sprendimą, pirkimo laimėtoju paskelbti kitą tiekėją.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Autokausta“ dalyvavo atsakovo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto supaprastintame skelbiamų derybų būdu vykdytame pirkime „Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro (250 vnt. galvijų prieauglio ferma) techninio–darbo projekto parengimo ir PVP paslaugų bei statybos darbų ir technologinės įrangos pirkimas“. Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 2 d. kreipėsi į ieškovą, prašydama paaiškinti, ar tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 ir kokiu juridiniu pagrindu jis šiuos darbus vykdys (1 t., 26-27 b. l.). UAB „Autokausta“ 2014 m. spalio 3 d. atsakius, kad pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo pateikti paminėtus dokumentus (1 t., 28-29 b. l.), perkančioji organizacija 2014 m. spalio 8 d. pakartojo prašymą nurodyti kokiu juridiniu pagrindu UAB „Autokausta“ vykdys inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (1 t., 30-31 b. l.). Ieškovas 2014 m. spalio 9 d. pateikė atsakymą, kad, vadovaudamasis STR 1.04.02:2011 ir kitais šių darbų atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, atliks geologinius ir geotechninius tyrimus, kurių atlikimo metu turės visus reikiamus leidimus (1 t., 32 b. l.). Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 28 d. nusprendė, kad tiekėjas paaiškino pasiūlymą ir kad jis (pasiūlymas) atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus bei nutarė pakviesti UAB „Autokausta“ atvykti į derybas (1 t., 14 b. l.), o 2014 m. lapkričio 4 d. informavo pirkimo dalyvius, kad sudarė pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoju paskelbė ieškovo UAB „Autokausta“ pasiūlymą (1 t., 15 b. l.).

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad gavusi kito tiekėjo pretenziją, perkančioji organizacija 2014 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. VPT2-1132 informavo tiekėjus apie 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbti UAB „Autokausta“ pasiūlymą panaikinimą (1 t., 17-21 b. l.); 2014 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. VPT2-1163 informavo apie 2014 m. lapkričio 25 d. priimtą sprendimą panaikinti savo 2014 m. spalio 28 d. sprendimą pripažinti UAB „Autokausta“ pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas (1 t., 22-25 b. l.), o 2014 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. VPT2-1164 informavo apie 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbti UAB „Akiro“, veikiantį jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Ava statyba“, pasiūlymą (1 t., 26 b. l.).

25Ieškovas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, 2014 m. gruodžio 10 d. pateikęs VPĮ reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri 2014 m. gruodžio 18 d. buvo atmesta (1 t., 127-135 b. l.).

26Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl apelianto (ieškovo) UAB „Autokausta“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Techninė užduotis“ 2.1.1 punkte nustatytam reikalavimui, įtvirtinusiam vykdytojo pareigą pradedant projektavimo darbus savo sąskaita parengti žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimą–atnaujinimą bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

27Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkinęs UAB „Autokausta“ ieškinį ir panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimus, padarė išvadą, kad pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte, nustatančiame kvalifikacinius reikalavimus, nebuvo nurodyta pateikti dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas turės atlikti topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimą–atnaujinimą bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Be to, pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas BVPŽ kodas 71351913-6 „Geologinio tyrimo paslaugos“, todėl perkančiosios organizacijos nurodytos paslaugos nesudaro pirkimo objekto ir ji negalėjo iš tiekėjų reikalauti nurodyti specialistus, kurie teiks geologines ir geotechninių tyrimų paslaugas.

28VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikacija būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

29Nustatyta, kad tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai buvo apibrėžti pirkimo sąlygų III skyriuje. Teisėjų kolegija sutinka, kad tarp išvardytų kvalifikacinių reikalavimų (pirkimo sąlygų 3.1.1-3.1.10 p.) nebuvo nustatyto reikalavimo tiekėjams turėti specialistą, galinti atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninių tyrinėjimų darbus. Kita vertus, kaip teisingai pastebėjo apeliantas, pirkimo objektą apibrėžia ne atskiras kuris nors vienas pirkimo sąlygų reikalavimas, o jų visuma. Tokios pozicijos iš esmės laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje, kurioje sutinkama, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti kuo aiškiau suformuluoti, tačiau pažymima, kad kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla pirkimo dokumentuose įtvirtinta in abstracto, ji (jos turinys) sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, a fortiori, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas. Netgi tais atvejais, kai dėl sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ribų negalima nustatyti, kokios konkrečiai veiklos atlikimo teisę turi įrodyti tiekėjai (kokius atitikties dokumentus pateikti), pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).

30Pirkimo sąlygų 2.1 punktas nustatė, kad pirkimo objekto techninė užduotis pateikiama konkurso sąlygų priede Nr. 3. Techninės užduoties 2.1.1 punktas nustatė, kad pradedant vykdyti projektavimo darbus vykdytojas savo sąskaita parengia žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimą–atnaujinimą bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Techninės užduoties 2.3.3 punktas nustatė, kad pradedant techninio darbo projekto rengimą turi būti atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai naujai užstatomoje sklypo zonoje. Bylos duomenys įrodo ir tai, kad perkančioji organizacija, 2014 m. rugpjūčio 21 d. paaiškinusi pirkimo sąlygas, pirkimo dalyviams nurodė, kad tiekėjas turi įsivertinti pirkimo sąlygų 2.1.1 punkte nurodytas paslaugas (parengti žemės sklypo esamos topografinės geodezinės nuotraukos patikslinimą–atnaujinimą bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus) į pasiūlymo kainą (1 t., 23-25 b. l.). Taigi iš paminėtų techninės užduoties sąlygų bei perkančiosios organizacijos paaiškinimų akivaizdu, kad inžineriniai geologiniai ir geotechninių tyrinėjimų darbai būtini parengiant zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro techninio – darbo projektą bei jį (projektą) įgyvendinant (statybos darbai), ir pirkimą laimėjusiam tiekėjui paminėtus darbus reikės atlikti.

31Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija klaidino tiekėjus, nes pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodė apie pirkimo objektą – inžinerinius geologinius ir geotechninių tyrinėjimų darbus, dėl ko ji (perkančioji organizacija) negalėjo reikalauti iš tiekėjų įrodyti teisę atlikti paminėtus darbus. Iš pirkimo sąlygų akivaizdu, kad pirkimo objektas buvo ne atskiri darbai – inžinerinius geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimų darbai, o zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro (250 vietų galvijų prieauglio ferma) techninio-darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei statybos darbai ir technologinė įranga su jos pristatymu, sumontavimu, instaliavimu ir pan. Paminėti ginčo darbai (geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai) – yra viseto darbų, būtinų įgyvendinant pirkimo objektą, sudėtinė dalis. Tai nėra atskiras savarankiškas pirkimo objektas.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas UAB „Autokausta“, teikdamas pasiūlymą, buvo susipažinęs su visomis pirkimo sąlygomis, taip pat ir perkančiosios organizacijos 2014 m. rugpjūčio 21 d. pateiktais sąlygų paaiškinimais, ką jis (ieškovas) patvirtino savo pasiūlyme, nurodęs, kad yra susipažinęs su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso skelbime ir šio konkurso sąlygose, t. y. reikalavimuose, techninėje užduotyje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt. (1 t., 19 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad UAB „Autokausta“ būtų reiškęs pretenzijas dėl techninės užduoties 2.1.1 punkte nustatyto reikalavimo ar būtų prašęs šią sąlygą paaiškinti. Taigi ieškovui, teikusiam pasiūlymą, turėjo būti akivaizdu, kad, laimėjus pirkimą, reikės atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninių tyrinėjimų darbus. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tai, kad viešojo pirkimo skelbime ir (ar) pirkimo sąlygose nebuvo nurodytas geologinių tyrinėjimų paslaugų BVPŽ kodas 71351913-6, nors to nereikėjo nurodyti, nes pirkimo objektas suformuluotas aiškiai, nereiškia, kad tiekėjas šių darbų, nurodytų pirkimo dokumentų techninėje užduotyje, neturės atlikti.

33Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 9 punktu, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai yra žemės gelmių geologinio tyrimo rūšis. Teisę atlikti šiuos tyrimus turi juridiniai ar fiziniai asmenys arba asmenys, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį, kitos užsienio organizacijos, turinčios nustatyta tvarka išduotą leidimą šios rūšies tyrimams. Remiantis paminėto STR 1.04.02:2011 11 punktu, leidimą atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus išduoda Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

34Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas 2014 m. rugpjūčio 29 d. pateikė pasiūlymą (1 t., 19-22 b. l.), tačiau duomenų apie tai, ar galės atlikti techninėje užduotyje nurodytus inžinerinius geologinius ir geotechninių tyrimų darbus, nepateikė, todėl perkančioji organizacija turėjo pareigą, kurią įvykdė, kreipdamasi į tiekėją net du kartus, prašyti tiekėją UAB „Autokausta“ paaiškinti dėl teisės atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 ir kokiu juridiniu pagrindu jis šiuos darbus vykdys (VPĮ 39 str.). Nustatyta, kad ieškovas tokių duomenų nepateikė, tik nurodė, kad atlikdamas darbus visus reikiamus leidimus turės, tačiau šio teiginio taip pat nepagrindė. Taigi nepateikus būtinų teisę atlikti konkrečius darbus įrodančių dokumentų, perkančioji organizacija turėjo pagrindą spręsti, kad tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ir jo pasiūlymas turi būti atmestas (VPĮ 36, 39 str.).

35Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė leidimą tirti žemės gelmes, kuris ieškovui buvo išduotas tik 2014 m. gruodžio 4 d. (1 t., 126 b. l.), t. y. jau po pasiūlymų įvertinimo. Paminėta, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Šiuo atveju bylos duomenys įrodo, kad pasiūlymo pateikimo dieną (2014-08-29), kuri sutampa su galutine pasiūlymų pateikimo diena, įtvirtinta pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygų 6.9 p.), ieškovas neturėjo leidimo atlikti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimo darbų ir tokį leidimą įgijo tik po to, kai perkančioji organizacija priėmė sprendimą pasiūlymą atmesti.

36Pažymėtina, jog tai, kad ieškovas pasiūlymo pateikimo metu neturėjo leidimo atlikti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimo darbų nustatė ir pirmosios instancijos teismas, tačiau įvertinęs UAB „Autokausta“ perkančiajai organizacijai pateiktą atsakymą, kad tikisi tokį leidimą gauti iki atitinkamų darbų pradžios, nors toks patikinimas nebuvo pagrįstas, sprendė, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į galimybę tiekėjų veiksmus vertinti ne formaliai, o suteikiant prioritetą veiksmų turiniui, galėjo įvertinti ieškovo pasiūlymą kaip atitinkantį pirkimo sąlygas. Su tokiu pirmosios instancijos teismo argumentu nėra pagrindo sutikti, nes jis prieštarauja VPĮ ir paminėtai kasacinio teismo praktikai, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktis gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, įtvirtintą pirkimo dokumentuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jei būtų priešingai, t. y. būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad tiekėjo kvalifikacija objektyviai neatitinka pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, jei iki galutinio pasiūlymų pateikimo momento tiekėjas neįgyja reikalaujamos patirties (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2013 ir kt.).

37Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas, kad perkančioji organizacija neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo iš naujo vertinti ieškovo kvalifikaciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Vis dėlto neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybė pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013).

38Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors perkančioji organizacija buvo pripažinusi, jog ieškovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, sudariusi pasiūlymų eilę ir paskelbusi UAB „Autokausta“ pirkimo laimėtoju, tačiau vėliau, gavusi kito tiekėjo pretenziją, ją įvertinusi ir sutikusi su išdėstytais argumentais, turėjo teisę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms bei kilus pagrįstoms abejonėms dėl priimtų sprendimų teisėtumo, priimtus sprendimus persvarstyti.

39Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, panaikinęs skundžiamus perkančiosios organizacijos sprendimus bei pripažinęs negaliojančia tarp atsakovų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir UAB „Akiro“, veikusio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Ava statyba“, 2014 m. gruodžio 23 d. sudarytą projektavimo ir statybos darbų sutartį, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visus bylai reikšmingus įrodymus, tinkamai taikyti ir aiškinti materialinės ir procesinės teisės normas ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 2-3 str., 6 str., 177-178 str., 183 str., 185 str., 263 str., 330 str. ir 329 str. 1 d.), nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos. Dėl šių pažeidimų byla buvo išspręsta neteisingai, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo UAB „Autokausta“ ieškinys atmetamas.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apelianto skundą tenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Ieškovo UAB „Autokausta“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

42Atsakovas UAB „Akiro“ už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjo 289 Eur žyminio mokesčio (2 t., 78 b. l.). Apeliacinį skundą tenkinus, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo UAB „Autokausta“.

43Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ieškinį atmesti.

45Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ (į. k. ( - )) 289 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Akiro“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Autokausta“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 4. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Lietuvos sveikatos mokslų... 5. Mano, kad perkančiosios organizacijos sprendimai, išdėstyti raštuose Nr.... 6. Pirkimo sąlygų V skyriaus 5.3 punkte buvo nurodyti pagrindiniai darbai,... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pakartotinis... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. sprendimu ieškovo UAB... 10. Teismas nustatė, kad kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams nustatyti pirkimo... 11. Teismas sprendė, kad, nagrinėjant ginčą, būtina nustatyti, kas sudarė... 12. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija netiksliai ir neaiškiai... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas 2014 m. spalio 2 d. raštu paprašė ieškovą... 14. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, teismas sprendė,... 15. Teismas nusprendė tenkinti ieškovo reikalavimą pripažinti niekine ir... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atsakovas UAB „Akiro“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 18. Ieškovas UAB „Autokausta“ pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį... 19. Atsakovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė atsiliepimą,... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Autokausta“ dalyvavo atsakovo Lietuvos... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad gavusi kito tiekėjo pretenziją,... 25. Ieškovas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, 2014 m.... 26. Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl apelianto (ieškovo) UAB... 27. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkinęs UAB... 28. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 29. Nustatyta, kad tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai buvo apibrėžti pirkimo... 30. Pirkimo sąlygų 2.1 punktas nustatė, kad pirkimo objekto techninė užduotis... 31. Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas UAB „Autokausta“, teikdamas... 33. Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai... 34. Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas 2014 m. rugpjūčio 29 d. pateikė... 35. Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė... 36. Pažymėtina, jog tai, kad ieškovas pasiūlymo pateikimo metu neturėjo... 37. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas, kad... 38. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors perkančioji... 39. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Atsakovas UAB „Akiro“ už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjo 289 Eur... 43. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 44. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 45. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ (į. k....