Byla e2-1597-901/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Rokui Rudzinskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gisas“ ieškinį atsakovei UAB „VLL Group“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42018-11-12 ieškovė dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo priteisti iš atsakovės 1884,24 Eur skolą, 155,45 Eur delspinigių, 6 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė reikalavimus kildina iš 2017-08-23 ginčo šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė pagal atsakovo pateiktus brėžinius atliko Klaipėdos mieste suvirinimo ir metalinių konstrukcijų modifikavimo darbų (152 valandas), tačiau atsakovė pagal šios Sutarties pagrindu išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. GIS00025 už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies. Atsakovė faktiškai šiuos darbus priėmė ir jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareiškė. Darbų perdavimo – priėmimo aktai pagal susiklosčiusią nebuvo rašomi, už atliktus darbus buvo pateikiamos apmokėjimui PVM sąskaitos – faktūros. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu pažymi, kad tai, kad tokie aktai nebuvo surašyti ir pateikti atsakovei neatleidžia jos nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus.

52018-11-14 preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovės reikalavimus tenkino, priteisė iš atsakovės 1884,24 Eur skolą, 155,45 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 2039,69 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-11-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 396 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai.

6Atsakovės atstovas 2018-12-14 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydamas panaikinti preliminarų teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovas prieštaravimuose pažymėjo, kad atsakovė neprivalo mokėti už atliktus darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, kadangi ieškovė tinkamai neperdavė darbų, o atsakovė darbų nepriėmė, atsakovė iki šios dienos nėra gavusi nei vieno atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto. Sutarties 3.3 punkte nurodyta, jog atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas yra sudaromas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos už praeito mėnesio atliktus darbus. Pagal Sutarties 4.1 punktą atsakovė už atliktus darbus privalėjo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo iš ieškovės dienos. Atsakovės atstovas teigia, jog atsakovė taip pat nėra gavusi ir PVM sąskaitų – faktūrų (Nr. GIS00025 ir kitų) bei ieškovės ieškinyje nurodomos 2018-10-10 pretenzijos dėl skolos apmokėjimo.

7Ieškovės atstovas atsiliepime į prieštaravimus pažymi, kad Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Įstatyme nustatyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 str. 4 d.) ir pan. Abiejų rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovas neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Ieškovės atstovas neginčija aplinkybių, kad už ieškovės 2018 metų vasario ir kovo mėnesį atliktus suvirinimo ir metalinių konstrukcijų modifikavimo darbus šalys nepasirašė šių darbų priėmimo-perdavimo aktų kaip tą numato šalių sudarytos Sutarties 2.2. ir 3.3. punktai, tačiau pažymi, kad tokią praktiką (t.y. nepasirašinėti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų už kiekvieną mėnesį atliktus darbus) šalys taikė nuo pat Sutarties sudarymo dienos. Nuo pat Sutarties sudarymo dienos UAB „Gisas“ ir UAB „VLL Group“ nepasirašinėjo darbų priėmimo-perdavimo aktų, o už kiekvieną mėnesį atliktus darbus ieškovė iš karto išrašydavo sąskaitą ir ją elektroniu paštu nusiųsdavo atsakovei apmokėti. Pažymi, kad iki tol atsakovė, prieš priimdama atliktus darbus ir apmokėdama pateiktas sąskaitas, nė karto nėra pareikalavusi pasirašyti atliktų ir perduodamų darbų priėmimo-perdavimo aktų. Manytina, kad tokiais savo konkliudentiniais veiksmais šalys išreiškė abipusį susitarimą nesilaikyti Sutartyje numatytos darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo tvarkos už kiekvieną mėnesį perduodamus darbus. Ieškovės atstovas atsiliepime į prieštaravimus taip pat pažymi, kad, kad visos PVM sąskaitos-faktūros už pagal Sutartį atliktus darbus atsakovei visuomet buvo siunčiamos elektroninio pašto adresu ( - ), kuris sutartyje numatytas kaip kontaktinis atsakovės adresas komunikacijai tarp šalių palaikyti, šiuo būdu gautas PVM sąskaitas -faktūras atsakovė gaudavo ir apmokėdavo.

8Po 2019-01-25 vykusio teismo posėdžio, į kurį atsakovės atstovas neatvyko, gautas atsakovės atstovo prašymas perkelti teismo posėdį, kadangi atstovas dėl nedarbingumo negalėjo atvykti į posėdį, be to kaip nurodoma prašyme atsakovė su ieškove tarėsi dėl taikos sutarties sudarymo. Teismui pateikta medicininė pažyma dėl atsakovės advokato nedarbingumo nuo 2019-01-21 iki 2019-01-25, taip pat 2019-01-16 taikos sutartis be UAB „Gisas“ ir UAB „VLL Group“ atstovų parašų. Teismas 2019-01-25 vykusio teismo posėdžio metu nagrinėjo bylą iš esmės be atsakovės atstovo ir išėjo į pasitarimų kambary priimti sprendimo (10.10 val.), po posėdžio gavęs atsakovės atstovo prašymus dėl teismo posėdžio perkėlimo ir taikos sutarties projektą (10.34 val.) įpareigojo šalis iki 2019-02-05 išpsręsti ginčą taikiai ir pateikti teismui abiejų šalių atstovų pasirašytą taikos sutartį. Pažymėtina, kad atsakovės atstovas turėjo pakankamai laiko informuoti teismą apie nedarbingumą, be to teismas pripažįsta, kad atstovo neatvykimas dėl ligos šiuo atveju nėra laikomas svarbia neatvykimo priežastimi (CPK 246 str. 2 d.). Iki nustatyto termino ginčo šalims nepavykus ginčo išspręsti taikiai teismas neturi jokio pagrindo atnaujinti bylos nagrinėjimo ir priima sprendimą.

9Teismas

konstatuoja:

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2017-08-23 sudarė paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo pagal atsakovo pateiktus brėžinius atlikti suvirinimo ir metalinių konstrukcijų modifikavimo darbus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Šalys Sutarties 3.1. punktu susitarė, kad darbų kaina yra 11 Eur už vieną darbo valandą. Ieškovė 2018 m. vasario mėnesį atliko 152 valandas trukusius šalių sutartus darbus. Ieškovės atstovo teigimu atsakovė šiuos darbus priėmė ir jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareiškė. Atsižvelgiant į tai, ieškovė 2018-02-28 pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. GIS00025 2023,12 Eur sumai (152 val. x 11 Eur). Pagal Sutarties 4.1. punktą, atsakovė už atliktus darbus privalėjo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo iš ieškovės dienos. Pateikta sąskaita turėjo būti apmokėta ne vėliau kaip iki 2018-03-30. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė iki šio ieškinio pareiškimo dienos yra apmokėjusi tik dalį sąskaitoje nurodytos sumos, t.y. 138,88 Eur, o likusi 1884,24 Eur suma nėra apmokėta. Atsiliepime į prieštaravimus taip pat teismo posėdžio metu ieškovės atstovas jau nurodė, kad pagal šią PVM sąskaitą-faktūrą Nr. GIS00025 atsakovė ieškovei yra sumokėjusi viso 1523,12 Eur sumą (2018-05-18 sumokėjo 1000 Eur, 2018-06-06 523,12 Eur), likusi neapmokėta pagal šią faktūrą suma 500 Eur. Teigia, kad atsakovė yra neapmokėjusi ieškovei be to PVM sąskaitos-faktūros Nr.GIS00032 1384,24 Eur sumai, kuri atsakovei išrašyta 2018-03-19. Taigi viso atsakovė ieškovei yra nesumokėjusi 1884,24 Eur.

11Pažymėtina, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus (CPK 430 str. 4 d.). Šiuo atveju ieškovė atsiliepime į prieštaravimus ir jos atstovas teismo posėdžio metu keičia pradinio ieškinio dalyką, t.y. reikalavimą dėl 1884,24 Eur skolos iš atsakovės priteisimo kildina ne tik iš 2017-08-23 Sutarties ir jos pagrindu 2018-02-28 išrašytos PVM sąskaitos – faktūros Nr. GIS00025, bet ir 2018-03-19 Sutarties ir jos pagrindu 2018-03-19 išrašytos PVM sąskaitos – faktūros Nr. GIS00032 (104 val. x 11 Eur), apie kuriuos ieškinyje nėra kalbama. Nors ir ieškinio sumą ieškovė palieka tą pačią, tačiau atsiliepime į prieštaravimus ieškovės atstovas pripažįsta, kad 2017-08-23 Sutarties pagrindu 2018-02-28 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. GIS00025 atsakovės yra apmokėta ne 138,88 Eur, o didesne dalimi ir kad likusi skola pagal šią faktūrą sudaro 500 Eur. Ieškovė 2018-10-10 pretenzijoje atsakovei dėl nepilnai apmokėtų darbų taip pat mini tik 2017-08-23 Sutartį. Teismas šioje byloje po prieštaravimų preliminariam teismo sprendimui neturi jokio pagrindo priteisti iš atsakovės skolą pagal 2018-03-19 Sutartį ir jos pagrindu 2018-03-19 išrašytą PVM sąskaitą–faktūrą Nr. GIS00032, todėl spręstinas skolos priteisimo klausimas tik pagal ieškinyje nurodytą Sutartį ir jos pagrindu išrašytą PVM sąskaitą–faktūrą. Dėl galimai neapmokėtos 2018-03-19 išrašytos PVM sąskaitos–faktūros Nr. GIS00032 ieškovė turi teisę kreiptis į teismą kitoje civilinėje byloje ar išspręsti ginčą taikiu būdu, nedidinant bylinėjimosi išlaidų.

12Įstatyme numatyta šalių pareiga vykdyti sutartis, bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartis bei dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti (CK 6.200 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Sutarties pagrindu atsiradusi prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 punktai).

13Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė vykdė suvirinimo ir metalinių konstrukcijų modifikavimo darbus (atsakovė prieštaravimuose neginčija 152 valandų šių darbų atlikimo fakto) ir darbams pasibaigus pagal susiformavusią šalių praktiką atlikti darbai buvo perduodami atsakovei išrašant PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovė turėdavo apmokėti per nustatytą terminą. Šios PVM sąskaitos-faktūros atsakovei apmokėjimui buvo teikiamos Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ( - ), kuris sutartyje numatytas kaip kontaktinis atsakovės adresas komunikacijai tarp šalių palaikyti. Iš ieškovės pateikto susirašinėjimo, taip pat iš dalinių apmokėjimų (ieškovės sąskaitos Nr. ( - ) įplaukų) matyti, kad atsakovė ieškovei 2018-05-18 sumokėjo 1000 Eur, o 2018-06-06 sumokėjo 523,12 Eur, mokėjimo paskirtyse nurodydama, kad moka UAB „Gisas“ pagal 2018-02-28 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GIS00025. Taigi atsakovė iš dalies apmokėdama už atliktus darbus ne tik pripažino pareigą pilnai apmokėti už atliktus darbus pagal minėtą pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau faktiškai šiuos darbus ir priėmė. Teismui nėra pateikta duomenų, kad ieškovė darbus būtų atlikusi nekokybiškai, kad dėl darbų kokybės ar atlikimo terminų atsakovė būtų reiškųsi pretenzijas. Tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovė pagal 2017-08-23 Sutartį atliktus darbus būtų perdavusi pagal atskirą rašytinį darbų perdavimo – priėmimo aktą.

14Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011). Faktas, kad darbų priėmimas-perdavimas pagal 2017-08-23 Sutartį pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje ir 6.662 straipsnyje nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovas rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, tai darė ilgą laiką ir gera valia pradėjo vykdyti atsiskaitymus už atliktus darbus, rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 str.) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina. Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-535/2009).

15Kadangi atsakovė pilnai neatsiskaitė su ieškove pagal 2017-08-23 Sutartį ir jos pagrindu 2018-02-28 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GIS00025, todėl ieškovei priteistina iš atsakovės 500 Eur skola.

16CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovė ir atsakovė Sutarties 8.2. punktu susitarė, kad laiku neatsiskaitęs užsakovas (atsakovė), vykdytojui (ieškovei) pareiškus pretenzijas, moka delspinigius po 0,05 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą parą, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo neapmokėtos sumos. Ieškovės atstovas prašo priteisti delspinigius už laiku neapmokėtą skolą iki kreipimosi į teismą dienos, nuo 1884,24 Eur sumos skaičiuoja 155,45 Eur delspinigių. Pažymėtina, kad atsakovės skola pagal minėtą Sutartį šiai dienai sudaro 500 Eur (ne 1884,24 Eur kaip nurodyta pradiniu ieškiniu). Atsakovės mokėtini delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 2023,12 Eur sumos, kuri turėjo būti apmokėta 2018-03-30, sudaro 1,01 Eur (2023,12 x 0,05 / 100), vėluota sumokėti 47 d., todėl mokėtini delspinigiai sudaro 47,47 Eur sumą. Atsakovės mokėtini delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 1023,12 Eur sumos už laikotarpį nuo 2018-05-18 iki 2018-06-05 sudaro 0,51 Eur (1023,12 x 0,05 / 100), vėluota sumokėti 19 d., todėl mokėtini delspinigiai sudaro 9,69 Eur sumą. Nuo likusios neapmokėtos 500 Eur sumos iki ieškovės kreipimosi į teismą dienos (2018-11-12) sudaro 160 d., nuo 500 Eur sumos už kiekvieną pavėluotą dieną mokėtina 0,25 Eur (500 x 0,05 / 100), todėl už 160 d. delspinigiai sudaro 40 Eur sumą. Viso iš atsakovės ieškovei priteistina 97,16 Eur delspinigių.

17Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė taip pat privalo mokėti ieškovei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (597,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

18Galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 str. 7 d.). Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (29,28 proc.), ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistina 278,45 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies iš ieškovės atsakovei priteistina 212,16 Eur atsakovės turėtų atstovavimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

19Valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš ginčo šalių nepriteistina, nes ji yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

20Vadovaudamasis CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., 430 str. teismas

Nutarė

21Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

22Priteisti iš atsakovės UAB „VLL Group“, juridinio asmens kodas 300615384, 500 Eur skolą, 97,16 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 597,16 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-11-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 278,45 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Gisas“, juridinio asmens kodas 304584153, naudai.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovės UAB „Gisas“, juridinio asmens kodas 304584153, 212,16 Eur atstovavimo išlaidų atsakovės UAB „VLL Group“, juridinio asmens kodas 300615384, naudai.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018-11-12 ieškovė dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su... 5. 2018-11-14 preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovės reikalavimus... 6. Atsakovės atstovas 2018-12-14 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 7. Ieškovės atstovas atsiliepime į prieštaravimus pažymi, kad Teismų... 8. Po 2019-01-25 vykusio teismo posėdžio, į kurį atsakovės atstovas neatvyko,... 9. Teismas... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2017-08-23... 11. Pažymėtina, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir... 12. Įstatyme numatyta šalių pareiga vykdyti sutartis, bendradarbiauti ir... 13. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė vykdė suvirinimo ir metalinių... 14. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus... 15. Kadangi atsakovė pilnai neatsiskaitė su ieškove pagal 2017-08-23 Sutartį ir... 16. CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai... 17. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė taip pat privalo... 18. Galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp... 19. Valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš ginčo šalių... 20. Vadovaudamasis CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., 430 str. teismas... 21. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 14 d.... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „VLL Group“, juridinio asmens kodas 300615384,... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovės UAB „Gisas“, juridinio asmens kodas 304584153,... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos...