Byla e2S-938-258/2016
Dėl veiksmų atlikimo be atsakovo sutikimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Z. L., atstovaujamo advokato M. P., atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-19 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų Z. L. ir Z. L. ieškinį atsakovui AS “Reverta“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per UAB „NIF Lietuva“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui, dėl veiksmų atlikimo be atsakovo sutikimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

  1. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-13754-466/2012 pagal ieškovų Z. L. ir Z. L. ieškinį atsakovui AS „Reverta“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per UAB „NIF Lietuva“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui, dėl veiksmų atlikimo be atsakovo sutikimo, 2016-02-12 priėmė sprendimą, kuriuo atmetė ieškovų ieškinį.

4Ieškovų Z. L. ir Z. L. advokatas M. P. informavo teismą, jog 2016-02-14 mirė ieškovė Z. L., todėl prašė sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-2486-872/2016 iki paaiškės jos teisių perėmėjas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 19 d. nutartimi netenkino ieškovo Z. L. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

6Teismas konstatavo, kad kartu su ieškiniu pateiktos ieškovų Z. L. ir Z. L. ir advokato M. P. 2011-11-17 ir 2011-11-21 pasirašytos atstovavimo sutartys patvirtina, jog advokatas šioje byloje atstovauja abu ieškovus. Nors atstovas pateikė duomenis apie ieškovės Z. L. mirtį 2016-02-14, tačiau jis atstovauja ir kitą bendraieškį šioje byloje, todėl tai nėra kliūtis tolimesnei bylos eigai. Pagal CPK 48 str. 1 d. procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Ieškovas Z. L., atstovaujamas advokato M. P., atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-19 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-2486-872/2016.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas atskiruoju skundu apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. Pagal CPK 165 straipsnį dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Tačiau minėtas straipsnis nenumato galimybės atskiruoju skundu apskųsti teismo nutartį, kuria nutarta atsisakyti sustabdyti bylą, be to, tokia nutartis pagal savo pobūdį neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai (334 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai).

11Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Todėl sprendžiant atskirojo skundo priėmimo klausimą turi būti taikomas CPK 315 straipsnis. Tiek ir apeliacinis, tiek ir atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Šiai aplinkybei paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

12Šiuo atveju nors pirmosios instancijos teismas 2016-02-19 nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad nutartis gali būti skundžiama, tačiau ši aplinkybė prieštarauja CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatytoms taisyklėms, nes ši nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 334 straipsnio 1 dalis). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad nutartis skundžiama, priėmė paduotą atskirąjį skundą ir jį kartu su byla išsiuntė apeliacinės instancijos teismui. Kadangi atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir šios aplinkybės paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas pagal ieškovo Z. L., atstovaujamo advokato M. P. atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

14nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo Z. L., atstovaujamo advokato M. P., atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-19 nutarties.

Proceso dalyviai