Byla 2-936-241/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo bankrutavusi žemės ūkio bendrovė „Dagvijara“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria atsakovei nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. B2-1318-794/2020 pagal pareiškėjų D. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Harmonijos oazė“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LAIMA IR PARTNERIAI“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo bankrutavusi žemės ūkio bendrovė „Dagvijara“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjai D. M. ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Harmonijos oazė“ kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovei UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylą.

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 27 d. nutartimi iškėlė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylą, įmonės nemokumo administratore paskyrė mažąją bendriją „Dekompras“.

103.

11Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 27 d. nutarties, kuriame prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo atmesti.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 6 d. nutartimi nustatė atsakovei (apeliantei) UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ terminą pašalinti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytą atskirojo skundo trūkumą.

165.

17Teismas nurodė, kad už elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą atskirąjį skundą bankroto byloje turėjo būti sumokėtas 37,50 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 80 straipsnio 2 dalis). Atsakovei (apeliantei) nepateikus įrodymų, patvirtinančių, žyminio mokesčio sumokėjimą, teismas vertino, kad atskirasis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatytų atskirojo skundo reikalavimų ir paduotas su trūkumais, todėl apeliantei nustatė terminą atskirojo skundo trūkumui pašalinti, t. y. sumokėti 37,50 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.

18I.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

206.

21Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir apeliantės pateiktą skundą priimti. Skundas grindžiamas tuo, kad:

226.1.

23Lietuvos apeliacinis teismas jau buvo panaikinęs Vilniaus apygardos teismo nutartį ir grąžinęs bylą svarstyti iš naujo; bylą nagrinėdamas pakartotinai Vilniaus apygardos teismas rėmėsi tais pačiais klaidingais argumentais. Reikalavimas sumokėti žyminį mokestį yra perteklinis.

247.

25Trečiasis asmuo BŽŪB „Dagvijara“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo:

267.1.

27Teismas pagrįstai ir teisėtai nurodė apeliantei pašalinti atskirojo skundo trūkumus. Apeliantė nėra sumokėjusi žyminio mokesčio. Nesumokėjus žyminio mokesčio yra pagrindas atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą.

28Teismas

konstatuoja:

29I.

30Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

339.

34Nagrinėjamoje byloje atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria teismas jai iškėlė bankroto bylą. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė apeliantei terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį. Apeliantė nesutinka su skundžiama nutartimi, nes, jos manymu, reikalavimas sumokėti žyminį mokestį yra perteklinis.

3510.

36Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, nustatantis kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią asmuo sumoka už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis).

3711.

38CPK 306 straipsnio, reglamentuojančio apeliacinio skundo turinį, 4 dalyje nurodyta, kad kartu su apeliaciniu skundu (atskiruoju skundu, CPK 338 straipsnis) turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis.

3912.

40Iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi CPK 80 straipsnio 2 dalies redakcija numatė bendrą taisyklę, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, už kuriuos buvo nustatytas 50 Eur dydžio mokėtinas žyminis mokestis. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo CPK 80 straipsnio 2 dalies pakeitimas (2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2223), kuris nustato, kad už atskiruosius skundus bankroto ir restruktūrizavimo bylose mokamas 50 Eur žyminis mokestis. Jeigu procesiniai dokumentai teikiami į bylą tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos sumos (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Taigi nuo 2020 m. sausio 1 d. įstatymų leidėjas prie CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrosios taisyklės išimčių priskyrė ir atskiruosius skundus bankroto bei restruktūrizavimo bylose.

4113.

42Taip pat pažymėtina, kad CPK 83 straipsnyje (redakcija galiojanti nuo 2020 m. sausio 1 d.) reglamentuojama atleidimo nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo tvarka. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami juridinis asmuo, kuriam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurio bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šioje byloje paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose, išskyrus CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punkte (teismo pastaba – 80 straipsnio 1 dalies 10 punkte) nurodytus atvejus. Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo

4314.

44Taigi atskirieji skundai nepatenka į šioje normoje nurodytų procesinių dokumentų sąrašą, kadangi pagal bendrąją normą (lot. lex generalis) atskirieji skundai žyminiu mokesčiu neapmokestinami, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Šios išimtys yra lex specialis (specialioji normą) CPK 80 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bendrosios normos, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, atžvilgiu. CPK numatyti atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindai yra bendrųjų apmokestinimo žyminiu mokesčiu taisyklių išimtys, todėl jie negali būti aiškinami plačiai, kad nebūtų paneigti įstatymų leidėjo žyminio mokesčio nustatymu siekiami tikslai, tarp jų – asmenų lygiateisiškumo užtikrinimas, nepagrįsto instancinio bylinėjimosi mažinimas. Be to, CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punkte įstatymų leidėjas įtvirtino vieną iš žyminio mokesčio grąžinimo pagrindų – įsiteisėjus teismo nutarčiai tenkinti atskirąjį skundą bankroto ar restruktūrizavimo bylose, taip užtikrindamas, kad pagrįstą atskirąjį skundą pateikęs asmuo nepatirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su žyminiu mokesčiu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-794-407/2020).

4515.

46Šiuo atveju apeliantė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ nepateikė duomenų apie žyminio mokesčio už atskirąjį skundą bankroto byloje sumokėjimą, todėl skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nustatė apeliantei terminą pateikto atskirojo skundo trūkumui (sumokėti žyminį mokestį) pašalinti. Dėl bylos procesinės baigties

4716.

48Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą ir faktines bylos aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas, paliekant skundžiamą pirmosios instancijos nutartį nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4917.

50Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 10 punktą ir 66 straipsnio 4 dalį žyminis mokestis turi būti apvalinamas, todėl apeliantės už elektroninių ryšių priemonėmis paduotą atskirąjį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 38 Eur (CPK 80 straipsnio 2 ir 7 dalys). Tačiau atsižvelgdamas į CPK 313 straipsnyje įtvirtintą draudimą priimti blogesnį, negu yra skundžiamas procesinį sprendimą, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nustatytos žyminio mokesčio sumos nekoreguoja.

5118.

52Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumui pašalinti yra pasibaigęs, apeliantei nustatytinas naujas septynių dienų terminas nuo šios nutarties priėmimo dienos sumokėti žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

53Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Nustatyti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „LAIMA IR PARTNERIAI“ septynių dienų terminą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartyje nurodytam atskirojo skundo trūkumui pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjai D. M. ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 27 d. nutartimi iškėlė UAB „LAIMA... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 6 d. nutartimi nustatė atsakovei... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad už elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą... 18. I.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 6.... 21. Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 22. 6.1.... 23. Lietuvos apeliacinis teismas jau buvo panaikinęs Vilniaus apygardos teismo... 24. 7.... 25. Trečiasis asmuo BŽŪB „Dagvijara“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 26. 7.1.... 27. Teismas pagrįstai ir teisėtai nurodė apeliantei pašalinti atskirojo skundo... 28. Teismas... 29. I.... 30. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. 8.... 32. Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 33. 9.... 34. Nagrinėjamoje byloje atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties,... 35. 10.... 36. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 37. 11.... 38. CPK 306 straipsnio, reglamentuojančio apeliacinio skundo turinį, 4 dalyje... 39. 12.... 40. Iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi CPK 80 straipsnio 2 dalies redakcija numatė... 41. 13.... 42. Taip pat pažymėtina, kad CPK 83 straipsnyje (redakcija galiojanti nuo 2020 m.... 43. 14.... 44. Taigi atskirieji skundai nepatenka į šioje normoje nurodytų procesinių... 45. 15.... 46. Šiuo atveju apeliantė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ nepateikė duomenų apie... 47. 16.... 48. Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą ir faktines bylos... 49. 17.... 50. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal Mokesčių... 51. 18.... 52. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas... 53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 54. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 55. Nustatyti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „LAIMA IR PARTNERIAI“...