Byla 2A-828-527/2008

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovei L. Č., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo N. A. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-492-769/2008 pagal ieškovės L. Č. ieškinį atsakovui N. A. dėl materialinio išlaikymo priteisimo (tretysis asmuo - Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnyba).

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovė ieškiniu (b.l.1-2) prašė priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiam sūnui N. A., gim. 2002-07-22, išlaikyti, mokant periodinėmis išmokomis po 400 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki sūnaus pilnametystės, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovas prie sūnaus išlaikymo neprisideda, nors abu tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, sūnaus išlaikymui per mėnesį reikia 800 Lt, todėl atsakovas įpareigotinas mokėti savo sūnui po 400 Lt kas mėnesį.

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 8 d. sprendimu (b.l.65-67) ieškinį tenkino visiškai:

71) priteisė iš atsakovo šalių nepilnamečiam sūnui materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo 2008-01-08 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšas uzufrukto teise tvarkant ieškovei,

82) priteisė iš atsakovo ieškovei 1.000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir valstybei 144 Lt žyminio mokesčio ir 15,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nurodė, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymą privalo teikti abu tėvai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, išlaikymo dydis negali būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti didesnę išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti, dalį. Vaikų išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties- sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, kad jo nepilnamečiui sūnui mėnesio poreikiai sudaro 500-600 litų, o ne 900 Lt, kaip nurodo ieškovė. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (800 Lt). Be to, atsakovas teismui nurodė, kad jis vaikui per mėnesį išleidžia 300 Lt. Nurodytą išlaidų sumą pagrindžiančių dokumentų atsakovas teismui nepateikė. Teismas nustatė, kad ieškovė moka kasmėnesinius mokesčius darželiui, mokesčius už komunalinius patarnavimus, kreditą už būstą, kuriame nepilnametis vaikas gyvena, perka vaikui drabužius, higienos priemones, žaislus ir ugdymo priemones, vitaminus, vaikui susirgus, vaistus, maistą ir t.t. Atsakovas savo nesutikimą mokėti ieškovės prašomų vaiko išlaikymui 400 Lt per mėnesį motyvavo tuo, kad jam nuo 2007 metų gruodžio labai pablogėjo sveikata, negali daug dirbti, perka brangius vaistus. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui diagnozuotos virškinimo sistemos ligos, nuo 2007 m. gruodžio mėnesio paskirti vitaminai, miego tabletės, raminanti arbata. Teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, kad dėl nustatytos diagnozės jis nepajėgus dirbti, kadangi teismui nepateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad atsakovui nustatytas nedarbingumas. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad atsakovo gaunamas pajamos remontuojant automobilius yra nepastovios, tačiau, atsižvelgdamas į Marijampolės miesto specifiką, kur daugumos gyventojų pragyvenimo šaltinis yra automobilių pirkimas - pardavimas bei remontas, nesutiko su atsakovo teiginiu, kad jo gaunamos pajamos yra daug mažesnės nei ieškovės. Teismas, atsižvelgė į ieškovės paaiškinimus, kad atsakovas, remontuodamas automobilius, per savaitę uždirbdavo po 1.500 Lt, į atsakovo paaiškinimą, kad jis remontuoja automobilius tiek su verslo liudijimu, tiek ir be jo, darė išvadą, kad atsakovas uždirba ne mažiau kaip 1.500 Lt per savaitę, todėl pajėgus savo nepilnamečio vaiko išlaikymui skirti po 400 litų per mėnesį.

10Apeliaciniu skundu (b.l.69-70) atsakovas prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečiam sūnui materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį.

11Atsakovas nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

121.

13Nagrinėjant bylas dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo būtina vadovautis CK 3.192 str. - 3.203 str. Teismas nepagrįstai nesutiko su atsakovo teiginiu, kad būtiniausi vaiko poreikiai gali sudaryti 600 Lt per mėnesį, o besąlygiškai sutiko su ieškovės nurodyta 900 Lt suma, kurios pagrįstumo ieškovė neįrodė. Visų maisto bei pramoninių prekių pirkimo kvitų pateikti teismui atsakovas neturėjo galimybės, kadangi tokių kvitų neprivalėjo saugoti. Ieškovė taip pat nepateikė teismui rūbų, mokymosi priemonių, maisto, vaistų ar maisto pirkimo kvitų. CK 3.203.1 str. numatyta, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams. Tuo tarpu ieškovės nurodytos vaiko poreikių sumos, t.y. 400 Lt maistui, 100 Lt drabužiams, 200 Lt mokymosi, ugdymo ir higienos priemonėms, yra visiškai neatitinkančios tikrovės.

142.

15Teismas nesirėmė teisės normomis, o atsižvelgė į Marijampolės miesto specifiką ir padarė neteisingą išvadą, kad per savaitę atsakovas uždirba ne mažiau kaip 1.500 Lt. Šią išvadą teismas grindė ieškovės teiginiu, kad atsakovas, remontuodamas automobilius, per savaitę uždirbdavo po 1 500 Lt. Jokių įrodymų šiam teiginiu ieškovė nepateikė, todėl, atsakovo manymu, teismui nebuvo pagrindo šį teiginį vertinti kaip teisingą. Atsakovas jokio automobilių verslo niekada neturėjo, nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto, kur galėtų vykdyti minėtą veiklą. Pajamas pragyvenimui atsakovas užsidirba remontuodamas automobilius pagal verslo liudijimą. Atsakovo mėnesio uždarbis yra minimalus. Pažymos apie gaunamas pajamas atsakovas nepateikė, kadangi šių metų pajamos dar negalėjo būti deklaruotos. Be to, teismas nereikalavo pateikti papildomų įrodymų, iš kurių būtų matomos šių metų jo pajamos, todėl teismas pažeistas CPK 179 str. reikalavimas.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.74-76) ieškovė prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundu dėl šių motyvų:

181. Apeliantas neargumentuotai nurodo, kad, pasiimdamas sūnų sutartu laiku, jis rūpinasi juo ir teikia jam materialinį išlaikymą. Taip teigdamas, apeliantas prieštarauja bylos nagrinėjimo metu nustatytiems faktams, kad materialinio išlaikymo vaikui jis nesuteikia. Teismas nustatė, kad atsakovas jo minimus, bet kasos čekiais, kvitais ar kitais finansinės atsiskaitomybės dokumentais nepagrįstus 300 litų, kas mėnesį išleidžiamus vaiko išlaikymui, skiria ne būtinoms vaiko išlaikymui, maitinimui, sveikatos palaikymui, gydymui ar ugdymui skirtoms prekėms ir paslaugoms, bet pramogoms. Iš atsakovo pateiktų kvitų matyti, kad pastarasis per visą laiką sūnui nupirko tik vienus batukus už 30 Lt ir spalvinimo priemones už 5 Lt. Tuo tarpu ieškovė moka kasmėnesinius mokesčius darželiui, mokesčius už komunalinius patarnavimus, būsto, kuriame vaikas gyvena, kredito įmokas, perka jam maistą, vitaminus, būtinus maisto papildus, higienos priemones, rūbus, ugdymo priemones, vaikui susirgus - vaistus, gydymo procedūras ir kita. Atsakovas, išleisdamas savo ir sūnaus pramogoms po 300 litų kas mėnesį, turėtų minėtą sumą ar bent jos dalį nukreipti ne į pramogas sau, taip pat kartu ir sūnui, bei sūnaus išskirtinai vartotojiško, kaip socialinės atskirties elemento, požiūrio formavimą, bet į sūnaus materialinio išlaikymo poreikių tenkinimą.

192. Apeliantas pabrėžia, kad jis dirba pagal verslo liudijimą, tačiau pažymos apie pajamas nepateikė. Akivaizdu, kad apeliantas pažymos apie pajamas nepateikė dėl to, kad jis nenori mokėti valstybės nustatyto dydžio mokesčių už gautas pajamas. Taip jis darydavo ir anksčiau, dar šalims kartu gyvenant. Be to, atsakovas galimą savo pajamų, o tuo pačiu ir mokesčių slėpimo faktą pats patvirtino teismui bylos nagrinėjimo metu teigdamas, kad automobilius jis remontuoja tiek su verslo liudijimu, tiek be jo. Jo gaunamų didelių pajamų faktą patvirtina ir tai, kad apeliantas važinėja prabangiu 2002 metų gamybos automobiliu SAAB 9-5, kuris reikalauja didelių kuro sąnaudų. Pastarieji faktai rodo, kad atsakovas turi nelegalių pajamų.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad išlaikymas turi užtikrinti būtinas sąlygas vaikui augti, vystytis, realizuoti ir tobulinti įgimtus ir įgytus gebėjimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-259/2004, 2006-09-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-469/2006 ir kt.). Išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti, taigi svarbus ir vaiko išlaikymo stabilumo išsaugojimas. Šalių sūnus gyvena su ieškove, kuri imasi aktyvių priemonių vaiko turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti: teikia kasdieninį išlaikymą ir priežiūrą, suteikia gyvenamąjį būstą. Be to, tam iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis, tenka ir kasdienė vaiko priežiūra, rūpinimasis, kurių paprastai nekompensuoja išlaikymo priteisimas. Atsakovas reguliaraus ir pakankamo išlaikymo sūnui nesuteikia. Tuo tarpu abu tėvai yra atsakingi už tai, kad vaikas turėtų saugią aplinką ir tinkamas sąlygas augti ir tobulėti, už paramą siekiant išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus ir pomėgius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-259/2004). Dėl to nustatant atsakovo turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas sūnui. Kolegijos nuomone, atsakovas neįrodė, kad jis sąžiningai siekė užtikrinti sūnaus turtines teises į išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių (ieškojo, bet nerado geriau apmokamo darbo, taip pat dėl amžiaus, sveikatos ir pan.) negali teikti pakankamo dydžio išlaikymo. Vien ta aplinkybė, kad atsakovas tik gavęs iš teismo ieškinį užsiregistravo darbo biržoje kaip ieškantis darbo, kolegijos nuomone, patvirtina atsakovo nesąžiningumą. Atsakovo pateiktus įrodymai apie jo sveikatos sutrikimus (pvz., erozija stemplėje) kolegija vertina kaip nepakankamus pateisinti savo negalėjimą susirasti pastovų ir geriau apmokamą darbą, kad būtų galima teikti sūnui reikalingą išlaikymą. Be to, apeliantas nepaneigė aplinkybė, kad jis važinėja automobiliu SAAB 9-5, kuris reikalauja didelių kuro sąnaudų, kas taip pat netiesiogiai patvirtina, kad jo faktiškai gaunamos pajamos yra didesnės nei nurodytos. Taip pat konstatuotina, jog apeliantas jokiais įrodymais nepaneigė ir pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad šalių sūnui reikalingo išlaikymo dydis yra 900 Lt, ir nepagrindė apeliaciniame skunde nurodyto 600 Lt būtinų išlaidų dydžio, kuris, kolegijos nuomone, yra akivaizdžiai permažas, įvertinant smarkiai išaugusias maisto, kuro ir būsto išlaikymo kainas. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo perkelti sūnaus išlaikymo pareigos ieškovei, suteikiant galimybę atsakovui iš esmės nusišalinti nuo šios prievolės tinkamo vykdymo. Be to, taip nebūtų užtikrinti vaiko interesai, kuriuos saugoti ir ginti yra abiejų tėvų pareiga.

22Kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, vadovaudamasi CK 3.3 str. 1 dalyje įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, bei CK 3.192 str. 3 dalies nuostata, pagal kurią materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog šalių galimybės teikti išlaikymą nepilnamečiam sūnui yra iš esmės panašios, ir pagrįstai priteisė iš atsakovo pusę vaikui išlaikyti reikalingos sumos – 400 Lt.

23Atsižvelgdama į tai, kolegija apeliacinį skundą atmeta, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą (CPK 326 str., 1 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,

Nutarė

25apeliacinį skundą atmesti.

26Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. ieškovė ieškiniu (b.l.1-2) prašė priteisti iš atsakovo... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 8 d.... 7. 1) priteisė iš atsakovo šalių nepilnamečiam sūnui materialinį... 8. 2) priteisė iš atsakovo ieškovei 1.000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir... 9. Teismas nurodė, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK... 10. Apeliaciniu skundu (b.l.69-70) atsakovas prašo panaikinti Marijampolės... 11. Atsakovas nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:... 12. 1.... 13. Nagrinėjant bylas dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui... 14. 2.... 15. Teismas nesirėmė teisės normomis, o atsižvelgė į Marijampolės miesto... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.74-76) ieškovė prašo atsakovo... 17. Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundu dėl šių motyvų:... 18. 1. Apeliantas neargumentuotai nurodo, kad, pasiimdamas sūnų sutartu laiku,... 19. 2. Apeliantas pabrėžia, kad jis dirba pagal verslo liudijimą, tačiau... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad... 22. Kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, vadovaudamasi... 23. Atsižvelgdama į tai, kolegija apeliacinį skundą atmeta, o teisėtą ir... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,... 25. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. sprendimą...