Byla 2-2667/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Q Vara“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo civilinėje byloje Nr. B2-1943-555/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Q Vara“ administracijos vadovo I. L. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Q Vara“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė SEB bankas ir N. G..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Q Vara“ (toliau – įmonė) administracijos vadovas I. L. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad įmonė buvo įkurta 2006 m. vasario 6 d. Jos pagrindinė veikla susijusi su nekilnojamuoju turtu. Dėl bendros ekonominės situacijos, sumažėjus nekilnojamojo turto objektų pirkimui, įmonės pajamos žymiai sumažėjo. įmonė patiria finansinius sunkumus. Nėra pardavimų, įmonė nesugeba atsiskaityti su kreditoriais, todėl kreditoriai pradėjo teisminius procesus, o tai labai riboja įmonės veiklą. Ieškovo nuomone, restruktūrizavus įmonę būtų sudarytos sąlygos išsaugoti įmonę, plėtoti jos veiklą, išvengti įmonės bankroto, visiškai atsiskaityti su kreditoriais.

5Trečiasis asmuo AB SEB bankas su prašymu nesutiko, prašė bylą nutraukti. Nurodė, kad ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos jau buvo išnagrinėtas Vilniaus apygardos teisme ir 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartimi buvo atsisakyta iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi minėtą nutartį paliko galioti. Trečiojo asmens nuomone, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu tarp tų pačių šalių nėra galimas pakartotinis ginčo sprendimas teisme, todėl byla turi būti nutraukiama (CPK 293 straipsnio 3 punktas). Be to nurodė, kad įmonė neatitinka restruktūrizavimo sąlygų, numatytų Įmonių restruktūrizavimo įstatyme: įmonė turi ne laikinų, o nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų, yra nutraukusi ūkinę-komercinę veiklą, įmonei bus keliama bankroto byla; restruktūrizavimo metmenys yra neteisingi ir ekonomiškai nepagrįsti. Taip pat nurodė, kad nesutinka su siūlomo administratoriaus kandidatūra.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartis buvo panaikinta, o UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pakartotinai nagrinėjant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą įmonė pateikė duomenis, jog ji neturi laiku nesumokėtų skolų „Finantsekspert“ OU ir „Proartic“ OU, nustatyti nauji skolų apmokėjimo terminai atitinkamai iki 2014 m. lapkričio 20 d. bei iki 2014 m. lapkričio 1 d.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė kelti UAB ,,Q Vara“ restruktūrizavimo bylą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nevykdo veiklos, t.y. neatitinka būtinos sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkte. Teismas sutiko su trečiojo asmens argumentais, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys yra akivaizdžiai nepagrįsti ir neįgyvendinami. Net ir pardavus visą turimą įmonės ilgalaikį turtą ir atsargas, nebus įmanoma padengti visų skolų, t.y. atkurti normalią įmonės veiklą. Teismas konstatavo, kad panaudojus paskolą, dėl kurios suteikimo galimybės nėra teikiama jokių duomenų, projektui užbaigti, tokia suma padidės įmonės kreditiniai reikalavimai; realizavus įmonės turimą turtą daugiabutį gyvenamąjį namą „Trofėjus“ ir gavus planuojamas pajamas, tikimasi padengti banko paskolą bei pradelstus įmonės įsiskolinimus. Priemonės, kuriomis planuojama padengti įmonės skolas, kurių terminas sueis 2014 m., plane nenurodomos, apsiribojama paaiškinimais, kad kreditoriai gal būt suteiks įmonei nuolaidas. Plane nepateikiami duomenys, kokią veiklą įmonė, kurios pagrindinė veikla susijusi su nekilnojamuoju turtu, realizavusi turimą turtą, turėdama kreditinių įsiskolinimų vykdys bei kokiomis priemonėmis. Teismas sprendė, kad bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog įmonė neturi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t.y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas bei išvengti bankroto. Teismas pažymėjo, kad atsakovas taip pat skolingas darbo užmokestį darbuotojams, todėl atsakovui gali būti keliama bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Q Vara“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovas nevykdo veiklos. Atsakovo vykdoma veikla – investicinių nekilnojamojo turto projektų vykdymas yra ilgalaikė ir nuosekli ekonominė veikla, kadangi pats pardavimo objektas – nekilnojamasis turtas, yra didelės vertės turtas, kurį asmenys įsigyja tik po ilgų derybų, svarstymų, davę kreditus iš bankų ir pan. Veiklos pajamų įmonė 2010 metais negavo, nes tam turėjo įtakojo įmonės turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ekonominis nuosmukis. Įmonės veiklos sąnaudos įrodo, kad veikla buvo vykdoma. Neapsiribojama vien nekilnojamojo turto pardavimu, o vykdomos ir kitos veiklos – objektų priežiūra, apsauga, naujų projektų įgyvendinimas ir pan. Atsakovas neinvestuoja į naujus projektus, tačiau pagal galimybes tęsia savo veiklą su turimais nekilnojamojo turto objektais. Reikalavimas, kad įmonė, kuri yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais ir siekia restruktūrizavimo proceso, vykdytų veiklą taip, kaip ir kitos, finansinių sunkumų neturinčios įmonės, prieštarautų ĮRĮ tikslui, paskirčiai bei visai restruktūrizavimo proceso esmei.
  2. UAB „Q Vara“ akcininkai turi didelę patirtį statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje.
  3. Restruktūrizavimo plano metmenyse yra numatyta gauti papildomą 1,3 mln. Lt kreditą iš akcininko „Energizer“ OU daugiabučio namo „Trofėjus“ statybos darbams užbaigti ir einamosioms išlaidoms dengti. Pasinaudojusi šiuo kreditu įmonė siektų užbaigti pradėtus projektus ir atsikaitysi su kreditoriais.
  4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pakartotinai nagrinėjant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą įmonė pateikė duomenis, kad atsakovas neturi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams „Finantsekspet OU“ ir „Proartic OU“, nes nustatyti kiti skolų apmokėjimo terminai. Kadangi atsakovas minėtiems kreditoriams pradelstų įsipareigojimų neturi, šiuo metu įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės.
  5. Restruktūrizuojama įmonė generuotų daug didesnę naudą nei bankroto atveju ir patenkintų visus kreditorių reiklavimus iki 2014 metų. Bankroto atveju būtų padengta tik 56 proc. visų pradelstų kreditinių skolų.
  6. Įmonė nėra nemoki, jai nėra iškelta bankroto byla, todėl vien tai, kad įmonė šiuo metu turi darbuotojams įsiskolinimą nėra pagrindas atsisakti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą ir įmonei kelti bankroto bylą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo N. G. prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad nėra objektyvių prielaidų teiginiui, kad galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas. Tai, kad įmonė per visus 2010 metus neturėjo jokių pardavimo pajamų, nėra duomenų, kad jos gautos ir 2011 metais, įmonė nesudarė nė vienos preliminariosios sutarties dėl nekilnojamojo turto pirkimo, patvirtina, kad atsakovas neatitinka būtinos sąlygos, įtvirtintos ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkte. Taip pat byloje nėra informacijos apie kitos veiklos vykdymą, naujus įmonės vykdomus projektus, o pagrindinis atsakovo objektas yra nebaigtas statyti daugiabutis namas „Trofėjus“. Be to, atsakovas yra atskiras juridinis asmuo, vykdantis veiklą Lietuvoje savo, o ne akcininkų ar jų kitų dukterinių įmonių vardu, todėl vertintina tik UAB „Q Vara“ veikla ir jos perspektyvos. Nurodo, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nelaikytinos realiomis, galinčiomis įmonės veiklos srityje ir komercinėje aplinkoje atkurti įmonės mokumą ir normalią veiklą, iš numatomų gauti pajamų nepavyktų padengti net esamų įsipareigojimą kreditoriams. Atsižvelgiant į atsakovo restruktūrizavimo plano duomenis darytina išvada, kad nurodyti argumentai dėl įmonės finansinių sunkumų laikinumo neatitinka realios situacijos. Pirmosios instancijos teismui pateikti raštiški kreditorių patvirtinimai, kad skolos mokėjimo teminai pratęsti, negali būti laikomi pakankamais ir patikimais įrodymais, patvirtinančiais duomenis apie esančius pradelstus ir nepradelstus įsipareigojimus kreditoriams.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad UAB „Q Vara“ yra nutraukusi ūkinę komercinę veiklą. Atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų, jog atsakovas būtų pardavęs bent vieną nekilnojamojo turto objektą, kad yra vedamos derybos dėl bent vieno buto ar sudarytos preliminarios pirkimo-pardavimo sutartys, įmonė patiria nuostolius, tačiau pajamų negauna, nuo 2010 m. sausio 27 d. įmonė neatlieka jokių finansinių operacijų. Šiuo metu vienintelis įmonės darbuotojas yra jos vadovas, kuris Lietuvoje nuolat negyvena ir nereziduoja, todėl abejotinas ieškovo argumentas dėl naujų klientų paieškos, derybų vedimo. Tai, kad atsakovas prižiūri savo venintelį nekilnojamojo turto objektą, nepatvirtina, jog įmonė realiai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gaunamų pajamų būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Be to, restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas įmonei jau yra keliamas antrą kartą, tačiau ji nepateikė įrodymų, kad patirtos sąnaudos yra susijusios su bendrovės ūkine komercine veikla. Nurodė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys yra nepagrįsti. Nesant duomenų apie tai, ar papildomos akcininko paskolos užtektų nekilnojamojo turto objektui pabaigti, bei nesant įrodymų, kad minėta paskola tikrai bus suteikta, nėra pagrindo laikyti šią restruktūrizavimo planuose nurodytą priemonę vertinti kaip pagrįstą ir patikimą. Atsakovas nepateikė asmens, pasirašiusio Estijos Respublikos juridinių asmenų „Proarctic“ OU ir „Finantsekspert“ OU patvirtinimus dėl UAB „Q Vara“ skolų apmokėjimo, įgalinimus patvirtinančių įrodymų, taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl dėl tokio dydžio skolos termino pratęsimo nebuvo sudarytas verslo praktikoje įprastas rašytinis susitarimas, todėl abejotina tokių patvirtinimų galia ir privalomumas minėtiems juridiniams asmenims. Be to, gražintinų sumų grąžinimo terminų pratęsimas yra teisiškai nereikšmingas, nes dėl to nesikeičia bendras įmonės turimo turto ir visų įsipareigojimų santykis. Pažymėtina, kad atsakovas seniai nebevykdo jokios veiklos, o tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, būtina išanalizuoti bylos faktines aplinkybes ir nustatyti, ar buvo pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

17Restruktūrizavimas įmonėje atliekamas turint tikslą perskirstyti įmonės skolas ir jų apmokėjimo terminus bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta įmonės normali ūkinė veikla. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas; 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; 3) įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka (ĮRĮ 3 str.). ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

18Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonė yra nutraukusi veiklą, todėl neatitinka sąlygų, reikalingų restruktūrizavimo procesui pradėti. Atsakovas atskiruoju skundu su šia teismo pozicija nesutinka. Nurodo, kad veiklą vykdo, tačiau, atsižvelgdamas į susiklosčiusias nepalankias aplinkybes, ne investuoja į naujus projektus, bet tęsia savo veiklą su turimais nekilnojamojo turto objektais. Įmonės veiklą, pasak jo, įrodo veiklos sąnaudos. Tačiau atsakovas nepateikė daugiau jokių įrodymų, kad yra vykdoma kokia nors veikla. Teismas nereikalauja, kad įmonė, kuri yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, vykdytų veiklą taip, kaip ir kitos, finansinių sunkumų nepatiriančios įmonės, tačiau šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Faktas, kad įmonė patiria veiklos sąnaudas, nelaikytinas pakankamu įrodymu, kad realiai yra vykdoma ūkinė komercinė veikla.

19Atsakovas teigia, kad jo patiriami finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio ir, iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, ji gautų kreditą iš akcininko „Energizer“ OU, kuriuo pasinaudojusi užbaigtų pradėtus projektus ir siektų atsiskaityti kreditoriais. Keliant (ar atsisakant kelti) atsakovui restruktūrizavimo bylą, tinkamas sprendimas gali būti priimamas tik visapusiškai išanalizavus dabartinę UAB ,,Q Vara“ finansinę būklę bei jos keitimosi tendencijas. Iš atsakovo pateiktų UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonė veikė pelningai tik 2009 metais. Pirmosios instancijos teisme įmonės atstovas teigė, kad 2011 metais įmonė jokios veiklos nevykdė, tačiau duomenų apie kitą įmonės veiklą minėtais metais bei atsiskaitymą su kreditoriais nepateikė, todėl teismas negali daryti išvados, kad finansiniai sunkumai yra laikini. Metmenyse numatytas papildomas kreditas, tačiau nėra pateikta įrodymų, kad jis tikrai bus suteiktas. Taip pat nenurodyta, kokiu pagrindu tai turėtų būti padaryta. Be to, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad panaudojus paskolą projektui užbaigti, konkrečia suma padidės kreditiniai reikalavimai. Todėl abejotina, ar tokio finansavimo šaltinio nurodymas yra pagrindas manyti, kad iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, jos finansinė padėtis pagerėtų ir būtų atsiskaityta su kreditoriais.

20Atsakovas pateikė duomenis, jog UAB „Q Vara“ neturi laiku nesumokėtų skolų „Finantsekspert“ OU ir „Proartic“ OU, nes nustatyti nauji skolų šioms įmonėms apmokėjimo terminai. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje šios aplinkybės išsamiau neanalizavo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto pateikti raštai neturi įrodomosios galios ir nepatvirtina apelianto nurodomo fakto (CPK 177, 178, 180, 197 str.). Iš „Finantsekspert“ OU patvirtino rašto turinio matyti, kad UAB „Q Vara“ neturi jokių laiku nesumokėtų skolų „Finantsekspert“ OU, o naujas skolos apmokėjimo terminas yra iki 2014 m. lapkričio 20 d. Patvirtinimą pasirašė A. L. – „Finantsekspert“ OU valdybos narys, t. y. ne įmonės vadovas. „Proarctic“ OU patvirtinimo raštu taip pat patvirtinta, kad UAB „Q Vara“ neturi jokių laiku nesumokėtų skolų „Proarctic“ OU, o naujas skolos apmokėjimo terminas yra iki 2014 m. lapkričio 1 d. Patvirtinimo raštą, kaip ir pirmąjį paminėtą, pasirašė taip pat A. L. – „Proarctic“ OU valdybos narys, t. y. ne įmonės vadovas. Įrodymų, kad minėtas asmuo buvo įgaliotas išduoti (pasirašyti) minėtus patvirtinimo raštus, o taip pat įmonių susitarimų dėl skolų terminų, sprendimų, kurių pagrindu buvo surašyti tokie raštai, duomenų apie skolas, jų dydį, nepateikta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, jog pradelstų kreditorinių reikalavimų dydis yra pakitęs. Naujų įrodymų, kurie leistų padaryti kitokią išvadą nei padarė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė. Apelianto teiginys, kad įmonės akcininkai turi didelę patirtį statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje, nagrinėjamam ginčui nereikšmingas, nes atsakovas nepateikė duomenų, kokią įtaką ši aplinkybė turi atsakovo finansinei padėčiai. Įrodymų, kad vykdoma veikla, atsiskaitoma su kreditoriais, realizuojamas turtas, kitaip mažinamos įmonės skolos, gautas kreditas veiklai – nėra.

21Įvertinus bylos faktine aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo tenkinti atskirojo skundo jame nurodytais argumentais ir naikinti ar keisti teisėtos ir pagrįstos skundžiamos teismo nutarties.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Q Vara“ (toliau – įmonė) administracijos vadovas I. L.... 5. Trečiasis asmuo AB SEB bankas su prašymu nesutiko, prašė bylą nutraukti.... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Q Vara“... 7. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartimi Kauno apygardos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė kelti UAB ,,Q... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Q Vara“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo N. G. prašo atskirojo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 17. Restruktūrizavimas įmonėje atliekamas turint tikslą perskirstyti įmonės... 18. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonė yra nutraukusi veiklą,... 19. Atsakovas teigia, kad jo patiriami finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio... 20. Atsakovas pateikė duomenis, jog UAB „Q Vara“ neturi laiku nesumokėtų... 21. Įvertinus bylos faktine aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....