Byla 2-353/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – J. M. (civilinė byla Nr. B2-2520-601/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Q Vara“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Q Vara“, pagal ieškovų N. P., akcinės bendrovės „SEB bankas“, M. D., N. G. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Q Vara“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – J. M. (civilinė byla Nr. B2-2520-601/2011),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai N. P., AB „SEB bankas“, N. G. ir M. D. kreipėsi į teismą su pareiškimais, prašydami iškelti atsakovo UAB „Q Vara“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo; ieškovė N. P. įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Jurveda“, ieškovas N. G. - UAB „Valeksa“, ieškovas AB „SEB bankas“ - UAB „Admivita“, tačiau teismo posėdyje sutiko, kad atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas UAB „Valeksa“, o ieškovas M. D. įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Audata“; be to, tretysis asmuo J. M. teismo taip pat prašė iškelti atsakovui UAB „Q Vara“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Q Vara“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ (2 b. t., 148-150 l.).

6Nurodė, kad atsakovo teismui pateiktame 2009 m. spalio 14 d. balanse nurodyti duomenys apie turimą 22 238630 Lt vertės turtą neatitinka tikrovės, o tai teismo posėdyje patvirtino ir pats atsakovo atstovas, kuris nurodė, kad šiuo metu materialus ilgalaikis atsakovo turtas sudaro tik 7 239 437 Lt., įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 18 961 815 Lt, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 18 641 386,80 Lt. Teismas konstatavo, kad nuo 2009 metų įmonė nevykdo veiklos, neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, be to, jau du kartus atsakovui buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, konstatavus, jog įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2667/2011). Dėl to teismas sprendė, jog įmonės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

7Teismo teigimu, didžiausią patirtį ir darbo išteklius turi ieškovų N. G. ir AB „SEB bankas“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Valeksa“, kurio vienas darbuotojas nevykdo bankroto procedūrų, o du darbuotojai vykdo tik po vieną bankroto procedūrą, todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju teisinga bei pagrįsta UAB „Q Vara“ bankroto administratoriumi paskirti nurodytą bankroto administratorių. Taip pat pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti nurodyto bankroto administratoriaus šališkumu, neobjektyvumu, nesąžiningumu ar netinkamu bankroto administravimo paslaugų teikimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Q Vara“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti UAB „Q Vara“ bankroto bylą (2 b. t., 153-156 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors apygardos teismas nurodė, kad 2009 m. spalio 14 d. atsakovo balanso duomenys apie turimą turtą (22 238 630 Lt vertės) neatitinka tikrovės, tačiau rėmėsi paminėto balanso duomenimis, konstatuodamas įmonės nemokumą, be to, nesiėmė aktyvių veiksmų, rinkdamas įrodymus apie atsakovo finansinę padėtį, dėl ko padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą apie įmonės finansinę padėtį.
  2. 2010 metų balanso duomenimis, visi atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 37 421 260 Lt, tačiau atsakovas pratęsė skolų apmokėjimo terminus: su OU „Finantsekspet“ – iki 2014 m. lapkričio 20 d., o su OU „Proartic“ – iki 2014 m. lapkričio 1 d., dėl ko šiuo metu visi įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 10 170 714,66 Lt ir neviršija pusės į balansą įrašyto įmonės turto vertės (18 283 611 Lt), t. y. įmonė yra moki.
  3. Atsakovo finansiniai sunkumai yra laikini, todėl jis siekia, kad būtų iškelta įmonės restruktūrizavimo byla, dėl ko pakartotinai ketina kreiptis į teismą.
  4. Teismas be pagrindo neįvertino trečiojo asmens J. M. prašymo atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o nemotyvuotos nutarties priėmimas yra procesinės teisės pažeidimas, sudarantis absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindą.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB bankas“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (2 b. t., 160-162 l.). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai 2009 m. spalio 14 d. sudarė 18 641 386,80 Lt, o atsakovas neįrodė, jog pradelstų kreditorinių reikalavimų dydis yra pasikeitęs. Be to, pažymi, kad apeliantas atskirajame skunde remiasi 2010 m. atsakovo balanso duomenimis, kurie nėra pateikti nei teismui, nei Juridinių asmenų registrui, o restruktūrizavimo plane nurodyti atsakovo finansiniai duomenys nelaikytini įmonės balansu. Ieškovo teigimu, tai, jog teismas detaliai nenurodė, koks yra trečiojo asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus užimtumas ir kiek procedūrų jis yra baigęs, nesudaro pagrindo abejoti, kad pirmos instancijos teismas netinkamai pasirinko administratorių.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas N. G. prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (2 b. t., 169-170 l.). Nurodo, kad teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovo pradelsti įsipareigojimai yra 37 421 260 Lt, įmonės turtas pagal balansą sudaro 36 567 222 Lt, todėl atsakovo įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, o UAB „Q Vara“ atitinka ĮBĮ įtvirtintą nemokios įmonės sampratą. Be to, atsakovas, pateikdamas atskirąjį skundą, nenurodė argumentų, kurie patvirtintų, kad paskirtas bankroto administratorius yra netinkamas vykdyti numatytas funkcijas, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeisti byloje dalyvaujančių asmenų interesai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

15ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

16Pažymėtina, kad ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

17Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas išsamiai ištyrė ir įvertino atsakovo finansinius duomenis bei padarė teisingą išvadą, jog atsakovas yra nemokus, tinkamai pritaikydamas materialinės teisės normas ir proceso įstatymo nuostatas, o apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis įmonės balanso duomenimis (apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus; 1 b. t., 60 l.; CPK 176 str., 177 str., 185 str., ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nuo 2009 m. nebevykdo veiklos bei savo finansinių įsipareigojimų, nuo 2007 m. neteikia Juridinių asmenų registrui dokumentų apie įmonės finansinę padėtį, o atsakovo į bylą pateiktame įmonės 2009 m. spalio 14 d. balanse nurodyti duomenys apie įmonės turtą neatitinka realios jo vertės, kadangi paminėtame balanse nurodyto 18 597 303 Lt ilgalaikio turto (nekilnojamasis turtas, esantis Vilniuje, Elnių g. 22/Liepyno g. 35) vertė yra ženkliai sumažėjusi, tai patvirtino ir atsakovo atstovas, teismo posėdyje nurodęs, jog paminėtas turtas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 7 239 437 Lt vertės; be to nustatyta, kad pradelstos įmonės skolos sudaro 18 641 386,80 Lt (1 b. t., 57-60, 179 l.; 2 b. t., 145-147 l.). Nors apeliantas atskirajame skunde teigia, jog šio skundo padavimo metu įmonės pradelsti įsipareigojimai sudarė 10 170 714,66 Lt ir neviršijo pusės į atsakovo balansą įrašytos turto vertės, tačiau, apeliantas nepateikė teismui tinkamų įrodymų, patvirtinančių, jog įmonės pradelstų įsipareigojimų suma yra sumažėjusi (CPK 178 str., 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog Apeliacinis teismas civilinėje byloje dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo (kurią atsisakyta iškelti) jau buvo nurodęs, kad apelianto raštai, kuriais nustatyti nauji skolų OU „Finantsekspet“ ir OU „Proartic“ apmokėjimo terminai, neturi įrodomosios galios ir nepatvirtina apelianto teiginių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2667/2011), o kitų įrodymų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 str., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje nesant tinkamų įrodymų apie apelianto nurodomus duomenis dėl skolos paminėtoms įmonėms sumokėjimo termino pratęsimo, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, ir turėjo pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą bei iškelti atsakovo bankroto bylą (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.). Juolab kad reali atsakovo turto vertė yra 11 357 866 Lt mažesnė nei nurodyta įmonės 2009 m. spalio 14 d. balanse, be to, ir pagal apelianto atskirajame skunde nurodytus atsakovo 2010 m. finansinius duomenis, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (atsakovo turtas sudaro 36 567 222 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 37 421 260 Lt).

19Nesudaro pagrindo panaikinti arba pakeisti skundžiamą apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentas, kad teismas nenurodė pakankamų motyvų dėl nepatenkinto trečiojo asmens J. M. prašymo atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių; be to, teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taigi įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonės bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu atveju spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti; skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

21Nagrinėjamoje byloje teismas tinkamai įvertino paskiriamo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ kandidatūrą, ir nenustatyta, jog teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, be to, nėra duomenų, kad šis bankroto administratorius būtų baustas dėl netinkamo bankroto procedūrų vykdymo ar įstatymų nesilaikymo, arba kad būtų pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu, patikimumu ar nešališkumu (CPK 178 str., 185 str.; ĮBĮ 11 str. 1-2 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1707/2011, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010). Tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 str., 338 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos duomenimis, apelianto nurodyto trečiojo asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ užimtumas yra didesnis nei teismo paskirto bankroto administratoriaus, nors jame dirba mažiau fizinių bankroto administratorių, o tai, kad apelianto nurodytas administratorius ilgiau vykdo šią veiklą ir yra baigęs daugiau bankroto procedūrų, nelemia administratoriaus kandidatūros prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2320/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1336/2011). Juolab kad teismo paskirtąjį bankroto administratorių pasiūlė 2 atsakovo kreditoriai.

22Taigi apygardos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi ieškovų N. G. ir AB „SEB bankas“ pasiūlytą administratorių UAB „Valeksa“, nepažeidė įstatymo (ĮBĮ 11 str.).

23Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti teisėtą ir pagrįstą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

24Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, kadangi jie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai N. P., AB „SEB bankas“, N. G. ir M. D. kreipėsi į teismą su... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Q... 6. Nurodė, kad atsakovo teismui pateiktame 2009 m. spalio 14 d. balanse nurodyti... 7. Teismo teigimu, didžiausią patirtį ir darbo išteklius turi ieškovų N. G.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Q Vara“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB bankas“ prašo jį... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas N. G. prašo jį atmesti ir... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 16. Pažymėtina, kad ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas išsamiai ištyrė ir įvertino... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nuo 2009 m. nebevykdo veiklos bei... 19. Nesudaro pagrindo panaikinti arba pakeisti skundžiamą apygardos teismo... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį... 21. Nagrinėjamoje byloje teismas tinkamai įvertino paskiriamo bankroto... 22. Taigi apygardos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi... 23. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti teisėtą... 24. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį....