Byla 2YT-10779-608/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vytautas Mitkus, Danske bank A/S Lietuvos filialas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vytautas Mitkus, Danske bank A/S Lietuvos filialas.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ,,Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. pateikė skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, kuriuo prašė antstolį priimti patvarkymą užbaigti vykdomąsias bylas Nr. 0240/14/00910, Nr. 0240/13/00302 ir Nr. 30240/13/00183; priimti patvarkymą dėl vykdomųjų bylų grąžinimo; panaikinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. turto areštą neužbaigtose vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910, Nr. 0240/13/00302 ir Nr. 30240/13/00183; pateikti detalią ir išsamią informaciją, kokios sumos buvo išieškotos vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 ir pervestos Danske Bank A/S; pateikti vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrindžiančius dokumentus ir, suderinus dydį su uždarąja akcine bendrove ,,Senamiesčio svečių namai“ bei I. R., pateikti vykdymo išlaidų sąskaitą uždarajai akcinei bendrovei ,,Senamiesčio svečių namai“, išskyrus atlygį antstoliui, kuris nepriklauso antstoliui. Pareiškėjai nurodo, kad bankas 2020 m. sausio 20 d. pateikė pareiškimus antstoliui dėl atsisakymo nuo išieškojimo ir visų vykdomųjų bylų užbaigimo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. atžvilgiu. Pareiškėjai laiko, kad tiek pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 632 straipsnio 1 dalies 3 punktą, tiek pagal Sprendimų vykdymo instrukciją antstolis privalėjo iš karto nutraukti vykdomąsias bylas, tačiau nepaisant to, antstolis skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo dieną toliau vykdo minėtas vykdomąsias bylas ir laiko areštuotą visą daugiau nei 3 mln. vertės skolininkų turtą jau daugiau nei 20 dienų nuo to laiko, kai kreditorius pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo išieškojimo. Pareiškėjai pažymi, kad antstolis A. S. visiškai analogiškomis aplinkybėmis iš karto nutraukė vykdomąją bylą, vykdomąjį dokumentą grąžino išieškotojui ir priėmė patvarkymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ turto arešto panaikinimo. Susisiekus su antstoliu telefonu, pastarasis paaiškino, kad atsisako nutraukti vykdomąsias bylas dėl to, jog kreditorius ir skolininkai atsisako sumokėti atlygį antstoliui. Pareiškėjai nesutinka su antstolio reikalavimu sumokėti jam atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą, nes pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 70 punktą jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo, išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos. Pareiškėjai laiko, kad tuo atveju jeigu antstolis laiko, kad jis turi teisę reikalauti atlyginimo, antstolis turi kreiptis į teismą ir reikalauti tariamai jam priklausančio atlyginimo bendraisiais pagrindais, bet neriboti kreditoriaus teisę atsisakyti išieškojimo ir buvusių skolininkų teisę reikalauti nutraukti vykdomąsias bylas ir panaikinti turto areštą. Pareiškėjai nurodo, kad dėl skundžiamo antstolio neveikimo jie negali disponuoti areštuotu turu bei patiria dėl to nuostolius, kuriuos reikalaus išieškoti iš antstolio.

4Antstolis Vytautas Mitkus 2020 m. vasario 21 d. patvarkymu Nr. S2-106298 atsisakė patenkinti skundą bei skundą su patvarkymu ir vykdomosiomis bylomis perdavė teismui. Antstolis nurodė, kad išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos skyrius 2019 m. birželio 19 d. rašte Nr. dnk1901967 antstolio prašė atšaukti paskelbtas varžytines vykdomosiose bylose Nr. 0240/13/00183 ir Nr. 0240/13/00302, informuodamas, jog tarp išieškotojo ir įkaito davėjo bei kitų trečiųjų asmenų vyksta derybos dėl likusių įsipareigojimų įvykdymo sąlygų bei terminų, taip pat skolininkas ne kartą telefonu yra pranešęs antstoliui, kad vyksta derybos dėl įsipareigojimų įvykdymo, sumokant skolą tiesiogiai kreditoriui. Dėl šios priežasties antstoliui kilo pagrįstų abejonių, jog proceso šalys galimai neteisingai nurodo vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą, siekdamos išvengti atlyginimo antstoliui sumokėjimo. Antstolis, 2020 m. vasario 14 d. gavęs registruotu paštu pateiktą I. R. ir uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl turto arešto panaikinimo ir vykdomųjų bylų užbaigimo, 2020 m. vasario 13 d. panaikino apribojimus, pritaikytus įkaito davėjos I. R. turtui, unikalus Nr. ( - ) bei patikslino nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, esančias uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ sąskaitose, sumažinant priverstinai nurašomų lėšų sumą iki 57408,93 EUR, t. y. iki antstolio atlygio dalies dydžio, kuris neišieškotas vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910. Antstolis laiko, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktą įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, skolininkas privalo sumokėti antstoliui visas vykdymo išlaidas, tame tarpe ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punktą, kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį, pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Nagrinėjamu atveju Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2020 m. vasario 21 d. raštu antstoliui pranešė, kad tretieji asmenys atliko mokėjimus, kuriais buvo dengiami uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimai bankui, tarp jų ir įsipareigojimai pagal prievoles, kurių pagrindu užvestos vykdomosios bylos Nr. 040/14/00910, Nr. 0240/13/00302 bei Nr. 0240/13/00183. Antstolio nuomone, minėtu raštu išieškotojas patvirtino, kad minėtose vykdomosiose bylose gavo materialinės naudos, t. y. atsisakė išieškojimo ne skolininko naudai, o tretiesiems asmenims įvykdžius už skolininką padengus minėtose vykdomosiose bylose antstolio išieškomą skolą. Antstolis laiko, kad dėl šios priežasties nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo jam nutraukti vykdomąsias bylas skolininko nurodytu pagrindu. Dėl šios priežasties vykdomosios bylos negali būti užbaigtos, kol nebus išieškotos visos vykdymo išlaidos, įskaitant ir atlygį antstoliui.

5Skundas dėl antstolio veiksmų atmetamas.

6Antstolis Vytautas Mitkus vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-3727-881/2012 dėl 1879990,62 EUR išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai; vykdomojoje byloje Nr. 0240/13/00302 vykdo Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro 2013 m. vasario 18 d. vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), dėl įkeitimu užtikrintos skolos išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ ir įkaito davėjos I. R. išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai, vykdomojoje byloje Nr. 0240/13/00183 vykdo Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro 2012 m. gruodžio 13 d. vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), dėl įkeitimu užtikrintos skolos išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ ir įkaito davėjos I. R. išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai. Iš minėtų vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, kad antstolio raginimuose skolininkui įvykdyti vykdomąjį dokumentą nustatyti vykdomųjų dokumentų įvykdymo terminai yra pasibaigę, pareiškėjai šią aplinkybę pripažįsta. Išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2020 m. sausio 20 d. antstoliui pateikė raštą Nr. dnk2000127, kuriuo prašė antstolį nutraukti minėtas vykdomąsias bylas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 639 straipsnio 8 punkte numatytais pagrindais, išieškotojui atsisakius išieškojimo. Tarp vykdymo proceso šalių ir antstolio kilo ginčas dėl vykdomųjų bylų užbaigimo pagrindo. Išieškotojas ir skolininkai laiko, kad antstolis nepagrįstai atsisako nutraukti vykdomąsias bylas, išieškotojui atsisakius išieškojimo, o antstolis laiko, jog vykdomosios bylos turi būti užbaigtos, įvykdžius vykdomąjį dokumentą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 610 str., 611 str. nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas, kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (CPK 609 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.). Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punkte, pagal kurio nuostatas tais atvejais, kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Šiuo atveju vykdymo išlaidos apima ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad toks atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi, antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Taigi, sprendžiant klausimą dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą: ar per raginime nustatytą terminą, ar jam pasibaigus. Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p. numato, jog skolininkui įvykdžius sprendimą arba šalims sudarius taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, taigi, ir atlygis antstoliui. Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad esant ginčui dėl antstolio teisės išieškoti atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą, svarbu nustatyti faktinį vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1300-258/2016, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-184-856/2017). Pagal minėtą teismų praktiką vien formalus išieškotojo pareiškimas apie atsisakymą nuo išieškojimo negali būti pagrindu atleisti šalis nuo atlygio antstoliui sumokėjimo. Esant ginčui, turi aiškinamasi, ar išieškotojas gavo materialinės naudos, kokia dalis vykdomojo dokumento įvykdyta. Tik tokiu atveju, jeigu išieškotojas atsisako dalies ar viso išieškojimo skolininko naudai, proporcingai taikomas atleidimas ir nuo atlygio antstoliui sumokėjimo.

8Nagrinėjamu atveju vykdomųjų bylų medžiaga patvirtina, jog išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas neatsisakė išieškojimo skolininko naudai, o vykdomuosiuose dokumentuose nurodytą skolininko prievolę už skolininką įvykdė trečiasis asmuo, todėl pareiškėjų skundo dėl antstolio veiksmų argumentas, jog išieškotojas atsisakė išieškojimo pagal antstolio Vytauto Mitkaus vykdomus vykdomuosius raštus yra nepagrįstas ir neteisingas. Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2020 m. vasario 21 d. raštu Nr. dnk2000351 patvirtino, kad tretieji asmenys atliko mokėjimus, kuriais buvo dengiami uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimai bankui, tarp jų ir įsipareigojimai pagal prievoles, kurių pagrindu užvestos vykdomosios bylos Nr. 040/14/00910, Nr. 0240/13/00302 bei Nr. 0240/13/00183. Taigi, minėtas išieškotojo raštas patvirtina, jog išieškotojas gavo materialinės naudos, t. y. ne skolininkų naudai atsisakė išieškojimo, o vykdomuosius dokumentus už skolininką įvykdė tretieji asmenys, todėl nėra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto pagrindo nutraukti vykdomąją bylą, o antstolis turi teisę gauti atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą. Aplinkybė, jog skolą pagal vykdomuosius dokumentus išieškotojui sumokėjo ne pats skolininkas, o tretieji asmenys, nekeičia esmės, jog išieškotojas gavo vykdomojo dokumento įvykdymą, pasibaigus raginime numatytam terminui, kas sąlygoja antstolio teisę gauti atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą. Vykdomosios bylos negali būti užbaigtos, kol nebus išieškotos visos vykdymo išlaidos, apskaičiuotos minėtose vykdomosiose bylose, įskaitant ir atlygį antstoliui

9Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog antstolis pagrįstai atsisako užbaigti vykdomąsias bylas skunde dėl antstolio veiksmų nurodytu pagrindu, todėl skundas dėl antstolio veiksmų atmetamas.

10Teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį priimti procesinio sprendimo, teisme gautas L. B. prašymas įtraukti ją dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu bei rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodyta, jog L. B. perėmė iš banko reikalavimo teises į uždarąją akcinę bendrovę „Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. ir tapo naująja jų kreditore. Savo procesinę padėtį L. B. grindžia Danske Bank A/S Lietuvos filialo raštu (be datos), kuriuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas patvirtino, kad L. B. 2019 m. gruodžio 27 d. uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ skolų bankui pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d. kredito linijos sutartį Nr. KL200508-0852, 2007 m. gegužės 21 d. kredito sutartį Nr. K20005-0562 bei 2007 m. liepos 24 d. kredito linijos sutartį Nr. KL200707-0818 dengimui sumokėjo bankui 800000,0 EUR, tokiu būdu iš dalies įvykdydama skolininko prievolę, todėl mokėtojas pagal civlinio kodekso 6.50 str. 3 d., 6.83 str. 1 d. įgyja teisę reikalauti, kad jam būtų perkeltos visos banko kaip kreditoriaus teisės į skolininką ir už jį laidavusius asmenis sumokėtos sumos dalyje.

11Minėtas raštas nepatvirtina, jog L. B. įstojo į vykdymo procesą bei jos suinteresuotumo vykdymo procesu, t. y. jog L. B. perėmė išieškotojo Danske Bank A/S teises vykdymo procese, kuriame paduotas skundas dėl antstolio veiksmų šioje civilinėje byloje.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalyje, įsigaliojusioje nuo 2017 m. liepos 1 d., numatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas šiame Kodekse nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-2751 82 straipsnis).

13Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog L. B. įstojo į vykdymo procesą kaip išieškotojo teisių perėmėja aukščiau nurodyta tvarka, todėl jos prašymas dėl įtraukimo dalyvauti suinteresuotu asmeniu atmetamas, o rašytinius paaiškinimus priimti atsisakoma.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 443 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu teismas

Nutarė

15atmesti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. skundą dėl antstolio veiksmų.

16Atsisakyti įtraukti suinteresuotu asmeniu L. B. ir atsisakyti priimti rašytinius paaiškinimus.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai