Byla e2-1140-178/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Aon Baltic“, nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gevara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutarties dalies, kuria nutarta civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gevara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Axis transport“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Aon Baltic“, nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Gevara“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Axis transport“, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 95 408,02 Eur žalos atlyginimą regreso tvarka.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi įpareigojo ieškovę iki 2017 m. balandžio 18 d. pateikti teismui naują ieškinį, kuriame būtų nurodytas atsakovo draudikas ir jo buveinė bei papildomai sumokėti trūkstamą 792 Eur žyminio mokesčio dalį, kad bylą būtų galima nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.
 2. Teismas, susipažinęs su ieškovės išdėstytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis ir byloje esančiu šalių susirašinėjimu, sprendė, kad tarp šalių yra kilęs itin sudėtingas teisinis ginčas dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovės reikalaujamą sumą. Tai matyti iš byloje esančio atsakovės atsakymo, kuriuo ji su reikalavimu nesutinka ir visos bylos medžiagos. Be to, teismo vertinimu, ieškovės reikalavimai nėra neabejotinai pagrįsti jos nurodomais įrodymais, todėl bylos nagrinėjimas dokumentinio proceso tvarka nėra galimas (CPK 428 str. 1 d.). Teismo vertinimu, bylai būtina kruopščiai pasiruošti paruošiamųjų dokumentų būdu.
 3. Teismas įpareigojo ieškovę primokėti 792 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) bei nurodyti atsakovės draudiką. Pažymėjo, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis ieškovės nurodomą atsakovės atstovą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Ieškovė (toliau ir –apeliantė) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti apeliantės pareikštą ieškinį atitinkantį CPK 424 straipsnio 1 dalyje nustatytus leistinumo kriterijus ir ieškinį nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka; nustačius, kad bylos išsprendimui dokumentinio proceso tvarka reikalingi papildomi rašytiniai įrodymai – įpareigoti apeliantę juos pateikti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiama nutartis pažeidžia procesines ir materialiąsias proceso šalių subjektines teises, taip pat ir CPK 7 straipsnyje įtvirtintą teisę į greitą ir ekonomišką dokumentinį procesą.
  2. Ieškinio reikalavimai grindžiami Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-170-241/2016 nustatytais faktais ir šioje byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Apeliantės regresinis reikalavimas grindžiamas minėtoje byloje teismo nustatytais ir šalių pripažintais faktais, kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str. 2 p., 5 p.). Atsakovė visus teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius pripažino, todėl byloje nėra ginčo dėl fakto klausimo. Visi kiti papildomi rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys apeliantės regresinį reikalavimą, yra pateikti su ieškiniu.
  3. Apeliantė yra įvykdžiusi visus reikalavimus dokumentinio proceso leistinumui. Nutartyje nenustatyta, kad trūktų kokių nors rašytinių įrodymų pareikšto ieškinio pagrindimui, todėl nėra CPK 424 straipsnyje nustatytų pagrindų atsisakyti bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.
  4. Nei ginčo sudėtingumas, nei atsakovės nesutikimas su jai pareikšta ikiteismine pretenzija nesudaro pagrindo atsisakyti nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, nes įstatymų leidėjas, reglamentuodamas dokumentinio proceso normas, nėra numatęs tokių dokumentinio proceso neleistinumo pagrindų.
  5. Nepagrįstas dokumentinio proceso netaikymas pažeis abiejų ginčo šalių materialiąsias subjektines teises ir teisėtus interesus.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, remiantis CPK 424 straipsnio 2 dalimi, nutarta įpareigoti apeliantę pateikti teismui naują ieškinį, kuriame būtų nurodytas atsakovės draudėjas (2017 m. balandžio 18 d. nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas – turi būti „draudikas“) ir jo buveinė, bei papildomai apmokėti ieškinį trūkstama žyminio mokesčio dalimi, kad bylą būtų galima nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles,.
 3. Atskirasis skundas tenkintinas.
 4. Pagal CPK 424 straipsnio 1 dalį ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.
 5. Taigi, dokumentinis procesas – supaprastinto proceso forma, kuria siekiama užtikrinti greitesnį ginčų nagrinėjimą. Esant ieškovo prašymui nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, teismas, nesant ieškinio neatitikimo įstatymo numatytiems reikalavimams, dėl kurių ieškinys negalėtų būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d., 2 d., 425 str.), ar ieškovo dokumentinio proceso atsisakymo (CPK 426 str.), neturi pagrindo nagrinėti bylą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.
 6. Kaip minėta, skundžiama nutartis priimta remiantis CPK 424 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Ši norma numato, kad tais atvejais, kai ieškinys neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir dėl to negali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka, teismas nustato terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovą pagrįsti savo reikalavimus leistinais rašytiniais įrodymais arba primokėti trūkstamą žyminį mokestį, kad bylą būtų galima nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Jeigu ieškovas to nepadaro, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.
 7. Taigi, CPK 424 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos ieškinio priėmimo stadijoje, kai sprendžiama, ar ieškinys (ne)turi trūkumų. Skundžiama nutartis yra priimta būtent šioje proceso stadijoje. Šioje stadijoje pagal CPK 424 straipsnio 2 dalį teismas gali nustatyti terminą ieškinio trūkumams tik tuo atveju, kai ieškinys neatitinka šio straipsnio 1 dalies reikalavimų, kitokių trūkumų šalinimo atvejų dokumentiniame procese nenustatyta (konstatavus bendruosius ieškinio turinio ar formos trūkumus, jie galėtų būti šalinami CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka).
 8. Šiuo atveju skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje, kaip minėta, nėra nurodyta nė jokių trūkumų dėl ieškinio atitikimo CPK 424 straipsnio 1 dalies reikalavimams – nei ieškinio dalyko, nei jo nepagrindimo rašytiniais įrodymais.
 9. Nutarties motyvuojamoje dalyje, be kita ko, yra nurodyta, kad tarp šalių yra kilęs itin sudėtingas teisinis ginčas dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovės reikalaujamą sumą; atsakovė su ieškinio reikalavimu nesutinka; ieškovės reikalavimai nėra neabejotinai pagrįsti jos nurodomais įrodymais, todėl bylos nagrinėjimas dokumentinio proceso tvarka nėra galimas, bylai būtina kruopščiai pasiruošti paruošiamųjų dokumentų būdu. Tačiau tokie skundžiamos nutarties motyvai nėra dokumentinio ieškinio trūkumai CPK 424 straipsnio 2 dalies prasme. Nors teismas ir nurodė, jog ieškovės reikalavimai nėra neabejotinai pagrįsti ieškovės nurodomais įrodymais, tačiau, visų pirma, ieškinio priėmimo stadijoje jo pagrįstumas ir galimybė priimti preliminarų sprendimą tenkinti ieškinį esamų įrodymų pagrindu nėra nagrinėjami iš esmės (tai jau po ieškinio priėmimo sprendžiama kitoje proceso stadijoje CPK 428 straipsnio 1, 7 dalies nustatyta tvarka), antra, kaip minėta, teismas skundžiamoje nutartyje faktiškai ir nenustatė kokių nors ieškinio dalyko ar leistinų rašytinių įrodymų ginčo išsprendimui trūkumų. Šiame kontekste paminėtina, kad bylos sudėtingumo aspektu Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog „vien tai, kad ieškinio suma yra didelė ar byla sudėtinga, nesudaro pagrindo atsisakyti ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka“ (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2469/2013).
 10. Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, todėl ji naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai