Byla 2-765/2010
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ finansinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-1213-538/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Ladavas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ finansinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-1213-538/2009.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi iškėlė UAB „Pamario paukštynas“ bankroto bylą. Teismas rašytinio proceso tvarka, remdamasis administratoriaus pateiktu pirmosios ir antrosios eilės kreditorių sąrašu, 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtino minėtos bankrutuojančios bendrovės 264 kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, iš viso už 23 189 640,81 Lt. Tarp šių reikalavimų buvo patvirtintas ir kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ 12 249 761,31 Lt dydžio reikalavimas bei kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas.

5Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Ladavas“ prašo panaikinti minėtos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas pagal lizingo sutartis, išspręsti klausimą iš esmės ir patvirtinti 105 731,63 dydžio finansinį reikalavimą bei išreikalauti iš kreditoriaus lizingo sutartis, sudarytas su UAB „Pamario paukštynas“. Nurodo, kad patvirtinus kreditoriaus nepagrįsto dydžio reikalavimą, gali nukentėti kitų bankroto bylos kreditorių teisėti lūkesčiai bei interesai. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad:

61. Kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ pareikštas 784 190,83 Lt reikalavimas susideda iš 588 245,91 Lt nerealizuoto lizinguojamo turto likutinės vertės, 103 024,82 Lt įsiskolinimo pagal neapmokėtas sąskaitas eiliniams mokėjimams, 2 706,81 Lt delspinigių, 69 840,80 Lt lizinguojamo turto pardavimo nuostolis, 20 372,49 Lt palūkanų dydis, tai yra negautos pajamos pagal lizingo sutartis. Teigia, kad kreditorius, reikalaudamas atlyginti lizinguoto turto likutinės vertės dydžio nuostolius, remiasi lizingo sutarčių bendrosios dalies 14.5.4 punktu, pagal kurį nutraukus lizingo sutartis lizingo gavėjas privalo grąžinti turtą kreditoriui ir atlyginti nuostolius, kurie kreditorių atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu lizingo gavėjas sutartis būtų vykdęs tinkamai. Pagal teismų praktikoje suformuotą nuostatą, lizinguoto turto faktiškai neišmokėta likutinė vertė negali būti laikoma kreditoriaus nuostoliais, nes pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, jog nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Be to, sutartinės atsakomybės taikymui būtina nustatyti visas bendrosios civilinės atsakomybės sąlygas bei nuostatą, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti.

72. Kreditorius nepateikė įrodymų, kad jam grąžintą lizinguotą turtą jis mėgino realizuoti, duomenų apie šio turo nelikvidumą ar vertės nebuvimą dėl skolininko kaltės taip pat nėra, todėl tai nelaikytina jo nuostoliais. Nepateikus įrodymų apie negautų pajamų realumą, kreditorius negali tikėtis nutraukus lizingo sutartis ir faktiškai perimti lizinguotą turtą, ir reikalaiti šio turto neišmokėtos likutinės vertės 588 245,91 Lt dydžio nuostolių atlyginimo, nes tai yra dvigubos daikto vertės naudos iš skolininko gavimu.

83. Prašymas patvirtinti 20 372,49 Lt palūkanas iki lizingo sutarčių termino pabaigos prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtintai nuostatai, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, yra nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas.

94. Kreditorius UAB ,,Danske lizingas“ 69 840,80 Lt lizinguojamo turto pardavimo nuostolį grindė skirtumu tarp turto likutinės vertės lizingo sutarties nutraukimo dieną (137 719,64 Lt) ir šio turto pardavimo kainos (80 000 Lt) ir PVM. Tačiau kreditorius nepateikė įrodymų, kad turtas buvo parduotas už 80 000 Lt, kad ši kaina buvo reali. Priešingai, pagal faktinius duomenis kreditorius turtą pardavė už 57 719,64 Lt mažesnę kainą negu nustatyta turto likutinė vertė, tai yra maždaug 42 procentais pigiau nei objektyviai buvo galima parduoti. Atsakovas BŽUAB ,,Pamario paukštynas“ nėra ir negali būti atsakingas už lizingo davėjo veiksmus parduodant turtą bei nenorą parduoti turtą pelningiau.

10Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Danske lizingas“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jo veikla yra grindžiama ne lizingo objektų pirkimu – pardavimu, o lizingo gavėjų finansavimu. Lizingo sutarčių nutraukimo atveju jis yra suinteresuotas kaip įmanoma greičiau ir brangiau parduoti lizingo objektus, o tai dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis yra ilgai trunkantis procesas, sukeliantis papildomas turto saugojimo, draudimo išlaidas. Apeliantas neginčijo nei pačių lizingo sutarčių, nei jų 14.5.4 punkto, pagal kurį atsakovas privalo atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius lizingo sutarčių nutraukimo atveju. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad kreditorius UAB ,,Danske lizingas“ siekė sudaryti lizingo objekto pardavimo sandorį jam nepalankiomis sąlygomis. Be to, apeliantas klaidingai interpretuoja lizingo objektų likutinę vertę, tai yra finansinių įsipareigojimų, ir šio turto rinkos vertės, tai yra kainos, už kurią vienas rinkos dalyvis sutiktų parduoti, o kitas – pirkti šį turtą, tačiau įrodymų, kad turtas galėjo būti parduotas už didesnę kainą, nepateikė.

11Atsakovo BŽUAB ,,Pamario paukštynas“ administratorius atsiliepimu prašo atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, kad trečiojo asmens UAB ,,Ladavas“ atskirojo skundo argumentai yra pagrįsti, o kreditorius UAB ,,Danske lizingas“ nėra pateikęs įrodymų dėl nuostolių realumo.

12Atskirasis skundas iš dalies.

13Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.)

14Kaip minėta, teismas pagal administratoriaus ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nustatyta tvarka pateiktą kreditorinių reikalavimų sąrašą, kurių administratorius neginčijo, skundžiama nutartimi patvirtino pirmosios ir antrosios eilės kreditorių 23 189 640,81 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus. Tarp šių reikalavimų buvo patvirtintas ir kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ 12 249 761,31 Lt dydžio reikalavimas bei kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas. Teismas šių administratoriaus neginčijamų pateiktų finansinių reikalavimų, o taip pat ir kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimo pagrįstumo nenagrinėjo.

15Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismo skundžiamojo nutartyje patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt finansinis reikalavimas yra nepagrįstai per didelis, nes lizinguoto turto faktiškai neišmokėta likutinė vertė negali būti laikoma kreditoriaus nuostoliais, o prašymas patvirtinti 20 372,49 Lt palūkanas iki lizingo sutarčių termino pabaigos prieštarauja ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtintai nuostatai, nes įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, yra nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, be to, kreditorius nepateikė įrodymų, kad turtas buvo parduotas už 80 000 Lt ir dėl to jis patyrė 69 840,80 Lt nuostolių.

16Pažymėtina, kad administratorius, pateikdamas teismui tvirtinti kreditorinių reikalavimų sąrašą, tuo pačiu išreiškė sutikimą ir dėl jų dydžio, tačiau apeliantui nurodžius minėtas aplinkybes, administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą su apelianto argumentais bei reikalavimu sutinka. Tuo tarpu kreditorius UAB ,,Danske lizingas“ atskirąjį skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

17Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija mano, jog siekiant teisingai išnagrinėti ginčą, kilusį dėl kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt dydžio reikalavimo patvirtinimo, turi būti kruopščiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės, įvertinti tiek kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ bei administratoriaus, tiek kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ pateikti argumentai ir tik tuomet daromos išvados dėl ginčo esmės, nes neatlikus šio tyrimo, finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas gali būti išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d.,185, 338 str.).

18Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teisme yra tikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumas ir pagrįstumas bei teismo padarytos teisės bei fakto klaidos, tačiau nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai apeliacinės instancijos teisme keliamas klausimas dėl teismo nutarties dalimi patvirtinto reikalavimo pagrįstumo ir nurodomos aplinkybės, kurios pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėjamos, todėl skundžiama teismo nutarties dalis naikintina, o klausimas dėl kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas ir klausimą dėl šio reikalavimo patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai