Byla 2-1100-848/2015
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Mildai Laukytei, Justinai Brazaitytei, Antaninai Antonenko, dalyvaujant ieškovei G. Z.-J., ieškovės atstovei advokato padėjėjai Viktorijai Skridailaitei-Gribėnienei, atsakovo atstovei Giletai Vaicekauskienei, trečiojo asmens atstovui M. S. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. Z.-J. ieškinį atsakovei AB „Kauno energija“, trečiajam asmeniui UAB „Creditum“ dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo pripažinti negaliojančiu G. Z.-J. pasirašytą 2013-08-07 paprastąjį vekselį 9 227,13 Lt sumai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje bei teismo posėdyje nurodė, kad 2013-08-07 savo vardu pasirašė paprastąjį vekselį 9 227,13 Lt sumai. Su pasirašytu vekseliu nesutinka, vekselis iš jos išgautas nesąžiningai, ekonominio ir psichologinio spaudimo įtakoje, ją suklaidinant, neteikiant jokios informacijos apie skolos susidarymą, nepaaiškinant vekselio pasirašymo pasekmių. Atsižvelgiant į tai, prašo ieškinį tenkinti ir vekselį panaikinti (b.l.3-5, 173).

4Atsakovė AB „Kauno energija“ atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Teismui paaiškino, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „Creditum“ yra sudarę skolininkų skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią tretysis asmuo įsipareigojo teikti skolininkų fizinių asmenų, kurių skolos susidarė butuose, ikiteisminio ir poteisminio išieškojimo paslaugas. Sutartyje numatyta, kad tretysis asmuo gali su skolininkais pasirašyti paprastuosius neprotestuotinuosius vekselius. Sutartis numato, kad už teikiamų paslaugų teisėtumą, teisingą vekselio užpildymą ir sudarymą atsako tretysis asmuo. Atsakovė su ieškove nekontaktavo, dėl vekselio sudarymo į ieškovę nesikreipė, jo nesudarė, todėl yra netinkama šalis byloje, atsakovu byloje turėtų būti UAB „Creditum“. Taip pat atsakovė nesutinka, kad ieškovei nebuvo žinoma apie susidariusį įsiskolinimą, jai kiekvieną mėnesį buvo siunčiamos sąskaitos pateikiant informaciją apie susidariusį įsiskolinimą ir suteiktas paslaugas. Atsižvelgiant į tai prašo ieškinį atmesti (b.l.31-32).

5Tretysis asmuo UAB „Creditum“ atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Tretysis asmuo su atsakovu yra sudaręs skolininkų skolos išieškojimo paslaugų teikimo sutartį, kuri numato, kad tretysis asmuo gali su skolininkais sudaryti rašytinius susitarimus dėl skolos grąžinimo ir pasirašyti paprastuosius neprotestuotinuosius vekselius. Šios sutarties pagrindu atsakovas trečiajam asmeniui perdavė vykdyti skolos išieškojimą iš ieškovės, kuris susidarė nuo 2006-12-01 iki 2013-03-01. Tretysis asmuo pradėjęs vykdyti skolos išieškojimą skolininkui siuntė pranešimus dėl susidariusios skolos išieškojimo, skambino bei ragino padengti įsiskolinimą pilnai arba dalimis pagal rašytinį susitarimą, tačiau skolininkė į raginimus nereagavo. Kadangi skolos suma buvo didelė ir susitarimas mokėti skolą dalimis nebuvo sudarytas, tretysis asmuo išsiuntė ieškovui pranešimą įspėjantį, kad atsakovas kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo. 2013-08-07 ieškovei atvykus į trečiojo asmens buveinės patalpas Maironio g. 13-5, Kaune, buvo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis be sąlygų įsipareigojant sumokėti atsakovui 9 227,13 Lt skolą. Pasirašant vekselį nei ekonominio, nei psichologinio spaudimo nebuvo. Darbuotoja dėl vekselio neapmokėjimo pasekmių suteikė ieškovei informaciją. Su ieškove vekselis buvo pasirašytas todėl, kad įsiskolinimas buvo didelis, o ieškovė nei iki skolos perdavimo skolų išieškojimo įmonei, nei po 2013-03-13, skolą išieškoti perdavus trečiajam asmeniui, jokių mokėjimų neatliko. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinį prašo atmesti (b.l. 67-69).

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2013-02-25 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Creditum“ buvo sudaryta AB „Kauno energija“ skolininkų skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartis Nr.CRD 13/02-1 (toliau – Sutartis) (b.l.34-42). 2013-03-13 AB „Kauno energija“ perdavimo-priėmimo aktu perdavė UAB „Creditum“ skolos išieškojimą G. Z.-J.atžvilgiu (b.l.45). 2013-08-07 G. Z.-J. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 9 227,13 Lt sumai (b.l.8).

8Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl paprastojo neprotestuotino vekselio sudarymo teisėtumo. Ieškovė nurodo, kad: 1) pasirašant vekselį nebuvo jos valios – ieškovė pasirašė paprastąjį vekselį atsakovo iniciatyva, jo spaudžiama, jam reikalaujant, grasinant jos turimos nuosavybės greitu realizavimu, vekselis pasirašytas akivaizdžiai nenaudingomis sąlygomis, neišaiškinant ieškovei iš ko yra susidariusi skola už suteiktas paslaugas. Ieškovė nurodo, kad ji daugiau kaip 6 metus yra išvykusi ir gyvena Šveicarijoje, jai nėra žinomi Lietuvos teisės reikalavimai. Be to ieškovė yra menininkė, todėl vekselis ir jo pasirašymo pasekmės tuo metu jai nebuvo suprantamos. Ieškovė nurodo, kad ji neprašė ir negavo iš atsakovo paskolos, ji nežinojo vekselio teisinės prigimties, paskirties bei sukeliamų padarinių ir buvo atsakovo spaudžiama ir suklaidinta dėl šio dokumento savybių bei turinio reikšmės Šiuo atveju vekselis pasirašytas kaip skolos užtikrinimo priemonė, o Lietuvos Aukščiausiojo teismo aiškinimu vekselis, kaip vertybinis popierius negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone; 2) ieškovė teigia, kad atsakovas įgijo galimybę nukreipti į ieškovą savo reikalavimą dviem būdais – pagal atsakovo buhalterinėje apskaitoje apskaitomą skolą už suteiktas paslaugas bei pagal ieškovės pasirašytą paprastąjį vekselį, t. y. atsakovas turi teisę į dvigubą skolos patenkinimą; 3) taip pat ieškovė ieškinyje nurodė, kad vekselis neatitinka Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatų, kadangi vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą, o šiuo atveju ieškovė neįsipareigojo apmokėti vekselio iki tam tikros dienos, o jį tik pasirašė; 4) taip pat ieškovė nesutinka su atsakovo atsikirtimais, jog AB „Kauno energija“ yra netinkamas atsakovas byloje, kadangi ji vekselio pasirašyme nedalyvavo ir negalėjo daryti jokios įtakos ieškovei.

9Ieškovės argumentai atmestini vadovaujantis šiais motyvais:

101) Ieškovė 2013-08-07 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį prašo pripažinti negaliojančiu vadovaujantis CK 1.91 str. pagrindais. Dėl apgaulės sudarytas sandoris priskiriamas prie sandorių, sudarytų prieš šalies valią contra voluntatem. Apgaule laikomas tyčinis asmens elgesys, kuriuo siekiama suklaidinti sandorio šalį ir taip ją palenkti sudaryti sandorį. Nustačius, kad sandorio šalis suklydo dėl kito asmens tyčinių veiksmų (ar neveikimo), sandoris pripažįstamas negaliojančiu CK 1.91 straipsnio pagrindu. Jog ieškovė sandorį sudarė apgaulės įtakoje teismui įrodymai byloje pateikti nebuvo, todėl šiuo pagrindu vekselį pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo.

11CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatytas savarankiškas sandorių pripažinimo negaliojančiu pagrindas – sandorio, sudaryto dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo panaudoti tokį spaudimą, negaliojimas. Tai reiškia, kad sandoris gali būti pripažįstamas sudarytu dėl ekonominio spaudimo tais atvejais, kai ne tik nustatomas tokio spaudimo faktas (realūs grasinimai), bet ir kai šalies valią sudaryti tokį sandorį nulemia grasinimas. Sandoriui, kaip sudarytam dėl ekonominio spaudimo, pripažinti negaliojančiu konkrečioje byloje turi būti nustatomos šios faktinės aplinkybės: a) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; b) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; c) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; d) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas. Siekiant šioje byloje ginčijamą vekselį pripažinti negaliojančiu dėl realaus grasinimo, būtina byloje nustatyti tokias aplinkybes: 1) ar apeliantui buvo grasinama; 2) ar grasinimas buvo realus; 3) ar sutartį jis sudarė grasinimo įtakoje. Pažymėtina, jog realaus grasinimo samprata apibrėžta CK 1.91 straipsnio 4 dalyje. Pagal ją realus grasinimas reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti sandorį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones, ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Nustatydamas, ar grasinimas buvo realus, teismas turi atsižvelgti į sandorio šalies, kuriai buvo grasinta, amžių, finansinę ir ekonominę būklę, veiksmų pobūdį ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

12Kaip aukščiau nurodytus veiksmus atsakovė įvardija tai, kad pasirašant vekselį jai buvo daromas ekonominis ir psichologinis spaudimas, kurio metu buvo reikalaujama tuoj pat padengti skolą, jos niekas nesupažindino su vekselyje nurodytos sumos susidarymu ir tikrumu. Spaudimo pasėkoje buvo liepiama vekselį pasirašyti, nes kitu atveju bus atimtas ir varžytinėse parduotas butas. Ant ieškovės buvo rėkiama, kaip ant nusikaltėlės ir reikalaujama vekselį pasirašyti. Be to nebuvo leista pasitarti su teisininkais dėl kilsiančių pasekmių, o išėjusi iš, kaip iki tol galvojo, iš AB „Kauno energija“ pastato apsiverkė, nesiorientavo aplinkoje ir dar kelias dienas negalėjo atsitokėti. Ieškovė nurodo, kad ji daugiau kaip 6 metus yra išvykusi ir gyvena Šveicarijoje, jai nėra žinoma Lietuvos teisės reikalavimai. Be to ieškovė yra menininkė, todėl vekselis ir jo pasirašymo pasekmės tuo metu jai nebuvo suprantamos. Tai, kaip minėta ieškovė, įvardija, kaip ekonominį ir psichologinį spaudimą. Šie ieškovės argumentai atmestini, remiantis byloje surinktais duomenimis. Atsakovas byloje nurodė bei pateikė įrodymus, kad ieškovė, kaip ir visi kiti vartotojai buvo informuojama apie einamuosius mokėjimus ir susidariusį įsiskolinimą siunčiant buto adresu sąskaitas (b.l.50-55). Sąskaitose matoma įsiskolinimo suma ir paskaičiuota už einamąjį mėnesį suma. Be to ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad sąskaitas už suteiktas paslaugas iš pašto dėžutės išimdavo jai priklausančio buto kaimynė, kuri ją ir informuodavo apie susidariusius mokesčius. Taip pat tretysis asmuo teismui pateikė ieškovei siųstų pretenzijų kopijas, kuriose nurodoma įsiskolinimo suma (b.l.126-129). Taip pat ieškovė nurodė, kad 2012 metais dėl susidariusių įsiskolinimų bendravo su „Ignu“. Todėl šie ieškovės argumentai atmestini. Teismo nuomone, esant neaiškumams ieškovė, kaip atsakingas, rūpestingas žmogus bet kada galėjo kreiptis į atsakovą, jog paaiškintų iš ko yra susidariusi skolos suma, todėl pati elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Kaip spaudimą ieškovė nurodo ir tai, kad buvo grąsinama parduoti varžytinėse butą, neleista pasitarti su teisininkais, dėl kilsiančių pasekmių, ant jos buvo rėkiama. Šiuos argumentus patvirtinti ieškovė teismui įrodymų nepateikė. Trečiajam asmeniui bei liudytojai S. M. nurodžius, kad vekselio teisines pasekmes išaiškinti buvo pakviestas UAB „Creditum“ teisininkas, ieškovė šią aplinkybę patvirtino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokius teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-216/2007). Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Be to, 6 metai nėra toks didelis laiko tarpas, kad normalių gebėjimų, sąžiningas, atsakingas žmogus pamirštų ar iš vis nežinotų elementarius turto išlaikymui keliamus reikalavimus, pareigą mokėti mokesčius ir iš to galinčias kilti pasekmes. Atsižvelgiant į tai atmestini ieškovės argumentai, kad ji buvo priversta vekselį pasirašyti, ji bet kada galėjo išeiti ir vekselio nepasirašyti.

13Taip pat ieškovė teigia, kad vekselis buvo sudarytas ypatingai nenaudingomis sąlygomis, kadangi ji per trumpą laiką (pusę metų) įsipareigojo atlyginti visą įsiskolinimo sumą. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovei buvo siūloma padengti skolą dalimis, tačiau ieškovė dėl susitarimo nei į atsakovę nei į tretyjį asmenį nesikreipė, taip pat ir skolos iki perduodant bylą išieškojimui, ar iki teisminio nagrinėjimo nei iš dalies nei visos nėra sumokėjusi. Be to ir skolos suma yra pakankamai didelė, susidariusi per ganėtinai ilgą laiko tarpą (nuo 2013-12-01 iki 2013-07-01). Ieškovė nesiėmė jokių priemonių įsiskolinimą sumažinti, nors kaip pati teigia, dėl įsiskolinimo yra aiškinusis 2012 metais telefonu, todėl darytina išvada, kad įsiskolinimo suma jai nebuvo netikėta, buvo žinoma ir ieškovė turėjo suprasti, kad ją reikės padengti. Todėl teismo nuomone, ginčijamas sandoris negali būti vertinamas, kaip sudarytas dėl apgaulės ar grasinimo, vien tik dėl to, kad ieškovei atsiras neigiami šio sandorio sudarymo padariniai.

14Įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovei buvo daromas kitoks spaudimas, rėkiama, grasinama, ji buvo apgauta ar kad dėl susidėjusių aplinkybių buvo priversta sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis minėtą sandorį ieškovė nepateikė. Tuo tarpu būtent ieškovei tenka pareiga nurodyti ne tik bendro pobūdžio samprotavimus, bet ir konkrečius įrodymus, patvirtinančius ieškovės išdėstytas aplinkybes (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 178 straipsnis). Teismai negali grįsti sprendimo prielaidomis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė, kaip fizinis asmuo, prisiėmė įsipareigojimą atsakovui sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Tai reiškia, kad ieškovės 2013 m. rugpjūčio 07 d. išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis 9 227,13 Lt sumai yra abstrakti prievolė atsakovui AB „Kauno energija“ turi būti vykdoma ir nėra teisinio ir faktinio pagrindo neprotestuotiną vekselį pripažinti negaliojančiu.

15Taip pat ieškovė nurodo, kad ji neprašė ir negavo iš atsakovo paskolos, ji nežinojo vekselio teisinės prigimties, paskirties bei sukeliamų padarinių, buvo atsakovo spaudžiama ir suklaidinta dėl šio dokumento savybių bei turinio reikšmės Šiuo atveju vekselis pasirašytas kaip skolos užtikrinimo priemonė, o Lietuvos Aukščiausiojo teismo aiškinimu vekselis, kaip vertybinis popierius negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone.

16Šie ieškovės argumentai taip pat atmestini. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Taigi plačiąja prasme vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Tačiau, atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją, vekselis netampa garantija ar laidavimu. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Be to, išrašius vekselį, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius. Dėl to dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus reikalavimus, negali būti vertinamas ne kaip vertybinis popierius ir juolab sutapatinamas su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Vekselis, kaip prievolės užtikrinimo priemonė, yra pripažįstamas tiek civilinėje apyvartoje, tiek teismų praktikoje; vekselio naudojimas prievolėms užtikrinti neprieštarauja įstatymui, todėl iš vekselio santykių kilusios sąžiningų asmenų, ir kreditoriaus, ir skolininko, teisės turi būti ginamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis bylos Nr.3K-3-14/2014; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis bylos Nr.3K-3-203/2014).

172) Taip pat ieškovė teigia, kad atsakovas įgijo galimybę nukreipti į ieškovą savo reikalavimą dviem būdais – pagal atsakovo buhalterinėje apskaitoje apskaitomą skolą už suteiktas paslaugas bei pagal ieškovės pasirašytą paprastąjį vekselį, t. y. atsakovas turi teisę į dvigubą skolos patenkinimą.

18Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisminėje praktikoje konstatuojama, jog vekselio pagrindu sukurtos prievolės abstraktumo savybė reiškia savarankišką abiejų prievolių (tiek pagal įsiskolinimą, tiek pagal ginčijamą vekselį) galiojimą. Tuo tarpu ieškovės keliama šių prievolių dvigubinimo (kuomet atsakovas gali savo reikalavimą patenkinti ir įsiskolinimo, ir vekselio pagrindu, arba, net ir nesant įsiskolinimo, palikti vekselį civilinėje apyvartoje – pradėti visos vekselyje nurodytos skolos išieškojimą) problema neturi įtakos ginčijamo vekselio galiojimui jį išdavusio asmens valios (ne) buvimo prasme. Kreditoriaus reikalavimo teisė apribota (įsiskolinimo sumos prasme), nes iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista ir kiek tai nustato įstatymas. Todėl, teismo vertinimu, tuo atveju jeigu vekselio turėtojas (atsakovas) visgi piktnaudžiautų vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeistų vekselio davėjo teises, šis turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 5 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teismas tokių aplinkybių nenustatė. Be to atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė kelia jos valios išduoti ginčijamą vekselį nebuvimo, o ne nesąžiningo naudojimosi šiuo vertybiniu popieriumi problemą.

193) Taip pat atmestini ir ieškovės argumentai, jog vekselis neatitinka Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatų, kadangi vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą, o šiuo atveju ieškovė neįsipareigojo apmokėti vekselio iki tam tikros dienos, o jį tik pasirašė. 1999-03-16 LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnyje yra numatyti paprastojo vekselio rekvizitai ir forma. Teismui pateikta vekselio kopija, atitinka šiame straipsnyje keliamus reikalavimus. Vekselis yra ne tik pasirašytas, jame nurodyta, jog ieškovė pagal vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 9 227,13 Lt. Taip pat nurodyta, kad vekselis turi būti apmokėtas 2014-02-28.

204) Bylos nagrinėjimo metu iškilo tinkamo atsakovo byloje klausimas. Atsakovas nurodė, kad jis yra netinkamas atsakovas byloje, kadangi jis pasirašant vekselį nedalyvavo, skolos išieškojimo klausimas buvo perduotas trečiajam asmeniui UAB „Creditum“, todėl negalėjo daryti ieškovei jokio spaudimo. Ieškovė nesutiko su atsakovo išsakytais argumentais, nurodė, kad atsakovas byloje yra tinkamas.

21Tiesioginiai vekselių teisinių santykių subjektai, t. y. vekselio davėjas ir pirmasis vekselio turėtojas, tuo pačiu metu yra ir kontrahentai tam tikro teisinio santykio (tam tikro sandorio), kuris buvo pagrindas išduoti vekselį. Taigi pirmasis vekselio įgijėjas yra tiesioginis tų santykių, dėl kurių jo kontrahentas išduoda jam vekselį, dalyvis, todėl jis žino apie visus galimus šių santykių defektus (trūkumus). Dėl to pirmajam vekselio įgijėjui vekselio viešo patikimumo taisyklė negalioja visa jos apimtimi: pirmajam įgijėjui vekselio davėjas gali reikšti prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais. Vekselio turėtojas yra asmuo, kuriam priklauso šiame vertybiniame popieriuje įtvirtinta reikalavimo teisė, taigi vekselio turėtojas yra tiesiogiai susijęs su iš vekselio galiojimo ar negaliojimo kylančiomis pasekmėmis. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad AB „Kauno energija“ yra tinkamas atsakovas byloje.

22Atmetus ieškinį iš ieškovės valstybei priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 16,82 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.,).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės G. Z.-J., a.k. ( - ) valstybei teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 16,82 Eur (šešiolika eurų 82 ct) (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. 188659752, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Mildai... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo pripažinti... 3. Ieškovė ieškinyje bei teismo posėdyje nurodė, kad 2013-08-07 savo vardu... 4. Atsakovė AB „Kauno energija“ atsiliepime į ieškinį bei teismo... 5. Tretysis asmuo UAB „Creditum“ atsiliepime bei teismo posėdžio metu... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2013-02-25 tarp AB „Kauno... 8. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl paprastojo neprotestuotino vekselio... 9. Ieškovės argumentai atmestini vadovaujantis šiais motyvais:... 10. 1) Ieškovė 2013-08-07 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį prašo... 11. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatytas savarankiškas sandorių pripažinimo... 12. Kaip aukščiau nurodytus veiksmus atsakovė įvardija tai, kad pasirašant... 13. Taip pat ieškovė teigia, kad vekselis buvo sudarytas ypatingai nenaudingomis... 14. Įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovei buvo daromas kitoks spaudimas,... 15. Taip pat ieškovė nurodo, kad ji neprašė ir negavo iš atsakovo paskolos, ji... 16. Šie ieškovės argumentai taip pat atmestini. Vekselio teisinės savybės... 17. 2) Taip pat ieškovė teigia, kad atsakovas įgijo galimybę nukreipti į... 18. Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisminėje praktikoje konstatuojama, jog... 19. 3) Taip pat atmestini ir ieškovės argumentai, jog vekselis neatitinka... 20. 4) Bylos nagrinėjimo metu iškilo tinkamo atsakovo byloje klausimas. Atsakovas... 21. Tiesioginiai vekselių teisinių santykių subjektai, t. y. vekselio davėjas... 22. Atmetus ieškinį iš ieškovės valstybei priteistinos teismo turėtos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės G. Z.-J., a.k. ( - ) valstybei teismo turėtas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...