Byla 1-253-175/2011

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algerdo Urbšio, teisėjų Jurgio Kiškio ir Algirdo Jaliniausko, sekretoriaujant Jurgitai Barauskaitei, Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Rolandui Mackevičiui, kaltinamajam M. S., jo gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei, nukentėjusiajai I. R., nukentėjusiosios S. M. įstatyminiam atstovui S. M.,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. S., a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, gyv. ( - ), LR pilietis, našlys, aštuonių klasių išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, teistas du kartus: 2001-11-12 Kauno apygardos teismo, pagal LR BK 104 str., 131 str. 2 d., laisvės atėmimu 10 metų 6 mėn. , 2008-07-10 nutartimi paleistas lygtinai iš laisvės atėmimo vietos, neatlikus 3 metų 2 mėnesių 6 dienų laisvės atėmimo bausmės, 2010-06-11 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 8 mėn., teistumai neišnykę, kaltinamas pagal LR BK 129str. 2d. 2p., 3p., 6p.,

3Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

4kaltinamasis M. S. 2010-10-05, apie 01 val., bute, esančiame ( - ), Kaune, kambaryje, turėdamas tikslą nužudyti savo sutuoktinę - R. S., tyčia peiliu ir atsuktuvu smogė R. S. mažiausiai 16 kartų į krūtinės, nugaros sritis bei kitas kūno vietas, po to kėde sudavė mažiausiai 3 kartus nukentėjusiajai į galvą, po ko atsuktuvu bei rankomis sudavė nukentėjusiajai mažiausiai 31 kartą į krūtinės, juosmens sritis bei kitas kūno vietas, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. S. 5 kiaurymines durtines pjautines žaizdas krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais, 11 aklų durtinių pjautinių žaizdų dešiniame skruoste, kairiame žande, nugaroje, odos nubrozdinimus kaklo, abiejų krūtų, krūtinės, juosmens, nugaros kairio žasto srityje, 3 muštines žaizdas ir odos nubrozdinimus kaktoje, poodinę kraujosruvą dešiniame žaste, ko pasėkoje dėl kiauryminių durtinių pjautinių žaizdų nugaroje bei krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais, įvykus vidiniam ir išoriniam kraujavimui, kraujo ir oro susikaupimu krūtinplėvių ertmėse, ūmia mažakraujyste, nukentėjusioji mirė. Tokiu būdu itin žiauriai nužudė savo šeimos narį- sutuoktinę R. S., t.y. padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 129str. 2d. 3p., 6p.,

5Kaltinamasis M. S. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo pilnai prisipažino. Paaiškino, kad susituokė su R. S. 2006-09-16, jam esant laisvės atėmimo vietoje. Kai jis grįžo iš laisvės atėmimo vietos, ji prisipažino, kad buvo neištikima. Jis jai visada atleisdavo, jos nemušė, nes buvo įsimylėjęs. Kai buvo nuvykęs pas savo tėvus kartą matė, kai ji su 20 metų tėvų kaimynu mylėjosi mašinoje. Jie gyveno išnuomotame bute Kranto alėjoje, tačiau R. S. niekur nedirbo, neturėjo pajamų, todėl jis imdavo kreditus, kad pragyventų. Ji 2010-10-01 išvyko į darbą, o vakare paskambino, kad negrįš. Grįžo spalio 2 d. šeštadienį ryte ir sakė, kad buvo su kažkokiu Petru, atsiprašinėjo. Ji buvo net su jo broliu neištikima. 2010-10-03, apie pietus jis išėjo pas draugą pašnekėti ir pasakė R. S., kad grįš po poros valandų, bet grįžęs po 30-40 min. rado R. S. kambaryje su kitu nepažįstamu vyru mylintis. Jis nuėjo į virtuvę nieko nesakęs, o tas vyras išėjo. Žmona teisinosi, šnekėjo apie Petrą, kurio jis nepažįsta. Jie susitaikė, o vakare vėl lovoje jie šnekėjosi, kad ji buvo neištikima. Ji pasakė, kad išeina gyventi su Petru, todėl jau naktį, po dvyliktos valandos, spalio 4 d. išvestas iš kantrybės jis nuėjo į virtuvę, atsinešė peilį ir jai gulint lovoje užsisukus į sieną, užsiklojus antklodę, snaudžiant, bet nemiegant, dūrė jai į nugarą ir krūtinę, po to dūrė atsuktuvu, trenkė tris kartus su kėde. Kiek kartų dūrė negali pasakyti, nes neskaičiavo. Atsuktuvą pasiėmė iš spintelės šalia lovos. Jis teigia, kad kaltinamajame akte neteisingai parašyta, kad jis ją daužė, mušė, gal įvykio metu jai trinktelėjo ar ji pati susitrenkė. Jis nurodė, kad R. S. pašoko, o jis vis vien ją žalojo ir iš nugaros, ir iš priekio jau nebekontroliuodamas savęs iš įniršio, dėl to su taburete trenkė, galbūt ir smaugė, bet kumščiais jos nedaužė, o iki įvykio ji nebuvo sužalota. R. S. po to nukrito ant grindų, o jis ją užklojo antklode, nuėjo nusiprausė, surinko įrankius, rūbus išmetė į konteinerį ir nuėjo prie „Šilo“ nusipirkti alkoholio, tačiau įvykio metu buvo visiškai negėręs. Po valandos parsinešė namo 4 butelius alaus po 2 litrus, 7-8 laipsnių stiprumo. Motyvo nužudyti žmoną neturėjo, tuo metu buvo įniršis, nes jį įskaudino ir juokėsi iš jo, bet skirtis nenorėjo, nes mylėjo žmoną. Smūgių skaičiaus, nustatyto specialisto išvadoje, jis neginčija ir mano, kad R. S. labai greitai mirė, nemano, kad kentėjo. Gailisi dėl to ką padarė, sutinka su S. M. civiliniu ieškiniu dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, dėl laidotuvių išlaidų padengimo, bet su motinos ieškiniu – 100 000 Lt neturtine žala nesutinka.

6Be kaltinamojo M. S. pilno prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios bei kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

7Nukentėjusioji I. R. parodė, kad apie įvykį, kai buvo nužudyta jos sesuo nieko nežino, apie tai sužinojo kai jai paskambino policija. Ji su sese bendravo labai artimai, kai ji gyveno su pirmu vyru, o su antru vyru kai tuokėsi, ji nepritarė ir nuo tada mažai bendravo. Civilinio ieškinio nereiškia, o dėl motinos civilinio ieškinio nurodo, kad Rita padėdavo susitvarkyti motinai, kuri turi invalidumą. Motinos ieškinyje turtinei žalai atlyginti neatimta iš valstybės gauta pašalpa apie 1000 Lt. Visas laidojimo išlaidas patvirtinančių kvitų neturi. Dėl R. S. neištikimybės gyvenant su kaltinamuoju ji nežino, nes paskutinius metus su ja nebendravo. Žino, kad kaltinamasis smurtaudavo prieš jos sesę. Ji teigia, kad jos sesuo visas paskolas - daugiau nei 10 000 Lt ėmė pati.

8Nukentėjusiosios S. M. įstatyminis atstovas S. M. parodė, kad R. S. buvusi jo žmona, jų dukra liko gyventi su juo abipusiu susitarimu. Su R. S. bendravo labai mažai, tik tardavosi dėl dukros pasimatymų. Ieškinį palaiko. Jis nurodo, kad sužinojusi apie įvykį dukra verkė, bet daug emocijų slėpė viduje, nes dar dabar jie lankosi pas psichologus.

9Parodymų patikrinimo vietoje metu M. S. parodė kaip padarė nusikaltimą bei parodė vietą kur išmetė savo asmeninius daiktus - maišelį su apatiniais drabužiais, rankšluosčiu ir nusikaltimo įrankiais. ( l t.b.1.148-150).

10Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti nukentėjusiosios drabužiai, (lt. b.l. 152-153).

11Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad bute, ( - ), Kaune, buvo rastas ir apžiūrėtas moteriškos lyties lavonas su smurto žymėmis. (lt. b.l. 9-33).

12Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti konteineryje rasti daiktai. (lt. b.l. 34-36).

13MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. M 998/10 (02) konstatuota, kad R. S. mirties priežastis - penkios kiauryminės durtinės-pjautines žaizdos krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais. Tai komplikavosi vidiniu ir išoriniu kraujavimu, kraujo ir oro susikaupimu krūtinplėvių ertmėse (kairėje 500 ml, dešinėje 1000 ml kraujo), ūmia mažakraujyste, (lt.b.1.46-55) bei kita byloje surinkta medžiaga.

14Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2p., 3p., 6 p., kaip itin žiaurus, bejėgiškos būklės savo šeimos nario- sutuoktinės R. S. nužudymas. Ši kvalifikacija pilnai pasitvirtino ir teisiamojo posėdžio metu, išskyrus nužudymą esant bejėgiškai nukentėjusiosios būklei.

15Nužudymas pripažįstamas itin žiauriu, kai kaltininko veika dėl gyvybės atėmimo būdo ar kitų aplinkybių pasireiškia ypatingu žiaurumu. Kiekvienas nužudymas yra žiaurus aktas, tačiau ne kiekvienas nužudymas gali būti pripažintas itin žiauriu. Nužudymas itin žiauriai yra tada, kai gyvybė atimama itin skausmingu būdu arba padarant nukentėjusiajam daug kūno sužalojimų. Byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada neginčytinai patvirtina, kad peiliu ir atsuktuvu R. S. buvo smogta mažiausiai 16 kartų į krūtinės, nugaros sritis bei kitas kūno vietas, po to kėde suduota mažiausiai 3 kartus į galvą, po ko atsuktuvu bei rankomis suduota nukentėjusiajai mažiausiai 31 kartą į krūtinės, juosmens sritis bei kitas kūno vietas, tuo padarytos nukentėjusiajai R. S. 5 kiauryminės durtinės pjautines žaizdos krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais, 11 aklų durtinių pjautinių žaizdų dešiniame skruoste, kairiame žande, nugaroje, odos nubrozdinimai kaklo, abiejų krūtų, krūtinės, juosmens, nugaros kairio žasto srityje, 3 muštinės žaizdos ir odos nubrozdinimai kaktoje, poodinė kraujosruva dešiniame žaste. Todėl teismas laiko, jog nukentėjusioji R. S. buvo nužudyta itin žiauriai.

16Teismas netiki kaltinamojo paaiškinimu, kad jis nesudavė smūgių R. S.. Sužalojimai dėl smūgių sudavimo objektyviai konstatuoti specialisto apžiūrint nužudytosios lavoną, pagal aplinkybes tuo metu bute, kuriame buvo nužudyta R. S. pašalinių asmenų nebuvo, todėl sužalojimų pobūdis ir mastas atsirado tik dėl kaltinamojo veiksmų. Kaip teigia pats kaltinamasis, tuo metu jis buvo labai įniršęs, todėl jis gali ir neatsiminti visų veiksmų, kuriuos atliko tuo metu. Todėl jo teiginiai, jog jis nesudavė smūgių R. S. nepagrįsti, neatitinkantys tikrovės ir prieštaraujantys kitiems byloje esantiems įrodymams.

172010-10-05 įvykio apžiūros protokolas patvirtina, jog įvykio metu rasta asmens tapatybės kortelė Nr. 11124212 išduota R. S. vardu ( t.1, b.l. 11), todėl teismas daro išvadą, jog kad R. S. buvo kaltinamojo sutuoktinė, šeimos narys ir gyveno kartu.

18Byloje surinktų ir patikrintų įrodymų visetas patvirtina, kad kaltinamasis M. S. itin žiauriai nužudė savo šeimos narį - sutuoktinę ir padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 129 str. 2d. 3p., 6p.

19Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai numato, kad nužudymas laikomas padarytas tiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numato, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui ir norėjo ją atimti. Kaltinamasis M. S. nukentėjusiajai sudavė eilę smūgių peiliu ir atsuktuvu, vėliau jai buvo suduota eilė smūgių rankomis, kėde suduoti mažiausia 3 smūgiai į galvą, todėl šios aplinkybės teismui leidžia pagrįstai teigti, kad R. S. nužudymas padarytas tiesiogine tyčia.

20Kaip jau minėta teisiamojo posėdžio metu nepasitvirtino aplinkybė, jog nukentėjusioji R. S. nužudymo metu buvo bejėgiškos būklės. Kaltinimas teisiamajam inkriminavo aplinkybę, jog kai prieš nukentėjusiąją R. S. buvo vartojamas smurtas pasibaigęs jos mirtimi, ji miegojo. Tokių duomenų byloje nėra. Kaltinamasis duodamas parodymus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu parodė, jog nukentėjusioji R. S. gulėjo lovoje ir buvo nusisukusi į kitą pusę bei snaudė. Be kita ko, kaip matyti iš kaltinamojo parodymų visą vakarą tarp jo ir nukentėjusiosios vyko ginčas, todėl buvo praėjęs neilgas laiko tarpas, jog ji įmigtų. Kaltinamojo parodymais teismas neturi pagrindo netikėti, kadangi jie buvo nuoseklūs tiek ikiteisminio tyrimo tiek teisminio nagrinėjimo metu, o kaip minėta, kitų objektyvių įrodymų patvirtinančių kaltinamajam inkriminuojamą aplinkybę byloje nėra. Todėl teismas daro išvadą, jog nužudymą kvalifikuojantis požymis, esant nukentėjusiosios bejėgiškai būklei iš kaltinimo šalintinas, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu inkriminuota aplinkybė „miegančiai“.

21Taigi, surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog M. S. 2010-10-05, apie 01 vai., bute, esančiame Kranto al. 64-26, Kaune, kambaryje, turėdamas tikslą nužudyti savo sutuoktinę - R. S., tyčia peiliu ir atsuktuvu smogė R. S. mažiausiai 16 kartų į krūtinės, nugaros sritis bei kitas kūno vietas, po to kėde sudavė mažiausiai 3 kartus nukentėjusiajai į galvą, po ko atsuktuvu bei rankomis sudavė nukentėjusiajai mažiausiai 31 kartą į krūtinės, juosmens sritis bei kitas kūno vietas, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. S. 5 kiaurymines durtines pjautines žaizdas krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais, 11 aklų durtinių pjautinių žaizdų dešiniame skruoste, kairiame žande, nugaroje, odos nubrozdinimus kaklo, abiejų krūtų, krūtinės, juosmens, nugaros kairio žasto srityje, 3 muštines žaizdas ir odos nubrozdinimus kaktoje, poodinę kraujosruvą dešiniame žaste, ko pasėkoje dėl kiauryminių durtinių pjautinių žaizdų nugaroje bei krūtinėje su abiejų plaučių ir diafragmos pažeidimais, įvykus vidiniam ir išoriniam kraujavimui, kraujo ir oro susikaupimu krūtinplėvių ertmėse, ūmia mažakraujyste, nukentėjusioji mirė, tokiu būdu itin žiauriai nužudė savo šeimos narį- sutuoktinę R. S..

22Dėl civilinio ieškinio

23Nukentėjusioji M. Š. tiek ikiteisminio tyrimo tiek teisminio nagrinėjimo metu reiškė 100 000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti bei 2217,87 Lt turtinei žalai atlyginti.

24N. S. M. atstovas pagal įstatymą S. M. tiek ikiteisminio tyrimo tiek teisminio nagrinėjimo metu reiškė 50 000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti.

25Nukentėjusiosios M. Š. pareikštas 2217,87 Lt civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas dalinai, iš pareikštos ieškinio sumos atimant vienkartinės laidojimo pašalpos dydžio sumą, kuri buvo išmokėta nukentėjusiajai valstybės. Šią aplinkybę patvirtino nukentėjusioji I. R., kuri nurodė, jog nukentėjusiosios M. Š. pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo neišminusuota laidojimo pašalpa išmokėta valstybės 1040 Lt. Todėl nukentėjusiajai M. Š. iš kaltinamojo M. S. priteistina 1177,87 Lt turtinei žalai atlyginti.

26Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms, nematerialioms vertybėms pakenkimas. Tokia žala gali būti padaroma pažeidžiant skirtingus gėrius. Be abejo, žmogaus sveikata, gyvybė yra aukščiausios vertybės, todėl išgyvenimai, sukelti dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, yra ypač dideli. Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str. 1 d.). CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo gyvybei ar asmens sveikatai. Pažymėtina tai, kad LR CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, nėra visiškai laisvas, jis atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CK 6.250 str. 2 d.).

27Nukentėjusioji S. M. neteko artimo žmogaus - mamos, nukentėjusioji M. Š. - dukters. Tai joms sukėlė didelius dvasinius išgyvenimus. Teismas, atsižvelgdamas į nusikaltimo pasekmes, kurios yra negrįžtamos, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat atsižvelgdamas į teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, bei kad pats kaltinamais sutiko su nukentėjusiosios S. M. pareikštu ieškiniu neturtinei žalai atlyginti, sprendžia, kad nukentėjusiosios S. M. pareikštas civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkintinas pilnai iš kaltinamojo priteisiant 50 000 Lt. Nukentėjusiosios M. Š. pareikštas 100 000 Lt civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti mažintinas, kadangi byloje nėra duomenų, jog nukentėjusioji palaikė artimus santykius su R. S., kad su ja artimai bendravo, vedė bendrą ūkį, todėl teismas daro išvadą, jog pareikštas 100 000 Lt civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti yra aiškiai per didelis, todėl mažintinas priteisiant iš kaltinamojo 30 000 Lt.

28Bausmės skyrimas

29Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, kitas aplinkybes (LR BK 54 str. 2 d.).

30M. S. šį labai sunkų nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą už ankščiau padarytą labai sunkų nusikaltimą. Todėl pagal Lietuvos Respublikos BK 27 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 2 punktą gali būti pripažintas pavojingu recidyvistu. Atsižvelgdamas į itin neigiamą M. S. asmenybę ir siekdamas prevencinių tikslų, teismas tokį sprendimą ir priima.

31Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, jog kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

32Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

33Kaltinamasis padarė labai sunkų tyčinį smurtinį nusikaltimą, kurio pasekmės yra negrįžtamos. Nusikaltimas padarytas veikiant tiesiogine tyčia. Kaltinamasis praeityje teistas už analogiškos nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamas veikas padarė lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos metu, kas rodo jo nenorą taisytis, jo didesnį pavojingumą visuomenei, todėl įvertinus visas virš paminėtąsias aplinkybes, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad M. S. veika kvalifikuojama pagal du BK 129 straipsnio 2 dalies punktus, kad šiuo teismo nuosprendžiu pripažintas pavojingu recidyvistu, kaltinamajam skirtina baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, o jos dydis nustatytinas žymiai didesnis, negu BK 129 str. 2 d. sankcijoje numatytos bausmės vidurkis.

34Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas laikas, išbūtas suėmime.

35Daiktų, turėjusių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išspręstinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str.

36Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-303 str., 308 str.,

Nutarė

37M. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 3 ir 6 punktuose ir paskirti jam 19 ( devyniolika ) metų laisvės atėmimo bausmę.

38Vadovaujantis LR BK 64 str. 1d., 2d., prie paskirtos bausmės visiškai pridėti 2010-06-11 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 19 ( devyniolika) metų ir 8 ( aštuonis) mėnesius laisvės atėmimo.

39Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

40Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2011-11-14.

41Į bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2010-10-06.

42Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią – suėmimą.

43M. S. pripažinti pavojingu recidyvistu.

44Priteisti iš M. S. 1177,87 Lt nukentėjusiajai M. Š. turtinei žalai atlyginti bei 30 000 Lt ( trisdešimt tūkstančių ) neturtinei žalai atlyginti.

45Priteisti iš M. S. S. M. įstatyminiam atstovui S. M. 50 000 ( penkiasdešimt tūkstančių ) Lt neturtinei žalai atlyginti.

46Daiktinius įrodymus – voką su užvalkalu, 3 vokus su cigarečių nuorūkomis ir žiebtuvėliu, voką su M. S. pirštų atspaudais ir daktiloskopinėmis kortelėmis, popierinį dėkliuką su DVD kompaktu, voką su sim kortelė „Pildyk" saugomus prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

47Nukentėjusiosios R. S. drabužius - juodos spalvos džemperį, žalios spalvos apatines kelnaites, saugomus Kauno apskrities VPK NTV SNTS nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

48Nuteistojo M. S. tamsios spalvos sportinį treningą, sportinius batelius, saugomus, Kauno apskrities VPK NTV SNTS, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti nuteistajam M. S..

49Nuteistojo M. S. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus, išsiųsti į bausmės atlikimo vietą.

50Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistajam šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. S., a. k.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 4. kaltinamasis M. S. 2010-10-05, apie 01 val., bute, esančiame ( - ), Kaune,... 5. Kaltinamasis M. S. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo... 6. Be kaltinamojo M. S. pilno prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios... 7. Nukentėjusioji I. R. parodė, kad apie įvykį, kai buvo nužudyta jos sesuo... 8. Nukentėjusiosios S. M. įstatyminis atstovas S. M. parodė, kad R. S. buvusi... 9. Parodymų patikrinimo vietoje metu M. S. parodė kaip padarė nusikaltimą bei... 10. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti nukentėjusiosios drabužiai,... 11. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad bute, ( - ), Kaune, buvo... 12. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti konteineryje rasti... 13. MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. M... 14. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos... 15. Nužudymas pripažįstamas itin žiauriu, kai kaltininko veika dėl gyvybės... 16. Teismas netiki kaltinamojo paaiškinimu, kad jis nesudavė smūgių R. S..... 17. 2010-10-05 įvykio apžiūros protokolas patvirtina, jog įvykio metu rasta... 18. Byloje surinktų ir patikrintų įrodymų visetas patvirtina, kad kaltinamasis... 19. Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai numato, kad nužudymas laikomas... 20. Kaip jau minėta teisiamojo posėdžio metu nepasitvirtino aplinkybė, jog... 21. Taigi, surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog M. S. 2010-10-05, apie 01... 22. Dėl civilinio ieškinio... 23. Nukentėjusioji M. Š. tiek ikiteisminio tyrimo tiek teisminio nagrinėjimo... 24. N. S. M. atstovas pagal įstatymą S. M. tiek ikiteisminio tyrimo tiek... 25. Nukentėjusiosios M. Š. pareikštas 2217,87 Lt civilinis ieškinys dėl... 26. Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms,... 27. Nukentėjusioji S. M. neteko artimo žmogaus - mamos, nukentėjusioji M. Š. -... 28. Bausmės skyrimas... 29. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 30. M. S. šį labai sunkų nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį ir... 31. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, jog... 32. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 33. Kaltinamasis padarė labai sunkų tyčinį smurtinį nusikaltimą, kurio... 34. Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas laikas, išbūtas suėmime.... 35. Daiktų, turėjusių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 36. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-303 str., 308... 37. M. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 38. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1d., 2d., prie paskirtos bausmės visiškai... 39. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 40. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo... 41. Į bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo... 42. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią –... 43. M. S. pripažinti pavojingu recidyvistu.... 44. Priteisti iš M. S. 1177,87 Lt nukentėjusiajai M. Š. turtinei žalai... 45. Priteisti iš M. S. S. M. įstatyminiam atstovui S. M. 50 000 ( penkiasdešimt... 46. Daiktinius įrodymus – voką su užvalkalu, 3 vokus su cigarečių... 47. Nukentėjusiosios R. S. drabužius - juodos spalvos džemperį, žalios spalvos... 48. Nuteistojo M. S. tamsios spalvos sportinį treningą, sportinius batelius,... 49. Nuteistojo M. S. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) nuosprendžiui... 50. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistajam šį terminą...