Byla e2-1600-479/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akiro“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Akiro“ 2016-09-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Klaipėdos vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė 2016-08-08 paskelbė supaprastintą viešąjį pirkimą „Vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimas, garažų pastatų nauja statyba Laugalių g. 2B, Gargžduose“. Ieškovė nutarė dalyvauti konkurse. Konkurso dalyviai įgijo teisę užduoti klausimus atsakovei ir atsakovės buvo klausiama, ar rangovui reikės atlikti geologinius tyrimus, archeologinius tyrimus, pastato energetinio naudingumo sertifikavimą. 2016-18-08 atsakovė paaiškino, kad rangovui šių darbų atlikti nereikės. Analogiškai atsakovė nurodė 2016-08-23 Konkurso sąlygų paaiškinime, su kuriuo susipažino konkurso dalyviai. Atsakovė Konkurso sąlygų 4 priede „Sutarties projektas“ nurodė, jog rangovas privalės paruošti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti, ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. Tokios rangovų pareigos nurodytos sutarties 3.2, 3.2.11 p. Ieškovė 2016-08-30 pareiškė atsakovei pretenziją, nes statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 numato, jog statybai užbaigti yra būtinas pastato energetinio naudingumo sertifikatas ir pagal Konkurso sąlygas tokią pareigą privalo įvykdyti rangovas. Kadangi atsakovė atsisakė pakeisti konkurso sąlygas ir panaikinti netinkamai ieškovės nurodytas konkurso sąlygas, ieškovė prašė teismo panaikinti konkurso sąlygas, numatančias atsakovės teisę užsakyti energetinio sertifikavimo darbus, ir konkursą nutraukti.

3Atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ yra nustatyta, jog atsakovė perka projektavimo, statybos darbus bei geodezinių, kadastrinių matavimų paruošimo darbus. Dėl to konkurso dalyviams turėjo būti aišku, kad pastato energetinio naudingumo sertifikavimą atsakovė atliks savo nuožiūra ir rangovui šių darbų atlikti nereikės. Kadangi ieškovė nereikalavo nutraukti konkursą pareikšdama pretenziją, šis reikalavimas nebegalėjo būti reiškiamas ieškinyje.

4Ieškinys atmetamas.

5Dėl rangovo pareigos gauti pastato energetinio naudingumo sertifikatą

6Ieškovė ieškinyje įrodinėja tai, kad atsakovė konkurso sąlygas išdėstė netinkamai ir ieškovės nustatytos konkurso sąlygos prieštarauja statybos techniniam reglamentui STR 1.11.01:2010. Atsakovė pagrįstai su šia ieškovės nuostata nesutinka. Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovė patvirtino rangos sutarties bendrąsias sąlygas, kurios yra Konkurso sąlygų sudedamoji dalis. Bendrųjų sąlygų 3.2.11 p., 3.2.15 p. yra nustatytos rangovo pareigos paruošti dokumentus statybai užbaigti bei dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. Atsakovė, atsakydama į konkurso dalyvių klausimus, 2016-08-18, 2016-08-23 pranešimais nurodė, jog rangovui nereikės gauti pastato energetinio naudingumo sertifikato ir šį dokumentą atsakovė gaus savo lėšomis.

7Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 5 d. 12 p. yra nustatyta, jog dėl statybos užbaigimo akto išdavimo turi teisę kreiptis statytojas arba jo įgaliotas asmuo. Tai reiškia, jog dėl statybos užbaigimo turės teisę kreiptis atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“. Dėl tos priežasties atsakovė privalės pateikti įgaliotai valstybinei institucijai statybai užbaigti reikalingus dokumentus. Tuo yra paneigiama ieškovės nuostata, kad tik rangovas pagal konkurso sąlygas privalės pateikti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

8STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustato statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašą. Šio sąrašo 12 p. yra nurodyta, kad esant būtinumui yra pateikiamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“ 9 d. 33.1 p. yra nurodyta, kad pastato sertifikavimo dalyvis yra pastato sertifikavimo užsakovas. Tai reiškia, kad sertifikavimo dalyviu gali būti atsakovė arba jos įgaliotas asmuo. Tuo yra paneigiama ieškovės nuostata, kad energetinio naudingumo sertifikavimą pagal konkurso sąlygas privalėtų atlikti rangovas.

9Atsakovė byloje įrodinėja tai, kad ji konkurso sąlygas išdėstė tinkamai ir nepažeidė konkurso dalyvių teisių bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Atsakovė nurodė, kad konkurso dalyviams buvo pateikta techninė specifikacija ir joje aiškiai nurodyta, kokius darbus perka atsakovė.

10Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 1 d. techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ir darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. e2A-679-302/2016). Viešojo pirkimo santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią ir kituose teisės aktuose įtvirtintas normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovė viešajame pirkime patvirtino perkamų darbų techninę specifikaciją. Techninėje specifikacijoje yra aiškiai nurodyta, kad atsakovė perka projektavimo, statybos darbus, geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus. Taigi atsakovė specifikacijoje bei vėliau pateiktuose paaiškinimuose nuosekliai tvirtino, jog statinių energetinio sertifikavimo paslauga nėra perkama. Teismas konstatuoja, jog tokia atsakovės nuostata atitinka lingvistinį konkurso sąlygų aiškinimą bei tikruosius atsakovės tikslus viešajame pirkime. Dėl tos priežasties galima padaryti išvadą, jog atsakovė tinkamai išdėstė bei aiškinio konkurso sąlygas ir ieškovės teisių nepažeidė (LR CPK 178 str.).

12Dėl konkurso nutraukimo

13Ieškovė ieškiniu prašo nutraukti atsakovės paskelbtą viešąjį pirkimą „Vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimas, garažų pastatų nauja statyba Laugalių g. 2B, Gargžduose“. Ieškovė nurodo, kad dėl netinkamai nustatytų konkurso sąlygų pirkimo procedūros negali būti vykdomos. Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovė 2016-08-30 pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė sustabdyti konkurso procedūras, iki bus išnagrinėta ieškovės pretenzija. Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovė į ieškovės pretenziją atsakė 2016-08-30 ir ieškovės pretenziją atmetė. Taigi atsakovė, atsakydama į pretenziją jos gavimą dieną, neturėjo pagrindo konkurso procedūrų sustabdyti. Teismas įvertina ir tai, jog ieškovė, pateikdama pretenziją, neprašė konkurso procedūrų nutraukti. Taigi ieškovė sutiko su tuo, kad išnagrinėjus pretenziją, konkurso procedūros būtų tęsiamos. Be to, galima sutikti su atsakovės nuostata, jog ieškovė, ieškiniu prašydama nutraukti konkursą, teismui pareiškė naują reikalavimą, kuris nebuvo pareikštas ikiteismine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka nustatyta siekiant viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo, nes suteikia galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-170/2012). Dėl tos priežasties galima sutikti su atsakovės nuostata, jog ieškinyje negali būti keliami reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti ikiteisminės ginčo procedūros metu. Įvertinęs šias bylos aplinkybes teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo nutraukti konkurso procedūras, ir šis ieškovės reikalavimas taip pat atmestinas (LR CPK 178 str.).

14Kadangi ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį, ieškovės ieškinys atmetamas.

15Vadovaudamasis LR CPK 270, 423-9 str., teismas

Nutarė

16atmesti ieškovės UAB „Akiro“ ieškinį.

17Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai