Byla e2-268-302/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovių akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1771-163/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, uždaroji akcinė bendrovė „Robrona“/UAB „Statmax“, UAB „Kvėdarsta“, UAB „Rainių statyba“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.
 2. Ieškovė UAB „Kongera“ pateikė ieškinį atsakovei AB „Klaipėdos vanduo“, kuriuo prašo panaikinti viešojo pirkimo „Vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose“ (pirkimo Nr. 177437) (toliau – Pirkimas) metu priimtą atsakovės 2016-09-23 sprendimą Nr. 2016/S.01-3455 dėl pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir sutarties sudarymo, 2016-10-11 sprendimą Nr. 2016/S.01-3679, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti UAB „Kongera“ 2016-10-10 pretenziją ir 2016-10-26 sprendimą Nr. 2016/S.01-3839, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti UAB „Kongera“ 2016-10-25 pretenziją; pripažinti niekine ir negaliojančia tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytą sutartį dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytos sutarties dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose, vykdymą, kol bus išnagrinėtas tarp šalių kilęs ginčas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi ieškovės UAB „Kongera“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones taikymo tenkino - sustabdė atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir trečiojo asmens UAB „Versina“ pasirašytos sutarties „Dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose“, vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, nesustabdžius tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytos sutarties dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose vykdymo, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma.
 3. Teismo nuomone, dėl pirkimo pobūdžio, svarbos ir apimčių laikinas draudimas sustabdyti tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytos sutarties dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose, vykdymą, užtikrintų interesų pusiausvyrą.
 4. Teismas paaiškino, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys būtų atmestas, atsakovė turėtų teisę reikalauti nuostolių, kuriuos atsakovė patyrė dėl ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo iš ieškovės.
 1. Atskirųjų skundų argumentai
 1. Atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir kitų teisės aktų nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos nagrinėjamu klausimu.
  2. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių sukeliamos neigiamos pasekmės akivaizdžiai viršija laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą. Neapibrėžtam laikui sustabdžius sutarties „Dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose“ vykdymą, bus sustabdytas ir viso projekto vykdymas. Dėl projekto vykdymo sustabdymo jo įgyvendinimas nustatytu terminu, t. y. per 18 mėnesių, taps neįmanomas, o tai sąlygos realią grėsmę viešajam interesui, t. y. nebus užtikrintas Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto gyventojams bei įstaigoms nepertraukiamas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas.
  3. Jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų nustatyta, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras pažeidė teisės aktų reikalavimus, ieškovė įgytų teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.
  4. Ieškinio nepagrįstumą patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-14 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1600-479/2016, kurioje buvo kilęs ginčas dėl to paties Pirkimo sąlygų kaip ir nagrinėjamu atveju. Minėtoje byloje ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.
 2. Trečiasis asmuo UAB „Versina“ atskirajame skunde taip pat prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti, be to, prašo skirti ieškovei 1 000 Eur dydžio baudą, kurios pusė lygiomis dalimis būtų paskirta sumokėti atsakovei ir trečiajam asmeniui. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Teismui sąmoningai nebuvo atskleistos visos privalomos atskleisti aplinkybės ir nepateikti įrodymai (atsakovės 2016 m. rugpjūčio 18 d. ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašytiniai Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai), kurie nepalankūs ieškovei, todėl, preliminariai vertindamas galimybę priimti ieškovei palankų sprendimą, teismas darė išvadas neturėdamas bylos teisingam išsprendimui ypač svarbių ir ieškovei nepalankių įrodymų. Ieškovė Pirkimo sąlygų neginčijo ir 2016 m. rugpjūčio 30 d. pateikė savo pasiūlymą, kas suponuoja išvadą, kad Pirkimo sąlygos jai buvo žinomos, aiškios ir priimtinos, todėl vėlesnis jų kvestionavimas bandant kelti kitų tiekėjų kvalifikacijos klausimą (juolab tik po pasiūlymų eilės nustatymo, kuomet tapo aišku, kad laimėjo ne pati ieškovė) yra neleistinas. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad ieškovė sąmoningai piktnaudžiauja procesu, todėl yra pagrindas skirti ieškovei 1 000 Eur dydžio baudą.
  2. Taikomų laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą ir šiuo atveju jos yra neekonomiškos bei neproporcingos. Tinkamas ir saugus vandens tiekimas Gargždų miesto visuomenei yra svarbus bei susijęs su visuomenės sveikatos ir saugumo užtikrinimu, todėl ne ieškovės interesams, o šiam viešajame interesui – kuo skubiau įsigyti pirkimo objketą, turėtų būti teikiamas prioritetas. Ieškovės interesai ieškinio tenkino atveju galės būti apginti ieškiniu dėl žalos atlgynimo.
 3. Atsiliepimas į atskiruosius skundus nepateiktas.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

 1. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“ vykdo viešąjį pirkimą „Vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose“ (pirkimo Nr. 177437). 2016 m. rugsėjo 23 d. ieškovė buvo informuota apie atsakovės sprendimą dėl Pirkimo pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo. Ieškovės pasiūlymas Pirkimo pasiūlymų eilėje įrašytas 5 vietoje. Tuo pačiu raštu buvo pranešta, kad pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, bus pasirašyta darbų pirkimo - pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Versina“.
 3. Tarp šalių kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos AB „Klaipėdos vanduo“ paskelbto viešo pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nesilaikymo ir dėl atsakovės veiksmų peržiūros procedūros (ikiteisminės ginčo stadijos) pažeidimo. Atsakovė 2016-10-11 sprendimu Nr. 2016/S.01-3679 ir 2016-10-26 sprendimu Nr. 2016/S.01-3839 atsisakė nagrinėti UAB „Kongera“ 2016-10-10 ir 2016-10-25 pretenzijas. 2016-10-11 atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“ ir trečiasis asmuo UAB „Versina“ pasirašė Pirkimo sutartį dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažų pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose. Ieškovė teismo prašė panaikinti atsakovės 2016-09-23 sprendimą Nr. 2016/S.01-3455 dėl pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir sutarties sudarymo, 2016-10-11 sprendimą Nr. 2016/S.01-3679, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti UAB „Kongera“ 2016-10-10 pretenziją ir 2016-10-26 sprendimą Nr. 2016/S.01-3839, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti UAB „Kongera“ 2016-10-25 pretenziją; pripažinti niekine ir negaliojančia tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytą sutartį dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose, kadangi pasiūlymų eilės 1-4 vietose nurodytų Pirkimo dalyvių kvalifikacija pripažintina kaip nepakankama rangos sutarčiai įvykdyti, nes nei vienas tiekėjų neturi teisės atlikti geologinius tyrimus, archeologinius tyrimus, pastato energetinio naudingumo sertifikavimą ir nenurodė specialistų (subrangovų) šiems darbams atlikti. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti tarp atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Versina“ pasirašytos sutarties dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose, vykdymą, kol bus išnagrinėtas tarp šalių kilęs ginčas.
 4. Klaipėdos apygardos teismas, nurodydamas, kad, nesustabdžius tarp atsakovės ir UAB „Versina“ pasirašytos sutarties dėl vandenvietės dispečerinės pastato ir garažo rekonstravimo, garažo pastato naujos statybos Laugalių g. 2B, Gargžduose, vykdymo, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, be to, laikinas draudimas sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, užtikrintų ir šalių interesų pusiausvyrą, tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tiek atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“, tiek trečiasis asmuo UAB „Versina“ su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, atskiraisiais skundais prašo minėtą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.
 5. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 6. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013).
 7. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016 ir kt.).
 8. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad išnagrinėjęs bylą iš esmės Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 6 d. sprendimu, nenustatęs, kad ieškovės UAB „Kongera“ ieškinio reikalavimai būtų pagrįsti, ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Pirkimo dalyviai, nurodyti pasiūlymų eilės 1-4 vietose, atitiko kvalifikacinius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygose, todėl jų pasiūlymai buvo pagrįstai vertinami ir, atsižvelgiant į pasiūlymuose nurodytą kainą, teisingai sudaryta pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka. Be to, teismas nurodė, kad vien tai, jog, gavusi ieškovės pretenzijas, perkančioji organizacija nesustabdė Pirkimo procedūros ir pasirašė su trečiuoju asmeniu Pirkimo sutartį, ieškovei neįrodžius, kad ji turėjo būti pripažinta Pirkimo laimėtoja ir su ja pasirašyta sutartis, vertinamas kaip formalus pažeidimas, o ne realiai pažeidžiantis ieškovės teises.
 9. Minėtas Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus.
 10. Nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir drausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos nepasisako.

8Dėl baudos skyrimo

 1. Trečiojo asmens nuomone, pripažintina, kad ieškovė sąmoningai piktnaudžiauja procesu, todėl ieškovei skirtina 1 000 Eur dydžio bauda, kurios pusė lygiomis dalimis būtų paskirta sumokėti atsakovei ir trečiajam asmeniui.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1003-381/2015).
 4. Nagrinėjamu atveju duomenų, jog ieškovė veikė priešingai civilinio proceso tikslams, veikė prieš greitą, efektyvų bei teisingą bylos išsprendimą ar kitokiu būdu piktnaudžiavo savo teisėmis, byloje nenustatyta, o vien tik ieškinio pateikimas, kurį pirmosios instancijos teismas vertino kaip nepagrįstą, nesudaro pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad kreipimasis į teismą su ieškiniu savaime nėra laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas. Atsižvelgiant į tai, minėtas trečiojo asmens UAB „Versina“ prašymas atmetamas.

9Dėl procesinės bylos baigties

 1. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstinas iš esmės, atmetant ieškovės UAB „Kongera“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti.

12Ieškovės UAB „Kongera“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmeti.

Proceso dalyviai
Ryšiai