Byla 2-667-214/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatyto, termino atnaujinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, Sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjams S. M., jo atstovui advokatui G. G., R. S., I. S., A. S., Ž. K., J. K., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovui R. S.; nedalyvaujant pareiškėjui D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. M., D. M., R. S., I. S., A. S., Ž. K., J. K. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovaujamai Kauno miesto skyriaus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatyto, termino atnaujinimo , ir

Nustatė

2Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjų pirmtakai kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 2014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus rašte Nr. 8SD-(14.8.94)-2055 nurodyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013-09-13 įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-719 sudaryta Komisija žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti, 2014-03-26 išnagrinėjo turimus bylos Nr. 1124 dokumentus dėl buvusio žemės savininko J. M. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytos žemės ir nusprendė, kad turimų dokumentų nuosavybės teisėms į buvusio žemės savininko iki nacionalizacijos turėtą žemę atkurti nepakanka. Minėtame rašte taip pat nurodyta, kad dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis fakto nustatymo galima kreiptis į teismą arba archyvuose papildomai ieškoti dokumentų. Be to, teikiant teritoriniam skyriui naujus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus reikia pateikti teismo sprendimą, kuriuo atnaujinamas praleistas nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas. J. M. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 9,70 ha žemės ( - ). Dokumentuose gautuose iš archyvo, matyti, jog ( - )d. mirus J. M., liko trys sūnūs ir dukra, kurie iki 1959 m. gyveno sodyboje, esančioje ( - ). Jam mirus, šį žemės sklypą paveldėjo jo įpėdiniai - sutuoktinė A. M. ir keturi jo vaikai – K. (B.) B., M. K., M. J. ir M. V.. J. M. testamento nebuvo sudaręs. Mirus J. M. atsirado paveldėjimas pagal įstatymą - Rusijos imperijos civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalį (toliau - Civilinių įstatymų sąvadas), kurio 1127 str. nustatė, kad teisėti vaikai yra pirmos eilės įpėdiniai, o pagal 1148 str. likusi gyva sutuoktinė turi teisę į 1/4 dalį vyro turto. Palikimas galėjo būti įgyjamas jį priimant (1255 str.), pradėjus turtą faktiškai valdyti ir tvarkyti (1261 str.). Tai, kad J. M. sutuoktinė A. M. ir keturi jo vaikai – K. (B.) B., M. K., M. J. ir M. V., tokiu būdu priėmė palikimą patvirtina išlikę archyviniai dokumentai, patvirtinantys, kad po J. M. mirties jie liko gyventi jo ūkyje. Pareiškime taip pat nurodoma, kad pareiškėjas S. M. yra J. M. ir K. M. įpėdinis. J. M. ir K. M. kartu su B. K. (B.) ir V. M. bei A. M. yra J. M., mirusio ( - ), įpėdiniai, kurie turėjo teisę į grąžintiną žemės sklypą, esantį ( - )kaime, kurį iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė J. M..B. B. turtines teises po jos mirties paveldėjo P. K., kuriam mirus turtines teises paveldėjo Ž. K.. Mirus B. B. dukrai L. S. liko vienintelė įpėdinė J. K.. V. M. įpėdiniai yra vaikai D. M. , V. S. (mirusi). V. S. įpėdiniai yra R. S. , I. S. ir A. S.. Pareiškime taip pat nurodoma, kad apie tai, jog nepakanka turimų dokumentų nuosavybės teisėms į buvusio žemės savininko iki nacionalizacijos turėtą žemę atkurti pareiškėjai sužinojo tik gavus 2014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus raštą Nr. 8SD-(14.8.94)-2055. Iki to laiko pareiškėjų pateikti dokumentai buvo laikomi tinkamais. Ši aplinkybė patvirtina, jog terminas pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus yra praleistas dėl svarbių priežasčių, anksčiau dokumentų pareiškėjai pateikti negalėjo, nes nebuvo tokios būtinybės, todėl terminas turėtų būti atnaujintas. Taip pat pareiškime nurodoma, kad neprašoma atnaujinti termino prašymams atkurti nuosavybės teises pateikti, bet prašoma užskaityti, pareiškėjams prašymus, pateiktus Kauno miesto valdybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę, kaip pateiktus į J. M., K. M., B. K. (B.), V. M. bei A. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Teismo prašo:

31.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M.

4sutuoktinė A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį

5( - ).

62.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M. dukra K. (B.) B. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

73.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos ((1940-07-22) J. M. sūnus M. K. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

84.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos ((1940-07-22) J. M. sūnus M. J. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

95.

10nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M. sūnus M. V. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

116.

12Atnaujinti mums, pareiškėjams, Ž. K., J. K., R. S., I. S., A. S., D. M., S. M. terminą pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, reikalingus nuosavybės teisei atkurti.

137.

14Užskaityti, man, pareiškėjui S. M. 1991-11-05 d. J. M. ir K. M. prašymus pateiktus Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M., J. M. ir K. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

158. Užskaityti, mums , pareiškėjams Ž. K. ir J. K. 1991-11-30d. B. B. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A.

16M. ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

179.

18Užskaityti, mums, pareiškėjams R. S. , I. S. ir A. S. 1992-03-20 d.

19S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir V. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

20Teismo posėdyje pareiškėjai ir pareiškėjo S. M. atstovas patikslintą pareiškimą palaikė, prašė tenkinti.

21Pareiškėjas S. M. paaiškino, kad žemės savininkas buvo jo tėvo J. M. tėvas J. M. ,kuris mirė ( - ) m. Prašymai atkurti nuosavybės teises į žemę buvo rašyti diktuojant žemėtvarkos specialistei, todėl parašyti, kad grąžinti tėvo J. M. žemę, kai turėjo būti parašyti grąžinti tėvų žemę. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo byloje buvo pristatyti visi dokumentai, tame tarpe ir J. M. mirties liudijimas, archyviniai dokumentai, t.y. archyvo pažymos 1991-12-31 Nr.M-331; kuri yra svarbesnė; 1993-08-20 Nr.M-244. Į dalį žemės nuosavybės teisė atkurta. Po J. M. mirties visa jo šeima - vaikai ir žmona toliau gyveno jų sodyboje, dirbo žemę. Nėra duomenų, kad ūkis, žemė po J. M. mirties būtų perrašyta kitų asmenų vardu. Prašė patikslintą pareiškimą tenkinti.

22Pareiškėjo S. M. atstovas palaikė patikslintą pareiškimą, prašė tenkinti.

23Pareiškėjas Ž. K., paaiškino, kad jis yra J. M. dukters B. k. anūkas, patikslintą pareiškimą palaikė, paaiškino, kad sutinka su pareiškėjo S. M. ir jo atstovo paaiškinimais. Palaikė patikslintą pareiškimą, prašė tenkinti.

24Pareiškėja J. K. paaiškino, kad jos mama L. S.(mirusi) yra J. M. dukters B. K. duktė. Ji žino, kad visa J. M. šeima po jo mirties iki iškėlimo iš sodybos dėl vietovės užliejimo Kauno mariomis gyveno J. M. sodyboje ir dirbo jo žemę.

25J. M. sūnaus V. M. dukters V. S. (visi šie asmenys mirę) sutuoktinis R. S., dukterys A. S., I. S. palaikė patikslintą pareiškimą, prašė tenkinti.

26Pareiškėjas D. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta.

27Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos pateikė byloje atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nėra galimybės nustatyti kas buvo žemės savininkai po J. M. mirties, t.y. nuo ( - ) iki 1940-07-22 įvykusio visuotinio žemės nacionalizavimo, nes Nacionalinė žemės tarnyba neturi duomenų kas ir kokiomis dalimis paveldėjo J. M. žemę. Komisija sudaryta Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013-09-13 įsakymu, 2014-03-26 posėdžio metu nustatė, kad nepakanka dokumentų įrodančių kokie asmenys ir kokiomis dalimis nacionalizacijos metu buvo žemės savininkai, kurią iki savo mirties, t.y. ( - )valdė J. M.. Terminas pateikti žemės nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus gali būti atnaujinamas tik ypatingais atvejais, kai nustatomos neabejotinai objektyvios, nuo pretendentų valios nepriklausančios priežastys, sukliudžiusios realizuoti savo teises iki įstatymo nustatyto termino. Pareiškėjai jokiai institucijai iki 2001-12-31 vykdžiusiai nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbus nepateikė dokumentų įrodančių, kas yra J. M. įpėdiniai ir kokiomis dalimis jie valdė žemę po J. M. mirties. Prašymams užskaityti pareiškėjui S. M. 1991-11-05 d. J. M. ir K. M. prašymus pateiktus Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M., J. M. ir K. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę, užskaityti pareiškėjams Ž. K. ir J. K. 1991-11-30d. B. B. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės

28teises

29į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę; užskaityti pareiškėjams R. S. , I. S. ir A. S. 1992-03-20 d.

30S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir V. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę, neprieštaraus nustačius, kad pakanka duomenų nustatyti kas ir kokiomis dalimis po J. M. mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėję jį valdyti.

31Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus motyvus ir paaiškino, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje esančių dokumentų nepakanka nustatyti kas valdė J. M. žemę po jo mirties ( - ) metais. Iš viso J. M. turėjo 9,7 ha žemės ( - ), iš jų 4,6 ha Kauno mieste. Žemės nacionalizacijos metu žemės buvimo vietoje galiojo Rusijos įstatymų sąvadas pagal kurio 1257 str. nepilnamečių vaikų teises į savo tėvo žemę įgyvendino jų motina, t.y. mirusiojo žmona, kuri turėjo teisę paveldėti ¼ dalį mirusio sutuoktinio žemės. J. M. žmona taip pat yra mirusi, todėl jai priklausiusią dalį paveldi vaikai po lygiai. Išnagrinėjus bylą, mano, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjų prašymus.Su pareiškimu sutinka.

32Pareiškimas

33tenkintinas.

342014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius rašte Nr.8SD-(14.8.94.)-2055 pateikė informaciją apie tai, kad komisija žemės valdymo nuosavybės teisėms faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti, 2014-03-26 išnagrinėjo turimus bylos Nr.1124 dokumentus dėl buvusio žemės savininko J. M. nuosavybės teisėms iki nacionalizacijos valdytą žemę nusprendė, kad turimų dokumentų nepakanka atkurti nuosavybės teises į žemę . Šiame 2014-03-26 dokumente nurodyta, kad esamų dokumentų, t.y. Kauno apskrities archyvo 1993-08-25 pažymėjimo Nr.M-244 dėl buvusio savinino J. M. turėtos žemės bendro ploto 4,6000 ha ( - ), nepakanka nustatyti kokie asmenys ir kokio dydžio žemės sklypus valdė nuosavybės teise po J. M. mirties (( - ) iki nacionalizacijos (1940-07-22). Pretendentai – B. B.(mirusi) įpėdiniai, J. M. (miręs) įpėdiniai, V. S. (mirusi) įpėdiniai, K. M. (miręs) įpėdiniai ir D. M. dėl žemės nuosavybės teise valdymo fakto nustatymo gali kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų (b.l.16-17,36).J. M. mirė ( - ) būdamas 57 metų amžiaus ( mirt.l.b.l.20 ). 1946-05-08 Kaltinamajame akte, nurodyta, kad B. K., J. dukra, gyveno su tėvais ( - ) ir iki suėmimo gyveno ir dirbo savo žemės ūkyje pagal gyvenamąją vietą ( - ). Šeimos sudėties duomenyse nurodyta, kad tėvas M. J., 63 m. amž. miręs; motina M. A., 60 m. amž. Gyvenanti ( - ), dirba savo ūkyje, vyras K. V., 1915 m. gyvena kartu 5 m., vaikai sūnus K. P., 1939 m., dukra K. L., 1942 m. ( - ), pas motiną; broliai: M. K., ( - ) M. J., ( - ) m., M. V., ( - ) m. ( - ) (b.l.24-27). Lietuvos TSR Prokuratūros 1989-08-23 reabilitavimo pažymėjime nurodyta, kad M. K., gimęs ( - ) m., areštuotas 1945-12-18, iki arešto dirbęs savo ūkyje ( - ) (b.l.31-32).

35Kauno valstybinio archyvo 1991-12-31 pažymėjime Nr.M-331 nurodyta, kad Kauno apskrities mokesčių inspekcijos archyvinio fondo dokumentuose, 1939-01-10.Kauno apskrities žemės rūšiavimo komisijos rūšimis paskirstytų žemių plotų savininkų sąraše įrašytas M. J., S., kuris ( - )turėjo „viso 9,70 ha žemės(II rūšies – 3,0ha, III rūšies – 1,90 ha, IV rūšies – 4,80 ha).daugiau duomenų apie J. M. iki kolektyvizacijos priklausiusią žemę ( - ) nerasta, nes minėto laikotarpio Kauno apskrities ir Kauno apskrities valsčių DŽDT dokumentai archyvui perduoti nepilnai, o Pažaislio valsčiaus ūkinės knygos archyvui neperduotos. Analogiški duomenys nurodyti ir 1993-08-25 archyvo pažymėjime dėl J. M. žemės(b.l.33-35). Notaro 2014-09-05 liudijime nurodyta, kad L. S. mirusios ( - )palikimą priėmė duktė J. K.(b.l.88,104).Nacionalinės žemės tarnybos pateikta nuosavybės teisių atkūrimo dokumentų bylos Nr.1124 kopijoje( savininkas J. M.) esantys dokumentai patvirtina šias aplinkybes: J. M. sutuoktinė A. M. mirė ( - );J. M. duktė B. M.- (K.) – B.( santuoka sudaryta 1958-07-19) 1991-10-30 padavė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo J. M. žemę. B. B. mirė ( - ). Po B. B. mirties jos turtą pagal 2002-02-18 paveldėjo lygiomis dalimis sūnus P. K. ir duktė L. S.. Notaro liudijime apie palikimo priėmimą nurodyta, kad P. K., mirusio ( - ) palikimą priėmė Ž. K. (gim.l.,sant.l.su V.k., nėra s.l. su B., prašymas, paveld.t. liud.). J. M. sūnus J. M. 1991-11-05 padavė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo J. M. žemę. J. M. mirė ( - ) (,gim.liud.,prašymas, mirties liud. ). J. M. sūnus K. M. 1991-11-05 padavė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo J. M. turėtą žemę. K. M. mirė ( - ), jo turtą pagal 1994-10-10 paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo brolis J. M., kuris mirė ( - )jo turtą pagal 2002-08-27 paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo sūnus S. M. (teismo sprendimas dėl pripažinimo J. M. ir A. M. jo tėvais, prašymas, mirties liud.,).J. M. sūnus V. M. mirė ( - ) (gim.l.,mirt.l.).V. M. sūnus D. M. 1992-03-30 padavė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo senelio J. M. turėtą žemę (gimimo liudijimas, prašymas ). V. M. duktė V. S. 1992-03-30 padavė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelio J. M. žemę . V. S. mirė ( - ), jos turtą pagal 2004-09-15 paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo: ¼ dalį sutuoktinis R. S., ¾ dalis lygiomis dalimis dukterys A. S. ir I. S.( gim.l. prašymas, mirt. l. , paveld.l.).Nurodyti giminystės ryšį, mirties faktus, paveldėjimą nustatantys dokumentai yra atskirąjame priede prie šios civilinės bylos, t.y. Nacionalinės žemės tarnybos nuosavybės teisių atkūrimo dokumentų byloje Nr.1124(savininkas J. M.). Ištyrus šiuos įrodymus nustatyta, kad pareiškėjas S. M. yra J. M. ir K. M. teisių ir pareigų perėmėjas po jų mirties; J. M. ir K. M. kartu su B. K. (B.) ir V. M. bei A. M. yra J. M., mirusio ( - ), įpėdiniai, kurie turėjo teisę į grąžintiną žemės sklypą, esantį ( - ), kurį iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė J. M..B. B. turtines teises po jos mirties paveldėjo P. K., kuriam mirus turtines teises paveldėjo Ž. K.. Mirus B. B. dukrai L. S. jos teises perėmė vienintelė įpėdinė J. K.. V. M. įpėdiniai yra jo vaikai D. M. , V. S. , kuri taip pat mirusi , ir jos teisių perėmėjai yra sutuoktinis R. S. bei dukros I. S. ir A. S.. Byloje apklausta liudytoja S. M. parodė, kad jos sutuoktinis buvo J. M., ji žino, kad ( - ) metais mirus jos sutuoktinio tėvui J. M., visa jo šeima liko gyventi ( - ), kur buvo žemės apie 6-7 ha.Po tėvo J. M. mirties žemę valdė jo sutuoktinė A. M.. Liudytoja L. K., kuri buvo A. M. kaimynė, iš pasakojimų žino, kad po J. M. mirties ( - ) metais, jo žemę valdė sutuoktinė A. M..

36Ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjams nepakako dokumentų įrodančių kokie asmenys ir kokiomis dalimis žemės nacionalizacijos Lietuvoje metu buvo žemės savininkais, kurią iki savo mirties, t.y. ( - ) valdė J. M., todėl jie kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus kai pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų (CPK 445 str.).Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje, t.y. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-4/1999 konstatuota, kad aplinkybė, kas buvo po 1940 m. birželio 15 d. pagal TSRS (LTSR) įstatymus nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto savininkas, turi būti nustatoma pagal iki 1940 m. birželio 15 d. atitinkamoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje galiojusius teisės aktus.(Tai konstatuota ir kitose Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse- 2001-11-21 bylos Nr.3K-3-1190/2001, 2003-01-13 bylos Nr.3K-3-23/2003; 2008-11-24 bylos Nr.3K-3-578/2008 ir kt.) Ištirti byloje įrodymai patvirtina, kad 9,70 ha žemės ( - )savininku iki 1938-06-10 buvo J. M., o šiam mirus, atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai, nes nėra duomenų , kad J. M. būtų palikęs testamentą. J. M. valdytos nuosavybės teise žemės vietoje, t.y. Kauno krašte palikimo atsiradimo momentu galiojo Rusijos imperijos civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalis, todėl kas po J. M. mirties paveldėjo jo turtą, turi būti nustatoma pagal Civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalies 1104-1380 straipsnius. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad po J. M. mirties liko keturi jo vaikai –B. K., vėliau B., K. M., J. M. ir V. M.. Civilinių įstatymų sąvado 1105 straipsnis nustatė, kad paveldėjimo teisę turi tik asmenys, susiję su mirusiuoju kraujo giminystės ryšiais, o 1127 straipsnis nustatė, kad „artimiausia teisė paveldėti po tėvo ar motinos priklauso jų teisėtiems vaikams". Civilinių įstatymų sąvado 1148 straipsnis nustatė, kad žmona gauna po vyro 1/4 dalį jo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nuosavybe. Civilinių įstatymų sąvado 1255 straipsnis nustatė, kad palikimas įgyjamas jį priimant. Palikimo priėmimo tvarką detalizavo 1261 straipsnis: „palikimo priėmimu laikoma, kada paveldėtojai nei atsišaukimo apie skolų nemokėjimą nepadarė, nei mirusiojo turto pajamų nesutaupė, tik turėjo ir naudojo savo asmens pelnui". Tai reiškia, kad palikimas galėjo būti priimtas pradėjus turtą faktiškai valdyti ir tvarkyti. Ištirti byloje rašytiniai įrodymai, t.y. ištirtas byloje 1945-12-24 d. Sprendimas dėl asmens sulaikymo, kuriame nurodyta, jog B. K. (gyvena adresu Senieji Neveronys, Pažaislio valsčius, Kauno rajonas,1946-05-08 d. Kaltinamasis aktas, kuriame nurodyta, kad B. K. gyvena su tėvais Senuosiuose Neveronyse, Šeimos sudėties pažyma, iš kurios matyti, kad M. A., K. V., K. P., K. L., M. K., M. J. ir M. V. gyveno ( - ), taip pat 1958-05-05 Aktas apie statybinio sklypo išskyrimą,1968-09-12 Pažymėjimas apie M. A. gyvenamąją vietą ( - ).,1989-08-23 Reabilitavimo pažymėjimas, kuriame nustatyta, kad K. M. gyveno ( - ); taip pat liudytojų parodymai patvirtina, kad mirusiojo J. M. žmona A. M. ir keturi jų vaikai – B. K. (B.) , K. M. , J. M. ir V. M. po jo mirties ir toliau gyveno jo ūkyje, todėl yra pagrindas nustatyti, kad jie priėmė palikimą po savo sutuoktinio ir tėvo J. M. mirties, pradėję faktiškai valdyti jo turtą - 9,70 ha žemės ( - ), ir valdė iki žemės nacionalizacijos Lietuvoje tokiomis dalimis kaip nustatyta tuo metu galiojusiame minėtame Rusijos imperijos įstatymų sąvade t.y. J. M.

37sutuoktinė

38A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį; J. M. dukra K. (B.) B. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį; J. M. sūnus M. K. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį

39J. M. sūnus M. J. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ; J. M. sūnus M. V. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

40Pareiškėjai prašo atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus reikalingus nuosavybės teisės į žemę jiems atkūrimui. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą teismas atsižvelgia į tai ar priežastys dėl kurių buvo praleistas terminas yra svarbios, į tokių priežasčių atsiradimo momentą, jų buvimo trukmę, taip pat vertina ir tai, ar po tokių aplinkybių atsiradimo asmenys per pakankamai protingą laiką kreipėsi į teismą dėl termino atnaujinimo, ar tai atitinka sąžiningo ir rūpestingo elgesio standartus, ir tokie terminai atnaujinami kai nustatomos neabejotinai objektyvios, nuo pareiškėjų valios nepriklausiusios aplinkybės, sukliudžiusios jiems realizuoti savo teises iki įstatymų nustatyto termino(LVAT 2012-10-25 nutartis adm.b.Nr.A 438 -2420/2012; 2010-09-20 nutartis adm.b. Nr.A525 – 18/2010).Teismas ištyręs byloje įrodymus vertina, kad pareiškėjų pirmtakai, t.y. buvusio žemės savininko J. M. vaikai laiku kreipėsi pateikdami prašymus teisės normų nustatytu terminu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Kauno miesto valdybą. Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje byloje (priedas prie šios civ.bylos), yra pateikti J. M. nuosavybės teisę į žemę įrodantys dokumentai, t.y. ištirti byloje archyvo pažymėjimai, išduoti 1991-12-23, 1993-08-25, kuriuose nurodyta, kad J. M. buvo žemės savininkas iki jo mirties ( - ) metais, ir buvo pradėtas nuosavybės teisių atkūrimo procesas, tačiau šiam procesui besitęsiant, kaip jau nustatyta byloje ištyrus įrodymus ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, mirė pirminiai pretendentai padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, vyko jų turtinių teisių perėmimo procesas, taip pat mirė kai kurie ir jų teisių perėmėjai, ir dėl to pareiškėjas S. M. tapo J. M. ir K. M. teisių ir pareigų perėmėju po jų mirties; B. B. turtines teises po jos mirties paveldėjo P. K., kuriam mirus turtines teises paveldėjo Ž. K.. Mirus B. B. dukrai L. S. jos teises perėmė J. K.. V. M. įpėdiniai yra jo vaikai D. M. , V. S. , kuri taip pat mirusi , ir jos teisių perėmėjai yra sutuoktinis R. S. bei dukros I. S. ir A. S..

41Nacionalinė Žemės tarnyba Kauno miesto skyrius 2014-03-26 išnagrinėjo turimus dokumentus dėl buvusio žemės savininko J. M. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytos žemės ir nusprendė, kad turimų dokumentų nuosavybės teisėms į buvusio savininko J. M. nuosavybės teise iki nacionalizacijos turėtą žemę nepakanka atkurti nuosavybės teisėms. Pasiūlyme nurodė, kad pretendentai – B. B.(mirusi) įpėdiniai, J. M. (miręs) įpėdiniai, V. S. (mirusi) įpėdiniai, K. M. (miręs) įpėdiniai ir D. M. dėl žemės nuosavybės teise valdymo fakto nustatymo gali kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų. Pareiškėjas S. M., nurodydamas suinteresuotais asmenimis kitus pretendentus, t.y. Ž. K., L. S., R. S.,I. S., A. S., D. M., į teismą kreipėsi 2014-05-27, išreiškiant prašymą atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. Teismas vertina, kad esant byloje ištirtoms aplinkybėms, į teismą buvo kreiptasi per pakankamai protingą terminą, tai atitinka sąžiningo ir rūpestingo elgesio standartus, ir priežastys dėl kurių pretendentai praleido terminą nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams pateikti bei kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, neabejotinai objektyvios, nepriklausiusios nuo pareiškėjų valios, sukliudžiusios jiems realizuoti savo teises iki įstatymų nustatyto termino. Esant ištirtoms aplinkybėms, priežastys dėl kurių praleistas terminas pateikti nuosavybės teisę į žemę patvirtinančius dokumentus, pripažintinos svarbiomis ir šis terminas pareiškėjams atnaujintinas.

42Pareiškėjas S. M. prašo užskaityti jam 1991-11-05 J. M. ir K. M. prašymus pateiktus Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M., J. M. ir K. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Pareiškėjai Ž. K. ir J. K. prašo užskaityti jiems 1991-11-30 B. B. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises

43į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M.

44ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Pareiškėjai R. S. , I. S. ir A. S. prašo užskaityti 1992-03-20 d. S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir V. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Byloje ištyrus įrodymus, padaryta išvada, kad po J. M. mirties ( - )metais, jo sutuoktinė A. M. ir jų vaikai - B. K. (B.), K. M., J. M. ir V. M. , tuo metu galiojusio įstatymo nustatytomis dalimis nuosavybės teise valdė J. M. priklausiusį žemės sklypą ( - ). Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba pateiktame teismui atsiliepime bei atstovas teismo posėdyje neprieštaravo prašymų atkurti nuosavybės teises užskaitymui, konstatavus, kad yra pakankamai duomenų kas ir kokiomis dalimis po J. M. mirties valdė jo žemę. Teismas vadovaudamasis ištirtomis aplinkybėmis, kurias yra pagrindas byloje nustatyti, kas valdė J. M. žemę, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos nurodytas aplinkybes, tenkina pareiškėjų prašymus dėl prašymų dėl nuosavybės teisės atkūrimo užskaitymo.

45Iš pareiškėjų nepriteistina teismo turėtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų byloje įteikimu 11,-EUR , nes atsižvelgiant į tai, kad kiekvienam pareiškėjui tenkanti šių išlaidų dalis yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

46(CPK 88 str. 1 d.3p.)

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

48Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M.

49sutuoktinė

50A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį

51( - ).

52Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M. dukra K. (B.) B. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

53Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos ((1940-07-22) J. M. sūnus M. K. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

54Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos ((1940-07-22) J. M. sūnus M. J. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

55Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, jog po J. M. mirties ( - )d. iki nacionalizacijos (1940-07-22) J. M. sūnus M. V. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ( - ).

56Atnaujinti pareiškėjams Ž. K., J. K., R. S., I. S., A. S., D. M., S. M. terminą pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, reikalingus nuosavybės teisei atkurti.

57Užskaityti pareiškėjui S. M. 1991-11-05 d. J. M. ir K. M. prašymus pateiktus Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M., J. M. ir K. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

58Užskaityti pareiškėjams Ž. K. ir J. K. 1991-11-30d. B. B. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises

59į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

60Užskaityti pareiškėjams R. S. , I. S. ir A. S. 1992-03-20 d. S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir V. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, Sekretoriaujant Sandrai... 2. Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjų pirmtakai kreipėsi į Nacionalinės... 3. 1.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 4. sutuoktinė A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį... 5. ( - ).... 6. 2.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 7. 3.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 8. 4.nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 9. 5.... 10. nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 11. 6.... 12. Atnaujinti mums, pareiškėjams, Ž. K., J. K., R. S., I. S., A. S., D. M., S.... 13. 7.... 14. Užskaityti, man, pareiškėjui S. M. 1991-11-05 d. J. M. ir K. M. prašymus... 15. 8. Užskaityti, mums , pareiškėjams Ž. K. ir J. K. 1991-11-30d. B. B.... 16. M. ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę.... 17. 9.... 18. Užskaityti, mums, pareiškėjams R. S. , I. S. ir A. S. 1992-03-20 d.... 19. S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į... 20. Teismo posėdyje pareiškėjai ir pareiškėjo S. M. atstovas patikslintą... 21. Pareiškėjas S. M. paaiškino, kad žemės savininkas buvo jo tėvo J. M.... 22. Pareiškėjo S. M. atstovas palaikė patikslintą pareiškimą, prašė... 23. Pareiškėjas Ž. K., paaiškino, kad jis yra J. M. dukters B. k. anūkas,... 24. Pareiškėja J. K. paaiškino, kad jos mama L. S.(mirusi) yra J. M. dukters B.... 25. J. M. sūnaus V. M. dukters V. S. (visi šie asmenys mirę) sutuoktinis R. S.,... 26. Pareiškėjas D. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta.... 27. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 28. teises... 29. į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir B. B. iki... 30. S. V. prašymą, pateiktą Kauno miesto vadybai atkurti nuosavybės teises į... 31. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 32. Pareiškimas... 33. tenkintinas. ... 34. 2014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 35. Kauno valstybinio archyvo 1991-12-31 pažymėjime Nr.M-331 nurodyta, kad Kauno... 36. Ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjams nepakako dokumentų... 37. sutuoktinė... 38. A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį; J. M. dukra K.... 39. J. M. sūnus M. J. nuosavybės teise valdė 1,81875 ha žemės sklypo dalį ;... 40. Pareiškėjai prašo atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teisę... 41. Nacionalinė Žemės tarnyba Kauno miesto skyrius 2014-03-26 išnagrinėjo... 42. Pareiškėjas S. M. prašo užskaityti jam 1991-11-05 J. M. ir K. M. prašymus... 43. į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M.... 44. ir B. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Pareiškėjai R. S. , I. S. ir... 45. Iš pareiškėjų nepriteistina teismo turėtos išlaidos susijusios su... 46. (CPK 88 str. 1 d.3p.)... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str.,... 48. Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 49. sutuoktinė... 50. A. M. nuosavybės teise valdė 2,425 ha žemės sklypo dalį... 51. ( - ).... 52. Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 53. Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 54. Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 55. Nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu juridinę reikšmę turintį... 56. Atnaujinti pareiškėjams Ž. K., J. K., R. S., I. S., A. S., D. M., S. M.... 57. Užskaityti pareiškėjui S. M. 1991-11-05 d. J. M. ir K. M. prašymus... 58. Užskaityti pareiškėjams Ž. K. ir J. K. 1991-11-30d. B. B. prašymą,... 59. į J. M. nuosavybės teise turėtą žemę kaip pateiktą į A. M. ir B. B. iki... 60. Užskaityti pareiškėjams R. S. , I. S. ir A. S. 1992-03-20 d. S. V.... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...