Byla 2A-996-590/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės, Almos Urbanavičienės, kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2sekretoriaujant Silvijai Rimavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Donatui Kimsai, atsakovų Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Inai Grigienei, atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Kristinai Bernadišiūtei, atsakovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos atstovui Žilvinui Juočiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB LESTO apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorinei ligonių kasai dėl pažeistų nuosavybės teisių gynimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas AB LESTO (buvusi AB „Rytų skirstomieji tinklai“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pašalinti ieškovo nuosavybės teisių į transformatorinės pastatą, unikalus numeris 1096-4020-9010, plane pažymėtą 1H1p, adresas Gedimino pr. 5B, Vilniuje, pažeidimus ir pripažinti negaliojančiais 1998-09-09 priėmimo perdavimo aktą Nr. 21, 2000-10-06 statybos inspektoriaus pažymą Nr. 2000-2520, 2008-09-15 priėmimo perdavimo aktą Nr. (51)-7.7-9, 2008-09-12 apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-11623-/51/, kaip ginčo turto nuosavybės ir patikėjimo teisių registravimo atsakovų vardu teisinius pagrindus, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 1963-05-27 transformatorinės pastotės TP-213 pastatas (tolau – ginčo turtas) su jame esančiais elektros įrenginiais (kabeliais), tuo metu galiojančių teisės aktų pagrindu buvo perduotas į tuometinių Vilniaus elektros tinklų balansą (perdavimo aktas). Nuo pat perdavimo momento ginčo turtas buvo įtrauktas į įmonės buhalterinį balansą kaip įmonės nekilnojamojo turto vienetas ir jame iki šiol apskaitomas. Vilniaus elektros tinklams įrašius perduotą turtą į įmonės balansą, jis tapo teisėtu šio turto valdytoju, bei įgijo šio turto operatyviojo tvarkymo (valdymo) teisę, o perdavusiajam ūkio subjektui nuo turto perdavimo momento pasibaigė operatyviojo tvarkymo (valdymo) teisė ir išnyko teisė vienašališkai susigrąžinti perduotą turtą. Ieškovas pažymėjo, kad 1995 m. po valstybinės įmonės „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“ reorganizacijos į specialios apskrities akcinę bendrovę „Lietuvos energija“ jis įgijo ir nuosavybės teisę į ginčo turtą. 2002-08-01 transformatorinės pastotės TP-213 (TR-213) pastato, unikalus Nr. 1096-4020-9010, pažymėjimas plane - 1H1p, nuosavybės teisės buvo įregistruotos ieškovo vardu, teisinės registracijos pagrindu viešajame registre nurodant 2000-05-18 LR įstatymą Nr. VIII-1693 ir 2002-07-01 d. Steigėjo įsakymą Nr.237. Tačiau iš 2008-05-16 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nuo 2008-07-17 įregistruotos ir Lietuvos Respublikos nuosavybės teisės į ginčo turtą, teisinės registracijos pagrindu viešajame registre nurodant 1998-01-26 LR Vyriausybės nutarimą Nr.92, 1998-05-08 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 242, 1998-09-09 priėmimo - perdavimo aktą Nr. 21, 2000-10-06 d. statybos inspektoriaus pažymą Nr. 2000-2520, o Vilniaus apskrities viršininko administracijos ginčo turto patikėjimo teisės buvo įregistruotos nuo 2000-10-06 iki 2008-09-25 teisinės registracijos pagrindu viešajame registre nurodant aukščiau nurodytus dokumentus ir norminius teisės aktus. Iš su ieškiniu pateikiamo 2009-02-06 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad Vilniaus teritorinės ligonių kasos ginčo turto patikėjimo teisės įregistruotos nuo 2008-09-25, teisinės registracijos pagrindu viešajame registre nurodant 2008-09-15 priėmimo - perdavimo aktą Nr.(51)-7.7-9 ir 2008-09-12 apskrities viršininko įsakymą Nr.2.3-11623-/51/. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo turtas jau 1963 m. buvo perduotas į Vilniaus elektros tinklų balansą, o šio fakto pagrindu ieškovui iš pradžių atsirado operatyviojo tvarkymo, o 1995 m. po įmonės registracijos į akcinę bendrovę ir nuosavybės teisė į ginčo turtą, darytina išvada, kad ginčo turto nuosavybės ir patikėjimo teisių teisinė registracija atsakovų Lietuvos Respublikos ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos vardu atlikta neteisėtai. Kai 1963 m. ginčo turto operatyviojo tvarkymo teisė buvo perduota Vilniaus elektros tinklams, visų kitų asmenų valstybės turto operatyviojo tvarkymo teisė tam pastatui pasibaigė ir niekas negalėjo jos pagrindu įgyti jokių naujų teisių. Todėl 1998-01-26 LR Vyriausybės nutarimas Nr.92, 1998-05-08 LR Vyriausybės nutarimas Nr.242. 1998-09-09 priėmimo - perdavimo aktas Nr.21, 2000-10-06 statybos inspektoriaus pažyma Nr.2000-2520, 2008-09-15 priėmimo - perdavimo aktas Nr.(51)-7.7-9 ir 2008-09-12 apskrities viršininko įsakymas Nr.2.3-11623-/51/, kaip atsakovų nuosavybės ir patikėjimo teisių ginčo turto atžvilgiu teisinės registracijos pagrindai, dalyse dėl ginčo turto pripažintini negaliojančiais ir niekiniais.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-09-23 sprendimu ieškinį atmetė. Konstatavo, kad pastatas – transformatorinė, esantis adresu Vilniaus m. Gedimino pr. 5B, unikalus numeris 1096-4020-9010, pažymėjimas plane 1H1p, kurio byla suformuota 1997-04-28 d., priklauso ieškovui pilna apimtimi, nes šioje apskaitos byloje nurodyti pastato duomenys – plotas, tūris, užstatytas plotas, indeksas plane – visiškai sutampa su Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-01-26 išraše nurodytais duomenimis. Todėl atsakovo nuosavybės teisių pažeidimo į minėtą pastatą nenustatyta. Pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje klaidingai nurodė, kad nuosavybės ir patikėjimo teisės į transformatorinės pastato dalį yra registruotos ir atsakovų vardu, nes pagal registro išrašus transformatorinė nuosavybės teise pilna apimtimi priklauso ieškovui. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo prašomų panaikinti aktų pagrindu ieškovas nuosavybės teisių į transformatorinę neprarado, taip pat byloje nėra duomenų, kad ieškovo prašomų panaikinti aktų pagrindu atsakovai įgijo nuosavybės teisę į ieškovui priklausantį pastatą.

7Apeliaciniu skundu ieškovas AB LESTO prašo panaikinti 2010-09-23 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį dėl pažeistų transformatorinės pastato, unikalus. Nr. 1096-4020-9010, techninis žymėjimas TR-213 (TP-213), pažymėjimas plane - 1H1 p, adresas - Gedimino pr. 5B, Vilniuje, nuosavybės teisių gynimo, bei sandorių pripažinimo negaliojančiais, patenkinti visiškai. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, kuriuo atmetė ieškinį ir konstatavo, jog ginčo turtas pilna apimtimi priklauso ieškovui, neatsižvelgė į tai, jog byloje esantys įrodymai, o taip pat 2008-07-17 administracinio pastato 2B3/p, esančio Gedimino pr.5, Vilniuje, kadastro duomenų taisymo aktas Nr. KR-109, patvirtina, jog ginčo turto dalis nuosavybės ir patikėjimo teise priklauso dar ir atsakovams: Lietuvos Respublikai ir Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Ieškovo nuomone, aplinkybė, jog dalis ginčo turto nuosavybės ir patikėjimo teise priklauso atsakovams yra neabejotinas ieškovo nuosavybės teisių pažeidimas. Šią aplinkybę taip pat pripažino ir atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, nes atsiliepime nurodė, jog kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl administracinio pastato ploto sumažinimo 27,92 kv. m. AB Rytų skirstomųjų tinklų naudai. Pažymi, jog atsakovo Vilniaus teritorinės ligoninės pateiktame administracinio pastato I aukšto plane, akivaizdžiai matyti, jog administraciniam pastatui priskirtos ir patalpos 1-1, 1-2, 1-3, kurių plotas - 27,92 kv. m., kurios ir dubliuojasi su ginčo turto patalpomis 1-2, 1-3, 1-4, ir dalimi patalpos 1-1. Pateiktame plane užfiksuota, jog administracinio pastato patalpų planas parengtas pagal 2000-09-15 atliktus kadastrinius matavimus, o patikslintas 2006-04-03. Todėl akivaizdu, jog ieškovo ginčo turto nuosavybės teisės yra pažeistos, nes jau 2000-09-15, atliekant kadastrinius administracinio pastato matavimus, atsakovams nepagrįstai buvo priskirta ir dalis ieškovui nuosavybės teise priklausančio ginčo turto patalpų, o atsakovai viešajame registre yra įsiregistravę savo nuosavybės ir patikėjimo teises į nepagrįstai priskirtą ginčo turto dalį. Taip pat nurodo, kad 1998-09-09 d. priėmimo - perdavimo aktas Nr. 21; 2000-10-06 statybos inspektoriaus pažyma Nr. 2000-2520; 2008-09-15 priėmimo - perdavimo aktas Nr. (51)-7.7-9; 2008-09-12 apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-11623-/51/, 1998-05-08 Steigėjo Įsakymas Nr. 242 (pagal 2008-05-16 d. ir 2009-02-06 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus 1998-05-08 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 242), t. y. tie dokumentai, kurių pagrindu atsakovų vardu įregistruotos nuosavybės, patikėjimo teisės į dalį ginčo turto, dalyse dėl ginčo turto yra neteisėti ir niekiniai. Atsakovai neturėjo teisės priimti administracinių aktų ir sudarinėti sandorių dėl Lietuvos Respublikai jau nepriklausančio turto teisinio likimo. Apelianto nuomone, byloje esantys įrodymai, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog ieškovo ginčo turto dalies nuosavybės teisės yra pažeistos.

8Atsakovai Lietuvos Respublika ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir 2010-09-23 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, jog teismas ištyręs visus esančius byloje rašytinius įrodymus, padarė visiškai teisingą išvadą, kad ieškovo prašomų panaikinti aktų pagrindu ieškovas nuosavybės teisių į ginčo turtą neprarado, taip pat nustatė, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovo prašomų panaikinti aktų pagrindu atsakovai įgijo nuosavybės teisę į ieškovui priklausantį pastatą. Atlikus esančių byloje dokumentų teisinę analizę teismas nustatė, kad performavus administracinį pastatą 2B3p buvo atlikta dviguba atsakovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos administracinio pastato 2B3p (unikalus Nr. 1094-0081-9024) ir ieškovo transformatorinės lHlp (unikalus numeris 1096-4020- 9010) patalpų registracija. Performavimas buvo atliktas remiantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-03-06 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101) 11.4-487. Apeliantas šio administracinio akto neginčijo ir neginčija. 1998-09-09 d. priėmimo-perdavimo aktas Nr. 21 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 2000-10-06 pažyma buvo priimti iki paminėto akto Nr. (101) 11.4-487 priėmimo ir ieškovo nuosavybės teisių į transformatorinės pastatą nepažeidžia. Taip pat nurodo, jog ginčo turto perdavimas eksploatacijai Vilniaus elektros tinklams pagal 1963-05-27 perdavimo aktą, reiškė ne ką kitą, o šio turto priežiūros, naudojimo ir valdymo, bet ne nuosavybės teisės perleidimą. Todėl ieškovo teiginys, kad neva nuo turto perdavimo eksploatacijai momento, ieškovas įgijo šio turto operatyviojo tvarkymo teisę, o perdavusiajam ūkio subjektui nuo turto perdavimo momento pasibaigė operatyviojo tvarkymo (valdymo) teisė ir išnyko teisė vienašališkai susigrąžinti perduotą turtą yra nepagrįstas ir todėl neteisėtas.

9Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-09-23 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad ginčijama 2000-10-06 statybos inspektoriaus pažyma Nr. 2000-2520 yra nuosavybės teisių į pastatą įregistravimo pagrindas. Iš paties 2000-10-06 pažymos turinio matyti, kad joje neužsimenama dėl naudojamo statinio pripažinimo Vilniaus apskrities viršininko administracijos nuosavybe. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, jog statybos inspektoriaus 2000-10-06 pažyma Nr. 2000-2520 yra neteisėta ir turi įtakos ieškovo nuosavybės teisėms. Nurodytoji pažyma tik patvirtina administracinio pastato 2B3p (unikalus Nr. 1094-0081-9024) statybos teisėtumą, jos pagrindu nebuvo įgytos nuosavybės ar patikėjimo teisės.

10Atsakovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-09-23 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais. Pažymi, jog ieškovo nuosavybės teisę galėjo pažeisti, kitaip suvaržyti aktas ar aktai, kiti administraciniai sprendimai, kurių pagrindu patalpos tapo besidubliuojančios, tačiau bendrovė jų neginčijo ir neginčija, todėl apeliantas turi teisę ne teismo keliu išspręsti formalius neatitikimus bendradarbiaudamas su trečiuoju asmeniu VĮ Registrų centro Vilniaus filialu.

11Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (2 t., b. l. 11-18) patvirtina, kad ieškovui AB LESTO (buvusi AB „Rytų skirstomieji tinklai“) nuosavybės teise priklauso 41,45 kv. m. bendro ploto transformatorinės pastatas, plane pažymėtas 1H1p, unikalus numeris 1096-4020-9010, esantis Gedimino pr. 5B, Vilniuje. Atsakovui Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklauso 1379,14 kv. m. bendro ploto administracinis pastatas, plane pažymėtas 2B3p, unikalus numeris 1094-0081-9024, esantis Gedimino pr. 5, Vilniuje. Administracinį pastatą patikėjimo teise valdo atsakovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 11 punkte nurodyta, kad patalpos 1-1, 1-2, 1-3, esančios pastate 2B3p (Gedimino pr. 5, Vilniuje), į kurias įregistruota patikėjimo teisė Vilniaus teritorinė ligonių kasos vardu, ir patalpos 1-2, 1-3, 1-4, dalis patalpos 1-1, esančios pastate 1H1p (Gedimino pr. 5 B, Vilniuje), į kurias įregistruotos AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nuosavybės teisės, yra tos pačios patalpos.

13CK 4.98 str. numato savininko teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Ieškovas, siekdamas apginti nuosavybės teisę į jam priklausantį transformatorinės pastatą, pasirinko sekantį teisių gynimo būdą. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos Respublikos nuosavybės teisės ir atsakovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos patikėjimo teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pagrindus: 1998-09-09 priėmimo perdavimo aktą Nr. 21, 2000-10-06 d. statybos inspektoriaus pažymą Nr. 2000-2520, 2008-09-15 d. priėmimo perdavimo aktą Nr. (51)-7.7-9, 2008-09-12 d. apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-11623-/51. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį, nes padarė išvadą, kad prašomų panaikinti aktų pagrindu ieškovas neprarado, o atsakovai neįgijo nuosavybės teisių į transformatorinę.

14Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Ieškovo ginčijamų dokumentų (2 t. b. l. 26, 27, 167) pagrindu Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotos atsakovų daiktinės teisės (nuosavybės ir patikėjimo teisė) į 1379,14 kv. m. bendro ploto administracinis pastatą, plane pažymėtas 2B3p, unikalus numeris 1094-0081-9024, esantį Gedimino pr. 5, Vilniuje. Ieškovo ginčijamuose dokumentuose nėra nurodytas ieškovui AB LESTO nuosavybės teise priklausantis 41,45 kv. m. bendro ploto transformatorinės pastatas, plane pažymėtas 1H1p, unikalus numeris 1096-4020-9010, esantis Gedimino pr. 5B, Vilniuje. Darytina išvada, kad ginčijamų dokumentų pagrindu atsakovai nėra įgiję daiktinių teisių į ieškovui priklausančią transformatorinę ar jos dalį. Ginčijami aktai nepažeidžia ieškovo teisių, todėl pripažinti juos negaliojančiais nėra pagrindo (CK 4.98 str.).

15Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str., 326 str.).

16Iš ieškovo AB LESTO valstybės naudai priteisiama 26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme įteikimu (CPK 96 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo AB LESTO valstybės naudai 26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme įteikimu (Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai