Byla 2-113-884/2013
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų E. R. ir G. R., suinteresuoti asmenys UAB Ūkio banko lizingas, M. R., prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir

Nustatė

3pareiškėjai prašo nutraukti 1987 m. birželio 13 d. Skuodo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje sudarytą santuoką, patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Nurodo, kad bendro ūkio netvarko, santuoka faktiškai yra iširusi.

4Pareiškimas tenkintinas (CK 3.51, 3.53 straipsniai).

5Iš pareiškimo matyti, kad sutuoktiniai nuo 2009 m. kovo mėnesio nebeveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, pareiškėjų interesai ir pažiūros yra visiškai skirtingi, dėl ko šalių susitaikymas nėra įmanomas, darytina išvada, kad šeima yra iširusi, santuoka nutrauktina. Nutraukus santuoką, patvirtintina santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kuri neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

7pareiškimą tenkinti.

8Santuoką, įregistruotą 1987 m. birželio 13 d. Skuodo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 84, tarp E. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ) nutraukti.

9Po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes „R“, „R“.

10Patvirtinti tarp E. R. ir G. R. 2013 m. kovo 6 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią:

11šalys susitaria, kad nuolatinė nepilnamečio sūnaus V. R., gim. 2001 m. balandžio

128 d., gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu G. R. jo gyvenamojoje vietoje;

13G. R. įsipareigoja per 7 (septynias) dienas informuoti E. R. apie jo ir nepilnamečio sūnaus V. R. gyvenamosios vietos pasikeitimą bei adresą;

14nepilnamečio sūnaus V. R. gyvenamoji vieta gali būti pakeista, atsižvelgiant į nepilnamečio sūnaus interesus įstatymų nustatyta tvarka;

15nei viena iš šalių nedarys viena kitai jokių kliūčių bendrauti su nepilnamečiu sūnumi V. R., dalyvauti jo auklėjime;

16abu tėvai turės lygias teises bendrauti su nepilnamečiu sūnumi V. R., jį auklėti, lankytis jo auklėjimo ir švietimo įstaigose, domėtis jo mokymosi rezultatais. Nei vienas iš tėvų neturės teisės savo aktyviais veiksmais ir (ar) neveikimu apriboti galimybes kitam iš tėvų matytis su nepilnamečiu sūnumi V. R. jo auklėjimo ir švietimo įstaigose. Šalys lygiai atsakys už nepilnamečio sūnaus auklėjimą ir vystymą, švietimą, privalės rūpintis jo sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Bandymas sukliudyti vienam iš tėvų realizuoti šioje sutartyje numatytas bendravimo su nepilnamečiu sūnumi teises bus traktuojamas kaip šios sutarties pažeidimas;

17po santuokos nutraukimo G. R. asmeninės nuosavybės teise atitenka šis turtas: automobilis RENAULT MEGANE SCENIC, valstybinis Nr. ( - ) 3400 Lt vertės, 0,0756 ha žemės sklypas, unikalus ( - ) , 10600 Lt vertės, gyvenamasis namas, ( - ) , 40400 Lt vertės, tvartas, unikalus ( - ) , 1470 Lt vertės, garažas, unikalus

18( - ) , 966 Lt vertės, daržinė, unikalus ( - ) , 2000 Lt vertės, kiemo statiniai, unikalus ( - ) , 200 Lt vertės, esantys ( - ) , iš viso turto už 59036 Lt;

19indėliai, sukaupti asmeninėse banko sąskaitose, nedalintini, po santuokos nutraukimo naudojami kaip asmeninė nuosavybė;

20šalys pareiškė, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo registruotino bei neregistruotino turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių, turtinių teisių ar įsipareigojimų bei kitokio turto, kuris būtų dalintinas nutraukiant santuoką, neturi, o namų apyvokos daiktus pasidalino, kai pradėjo gyventi atskirai, ir dėl to jokių pretenzijų vienas kitam neturi;

21E. R. iš G. R. nereikalauja piniginės kompensacijos, t. y. neturi priekaištų, už turto: 0,0756 ha žemės sklypas, unikalus ( - ) , gyvenamasis namas, unikalus ( - ) , tvartas, unikalus ( - ) , garažas, unikalus ( - ) , daržinė, unikalus ( - ) , kiemo statiniai, unikalus ( - ) esančio ( - ) , pagerinimą, atliktą gyvenant santuokoje su G. R.;

22G. R. įsipareigoja sumokėti E. R. 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) kompensaciją už jam atitekusį turtą, įgytą bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise gyvenant santuokoje. Šios kompensacijos dalį – 20000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) – jis įsipareigoja pervesti į E. R. nurodytą jos asmeninę sąskaitą banke per 14 (keturiolika) dienų nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo dienos; šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui E. R. skiria 10000 Lt (dešimt tūkstančių litų), kuriuos E. R. turi sumokėti G. R. kaip kompensacijos už jam atitekusį turtą dalį, todėl G. R. atleistinas nuo šios sumos sumokėjimo laikotarpiu kol nepilnametis sūnus V. R. gyvens su juo, už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. (50 mėnesių po 200 Lt kas mėnesį);

23šalys susitaria pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-264-98/2011 2011 m. liepos 7 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi nustatytą nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymo klausimą, nes nepilnametis sūnus V. R. gyvens ne su mama E. R., o su tėvu G. R.;

24V. R. pakeitus gyvenamąją vietą ir pradėjus gyventi kartu su mama E. R., G. R. įsipareigoja sumokėti E. R. nepanaudotą 10000 Lt kompensacijos dalį, kuri E. R. buvo skirta nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui, iš šios sumos atėmus panaudotų vaiko išlaikymui pinigų dalį, atsižvelgiant į tai, kad E. R. skiriama suma nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui yra 200 Lt kas mėnesį;

25šalys susitaria, kad šios sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymo dieną G. R. neskolingas E. R. už nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymą (G. R. išlaikymą nepilnamečiui sūnui V. R. yra sumokėjęs už laikotarpį iki 2013 m. kovo 31 d.);

26šalys susitaria, kad nuo 2017 m. birželio 1 d. nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui E. R. įsipareigoja mokėti po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki sūnaus V. R. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pinigus pervedant į G. R. nurodytą asmeninę banko sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

27G. R. įsipareigoja lėšas, skirtas nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui, uzufrukto teisėmis, naudoti išimtinai nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti;

28šalims žinoma, kad pagal kiekvieno iš jų ieškinį, pasikeitus turtinei padėčiai nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas pagal CK 3.201 straipsnį;

29nutraukus santuoką prievolę pagal 2000 m. spalio 31 d. Išlaikymo iki galvos sutartį išlaikyti M. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , iki gyvos galvos už perleistą nekilnojamąjį turtą vykdys asmeniškai G. R.;

30kreditorinius įsipareigojimus G. R. vykdys asmeniškai, kadangi įsipareigojimai asmeninio pobūdžio, skirti ne šeimos poreikiams tenkinti: 2012 m. kovo 15 d. UAB Ūkio banko lizingas sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. C203222093, kredito suma – 1523,30 Lt (su palūkanomis ir administravimo mokesčiu galutinė kredito suma 1833,46 Lt), galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2014 m. kovo 15 d., nesumokėto kredito likutis 2013 m. kovo 1 d. – 993,06 Lt; 2013 m. sausio 17 d. UAB Ūkio banko lizingas sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. C301332297, kredito suma – 844 Lt (su palūkanomis ir administravimo mokesčiu galutinė kredito suma 1041,61 Lt), galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2015 m. sausio 15 d., nesumokėto kredito likutis 2013 m. kovo 1 d. – 998,89 Lt;

31šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai dėl viena kitos išlaikymo;

32šalys susitaria, kad, nutraukus santuoką, buvusių sutuoktinių tarpusavio santykiai grindžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šios sutarties nuostatoms, kurios taikomos vadovaujantis buvusių sutuoktinių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo bei kitais bendraisiais teisės principais;

33šalys susitaria, kad po šios sutarties pasirašymo ir nutraukus santuoką sutuoktiniai įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis tarpusavio pagarbos, konfidencialumo, saugoti vienas kito paslaptis, kurios jiems tapo žinomos tiek gyvenant bendrai kartu, tiek šios sutarties sudarymo ir vykdymo metu;

34šalys susitaria, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų galės kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų E.... 3. pareiškėjai prašo nutraukti 1987 m. birželio 13 d. Skuodo rajono Civilinės... 4. Pareiškimas tenkintinas (CK 3.51, 3.53 straipsniai).... 5. Iš pareiškimo matyti, kad sutuoktiniai nuo 2009 m. kovo mėnesio nebeveda... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 7. pareiškimą tenkinti.... 8. Santuoką, įregistruotą 1987 m. birželio 13 d. Skuodo rajono Civilinės... 9. Po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes „R“, „R“.... 10. Patvirtinti tarp E. R. ir G. R. 2013 m. kovo 6 d. sudarytą sutartį dėl... 11. šalys susitaria, kad nuolatinė nepilnamečio sūnaus V. R., gim. 2001 m.... 12. 8 d., gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu G. R. jo gyvenamojoje vietoje;... 13. G. R. įsipareigoja per 7 (septynias) dienas informuoti E. R. apie jo ir... 14. nepilnamečio sūnaus V. R. gyvenamoji vieta gali būti pakeista,... 15. nei viena iš šalių nedarys viena kitai jokių kliūčių bendrauti su... 16. abu tėvai turės lygias teises bendrauti su nepilnamečiu sūnumi V. R., jį... 17. po santuokos nutraukimo G. R. asmeninės nuosavybės teise atitenka šis... 18. ( - ) , 966 Lt vertės, daržinė, unikalus ( - ) , 2000 Lt vertės, kiemo... 19. indėliai, sukaupti asmeninėse banko sąskaitose, nedalintini, po santuokos... 20. šalys pareiškė, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo... 21. E. R. iš G. R. nereikalauja piniginės kompensacijos, t. y. neturi... 22. G. R. įsipareigoja sumokėti E. R. 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių... 23. šalys susitaria pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo civilinėje byloje... 24. V. R. pakeitus gyvenamąją vietą ir pradėjus gyventi kartu su mama E. R., G.... 25. šalys susitaria, kad šios sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių... 26. šalys susitaria, kad nuo 2017 m. birželio 1 d. nepilnamečio sūnaus V. R.... 27. G. R. įsipareigoja lėšas, skirtas nepilnamečio sūnaus V. R. išlaikymui,... 28. šalims žinoma, kad pagal kiekvieno iš jų ieškinį, pasikeitus turtinei... 29. nutraukus santuoką prievolę pagal 2000 m. spalio 31 d. Išlaikymo iki galvos... 30. kreditorinius įsipareigojimus G. R. vykdys asmeniškai, kadangi... 31. šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai dėl... 32. šalys susitaria, kad, nutraukus santuoką, buvusių sutuoktinių tarpusavio... 33. šalys susitaria, kad po šios sutarties pasirašymo ir nutraukus santuoką... 34. šalys susitaria, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...