Byla e2-1382-464/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti baudą, paskirtą civilinėje byloje Nr. e2-1658-343/2019 pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovams M. P. ir antstoliui Arminui Naujokaičiui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys bankrutavusi viešoji įstaiga ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslų institutas“ ir ,,Association of Underwriters known as Lloyd‘s“, atstovaujama uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės ,,Colemont draudimo brokeris“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas R. G. 2019-05-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo varžytynių aktą, kuriuo 6 a. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), perleistas atsakovui M. P., taikyti restituciją, jam priteisiant žemės sklypą, o atsakovui M. P. – už žemės sklypą sumokėtus 60 087 Eur.

62.

7Nurodė, kad atsakovo antstolio A. Naujokaičio kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0157/18/01386 išieškotojos BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ naudai. Išieškojimo veiksmai buvo nukreipti į ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą. Antstolis 2019-02-07 patvarkymu Nr. S1-14104 nustatė ginčo žemės sklypo vertę, su kuria ieškovas nesutiko ir prašė paskirti pakartotinę ekspertizę, tačiau antstolis 2019-03-22 patvarkymu Nr. S1-19547 sprendė, kad prieštaravimai yra nepagrįsti ir toliau tęsė vykdymo veiksmus. Pasak ieškovo, jis kreipėsi į teismą su prašymu sustabdyti ginčo žemės sklypo varžytynes, tačiau prašymas nebuvo patenkintas, todėl jis apskundė nutartį dėl varžytynių nestabdymo ir pateikė skundą dėl 2019-03-22 antstolio patvarkymo. Teigia, kad 2019-04-25 gavo antstolio patvarkymą dėl įvykusių varžytynių, kuriose parduotas ginčo žemės sklypas. Pasak ieškovo, sklypas buvo įkainuotas 35 900 Eur, o parduotas už 60 087 Eur, todėl mano, kad būtina atlikti papildomą turto vertės nustatymo ekspertizę. Ieškovas yra įsitikinęs, kad ginčo žemės sklypas buvo parduotas už žymiai mažesnę kainą, negu reali rinkos vertė.

83.

9Atsakovo M. P. atstovė 2019-06-07 teismo posėdyje prašė skirti ieškovui 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos paskiriant atsakovui. Nurodė, kad ieškovas, būdamas vykdymo proceso šalimi ir galėdamas iš antstolio gauti informaciją, neatliko savo pareigos ir prieš pateikdamas ieškinį nepasidomėjo vykdymo procesu, jo eiga. Dėl šios priežasties teismui buvo pateiktas ieškinys dėl neegzistuojančio varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir tuo pačiu nepagrįstas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuris buvo patenkintas.

104.

11Kauno apygardos teismas 2019-06-12 nutartimi pripažino, kad ieškovas R. G., būdamas vykdymo proceso šalimi ir turėdamas galimybę įsitikinti, ar jo ginčijamas ieškiniu varžytinių aktas faktiškai pasirašytas, to nepadarė ir pateikė visiškai nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas atlikti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo į ginčo žemės sklypą draudimo ir išieškojimo vykdomojoje byloje sustabdymo. Tokį ieškovo procesinį elgesį teismas įvertino kaip nesąžiningą nepagrįsto ieškinio pareiškimą bei skyrė jam 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nurodydamas, kad pusę šios sumos skiriama atsakovui M. P. ir trečiajam asmeniui BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“, t. y. kiekvienam jų po 500 Eur.

125.

13Teismo vertinimu, ieškovas R. G. pareikštu ieškiniu siekė tik sau naudingo sprendimo – sustabdyti išieškojimo veiksmus, nors žinojo, kad nuosavybės teisė į ginčo sklypą atsakovui nėra perėjusi – viešajame registre įrašo dėl nuosavybės teisės perdavimo nebuvo. Tokiais savo veiksmais ieškovas piktnaudžiavo procesu, privertė atsakovą M. P. gintis nuo nepagrįstai jo atžvilgiu atliktų veiksmų, samdytis advokatą, patirti su tuo susijusias išlaidas. Teikdamas nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas pažeidė ir savo kreditoriaus, trečiojo asmens BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“, teisę į skolos išieškojimą. Teismas pažymėjo, kad ieškovą atstovauja advokato padėjėjas, kuriam keliami aukštesni, negu asmeniui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, standartai įgyvendinant procesines teises.

146.

15Ieškovas R. G. K. apygardos teismui 2019-06-26 pateikė prašymą panaikinti jam paskirtą baudą. Nurodė, kad jo klaidos procese nėra tyčinės ar nesąžiningos, o padarytos dėl skubėjimo, sąžiningai klystant. Ieškinys buvo parengtas ir pateiktas gavus iš antstolio patvarkymą apie 2019-04-25 įvykusias varžytynes, kuriame nurodyta, kad varžytynės įvyko, jas laimėjo M. P., pasiūlyta kaina – 60 087 Eur. Tokia gauta informacija leido pagrįstai manyti, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo surašytas, juo labiau kad antstolio nustatytas terminas sumokėti kainą jau buvo beveik pasibaigęs (2019-05-25). Be to, ir teismas, vertindamas tuos pačius dokumentus, 2019-05-24 nutartimi pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones sąžiningai klydo. Ieškovo padaryta klaida buvo ištaisyta 2019-06-04 nutartimi, kuria buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Kauno apygardos teismas 2019-07-30 nutartimi ieškovo R. G. prašymą panaikinti 2019-06-12 nutartimi jam paskirtą baudą atmetė.

198.

20Atmesdamas ieškovo prašymą kaip nepagrįstą teismas visų pirma pažymėjo, kad ieškovą atstovavo profesionalūs teisininkai, kurie turėjo pareigą išsiaiškinti, ar turto pardavimo iš varžytynių aktas yra sudarytas ir tik tuomet teikti ieškinį. Ieškinio pateikimą, net nebandžius gauti informacijos apie vykdymo proceso eigą, kai ieškovas jame yra skolininkas, taigi turėjo visas teises tai padaryti, teismas vertino kaip aplaidumą, kurio negalima pateisinti netyčiniu apsirikimu ar sąžininga klaida. Be to, ieškovas teikė skundus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl ginčo žemės sklypo pardavimo (civilinės bylos Nr. 17595/2019 ir Nr. 19391/2019), kurie buvo atmesti konstatavus, kad žemės sklypas įkainotas teisingai. Šios aplinkybės įrodo, kad ieškovas aktyviais veiksmais gynė savo, kaip skolininko, teises.

219.

22Kaip pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą dėl skirtos baudos panaikinimo teismas nurodė ir tokią aplinkybę, kad ieškovas, ir jo atstovai iš atsakovo M. P. 2019-06-03 pateikto atskirojo skundo sužinoję, jog ginčo dalykas neegzistuoja, neveikė operatyviai, nepašalino ieškinio trūkumų, priešingai, vilkino šiuos procesinius veiksmus. Patikslintas ieškinys buvo pateiktas 2019-07-15, t. y. praėjus daugiau ne mėnesiui po tokių faktinių aplinkybių sužinojimo ir jau po to, kai byla 2019-07-10 teismo nutartimi buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje.

2310.

24Teismo vertinimu, ieškovas turėjo visas galimybes susipažinti su vykdymo eiga, reikalauti iš antstolio pateikti atitinkamus dokumentus, be to, jam, kaip turto savininkui, buvo prieinami ir VĮ Registrų centro duomenys. Būtent ieškovas suklaidino teismą, ieškinyje prašydamas pripažinti negaliojančiu varžytynių aktą, kurio realiai nėra.

2511.

26Teismas nurodė, kad negali taikyti procesinio sąžiningumo prezumpcijos , nes trečiojo asmens BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto“ bankrotas pripažintas tyčiniu, įmonės vadovu buvo ieškovas R. G., skola, dėl kurios išieškojimo vyksta ginčas, yra dėl tyčinio bankroto įmonės kreditoriams padaryta žala. Taigi nei faktinių, nei teisinių prielaidų ieškovo prašymo dėl baudos panaikinimo patenkinimui teismas nenustatė.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2812.

29Ieškovas R. G. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019-07-30 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo 2019-06-26 prašymą panaikinti baudą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3012.1.

31Antstolio patvarkyme dėl varžytynių buvo nurodyta, kad jos yra įvykusios, laimėjęs dalyvis – M. P., pasiūlyta kaina – 60 087,00 Eur. Ieškovas dažnai gauna siuntų, kurių nespėja atsiimti iš pašto, todėl pagrįstai manė, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas jam buvo siųstas. Atsižvelgiant ir į tai, kad antstolio nustatytas terminas sumokėti varžytinėse pasiūlytą kainą jau buvo beveik pasibaigęs (2019-05-25), varžytynių laimėtojas, įgijęs nuosavybės teises į ieškovo turtą, galėjo jį bet kuriuo momentu perleisti tretiesiems asmenims, taip apsunkindamas ar padarydamas negalimu teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nebuvo laiko laukti, kol antstolis atsakys į oficialią užklausą dėl dokumentų pateikimo. Ieškovas baiminosi, kad atsakovas, sužinojęs apie kreipimąsi į teismą ir renkamus dokumentus, gali ginčo turtą perleisti tretiesiems asmenims, kurių nesąžiningumą įrodyti bus neįmanoma.

3212.2.

33Ieškovas jokios informacijos ar dokumentų nenuslėpė, jokių teismo įpareigojimų ar jam nustatytų terminų nepažeidė ir neatliko veiksmų, dėl kurių tyčia ar sąmoningai būtų bandoma pakenkti išieškotojui arba varžytynių laimėtojui, operatyviam, teisingam ir sąžiningam procesui. Todėl nėra tikslinga prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertinti kaip akivaizdų ir nesąžiningą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

3412.3.

35Tai, kad teismas, kaip ir ieškovas, manė, jog turto pardavimo iš varžytynių aktas yra surašytas, patvirtina ir toks faktas, jog teismo 2019-05-24 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3612.4.

37Teismas neteisingai taikė piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis institutą ir sutapatino šalių patiriamų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą su baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimu. Teismui atmetus ieškinį kaip nepagrįstą, atsakovų patirtos išlaidos bus atlygintos galutiniu sprendimu byloje, todėl skyrus jiems dar ir baudos dalį atsakovai nepagrįstai praturtėtų.

3812.5.

39Teismui 2019-06-04 panaikinus savo nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, antstolis privalėjo surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, todėl ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad nėra pagrindo tikslinti ieškinį. Paaiškėjus, kad toks aktas nebus surašytas, ieškovas pateikė patikslintą ieškinį. Taigi, būtent antstolis, o ne ieškovas, šiuo atveju netinkamai atliko savo pareigas.

4013.

41Trečiasis asmuo BVšĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atsiliepime į ieškovo R. G. atskirąjį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo tokius argumentus:

4213.1.

43Iš antstolio patvarkymo turinio nebuvo pagrindo spręsti, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas jau yra surašytas. Ieškovą atstovauja profesionalūs advokatai, jis turi pakankamai teisinės patirties civilinių bylų procese, susijusiame su vykdymo veiksmais, todėl turėjo pareigą pasidomėti vykdymo proceso eiga ir turėjo teisę gauti iš antstolio visą reikiamą informaciją, tačiau galimai tyčia arba per neatleistiną aplaidumą to nepadarė.

4413.2.

45Sužinojęs apie varžytynių akto nesurašymą, ieškovas nešalino ieškinio trūkumų – neatsisakė tokio nepagrįsto ieškinio reikalavimų ir leido neperspektyviai civilinei bylai toliau tęstis. Ieškovo piktnaudžiavimą procesu tik dar kartą patvirtina ir jo bei jo atstovo neatvykimas į 2019-07-29 teismo posėdį.

4613.3.

47Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, kas reiškia, kad šalys pačios teikia įrodymus. Ieškovas yra vykdymo proceso dalyvis, jį atstovauja profesionalūs teisininkai, jis nėra pateikęs duomenų, kad pats ar jo atstovai negali gauti vykdomosios bylos medžiagos ar su ja susipažinti.

4813.4.

49Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos vos 10 dienų, todėl nesukėlė niekam jokių neigiamų teisinių ar materialinių pasekmių. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo antstolis neturėjo teisės savalaikiai surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto, atitinkamai atsakovas M. P. įgyti nuosavybės teisę į turtą, o bankrutavusi viešoji įstaiga iki pat šiol negavo lėšų koridorių reikalavimams patenkinti.

5013.5.

51Šiuo atveju negali būti taikoma procesinio sąžiningumo prezumpcija, nes trečiojo asmens bankrotas pripažintas tyčiniu iš esmės dėl buvusio įstaigos vadovo R. G. kaltės, o skola, dėl kurios išieškojimo vyksta ginčas, yra dėl tyčinio bankroto įstaigos kreditoriams padaryta žala.

52Teisėja

konstatuoja:

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Dėl naujų įrodymų

5514.

56Apeliantas R. G. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2019-06-13 prašymą antstoliui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pateikimo, 2019-07-12 pareiškimą dėl ieškinio tikslinimo, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija.

5715.

58Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas nepateikė prašymo priimti pateiktus įrodymus ir nenurodė aplinkybių ar argumentų, kodėl minėtų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo būtent teikiant atskirąjį skundą ir kodėl jie nebuvo pateikti kartu su 2019-07-22 prašymu panaikinti baudą, taip pat į tokią aplinkybę, kad dalis šių įrodymų – 2019-07-12 pareiškimas dėl ieškinio patikslinimo (el. b. t. 3, b. l. 96-98), VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas su istorija (el. b. t. 3, b. l. 146-147) – jau buvo pateikti pirmiau ir yra nagrinėjamos bylos dalimi, apeliacinės instancijos teismas pateiktų į apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą įrodymų priėmimo klausimo nesprendžia. Dėl paskirtos baudos

5916.

60Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta panaikinti apeliantui R. G. teismo paskirtą baudą už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį ir jame pareikštą prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6117.

62CPK 107 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Kaip matyti tiek iš atskirojo skundo, tiek iš prašymo, kurį pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė patenkinti, turinio apeliantas siekia paneigti pirmosios instancijos teismo konstatuotą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą.

6318.

64Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu – jis gali būti įvertintas ir kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pažymėtina ir tai, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad jomis piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą tos konkrečios bylos išsprendimą. Sprendžiant klausimą, ar asmuo veikė piktnaudžiaudamas teise, turi reikšmės ir yra vertinami ne tik konkrečiame procese asmens atlikti veiksmai, bet ir asmenį apibūdinančios aplinkybės, jo motyvacija ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2007).

6519.

66Taigi, viena vertus, nėra abejonių, kad proceso dalyviai jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, įskaitytinai ir teise kreiptis į teismą, privalo naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d., CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises jie turi įgyvendinti tokiu būdu bei priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeistų ir nevaržytų kitų asmenų teisių, nedarytų žalos kitiems asmenims, neprieštarautų įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitiktų civilinio proceso tikslus.

6720.

68Kita vertus, ne kiekvienas netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis atvejis gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas jomis. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013, 2017-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017, 65 p.).

6921.

70CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Nagrinėjamu atveju teismas baudą apeliantui skyrė būtent už nepagrįsto ieškinio ir jame suformuluotų prašymų, kuriuos, be kita ko, pats teismas ir buvo patenkinęs (taikęs laikinąsias apsaugos priemones), pateikimą.

7122.

72Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo akcentuotame apelianto elgesyje, pateikiant ieškinį, neįžvelgia nei piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, nei sąmoningo veikimo prieš greitą šios konkrečios bylos išnagrinėjimą. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad aiškiai nepagrįsto ieškinio, prašymo pareiškimas ar kitokio pobūdžio procesinio dokumento pateikimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas nesiekiant pažeistų teisių gynybos, bet turint kitokių, nedeklaruojamų tikslų ar ketinimų (sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių).

7323.

74Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pradinio ieškinio dalykas – varžytynių aktas, kurį apeliantas šiuo ieškiniu siekė nuginčyti, ieškinio pateikimo metu dar nebuvo surašytas, tačiau apeliantas tiek prašyme panaikinti baudą, tiek ir atskirajame skunde nurodė faktines aplinkybes, lėmusias tokią situaciją. Apelianto teigimu, jo suklydimą dėl varžytynių akto egzistavimo lėmė antstolio A. Naujokaičio 2019-04-25 patvarkyme nurodyta informacija, kad pirmosios turto varžytynės yra įvykusios, maksimali už išvaržytą turtą pasiūlyta kaina yra 60 087 Eur, o varžytynes laimėjo jų dalyvis M. P.. Vadinasi, apeliantas, nors ir nebūdamas pakankamai atidus ir rūpestingas, įvertinęs aptartas faktines aplinkybes galėjo pagrįstai suklysti dėl varžytynių akto surašymo (greito surašymo). Priešingų įrodymų ar duomenų apie kitokius apelianto ketinimus, realiai nesiekiant savo interesų gynybos, nėra pateikta. Dėl šios priežasties negalima ir išvada, kad apeliantas ieškinį pareiškė nesąžiningai ir piktnaudžiaudamas teise, juo labiau kad jame buvo išdėstytas tiek faktinis, tiek teisinis jo pagrindas.

7524.

76Papildomai pažymėtina tai, kad teismas, prieš priimdamas ieškinį, privalo patikrinti, ar ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (CPK 111 str., 113-1114 str., 135 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas ieškinyje nurodė gavęs tik 2019-04-25 antstolio patvarkymą bei prašė teismo išreikalauti iš išieškojimo veiksmus vykdančio antstolio vykdomąją bylą. Apeliantas neslėpė, kad jis neturi varžytynių akto, kurį prašo pripažinti negaliojančiu. Tam, kad būtų išvengta teisiškai ydingų situacijų, kuomet procesas pradedamas pagal procesinį dokumentą, neatitinkantį jam įstatymo keliamų reikalavimų, t. y. išvengti nepagrįsto proceso pradėjimo ar pašalinti kliūtis galinčias tūrėti įtakos teisingam bylos išnagrinėjimui, yra skirtas CPK 138 straipsnyje įtvirtintas ieškinio trūkumų šalinimo institutas, tad teismas galėjo juo pasinaudoti. Tokiu atveju aplinkybė, kad procesas buvo pradėtas neįsitikinus, ar kartu su ieškiniu pateikti įrodymai pagrindžia jo faktinį pagrindą, negali būti vertinama kaip išimtinai apelianto nesąžiningas procesinis elgesys, sukeliantis tokius padarinius, kaip baudos paskyrimas.

7725.

78Sutiktina ir su tokiais atskirojo skundo argumentais, kad teismas ne tik 2019-05-24 rezoliucija priėmė apelianto 2019-05-22 pateiktą ieškinį, bet ir tos pačios dienos nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, konstatuodamas ieškinio preliminarų pagrįstumą, t. y. atitikimą jam keliamiems turinio bei formos reikalavimams.

7926.

80Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ir tokia aplinkybė, kad apeliantas po atsakovo

81M. P. 2019-05-31 pateikto atskirojo skundo dėl 2019-05-24 nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir kuriame, be kita ko, atsakovas nurodė, jog varžytynių aktas nebuvo surašytas, patikslintą ieškinį pateikė tik 2019-07-15, savaime negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas procesine teise. Jokie teismo įpareigojimai aptartu atveju jam nebuvo nustatyti, t. y. nebuvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams ištaisyti. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas 2019-07-26 nutartimi atsisakė priimti apelianto patikslintą ieškinį, konstatavęs, kad jis pateiktas jau po nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo, kitoms bylos šalims nesutikus, kad šis atitinkamai patikslintas jo ieškinys būtų priimtas. Taigi, apelianto delsimas teikti patikslintą ieškinį ir taip sukėlė jam neigiamus procesinius teisinius padarinius, todėl papildomas konstatavimas, kad tokie jo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nėra suderinamas su bendraisiais civilinio proceso principais.

8227.

83Apeliantas pakartotinių prašymų priimti patikslintą ieškinį neteikė, kitų procesinių veiksmų nesiėmė, todėl nėra pagrindo ir išvadai, kad jis, mėgindamas realizuoti CPK 42 straipsnio 1 dalyje numatytą teisę tikslinti ieškinio dalyką, elgėsi nesąžiningai. Pasisakant dėl skundžiamos nutarties argumentų, kad tokiu būdu buvo nepagrįstai stabdomi vykdymo veiksmai, o kitos bylos šalys buvo priverstos patirti bylinėjimosi išlaidas, pažymėtina tai, kad atsakovai, manydami, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo patirti nuostoliai, gali, kaip ir apeliantas šiuo atveju, pasinaudoti jiems įstatymo suteikta teise ir reikšti reikalavimus dėl nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas visais atvejais yra išsprendžiamas byloje priėmus galutinį procesinį sprendimą. Kaip matyti iš bylos procesinės informacijos, Kauno apygardos teismas 2019-08-09 sprendimu atmesdamas apelianto ieškinį kaip nepagrįstą iš jo atsakovams priteisė ir visas jų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8428.

85Piktnaudžiavimas proceso teisėmis yra sunkus pažeidimas, o apelianto veikimas nepasižymėjo sistemiškumu, kuris būtų nesuderinamas su CPK 7 straipsnio, 8 straipsnio, 42 straipsnio 5 dalies nuostatomis ir / ar sudarytų pakankamą pagrindą taikyti CPK 95 straipsnyje reglamentuojamas sankcijas. Tokiu atveju atskirasis skundas tenkintinas, panaikinant pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išsprendžiant iš esmės: patenkinant apelianto prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2019-06-12 nutartimi paskirtos 2 000 Eur baudų panaikinimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

8629.

87Kadangi apelianto atskirasis skundas patenkintas visiškai, trečiojo asmens BVšĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“, kuri prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.). Apeliantas jo išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

88Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

89Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti.

90Patenkinti ieškovo R. G. prašymą ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartimi ieškovui paskirtą 2 000 Eur baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas R. G. 2019-05-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. 2.... 7. Nurodė, kad atsakovo antstolio A. Naujokaičio kontoroje buvo pradėta... 8. 3.... 9. Atsakovo M. P. atstovė 2019-06-07 teismo posėdyje prašė skirti ieškovui 5... 10. 4.... 11. Kauno apygardos teismas 2019-06-12 nutartimi pripažino, kad ieškovas R. G.,... 12. 5.... 13. Teismo vertinimu, ieškovas R. G. pareikštu ieškiniu siekė tik sau naudingo... 14. 6.... 15. Ieškovas R. G. K. apygardos teismui 2019-06-26 pateikė prašymą panaikinti... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Kauno apygardos teismas 2019-07-30 nutartimi ieškovo R. G. prašymą... 19. 8.... 20. Atmesdamas ieškovo prašymą kaip nepagrįstą teismas visų pirma pažymėjo,... 21. 9.... 22. Kaip pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą dėl skirtos baudos panaikinimo... 23. 10.... 24. Teismo vertinimu, ieškovas turėjo visas galimybes susipažinti su vykdymo... 25. 11.... 26. Teismas nurodė, kad negali taikyti procesinio sąžiningumo prezumpcijos , nes... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 12.... 29. Ieškovas R. G. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019-07-30... 30. 12.1.... 31. Antstolio patvarkyme dėl varžytynių buvo nurodyta, kad jos yra įvykusios,... 32. 12.2.... 33. Ieškovas jokios informacijos ar dokumentų nenuslėpė, jokių teismo... 34. 12.3.... 35. Tai, kad teismas, kaip ir ieškovas, manė, jog turto pardavimo iš... 36. 12.4.... 37. Teismas neteisingai taikė piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis institutą... 38. 12.5.... 39. Teismui 2019-06-04 panaikinus savo nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios... 40. 13.... 41. Trečiasis asmuo BVšĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“... 42. 13.1.... 43. Iš antstolio patvarkymo turinio nebuvo pagrindo spręsti, kad turto pardavimo... 44. 13.2.... 45. Sužinojęs apie varžytynių akto nesurašymą, ieškovas nešalino ieškinio... 46. 13.3.... 47. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, kas reiškia, kad šalys... 48. 13.4.... 49. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo... 50. 13.5.... 51. Šiuo atveju negali būti taikoma procesinio sąžiningumo prezumpcija, nes... 52. Teisėja... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Dėl naujų įrodymų ... 55. 14.... 56. Apeliantas R. G. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2019-06-13 prašymą... 57. 15.... 58. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 59. 16.... 60. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 61. 17.... 62. CPK 107 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14... 63. 18.... 64. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y.... 65. 19.... 66. Taigi, viena vertus, nėra abejonių, kad proceso dalyviai jiems... 67. 20.... 68. Kita vertus, ne kiekvienas netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis... 69. 21.... 70. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 71. 22.... 72. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo akcentuotame... 73. 23.... 74. Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pradinio ieškinio... 75. 24.... 76. Papildomai pažymėtina tai, kad teismas, prieš priimdamas ieškinį, privalo... 77. 25.... 78. Sutiktina ir su tokiais atskirojo skundo argumentais, kad teismas ne tik... 79. 26.... 80. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ir tokia aplinkybė, kad apeliantas... 81. M. P. 2019-05-31 pateikto atskirojo skundo dėl 2019-05-24 nutarties, kuria... 82. 27.... 83. Apeliantas pakartotinių prašymų priimti patikslintą ieškinį neteikė,... 84. 28.... 85. Piktnaudžiavimas proceso teisėmis yra sunkus pažeidimas, o apelianto... 86. 29.... 87. Kadangi apelianto atskirasis skundas patenkintas visiškai, trečiojo asmens... 88. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 89. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti.... 90. Patenkinti ieškovo R. G. prašymą ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2019...