Byla 2S-1480-479/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės B. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą skolininkei D. Š., išieškotojai Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2antstolė B. T. pareiškimu kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininkės D. Š. 927 Lt vykdymo išlaidų antstolės naudai, nes vykdomasis dokumentas buvo pilnai įvykdytas, 2011-05-09 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta. Skolininkei išsiųstas 2011-05-09 siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, tačiau per nurodytą terminą skolininkė vykdymo išlaidų nesumokėjo.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-06-03 nutartimi antstolės pareiškimą tenkino iš dalies ir priteisė antstolei B. T. 890 Lt vykdymo išlaidų iš skolininkės

4D. Š.. Teismas nurodė, kad antstolė pagrįstai apskaičiavo susidariusias vykdymo išlaidas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus dydžius, tačiau neteisingai jas indeksavo taikydama 1,368 vartojimo kainų indeksą.

5Antstolė atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti antstolei B. T. 927 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė nesutinka su pirmosios instancijos teismo taikomu vartotojų kainų indekso (toliau – VKI) koeficientu ir nurodo, kad priteistinos vykdymo išlaidos indeksuojamos, taikant indeksą, kuris galiojo tuo metu, kai buvo apskaičiuotos vykdymo išlaidos. Antstolė taip pat nurodo, kad iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-04-12 informacinio pranešimo Nr. 9 „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ matyti, kad vartotojų kainų indeksas 2011 m. kovo mėn., palyginti su 2003 m. sausio mėn., sudarė 136,8, todėl antstolė indeksuodama vykdymo išlaidas taikė tą indeksą, kuris galiojo, tuo metu, kai buvo apskaičiuotos vykdymo išlaidos.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Kaip matyti iš antstolės atskirojo skundo motyvų, ji nesutinka su pirmosios instancijos teismo taikytu VKI koeficientu, kuris pirmosios instancijos teismo buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į infliacijos pokytį nuo 2005 m. lapkričio mėnesio, o ne į 2003 m. sausio mėnesio. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 82 straipsnio 1 dalis nustato, kad žyminį mokestį, sprendimo vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio VKI, jeigu jis didesnis negu 110. Taigi VKI yra pagrindinis instrumentas baudoms, mokesčiams, žalos ir nuostolių atlyginimo tarifams indeksuoti, kompensuojant kainų padidėjimą. Taikytinas indeksas skaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo (ar kito teisės akto), kuriame yra nustatytas mokėtinas dydis, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios (CPK 82 str. 2 d.). Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, kurie įsigaliojo 2005-11-04. Vadinasi, taikant VKI, aktualu, kiek jis padidėjo virš 110 lyginant su šia data. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė VKI vykdymo išlaidoms indeksuoti lygindamas infliacijos pokytį su 2005 metų lapkričio, o ne su 2003 metų sausio mėnesiu, kai įsigaliojo CPK. Be to pažymėtina, kad Statistikos departamento informacinis pranešimas, kuriuo vadovaujasi antstolė, taikomas indeksuojant žyminį mokestį ir teismo baudas, o ne vykdymo išlaidas (CPK 82 str. 2 d.). Teisėjų kolegija atsižvelgusi į tai, kad siūlymas dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo buvo parengtas ir išsiųstas 2011-05-09, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas vykdymo išlaidas, pagrįstai taikė 1,309 indeksą.

9Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas ir 2011-06-03 nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

11Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-06-03 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai