Byla eB2-1781-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Borima“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Borima“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Borima“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Borima“ skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2009 m. I ketvirčio ir 2016 m. kovo 16 d. sudarė 5 027,10 Eur sumą. Draudėjas paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokas priskaičiavo ir visus darbuotojus atleido 2010 m. I ketvirtį. Skolos išieškoti priverstine tvarka nepavyko, antstolis neįvykdytą sprendimą 2016 m. kovo 15 d. grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad UAB „Borima“ veiklos nevykdo, piniginių lėšų kredito įstaigose bei turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę nepateikė.

9Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras nuo 2009 metų neteikė. Iš UAB „Borima“ VĮ Registrų centras pateikto vėliausio laikotarpio – 2008 metų balanso duomenų matyti, kad šiuo laikotarpiu įmonės finansinė situacija buvo sudėtinga, tačiau išsamiau šie duomenys neanalizuotini, nes yra jau itin seno laikotarpio. 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2008 metais įmonė dirbo nuostolingai.

10Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašo nustatyta, kad UAB „Borima“ priklauso transporto priemonės: VW-MAN, valst. Nr. ( - ) 1992 m. gamybos ir DAF, valst. Nr. ( - ) 1991 m. gamybos, kurios yra išregistruotos, nepateikus techninės apžiūros ir (ar) draudimo. Teismo vertinimu, atsižvelgus į nurodytų transporto priemonių gamybos metus, išregistravimo faktą, šių transporto priemonių likutinė vertė esminės reikšmės įmonės finansinei būklei neturi.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradelstas atsakovės mokestinis įsiskolinimas ieškovui 2016 m. kovo 16 d. sudarė 5 027,10 Eur sumą. Kaip nurodė ieškovas, skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2009 m. I ketvirčio, taigi, yra ilgalaikė. Antstolis 2016 m. vasario 18 d. Išieškojimo negalimumo akte Nr. S-16-123-503/S-1349 konstatavo, kad skolininkės sąskaitose lėšų nėra, transporto priemonių buvimo vietos ir jų būklės nustatyti nepavyko. Turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą nėra, įmonė veiklos nevykdo.

12Ieškovo duomenimis UAB „Borima“ paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokas priskaičiavo ir visus darbuotojus atleido 2010 m. I ketvirtį.

13Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010).

14Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad UAB „Borima“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Atsakovės skola ieškovui yra ilgalaikė, kas pripažintina vienu iš nemokumą rodančių požymių. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, o transporto priemonių likutinė vertė bendros įmonės finansinės būklės esmingai neįtakotų. Aplinkybės, kad įmonė VĮ Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2009 m. neteikia, visi atsakovės darbuotojai yra atleisti, sudaro pagrindą spręsti, kad UAB „Borima“ veiklos nevykdo, ką patvirtina ir antstolio surašytas Išieškojimo negalimumo aktas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Borima“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

15UAB „Borima“ administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Borima“ (juridinio asmens kodas 161399885, buveinės adresas Žemaičių g. 116-9, Kaunas) bankroto bylą.

18Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ administratoriumi UAB „Elmeda“ (juridinio asmens kodas 134105055, sąrašo Nr. B-JA065).

19Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ (juridinio asmens kodas 161399885, buveinės adresas Žemaičių g. 116-9, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

21Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 7. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 8. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės... 10. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė nuosavybės teise registruoto... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradelstas atsakovės mokestinis... 12. Ieškovo duomenimis UAB „Borima“ paskutinį kartą valstybinio socialinio... 13. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 14. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad UAB... 15. UAB „Borima“ administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Borima“ (juridinio asmens kodas... 18. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ administratoriumi UAB... 19. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ (juridinio asmens kodas... 20. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Borima“ valdymo organai nė... 22. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...