Byla AS-146-630-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovėms Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. B., R. K., uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektai“ dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2009 m. rugpjūčio 25 d. pateikė prašymą (b. l. 3-6), kuriame kėlė šiuos reikalavimus:

51. Panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių g. Nr. 26, Nidos gyvenvietėje, Neringa detaliojo plano patvirtinimo“;

62. Panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 2000 m. spalio 16 d. išduotą statybos leidimą Nr. 00/177 vasarnamio statybai;

73. Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001 m. gegužės 22 d. vasarnamio (Naglių g. 26, Neringa) pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

8Pareiškėjas kreipdamasis į teismą taip pat pateikė prašymą dėl termino atnaujinimo (b. l. 6-7). Prašyme nurodė manąs, kad termino kreiptis į teismą nepraleido, tačiau šį terminą prašo atnaujinti dėl formuojamos teisminės praktikos. Paaiškino, kad 2009 m. liepos 3 d. iš Kultūros paveldo departamento 2009 m. liepos 1 d. raštu Nr. (3.11)2-1832 gavo duomenis apie teisės aktų pažeidimus, susijusius su žemės sklypo, esančio Naglių g. 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimu. Siekdamas nustatyti viešojo intereso pažeidimo faktą ir apimtis 2009 m. liepos 8 d. raštu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, su prašymu pateikti specialisto išvadas. Teigė, kad apie viešojo intereso pažeidimą pareiškėjui tapo žinoma 2009 m. rugpjūčio 6 d., kai buvo gauta specialisto išvada. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą prašo atsižvelgti į ginčo esmę, t. y. tai, kad pareikštu prašymu siekiama apginti visuomenei svarbiu interesus, todėl pareiškėjas neturėtų prarasti teisės ginčyti neteisėtus administracinius aktus. Mano, kad nors Kultūros paveldo departamento 2009 m. liepos 1 d. rašto Nr. (3.11)2-1832 faktiniai duomenys buvo patvirtinti ir specialisto išvadoje, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip nepagrįstas prokuroro kreipimasis į specializuotą instituciją, kadangi prokurorui negalėjo būti iš anksto žinomos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistų išvados. Mano, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir prašo jį atnaujinti.

9II.

102009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymą priimti atsisakė vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir teismui atsisakius šį terminą atnaujinti.

11Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatė, kad pareiškėjui buvo pateiktas 2008 m. gruodžio 5 d. generalinės prokuratūros raštas dėl tyrimo pradėjimo etnokultūriniame draustinyje Naglių 26, Nidoje, sandėliuko rekonstrukcijos, nustatymo prieštaravimų generaliniam planui bei viešojo intereso gynimo Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio nustatyta tvarka (priedas, 1 tomas, b. l. 1). 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškėjui nurodyta patikrinti statybos leidimų teisėtumą etnokultūriniame draustinyje Naglių 26, Nidoje (priedas, 1 tomas, b.l. 7). Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2009 m. sausio 15 d. gauta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo (priedas, 1 tomas, b.l. 101-103). 2009 m. kovo 4 d. gauta išvada iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl detaliojo plano pagrindu išduotų statybos leidimų, vasarnamio Naglių 26, Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti, vasarnamio statybos atitikties techniniam projektui (priedas, 1 tomas, b. l. 139-141). 2009 m. vasario 11 d. gauta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvada dėl žemės sklypo Naglių 26, Neringoje, detaliojo plano (priedas, 1 tomas, b. l. 149-150). Klaipėdos apygardos prokuratūros 2009 m. kovo 12 d. nutarimu atsisakyta ginti viešąjį interesą, nustačius, kad kreiptis į teismą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo”, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo bei techninio projekto panaikinimo nėra pagrindo (priedas, 1 tomas, b. l.180-184). Lietuvos Generalinės prokuratūros 2009 m. gegužės 12 d. nutarimu panaikintas Klaipėdos apygardos prokuroro 2009 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 10.11-12 “Atsisakyti ginti viešąjį interesą”, nurodant ištirti papildomas aplinkybes (priedas, 2 tomas, b.l. 2-7). Klaipėdos apygardos prokuroras 2009 m. birželio 29 d. (patvirtinta 2009 m. birželio 30 d.) pakartotinai atsisakė ginti viešąjį interesą, nes nustatyti teisės aktų pažeidimai nėra akivaizdūs ir pakankami kreiptis į teismą ir inicijuoti bylą ABTĮ 56 straipsnio tvarka dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo”, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo bei techninio projekto panaikinimo (priedas, 2 tomas, b. l. 59-62). Teismas pažymėjo, kad šis Nutarimas nepanaikintas. 2009 m. liepos 7 d. prokuratūroje gauta pakartotinė Kultūros paveldo departamento išvada dėl viešojo intereso gynimo (b. l. 10-12). 2009 m. rugpjūčio 6 d. gauta pažyma iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kurios pagrindu kreiptasi į teismą ginant viešąjį interesą, kurio prašymui pateikti prašoma atnaujinti terminą (b. l. 20-22). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prašymo padavimo teismui terminą skaičiuoja nuo 2009 m. liepos 3 d. ir laiko, kad terminas nėra praleistas, tačiau prašo atnaujinti praleistą terminą dėl svarbių priežasčių.

12Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, pažymėjo, kad tuo atveju, jei į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Nagrinėjamos bylos kontekste pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas laikė, jog 2009 m. kovo 12 d. yra pakankamai duomenų pripažinti, kad nėra pažeistas viešasis interesas ir atsisakė jį ginti, todėl priėjo prie išvados, jog tai dienai buvo surinkta pakankamai duomenų dėl sprendimo priėmimo viešojo intereso gynimui ir laikė, kad terminas nuo šios datos paduoti prašymui praleistas be svarbių priežasčių, nes prokuroras į teismą kreipėsi tik 2009 m. rugpjūčio 25 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad analogiškai pareiškėjas pasielgė ir 2009 m. birželio 29 d., pakartotinai atsisakęs ginti viešąjį interesą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo”, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo bei techninio projekto panaikinimo.

13Pirmosios instancijos teismas, remdamasis LVAT formuojama praktika taip pat pažymėjo, kad teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento. Nagrinėjamu atveju ginčijamas atsakovų sprendimas buvo priimtas 2000 m. spalio 13 d., statybos leidimas išduotas 2001 m. gegužės 22 d., pripažinimo tinkamu naudoti aktas priimtas 2001 m. gegužės 22 d., prokuratūra apie galimą viešojo intereso pažeidimą informuota 2008 m. gruodžio 12 d. Įvertęs šį laikotarpį, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad atitinkami viešojo administravimo subjektai nepateisinamai ilgai delsė informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus, tuo pažeisdami teisinių santykių stabilumą, asmenų teisėtus lūkesčius.

14Teismas, spręsdamas prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo klausimą nustatė, kad praleistas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas paduoti prašymą, nes prašymo dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią, t.y. kada pagal surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas, laikė 2009 m. kovo 12 d. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas neprašo atnaujinti termino nuo to momento kai sužinojo apie galimus pažeidimus etnokultūriniame draustinyje Naglių 26, Neringoje, nenurodė jokių pateisinančių priežasčių dėl nurodyto termino praleidimo. Todėl teismas laikė, kad terminas paduoti skundą yra praleistas, atnaujinti terminą prašymui paduoti nėra pagrindo ir atsisakė priimti prašymą Administracinių bylų įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytu pagrindu.

15III.

162009 m. birželio 17 d. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 97-99) dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Savo poziciją grindžia šiais argumentais: 1. Mano, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai rėmėsi Klaipėdos apygardos prokuratūroje surinkta skundo tyrimo medžiaga pagal Seimo narės A. Stancikienės pareiškimą ir šioje medžiagoje priimtais procesiniais sprendimais. Atkreipia dėmesį į tai, kad tiriant A. Stancikienės pareiškimą buvo gautos dvi specialistų išvados (2009 m. sausio 15 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei 2009 m. sausio 27 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrinimo pažymos), tačiau dėl šių tarnybų nurodytų pažeidimų prokuroras nesikreipė į teismą, nes nustatyti pažeidimai nebuvo akivaizdūs. Pažymi, kad Kultūros paveldo departamento 2009 m. liepos 1 d. rašte Nr. (3.11)2-1832 konstatuotų pažeidimų savo patikrinimo pažymose nenurodė nei Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir nors šiuo atveju tyrimo objektas buvo tas pats, tačiau konstatuoti pažeidimai nėra tapatūs. 2. Mano, jog negalima teigti, kad 2009 m. liepos 3 d. Kultūros paveldo departamento kreipimasis į prokuratūrą yra pakartotinis ir šio prašymo negalima sieti su ankstesniu tyrimu, kuris buvo atliekamas Klaipėdos apygardos prokuratūroje. Paaiškina, jog kartu su Kultūros paveldo departamento 2009 m. liepos 1 d. raštu Nr. (3.11)2-1832 buvo pateiktos Laikinosios komisijos sudarytos prie Kultūros paveldo departamento 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu patikrinimo išvados, kuriose konstatuota, kad detaliojo plano sprendiniais vasarnamio, esančio adresu Naglių g. 26, Nidoje užstatymo tankumos neteisėtai buvo padidintas nuo 0,22 iki 0,26 bei neteisingai nustatytas tvarkymo režimas. Pažymi, kad nei Saugomų teritorijų tarnyba, nei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nekartą atlikę ginčijamo detaliojo plano patikrinimą, nebuvo konstatavę nurodytų pažeidimų, todėl prokuroras kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri remdamasi specialiosiomis žiniomis pateikė 2009 m. rugpjūčio 6 d. išvadą, po kurios ir atsirado pagrindas kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad tais atvejais, kai prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos ar kiti asmenys įstatymų nustatytais atvejais kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas, šie subjektai turi bylos šalies teises ir pareigas. Taigi, administracinę bylą inicijavusio prokuroro procesinis statusas iš principo suteikia jam tokias procesines teises ir pareigas kaip ir pareiškėjui administracinėje byloje.

20Prokuroro teisė kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą nustato ABTĮ ir Prokuratūros įstatymas, kurio 19 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, jog prokurorai turi įgaliojimus kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau (žr.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, psl. 205–230; 2005 m. kovo 3 d. nutartį Nr. AS10-67/2005; 2005 m. sausio 20 d. nutartį Nr. AS10 - 27/2005; 2007 m. birželio 28 d. nutartį Nr. A8 – 660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį Nr. A17-742/2007; 2007 m. liepos 25 d. nutartį Nr. A146–335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr.5(15), psl. 184-229; 2009 m. vasario 12 d. nutartį Nr. A822?65-09).Analogiškos pozicijos dėl termino eigos pradžios prokurorui kreiptis į teismą laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir civ. byloje Nr. 3K-7-38/2008).

22Tokiu būdu skundo padavimo terminas bei trukmė skundui paduoti turi būti vertinami remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei teisinių santykių stabilumo užtikrinimo principu. Tokiam vertinimui yra reikšmingos šios bylos aplinkybės: 1. Administravimo subjekto akto priėmimo data; 2. Data kada institucija turinti viešojo intereso gynimo funkciją tinkamai vykdydama šią funkciją galėjo ir turėjo sužinoti apie viešojo intereso pažeidimą; 3. Data kada institucija ginantį viešąjį interesą surinko pakankamai duomenų patvirtinančių, kad yra pažeistas viešasis interesas; 4. Skundo, ginant viešąjį interesą, padavimo teismui data. Tik įvertinus šių aplinkybių visumą gali būti objektyviai nustatyta ar nepraleistas terminas bei trukmė skundui teismui paduoti.

23Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo gautas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros persiųstas Lietuvos Respublikos Seimo narės A. Stancikienės prašymas pradėti tyrimą dėl etnokultūriniame draustinyje atliktos sandėliuko (Naglių 26, Nidoje) rekonstrukcijos prieštaravimų generaliniam planui nustatymo bei viešojo intereso gynimo Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio nustatyta tvarka (priedas, 1 tomas, b. l. 1). Duomenis, suteikiančius pagrindą spręsti dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo, prokuratūra gavo tokia seka: Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2009 m. sausio 15 d. gauta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo (priedas, 1 tomas, b. l. 101-103); 2009 m. kovo 4 d. gauta išvada iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl detaliojo plano pagrindu išduotų statybos leidimų, vasarnamio Naglių 26, Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti, vasarnamio statybos atitikties techniniam projektui (priedas, 1 tomas, b. l. 139-141); 2009 m. vasario 11 d. gauta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvada dėl žemės sklypo Naglių 26, Neringoje, detaliojo plano (priedas, 1 tomas, b. l. 149-150). Įvertinus šią informaciją Klaipėdos apygardos prokuratūros 2009 m. kovo 12 d. nutarimu atsisakyta ginti viešąjį interesą, kadangi buvo prieita prie išvados, jog kreiptis į teismą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo”, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo bei techninio projekto panaikinimo nėra pagrindo (priedas, 1 tomas, b. l.180-184). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Generalinės prokuratūros 2009 m. gegužės 12 d. nutarimu Klaipėdos apygardos prokuroro 2009 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 10.11-12 buvo panaikintas nurodant ištirti papildomas aplinkybes (priedas, 2 tomas, b.l. 2-7). Klaipėdos apygardos prokuroras 2009 m. birželio 29 d. pakartotinai atsisakė ginti viešąjį interesą, nes nustatyti teisės aktų pažeidimai nėra akivaizdūs ir pakankami kreiptis į teismą ir inicijuoti bylą ABTĮ 56 straipsnio tvarka dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo”, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo bei techninio projekto panaikinimo (priedas, 2 tomas, b. l. 59-62). Taigi Klaipėdos apygardos prokuratūra nuo 2008 m. gruodžio 12 d. turėdama informaciją apie galimą viešojo intereso pažeidimą, surinkusi, jos manymu, pakankamus duomenis priimti sprendimą, ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, du kartus (2009 m. kovo 12 d. ir 2009 m. birželio 29 d.) priėjo prie tos pačios išvados, jog tokio pagrindo nėra.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra 2009 m. rugpjūčio 25 d. kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo 2007 m. liepos 7 d. gavusi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2009 m. liepos 1 d. raštą Nr.(3.11)2-1832 dėl viešojo intereso gynimo (b. l. 10-12) prie kurio pridėta šio Departamento komisijos 2009 m. birželio 30 d. išvada dėl Naglių g. 26 detaliojo plano. Gavusi šį Kultūros paveldo departamento raštą prokuratūra 2009 m. liepos 8 d. kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, prašydama atlikti patikrinimą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 94 „Dėl sklypo Naglių g. Nr. 26, Nidos gyvenvietėje, Neringa detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintoje teritorijoje atliktos sandėliuko rekonstrukcijos, nors, kaip matyti iš bylos medžiagos, Inspekcija dar 2009 m. vasario 27 d. raštu Nr. (10.4)-2D-476 atsakydama į prokuratūros 2009 m. vasario 26 d. užklausą buvo pateikusi faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir savo išvadas detaliojo plano kontekste dėl 2000 m. spalio 16 d. statybos leidimo Nr. 00/177 ir 2001 m. gegužės 22 d. vasarnamio (Naglių g. 26, Neringa) pripažinimo tinkamu naudoti akto. Šiame rašte akcentuota pastato architektūros neatitikimas techniniam projektui, prašoma spręsti dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą, o 2009 m. birželio 11 d. rašte Nr. (6.5)- 2D-1370 buvo pareiškusi savo poziciją dėl Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 94 patvirtinto detaliojo plano sprendinių ta apimtimi, kiek tai susiję su žemės sklypo Naglio g.26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, galimo užstatymo riba. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad pareiškėjas, vertindamas surinktų dokumentų visumą, tarp jų ir pirmiau aptartą Kultūros paveldo departamento bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, du kartus (2009 m. kovo 12 d. ir 2009 m. birželio 29 d.) priėjo prie išvadų, jog ginti viešąjį interesą nėra pagrindo, t.y. pagal šių institucijų kompetenciją pateiktą informaciją pripažino pakankama priimti sprendimą dėl viešojo intereso gynimo, papildomos medžiagos neprašė. Iš Kultūros paveldo departamento 2009 m. liepos 1 d. rašto Nr.(3.11)2-1832 ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymos matyti, kad kartu su šiais raštais prokurorui nebuvo pateikti jokie įrodymai, t.y. pareiškėjui nebuvo pateikta jokia nauja medžiaga, o tik pareikšta pozicija iš esmės tais pačiais klausimais (dėl tų pačių aktų, dėl to paties objekto), kuriais minėtos institucijos yra pareiškę raštu savo poziciją anksčiau. Taigi dėl viešojo intereso gynimo kreipėsi iš esmės tų dokumentų pagrindu, kuriuos du kartus buvo įvertinęs nepakankamais pripažinti, jog yra pažeistas viešasis interesas.

25Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju termino paduoti skundą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžios nustatymo prasme pirmiau atsirado momentas per kurį pareiškėjas turėjo ir galėjo surinkti duomenis, pakankamus nustatymui, ar yra pažeistas viešasis interesas, o ne pareiškėjo nurodytas pakankamų duomenų apie viešojo intereso pažeidimą gavimo momentas (2009 m. rugpjūčio 6 d.). Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad pareiškėjas yra praleidęs prašymo ginant viešąjį interesą pateikimo teismui terminą ir atnaujinti šį terminą nėra pagrindo, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad skundo padavimo administraciniam teismui eigos pradžia skaičiuotina nuo 2009 m. kovo 12 d., kadangi šiuo sprendimu prokuroras nusprendė, jog kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nėra pagrindo. Teisėjų kolegijos vertinimu skundo padavimo administraciniam teismui eigos pradžia (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis) skaičiuotina nuo 2009 m. kovo 4 d. (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 vasario 27 d. rašto Nr. (10.4)-2D-476 gavimo dienos). Iš pateiktos medžiagos matyti, kad sprendimo, ar pažeistas viešasis interesas priėmimui reikšmingus dokumentus: detaliojo plano Naglių g. Nr. 26, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, dokumentų komplektą pareiškėjas gavo 2009 m. sausio 5 d. (priedo 47 l.), Kuršių nerijos nacionalinio parko schemą – 2009 m. sausio 15 d. (priedo 101-102 l.), o Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 vasario 27 d. raštas Nr. (10.4)-2D-476 buvo paskutinis pareiškėjo gautas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie galimą viešojo intereso pažeidimą. Per vieno mėnesio terminą, skaičiuotiną nuo 2009 m. kovo 4 d., pareiškėjas į teismą dėl viešojo intereso gynimo nesikreipė.

26Atsižvelgus į byloje nustatytą aplinkybę, kad 2009 m. gegužės 12 d. Generalinis prokuroras panaikino 2009 m. kovo 12 d. nutarimą dėl atsisakymo ginti viešąjį interesą ir nurodė atlikti papildomą tyrimą, net ir skaičiuojant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą iš naujo, šis terminas baigėsi 2009 m. birželio 29 d. Prie tokios išvados teisėjų kolegija priėjo įvertinusi papildomo tyrimo medžiagą bei aplinkybę, kad papildomą tyrimą atlikusi prokurorė minėtą terminą (iki 2009 m. birželio 29 d.) vertino pakankamu surinkti ir įvertinti papildomą medžiagą bei padaryti išvadas, ar yra pažeistas viešasis interesas. Papildomo tyrimo metu pareiškėjas iš Kultūros paveldo departamento jokios medžiagos neprašė. 2009 m. birželio 15 d. gavęs Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. birželio 11 d. raštą Nr.(6.5)-2D-1370 iš šios institucijos jokios papildomos medžiagos taip pat neprašė. Tai leidžia vertinti, kad prokuroras surinktą medžiagą pripažino pakankamai išvadai, prie kurios priėjo priimdamas 2009 m. birželio 29 d. nutarimą dėl atsisakymo ginti viešąjį interesą.

27Skundas teismui buvo pateiktas 2009 m. rugpjūčio 25 d. tai yra praleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatytą vieno mėnesio terminą. Nuo informacijos apie galimą viešojo intereso pažeidimą (2008 m. gruodžio 12 d.) praėjo 8 mėnesiai.

28ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

29Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo bei atskirojo skundo argumentų, pareiškėjas nesutinka, kad yra praleidęs terminą prašymui paduoti ir prašymą dėl termino atnaujinimo teikia atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką, tačiau nenurodo termino praleidimo priežasčių. Teismų praktikos formavimas pats savaime nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Kiekvienu konkrečiu atveju termino praleidimo priežastys vertinamos atsižvelgiant į faktines aplinkybes. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių, pateisinančių termino skundui paduoti praleidimą, nenustatyta. Pareiškėjo prašymas atnaujinti prašymo teismui padavimo terminą nemotyvuotas jokiomis objektyviomis priežastimis, todėl teismo išvada, jog prašymas nepagrįstas yra teisinga. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines aplinkybes, teisingai vadovavosi teismų suformuota praktika analogiškose bylose, procesinių pažeidimų dėl kurių būtų pagrindas nutartį panaikinti, nepadarė.

30Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atskirąjį skundą atmesti.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis... 5. 1. Panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 13 d. sprendimą... 6. 2. Panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos ir... 7. 3. Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001 m.... 8. Pareiškėjas kreipdamasis į teismą taip pat pateikė prašymą dėl termino... 9. II.... 10. 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 11. Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų... 12. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio... 13. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis LVAT formuojama praktika taip pat... 14. Teismas, spręsdamas prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo... 15. III.... 16. 2009 m. birželio 17 d. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 dalys numato,... 20. Prokuroro teisė kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 22. Tokiu būdu skundo padavimo terminas bei trukmė skundui paduoti turi būti... 23. Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra 2009 m.... 25. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Atsižvelgus į byloje nustatytą aplinkybę, kad 2009 m. gegužės 12 d.... 27. Skundas teismui buvo pateiktas 2009 m. rugpjūčio 25 d. tai yra praleidus... 28. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 29. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo bei atskirojo skundo argumentų,... 30. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 31. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atskirąjį... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....