Byla A-575-1226-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, vertėjaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui J. K. (J. K.), atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei R. M., trečiajam suinteresuotajam asmeniui V. R. (V. R.), išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Č. K. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui V. R. dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Č. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-1063, kuriuo buvo nustatyti kitos paskirties naudojamos namų valdos sklypo, esančio Aukštagirio gatvėje 19, Vilniuje, duomenys – 2000 kvadratinių metrų plotas ir ribos, ir įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją suformuoti prie pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių Aukštagirio gatvėje 19, Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų Č. K. naudojamą žemės sklypą; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. 2.4-01-7021 dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste, kuriuo pareiškėjai Č. K. atkurtos nuosavybės teisės į 0,2 hektaro dydžio namų valdos žemės sklypą, esantį Aukštagirio g. 19, Vilniuje, ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti jai nuosavybės teises, grąžinant visą faktiškai naudojamą žemės sklypą, esantį Aukštagirio g. 19, Vilniuje.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimu administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. K. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-1063 ir įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją suformuoti prie pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių Aukštagirio gatvėje 19, Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų Č. K. naudojamą žemės sklypą, nutraukė. Kitoje dalyje pareiškėjos Č. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimu, Č. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

82010 m. kovo 30 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas apeliantės Č. K. pareiškimas, kuriuo atsisakoma nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis).

13Iš pateikto teismui apeliantės prašymo matyti Č. K. valia atsisakyti savo apeliacinio skundo, tai yra, apeliantė naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutrauktinas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

15apeliacinį procesą pagal pareiškėjos Č. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai