Byla 2-1287-570/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei

3dalyvaujant pareiškėjui V. K. ir jo atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei,

4suinteresuotam asmeniui A. A. N. ir jo atstovui advokatui Algirdui Sakalauskui,

5Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus atstovei Jolitai Bendžiuvienei

6suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrities VMI, Kalvarijos savivaldybės administracijai, VĮ ,,Registrų centras“ Marijampolės filialui, R. K.

7žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrities VMI, Kalvarijos savivaldybės administracijai, VĮ ,,Registrų centras“ Marijampolės filialui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, A. A. N. ir R. K. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

8Pareiškėjas prašo nuosavybės įgijimo ir teisinės registracijos tikslu nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad V. K. a.k( - ) nuo 1994 m. kovo 10 d. valdo nekilnojamuosius daiktus ( - ) pagal įgyjamąją senatį (b.l.73-75). Nurodė, kad 1994 m. kovo 10 d. nusipirko iš pil. R. K. ( - ) ūkinį pastatą, naudojamą kaip fermą, u( - ). Kadangi per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos šios sutarties Nekilnojamojo turto registre neįregistravo, 1997-07-03 pakartotinai sudarė minėto nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartį, kurią jau įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Žemė po rezervuaru yra valstybinė, o po vandens siurbline – privati, priklauso suinteresuotam asmeniui A.A. N.. Šis pastatas yra pritaikytas ir buvo naudojamas gyvuliams laikyti. Jam aptarnauti dar nuo kolūkio laikų buvo skirti priklausiniai – vandens siurblinė ir vandens rezervuaras. Šių pastatų teisinė registracija neatlikta, jie nėra įteisinti. Tačiau minėtais pastatais jis teigia nepertraukiamai naudojęsis nuo fermos įsigijimo momento, nes jie reikalingi jo veiklai. Nuo 2000-01-04 jis vandens siurblinę ir rezervuarą perdavė panaudos sutartimi V. K. gamybinei komercinei firmai, kurios savininku jis yra. Ši firma už vandens siurblinės suvartotą elektros energiją moka AB Lesto, šiuos pastatus prižiūri ir jais naudojasi kaip savais. 2006 m. liepos mėnesį iš vandens siurblinės buvo pavogta elektros spinta (variklis), todėl elektros energija nuo to laiko jau nebetiekiama. Pati siurblinė vandalų yra išardyta, likę tik griuvėsiai. Patvirtino, kad nuo to laiko, kai dingo vandens siurblys, šia siurbline jis naudotis nebegali. Dėl šio įvykio kreipėsi į policiją. Taip pat patvirtino, kad buvo laikotarpiai, kai jis nesinaudojo rezervuaru, nes dėl ekonominių sąlygų, fermoje gyvulių nelaikė ir jam vanduo nebuvo reikalingas. Tiksliai laikotarpių įvardinti negalėjo, tačiau paaiškino, kad dabar nepertraukiamai rezervuaru naudojasi 4-5 metai (b.l. 170) Kadangi vandens siurblinė neveikia, vandenį iš ežero jis atsiveža ir susipila į rezervuarą. Patvirtino, kad ginčo pastatų niekas kitas neeksploatavo, neprižiūrėjo, jais nesirūpino. Jis vandens siurblinės po sugriuvimo neatstatinėjo, nes kol kas tai nėra jo nuosavybė. Norint įgyti nuosavybę ir sutvarkyti dokumentus dėl šių pastatų, pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo, nes tam yra visos LR CK 4.68 -4.71 str. numatytos sąlygos, o kitokia tvarka gauti faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų jis neturi galimybių.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyrius pateikė atsiliepimą, jog su pareiškimu nesutinka visiškai (b.l.89-91), atstovė J.Bendžiuvienė teismo posėdyje paaiškino, jog nėra įstatyme numatytų sąlygų nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui. Žemė po ginčo rezervuaru yra valstybinė, tačiau nei nuomos, nei kitų sutarčių dėl žemės naudojimosi pareiškėjas nėra sudaręs, dėl žemės įsigijimo prašymų nepateikęs. Po vandens siurbline žemė yra privati, t.y. A.A. N.. Kadangi pareiškėjas ginčo pastatais nesinaudojo 10 metų nepertraukiamai, jais nesirūpino kaip savais (pastatų nusidėvėjimas yra didelis), vandens siurblinė yra apskritai sugriuvusi ir nenaudojama, nuosavybės įgyjamąja senatimi faktas negali būti nustatytas. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus pareiškėjo reikalavimą prašo atmesti.

10Suinteresuotas asmuo A.A. N. su pareiškimu nesutinka visiškai. Nurodė, kad ginčo vandens siurblinė yra jo privačioje žemėje, jau daug metų kaip ji nenaudojama (tame tarpe ir pareiškėjo), nes yra sugriuvusi (likę tik pamatai), be to pavogus vandens siurblį, ja naudotis net ir nebūtų buvę galima.. Pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų, kad atstatyti sugriuvusią siurblinę, o vandens rezervuaru jis naudojosi ne nuolatos, dešimt metų tikrai nesinaudojo, tačiau lygiai tokią pačią siurblinę jis gali pasistatyti prie savo fermų ir ja naudotis. Patvirtino, kad šie pastatai buvo ir kolūkio laikais, tačiau ar jie pastatyti laikantis įstatymų, ar yra statybą leidžiantys dokumentai, projektai, jis pasakyti negali. Mano ,kad jie pastatyti be projektų ir yra savavališki. O vandens siurbline naudotis pareiškėjas negalėtų, nes ji yra jo privačioje žemėje ir jis nepageidauja, kad jo žemėje būtų eksploatuojami kitų asmenų pastatai. Dėl ginčo pastatų naudojimosi paaiškino, kad iki 1999 m. pareiškėjas naudojosi ginčo pastatais, t.y. apie 5 metus, po to 8 metus nesinaudojo, o dabar 2 ar 3 metus vėl augina gyvulius.

11Suinteresuotas asmuo R. K. su pareiškimu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. 2011-08-23 teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjas nusipirko iš jo fermą ir joje kurį laiką laikė gyvulius. Vandens siurblinė ir rezervuaras yra reikalingi šiai fermai, nes per juos tiekiamas vanduo gyvuliams. Rezervuarą galima kur nori perkelti. Nežino, ar V. K. šiuo metu naudojasi ginčo pastatais (b.l.132) Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl atvykusio pareiškėjo ir suinteresuoto asmens prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jo dalyvavimo (CPK 247 str.)

12Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras pareiškimo tenkinimo galimybę palieka spręsti teismui (atsiliepimas b.l.35-36) Nurodė, kad V. K. kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu įregistruoti ginčo statinius jo vardu, tačiau šis jo prašymas 2010-07-16 ir 2010-07-20 sprendimais atmestas. Sprendimai Centriniam registratoriui neapskųsti. Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl atvykusio pareiškėjo ir suinteresuoto asmens prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jo dalyvavimo (CPK 247 str.)

13Suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities VMI pareiškimo tenkinimo galimybę palieka spręsti teismui (atsiliepimas b.l.44), nei paneigiančių, nei patvirtinančių šį faktą duomenų neturi Atkreipia dėmesį, jog rašytinių įrodymų, patvirtinančių įgyjamosios senaties faktą, pareiškėjas nepateikia. Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl atvykusio pareiškėjo ir suinteresuoto asmens prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jo dalyvavimo (CPK 247 str.)

14Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija pareiškėjo tenkinimo galimybę palieka spręsti teismui, atsižvelgus į liudytojų parodymus, kitų suinteresuotų asmenų argumentus (atsiliepimas b.l. 48-49). Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl atvykusio pareiškėjo ir suinteresuoto asmens prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jo dalyvavimo (CPK 247 str.)

15Patikslintas pareiškimas atmestinas.

16Byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. K. 1994 m. kovo 10 d. sutartimi nusipirko iš pil. R. K. ( - ) Kadangi per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos šios sutarties Nekilnojamojo turto registre neįregistravo, 1997-07-03 pakartotinai sudarė minėto nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartį, kurią jau įregistravo Nekilnojamojo turto registre (b.l.5,6, 122). Kaip patvirtino pareiškėjas, suinteresuotieji asmenys A.A. N., R. K., liudytojai D. Z., A. G., šis pastatas buvo naudojamas kaip fermos gyvuliams laikyti. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 173) matyti, jog ginčo pastatai - vandens siurblinė ( - ) ir rezervuaras ( - ) yra tame pačiame registre kaip ir pareiškėjo ūkinis pastatas, tačiau jie kaip minėto pastato priklausiniai neįregistruoti. Duomenų apie jų teisinę registraciją kokio nors asmens vardu byloje nėra, pareiškėjas teigia, kad jis jau 10 metų nepertraukiamai šiais pastatais naudojasi, jais rūpinasi, moka mokesčius už elektros energiją (nors ji netiekiama) – abonentinį mokestį, pastatai jam yra reikalingi jo ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t.y. aprūpinti fermoje laikomus gyvulius vandeniu. Ginčo pastatai anksčiau buvo valdomi Liubavo apylinkės M.Melnikaitės kolūkio (b.l. 118), tačiau duomenų apie šių pastatų statybą Marijampolės apskrities archyve nėra.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki sueinant terminams, nustatytiems CK 4.68 str. 1 d., o prašo teismo konstatuoti, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose nurodytos sąlygos. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį yra taikomas tik esant šioms sąlygoms: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. numatytu būdu; 2) yra visos CK 4.68-4.71 str. nurodytos sąlygos: a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) nepertraukiamas daikto valdymas tęsėsi ne mažiau kaip dešimt metų (CK 4.68, 4.71 straipsniai).

18Pareiškėjas teismo posėdžio metu paaiškino, kad vandens siurbline paskutinius 4-5 nesinaudoja, nes vandens siurblys yra pavogtas, vandens siurblinė išgriauta. Rezervuaru dėl ūkinės komercinės veiklos ypatumų naudojasi nepertraukiamai tik 4-5 metus, nes fermoje ne visada laikė gyvulius, jis buvo nenaudojamas. Liudytojas A. G. patvirtino, kad ginčo vandens siurbline pareiškėjas nesinaudoja jau 5-6 metai, o rezervuaru kiek tiksliai metų naudojasi negalėjo nurodyti, teigia, kad galimai 10 metų, bet kuriuo laikotarpiu jais nesinaudojo atsakyti negalėjo. Liudytoja D. Z. nurodė, kad pareiškėjas vandens siurbline naudojasi ir dabar, nes moka mokestį už elektrą (b.l.148), siurbline ir rezervuaru naudojasi 3-4 metus. Todėl teismas daro išvadą, kad liudytojų parodymai šiuo klausimu yra neišsamūs, prieštaringi ir netikslūs, todėl teismas jais vadovautis negali. Iš byloje esančio policijos pareigūnų pranešimo (b.l.8), pareiškėjo paaiškinimų darytina išvada, kad pareiškėjas vandens siurbline nesinaudojo jau nuo 2006 m. liepos mėn. kai buvo pavogtas vandens siurblys, t.y. jau daugiau kaip 5 metai iš eilės. Tai, kad jis moka AB Lesto abonentinį mokestį už suvartotą elektros energiją nepatvirtina fakto, kad elektros energija naudojasi. Be to, norint nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamą senatį faktą, būtina sąlyga, kad pareiškėjas daiktu naudotųsi kaip nuosavu, t.y. jį prižiūrėtų, darytų remontą ir kt. Tokių veiksmų vandens siurblinės atžvilgiu pareiškėjas neatliko, ko pasekoje ji yra visiškai sugriauta ir naudojimui netinkama (b.l.161). Todėl darytina išvada, kad atsižvelgiant aukščiau išdėstytas aplinkybes, negali būti pripažįstama, jog pareiškėjas ginčo daiktais naudojosi nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 metų ir visą valdymo laikotarpį daiktai buvo valdomi teisėtai, kaip savi.

19Be to, kaip matyti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-11-02 pateiktos informacijos (b.l.161), vandens siurblinė yra sugriuvusi, likę tik pamatai, o rezervuaras išlikęs, tačiau savininkai nenustatyti. Savavališkos statybos aktai šiems statiniams nesurašyti. Tačiau nors minėta inspekcija ir davė išvadą, kad savavališkos statybos aktas ginčo statiniams nesurašytas, tačiau atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus (b.l. 118, 17), pareiškėjo, suinteresuoto asmens A.A. N. paaiškinimus darytina išvada, jog pareiškėjas neturi visų statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų (projekto, statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto), todėl negalima statinių įteisinti statybos įstatymų nustatyta tvarka ir kreipiasi į teismą dėl nustatymo fakto, kad įgytų nuosavybės teises į statinius pagal įgyjamąją senatį. Statinys gali tapti nuosavybės ar valdymo teisės objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra įteisinta įstatymų nustatyta tvarka. Ir nors šiuo atveju statinys kompetentingų institucijų nėra pripažintas savavališka statyba, tačiau ir įstatymų nustatyta tvarka nėra įteisintas (LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006).

20Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad kai nėra visų CK 4.68-4.71 straipsniuose nurodytų įgyjamosios senaties taikymo sąlygų, duomenų, jog pastatai yra pastatyti teisėtai, pareiškėjas nepertraukiamai daiktus valdė kaip savus ne mažiau kaip 10 metų, (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-498/2006), pareiškėjo patikslintas pareiškimas atmestinas.

21Atmetus patikslintą pareiškimą, iš pareiškėjo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

23Patikslintą pareiškimą atmesti.

24Iš pareiškėjo V. K. priteisti valstybei 70,85 Lt (septyniasdešimt litų, 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. K. ir jo atstovei advokatei... 4. suinteresuotam asmeniui A. A. N. ir jo atstovui advokatui... 5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės,... 6. suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrities VMI, Kalvarijos... 7. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Pareiškėjas prašo nuosavybės įgijimo ir teisinės registracijos tikslu... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Suinteresuotas asmuo A.A. N. su pareiškimu nesutinka... 11. Suinteresuotas asmuo R. K. su pareiškimu sutinka... 12. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras pareiškimo tenkinimo galimybę... 13. Suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities VMI pareiškimo tenkinimo... 14. Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija pareiškėjo... 15. Patikslintas pareiškimas atmestinas.... 16. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. K. 1994 m. kovo 10... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įgyjamoji senatis yra... 18. Pareiškėjas teismo posėdžio metu paaiškino, kad vandens siurbline... 19. Be to, kaip matyti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 20. Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad kai nėra visų CK 4.68-4.71... 21. Atmetus patikslintą pareiškimą, iš pareiškėjo valstybei priteistinos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263-267... 23. Patikslintą pareiškimą atmesti.... 24. Iš pareiškėjo V. K. priteisti valstybei 70,85 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...