Byla 2-652/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV investicijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GK Projektai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams, civilinėje byloje Nr. 2-3529-553/2009 pagal ieškovų akcinės bendrovės DnB NORD banko ir Danske Bank A/S ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV investicijos“ ir uždarajai akcinei bendrovei „GK Projektai“, trečiajam asmeniui „Ranga IV“ dėl skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi ieškovai AB DnB NORD bankas ir Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ ieškovui AB DnB NORD bankas 446 384 ES eurų negrąžinto kredito, 7 614,49 ES eurų nesumokėtų palūkanų, 16 724,35 ES eurų nesumokėtų delspinigių, iš viso 470 722,84 ES eurų skolą, 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas bei priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ ieškovui ir Danske Bank A/S 446 384 ES eurų negrąžinto kredito, 5 990,44 ES eurų nesumokėtų palūkanų, 8 994,03 ES eurų nesumokėtų delspinigių, iš viso 461 368,47 ES eurų skolą, 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai taip pat teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovų UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas, neįkeistus AB DnB NORD bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui, 3 000 000 Lt sumai.

5Ieškovai nurodė, kad ieškiniu jie prašo solidariai priteisti skolą iš pagrindinio skolininko – kredito gavėjo UAB ,,GK Projektai“ ir laiduotojo UAB ,,Ranga IV investicijos“, o laiduotojui UAB ,,Ranga IV“ yra pareikštas reikalavimas restruktūrizavimo byloje. Kredito gavėjas įkeitė ieškovui nekilnojamąjį turtą, kurio vertė priverstinio pardavimo atveju 2009 m. sausio 19 d. nepriklausomo turto vertinimo duomenimis buvo tik 925 002 Lt, t.y. gerokai mažesnė, nei rinkos kaina. Atsižvelgdami į susidariusią situaciją rinkoje, ieškovai nurodė, kad net ir mažesne verte turto realizuoti nepavyktų arba išvis realizuoti nepavyktų. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių laiduotojo ir pagrindinio skolininko neįkeistam turtui, ši galimybė gali labai pasunkėti arba pasidaryti neįmanoma. Laiduotojo prievolės bankui nėra užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka ar įkeitimu. Ieškinio suma yra didelė, prieš atsakovus AB DnB NORD bankas yra pradėjęs ir kitą didelės sumos išieškojimą, atsakovai vengia vykdyti prievoles ir nereaguoja į raginimus atsiskaityti. Yra pagrįsta tikimybė, kad skolininkai gali bandyti perleisti turtą, siekdami išvengti priverstinio skolos išieškojimo. Yra reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Būtina atsižvelgti į tai, kad turėtų būti užtikrinta ne tik virš 3,2 mln. Lt pagrindinės skola, bet ir procesinės palūkanos (apie 290 000 Lt), žyminis mokestis (virš 38 000 Lt), išlaidos antstoliams, taip pat atstovavimo išlaidos.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 8 d. nutartimi nutarė ieškovų prašymą patenkinti ir areštuoti atsakovui UAB ,,Ranga IV investicijos“ ir atsakovui UAB ,,GK Projektai“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neįkeistą AB DnB NORD bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui, 3 000 000 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Teismas nutarė, nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, neįkeistas AB DnB NORD bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant 3 000 000 Lt sumos, leidžiant mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus bei atsiskaityti su ieškovais pagal šioje byloje pareikštą ieškinį.

7Teismas nutartyje nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, ieškovai pareiškė turtinį reikalavimą, kurio suma 932 061, 31 eurų (arba ekvivalentas 3 218 324, 88 Lt) yra labai didelė. Vien tik ši aplinkybė teismui leido manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 1445 str.). Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai jiems priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Teismas atsižvelgė į įkeisto Bankui turto tikėtiną vertę priverstinio pardavimo atveju. Teismas nurodė, kad atsakovai yra juridiniai asmenys, tad uždraudimas vykdyti bet kokius mokėjimus iš sąskaitose esančių areštuotų piniginių lėšų, iš esmės riboja jų galimybes vykdyti ūkinę veiklą.

8Atsakovai UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ atskiraisiais skundais prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti.

9Atskiruosius skundus grindžia šiais argumentais:

101. Ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kodėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymas. Ieškovai savo prašymą grindžia hipotetinėmis prielaidomis, jų nepagrįsdami.

112. Teismo nutartis nėra motyvuota. Teismas nurodė tik aplinkybę, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos dėl didelės ieškinio sumos. Didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

123. Teismas nevertino, jog ieškovo reikalavimai užtikrinti atsakovo UAB „GK projektai“ įkeistu turtu. Teismas nevertino, jog ieškovai nepagrįstai prašo tokios apimties (3 000 000 Lt) laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškinio suma yra 3 218 324,88 Lt, ieškovams įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 1 850 000 Lt. Taigi, daugiau kaip pusė ieškovų reikalaujamos sumos grąžinimo užtikrinta hipoteka. Ieškovams nebuvo jokio pagrindo beveik visai ieškinio sumai prašyti, o pirmosios instancijos teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams. Tokiu būdu teismas pažeidė proceso šalių lygiateisiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus.

134. Teismas pažeidė ekonomiškumo principą. Ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui skirta bendra suma (įkeisto turto rinkos vertė ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės) yra

144 850 000 Lt, t.y. beveik dvigubai didesnė negu ieškovų reikalavimų suma. Būtent turto rinkos vertė yra kriterijus, kuriuo remdamasis antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro konkretaus areštuojamo turto aprašą, o taip pat pagrindinis kriterijus, nustatant turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas, vertę tuo atveju, kai yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto. Atsakovų poziciją patvirtina teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartis, civ. b. Nr. 2-37/2009). Nebuvo jokio teisinio pagrindo pirmosios instancijos teismui taikyti papildomus apribojimus atsakovų turtui bei piniginėms lėšoms. Teismas nepagrįstai suvaržė atsakovų teises daugiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

155. Teismas nutartį priėmė, įvertinęs įkeisto bankui turto tikėtiną vertę priverstinio pardavimo atveju. Teismo argumentai, jog, priverstinai realizuojant įkeistą turtą, nėra garantijų, kad jis bus parduotas už įkeisto turto likvidacinę vertę ir kad turtą tikrai pavyks realizuoti, yra nepagrįsti ir grindžiami prielaidomis. Atsiliepimu į atsakovų UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ atskiruosius skundus ieškovas AB DnB NORD bankas prašo atskiruosius skundus atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovai nevykdo savo įsipareigojimų, jų finansinė padėtis yra bloga. Teismas pagrįstai atsižvelgė į didelę ieškinio sumą, į įkeisto turto tikėtiną vertę. Teismas pagrįstai vertino turto vertę priverstinio pardavimo atveju pagal 2009 m. sausio 19 d. turto vertintojo pažymą. Užtikrinant ginčo paskolą, įkeistas tik turtas, esantis Šaldytuvų g. 43, Kaune, kitas turtas įkeistas už kitas paskolas. Laiduotojo prievolė visiškai nėra užtikrinta hipoteka ar įkeitimu. Apeliantai nepagrįstai nesivadovauja turto likvidacine verte, kuri sudaro tik 925 002 Lt. Turto vertė priverstinio pardavimo atveju nėra lygi turto rinkos kainai. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos tik neįkeistam turtui. Atsakovai priklauso įmonių grupei, kurios UAB „Ranga IV“ iškelta restruktūrizavimo byla, kas lemia ir kitų įmonių padėtį. Atsiliepimu į atsakovų UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ atskiruosius skundus ieškovas Danske Bank A/S prašo atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškinio suma yra didelė, teismui nebuvo žinoma reali atsakovų finansinė padėtis, kuri, be to, gali keistis. Teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Reali ieškovų naudai įkeisto turto vertė yra tokia, kokia ji būtų turto priverstinio pardavimo atveju. Ieškovų naudai įkeisto turto nepakanka užtikrinti ieškovų piniginį reikalavimą. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones. Nors atsakovai UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ atskiruosiuose skunduose nurodo, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau jie nepateikė duomenų, kad jų finansinė padėtis yra gera ir kad nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Taigi, teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Atskiruosiuose skunduose atsakovai UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“ nurodo, kad teismas pažeidė ekonomiškumo principą, kad ieškovo reikalavimai yra užtikrinti atsakovo UAB „GK projektai“ įkeistu turtu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai pareiškė reikalavimą dėl kredito grąžinimo ir su juo susijusių sumų priteisimo. Kredito pagal 2006 m. sausio 20 d. kreditavimo sutartį Nr. 1100-05TV grąžinimas yra užtikrintas atsakovo UAB „GK projektai“ turtu (civilinė byla, b.l. 6-19) ir laidavimu. Taigi ieškinio reikalavimas jau yra užtikrintas hipoteka, nes prievolės užtikrinimas hipoteka iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios priežasties pakartotinis viso ieškinio reikalavimo užtikrinimas laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų perteklinis. Atsakovai atskiruosiuose skunduose neneigia, kad pareikšto ieškinio suma yra didesnė nei ieškovams įkeisto turto vertė. Todėl šiuo atveju reikia vertinti, ar hipoteka įkeisto turto pakaktų realiai įvykdyti galimai ieškovams palankų teismo sprendimą. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad ieškinio suma yra 3 218 324,88 Lt, ieškovams įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 1 850 000 Lt. Būtent tokia žemės sklypo, esančio Šaldytuvų g. 43, Kaune, rinkos vertė yra nurodyta 2009 m. sausio 19 d. UAB „Ober-haus“ Nekilnojamojo turto turto vertės nustatymo pažymoje (civ. b., b.l. 44-45). Tačiau šioje pažymoje taip pat nurodyta, kad šio turto likvidacinė vertė yra 925 000 Lt, o įkeisti statiniai yra menkaverčiai (po 1 Lt). Atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir turto vertę, darytina išvada, kad ieškinio reikalavimams užtikrinti areštuotino turto suma būtų skirtumas tarp ieškinio sumos ir hipoteka užtikrinto turto likvidacinės vertės, t.y. 2 293 324,88 Lt (3 218 324,88 Lt -925 000 Lt).

17Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių, todėl klausimą iš dalies išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti (CPK 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. nutartį ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Ieškovų AB DnB NORD banko ir Danske Bank A/S prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti iš dalies. Ieškovų AB DnB NORD banko (į.k. 112029270, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, a.s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594, AB DnB NORD banke, banko kodas 40100) ir Danske Bank A/S (registracijos Nr. 61126228, buveinės adresas Holmens Kanal 2-12, DK- 1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į.k. 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, a.s. Nr. LT61 7400 0900 0002 4816, Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 7400) naudai areštuoti atsakovui UAB ,,Ranga IV investicijos“ (į.k. 125765639, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius) ir atsakovui UAB ,,GK Projektai“ (į.k. 300513568, buveinės adresas A. Goštauto g. 12A, Vilnius, a.s. Nr. LT44 4010 0495 0023 0806, AB DnB NORD banke, banko kodas 40100), nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neįkeistą AB DnB NORD bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui, 2 293 324,88 Lt (du milijonai du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi litai 88 ct) sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, neįkeistas AB DnB NORD bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui,uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant 2 293 324,88 Lt sumos, leidžiant mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus bei atsiskaityti su ieškovais pagal šioje byloje pareikštą ieškinį“. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

19Šios nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi ieškovai AB DnB NORD... 4. Ieškovai taip pat teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 5. Ieškovai nurodė, kad ieškiniu jie prašo solidariai priteisti skolą iš... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 8 d. nutartimi nutarė ieškovų... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas,... 8. Atsakovai UAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „GK Projektai“... 9. Atskiruosius skundus grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kodėl, nepritaikius... 11. 2. Teismo nutartis nėra motyvuota. Teismas nurodė tik aplinkybę, kad... 12. 3. Teismas nevertino, jog ieškovo reikalavimai užtikrinti atsakovo UAB „GK... 13. 4. Teismas pažeidė ekonomiškumo principą. Ieškovo reikalavimų įvykdymo... 14. 4 850 000 Lt, t.y. beveik dvigubai didesnė negu ieškovų reikalavimų suma.... 15. 5. Teismas nutartį priėmė, įvertinęs įkeisto bankui turto tikėtiną... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje... 17. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 18. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. nutartį ir jos... 19. Šios nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai....