Byla A-756-851-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. D. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-756-851/2007 pagal atsakovo Lietuvos standartizacijos departamento prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. D. skundą atsakovui Lietuvos standartizacijos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. P-3 dėl nuobaudos paskyrimo.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 2 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. P-3.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 25 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

6Pareiškėja pateikė prašymą dėl 1 500 Lt advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Nurodė, kad bylinėdamasi apeliacinėje instancijoje patyrė šias išlaidas: 1) 1 200 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimui; 2) 100 Lt advokato pasirengimui bylą nagrinėti teisme; 3) 150 Lt advokato atstovavimui bylą nagrinėjant teisme; 4) 50 Lt prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo surašymui.

7Atsiliepimu atsakovas prašo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad jos nepagrįstos, pareiškėja neįrodė tiesioginio ryšio tarp Stasio Šedbaro advokatų kontoros suteiktų teisinių paslaugų pagal sutartį Nr. 53-T/07 administracinėje byloje Nr. A-756-851/2008 ir jos sumokėtų 1 500 Lt.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

10Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

11Pareiškėja kaip įrodymus, patvirtinančius jos patirtas atstovavimo išlaidas pateikia 2007 m. birželio 29 d. ir 2008 m. vasario 1 d. mokėjimo nurodymus, kuriais Stasio Šedbaro advokatų kontorai pervesta 1 500 Lt suma, (b. l. 174, 175). Byloje taip pat yra tarp pareiškėjos ir Stasio Šedbaro advokatų kontoros pasirašyta Teisinių paslaugų teikimo sutartis (b. l. 147).

12Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis). Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau tekste – ir Rekomendacijos), kuriomis vadovaujantis apskaičiuojamas ir teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas administracinėse bylose, patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

13Suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.).

14Pareiškėjos prašymas atlyginti 1 200 Lt išlaidų už advokato paslaugas, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, atmestinas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą surašytas 2007 m. gegužės 2 d., teisme gautas 2007 m. gegužės 5 d. (b. l. 135), tačiau pareiškėja Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 53-T/07 su Stasio Šedbaro advokatų kontora pasirašė tik 2007 m. gegužės 14 d. (b. l. 147), t.y. jau po atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo ir jo pateikimo teismui. Įvertinus tai bei faktą, kad atsiliepimą pasirašė ne advokatas, o pati pareiškėja, kolegija daro išvadą, kad nėra akivaizdžių įrodymų, jog pareiškėja patyrė prašomas priteisti išlaidas atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymui.

15Už pareiškėjos atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.18, 9 punktais, atsižvelgiant į teismo posėdžio Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjimo trukmę, pareiškėjai priteistina prašoma 150 Lt suma. Vadovaujantis Rekomendacijų 10 punktu, advokato paslaugos susipažįstant su byla prilygintinos atstovavimui administracinėje byloje ir už jas, vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.18 punktais, priteistina pareiškėjos prašoma 100 Lt suma. 50 Lt suma, prašoma priteisti už advokato paslaugas parengiant prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsižvelgiant į Rekomendacijų 7, 8.16 punktų nuostatas, taip pat laikytina pagrįsta ir atlygintina.

16Viso pareiškėjai iš atsakovo priteistina 300 Lt bylinėjimosi Vyriausiajame administraciniame teisme išlaidų. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 ir 45 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjos N. D. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo Lietuvos standartizacijos departamento prie Aplinkos ministerijos pareiškėjos N. D. naudai 300,00 Lt (tris šimtus Lt 00 ct) bylinėjimosi Vyriausiajame administraciniame teisme išlaidų.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai