Byla 2-476-302/2016
Dėl kreditoriaus L. L. finansinio reikalavimo tvirtinimo kaip užtikrinto įkeitimu uždarosios akcinės bendrovės „Elektra visiems“ bankroto byloje (civilinė byloje Nr. B2-5985-656/2015), bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Egidijos Tamošiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektra visiems“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria atmesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektra visiems“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ prieštaravimai dėl kreditoriaus L. L. finansinio reikalavimo tvirtinimo kaip užtikrinto įkeitimu uždarosios akcinės bendrovės „Elektra visiems“ bankroto byloje (civilinė byloje Nr. B2-5985-656/2015), bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2014-12-17 iškėlė UAB „Elektra visiems“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“ (nutartis įsiteisėjo 2015-03-10).

4L. L. pateikė BUAB „Elektra visiems” administratoriui UAB „Toplit” prašymą patvirtinti 31 361,48 Eur finansinį reikalavimą, užtikrintą įkeitimu - visų piniginių esamų ir būsimų BUAB „Elektra visiems“ reikalavimų teisių į visas pinigines lėšas, gautinas pagal visas BUAB „Elektra visiems“ su trečiaisiais asmenimis sudarytas elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis, įkeitimu.

5BUAB „Elektra visiems“ bankroto administratorius neginčijo L. L. finansinio reikalavimo dydžio, tačiau nesutiko, kad L. L. reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu ir todėl šis finansinis reikalavimas tenkintinas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 34 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

6Administratorius nurodė, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti skolininkui bankroto bylą, hipoteka ar įkeitimas kreditoriui suteikia prioritetą prieš kitus kreditorius tik tuo atveju, jeigu yra daiktinių teisių įkeitimas, tačiau kai įkeistos yra turtinės teisės ar piniginės lėšos, toks įkeitimas neturi realaus realizavimo bankroto atveju ir jis galimas tik tuo atveju, jeigu toks įkeitimas yra pripažįstamas finansinio užtikrinimo priemone, kuri reglamentuota Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas (toliau - FUSĮ). UAB „Elektra visiems“ suteiktas reikalavimo teisių (piniginių lėšų) įkeitimas L. L. nėra laikomas finansinio užtikrinimo priemone, todėl po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos šio kreditoriaus reikalavimas nėra užtikrintas įkeitimu. BUAB „Elektra visiems“ bankroto administratorius remiasi išaiškinimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2009.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-09-28 nutartimi patvirtino L. L. 31 361,48 Eur hipoteka ir įkeitimu užtikrintą finansinį reikalavimą BUAB „Elektra visiems“, o bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ prieštaravimus atmetė.

9Teismas nustatė, kad L. L. 2011-03-15 paskolos sutartimi suteikė UAB „Elektra visiems“ (paskolos gavėja) 100 000 Lt paskolą su 2,1 proc. metinėmis palūkanomis. Užtikrinant UAB „Elektra visiems“ įsipareigojimų pagal šią paskolos sutartį įvykdymą, 2013-09-30 UAB „Elektra visiems“ L. L. naudai įkeitė visas esamas ir būsimas UAB „Elektra visiems“ reikalavimo teises į visas pinigines lėšas, gautinas pagal visas UAB „Elektra visiems“ su trečiaisiais asmenimis sudarytas elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis 1 076 000 Lt sumai.

10Nėra ginčo, kad pagal 2011-03-15 paskolos sutartį L. L. turi 31 361,48 Eur finansinį reikalavimą įmonei BUAB „Elektra visiems“. Ši įmonė pareiškėjui įkeitė visas esamas ir būsimas UAB „Elektra visiems“ reikalavimo teises į turtines teises - pinigines lėšas, gautinas pagal visas UAB „Elektra visiems“ su trečiaisiais asmenimis sudarytas elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis, todėl L. L. turi teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius (CK 4.198 str. 4 d.).

11FUSĮ gali nustatyti kitas taisykles negu nustatyta CK (CK 4.198 str. 5 d.), tačiau byloje nagrinėjamiems santykiams nėra taikytinas FUSĮ, kadangi įkeitimo sutartį su UAB „Elektra visiems“ sudarė L. L. kaip fizinis asmuo (FUSĮ 3 str.). Jo reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu. Įkeitimo objektu gali būti bet koks esamas ar būsimas kilnojamasis turtas ir turtinės teisės (CK 4.201 str. 1 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13UAB „Elektra visiems“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-09-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti, jog L. L. finansinis reikalavimas nėra užtikrintas įkeitimo (hipoteka) ir jis nėra tenkinamas ĮBĮ 34 straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

14Įvertinus teisinį reglamentavimą, kai iškėlus įmonei bankroto bylą jos turtą valdo ir juo disponuoja bankroto administratorius ir kreditoriai neturi teisės perimti turtą kitaip nei ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 14 str. 1 d.), taip pat draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, negali būti nustatoma priverstinė hopoteka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.), įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti skolininkui bankroto bylą, hipoteka ar įkeitimas kreditoriui suteikia prioritetą prieš kitus kreditorius tik tuo atveju, jeigu yra daiktinių teisių įkeitimas, tačiau kai įkeistos yra turtinės teisės ar piginės lėšos, toks įkeitimas neturi realaus realizavimo bankroto atveju ir jis galimas tik tuo atveju, jeigu toks įkeitimas yra pripažįstamas finansinio užtikrinimo priemone. Nesant tokio šalių susitarimo (dėl finansinio užtikrinimo priemonės taikymo), kuris gali būti sudarytas kaip atskira sutartis ar kaip pagrindinės sutarties, iš kurios atsiranda pagrindinis įsipareigojimas, dalis, šalių sudaryta sutartis gali būti pripažįstama tik kaip pagal CK ketvirtosios knygos XII skyriaus nuostatas sudaryta įkeitimo sutartis, kuriai taikomos ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos, draudžiančios, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

15Tokios išvados darytinos atsižvelgiant ir į ĮBĮ 34 straipsnį, pagal kurį kreditorius, kurio reikalavimai yra užtikrinti įkeitimu (hipoteka), suteikia teisę savo reikalavimą patenkinti pirmiau už kitus kreditorius tik iš lėšų, kurios yra gaunamos pardavus įkeistą turtą, t.y. kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimas yra siejamas su turto priverstiniu realizavimu ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

16Pripažinus, jog BUAB „Elektra visiems“ gautinos sumos iš trečiųjų asmenų yra įkeistos pareiškėjams, BUAB „Elektra visiems“ administratorius privalėtų šias reikalavimo teises realizuoti ĮBĮ 33 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis, kadangi tik tokiu atveju pareiškėjai įgytų teisę gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą pirmiau už kitus kreditorius. Kartu tai prieštarautų ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 23 punkto nuostatoms, kad tik administratorius imasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų.

17Taigi, BUAB „Elektra visiems“ administratoriaus nuomone, pareiškėjų finansiniai reikalavimai galėtų būti tenkinami pirmiau už kitus kreditorius tik tuo atveju, jeigu įkeitimas būtų pripažintas finansinio užtikinimo priemone pagal FUSĮ, o kreditoriaus L. L. įkeitimas negali būti pripažįstamas finansinio užtikrinimo priemone, kadangi yra sudarytas fizinio asmens (FUSĮ 3 str.).

18Finansinio užtikrinimo susitarimo be nuosavybės teisės perdavimo, sudaryto pagal FUSĮ, skirtumas nuo pagal CK nuostatas sudarytos įkeitimo sutarties ypač pasireiškia ir daro ją kvalifikuota įkeitimo sutartimi tada, kai įvyksta priverstinio vykdymo įvykis, vienu iš kurių pripažįstamas bankroto bylos skolininkui iškėlimas. Net ir esant priverstinio vykdymo įvykiui, t. y. skolininkui iškėlus bankroto bylą, užstato turėtojas turi teisę finansinį užstatą realizuoti vienašališkai, nelaukdamas, kol turtą realizuos bankroto administratorius (FUSĮ 2 str. 18 d., 9 str. 3 d., Direktyvos preambulės 5 konstatuojamoji dalis, 2 str. 1 d. j p., 4 str. 5 d.). Finansinio užstato realizavimas net ir iškėlus skolininkui bankroto bylą grindžiamas finansinio užtikrinimo kaip daiktinės teisės koncepcija, t. y. tuo, kad kreditoriui specialiu įstatymu, darančiu išimtį iš bankroto teisinių santykių (ĮBĮ 1 str. 4 d.), suteikta prioritetinė daiktinė teisė į konkretų turtą, tam tikslui specialiai išskirtą iš skolininko turto masės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2009).

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas netenkintinas

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

22Byloje kilo ginčas, ar L. L. finansinis 31 361,48 Eur reikalavimas (dėl reikalavimo dydžio ginčo nėra, todėl teismas nepasisako) BUAB „Elektra visiems“ tvirtintinas kaip užtikrintas įkeitimu ir todėl tenkintinas ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y. pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Administratoriaus nuomone, tokia tvarka gali būti tenkinami tik reikalavimai, užtikrinti pagal FUSĮ. Adminsitratorius remiasi išaiškinimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2009, tačiau šioje kasacinio teismo nutartyje buvo nagrinejama savo esme kita nei šioje byloje situacija. Kasacinis teismas minėtoje nutartyje pasisakė dėl įkaito turėtojo teisės pačiam nurašyti lėšas iš skolininko, kuriam iškelta bankroto byla, ir išaiškino, kad tokią teisę įkaito turėtojas turi tik tada, kai įkeitimas yra kartu ir finansinio užtikrinimo susitarimas pagal FUSĮ.

23Tuo tarpu šioje byloje nagrinėjamu atveju kreditorius L. L. nesiekia pats nurašyti lėšas iš BUAB „Elektra visiems“, tik siekia, kad jo finansinis reikalavimas būtų patvirtintas kaip užtikrintas įkeitimu ir todėl tenkintinas ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y. bankroto procesą reglamentuojančia tvarka. Atitinkamai, tenkinant L. L. įkeitimu užtikrintą finansinį reikalavimą pagal ĮBĮ nuostatas, nebūtų pažeidžiamos ir bankroto administratoriaus nurodytos bankroto procesą reguliuojančios normos, o būtent tai, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, jos turtą valdo ir juo disponuoja bankroto administratorius ir kreditoriai neturi teisės perimti turtą kitaip nei ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 14 str. 1 d.), kad draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Kadangi L. L. pats nenurašys lėšų iš bankrutuojančios įmonės sąskaitos, jo įkeitimu užtikrinto reikalavimo tenkinimas nepažeis ir ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 23 punkto nuostatos, kad tik administratorius imasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų.

24Nėra ginčo, kad L. L. kaip fizinio asmens turimas finansinis reikalavimo užtikrinimas įkeitimu nėra finansinio užtikrinimo susitarimas pagal FUSĮ, nes sudarytas fizinio asmens (FUSĮ 3 str. 2 d.). Tokiu atveju, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, L. L. turi teisę patenkinti savo reikalavimą pagal įkeitimui taikytinas taisykles (CK 4.198 str. 4 d.) ir procedūras bankroto procese (ĮBĮ 34 str.).

25Apeliantas teisingai nurodo, kad kreditoriui, kurio reikalavimai yra užtikrinti įkeitimu (hipoteka), suteikia teisę savo reikalavimą patenkinti pirmiau už kitus kreditorius tik iš lėšų, kurios yra gaunamos pardavus įkeistą turtą, t.y. kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimas yra siejamas su turto priverstiniu realizavimu ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tačiau bet kokiu atveju finansinio reikalavimo, kuris yra įkeistas patenkinimo dydis priklauso nuo įkeitimo apimties. Nagrinėjamu atveju L. L. yra įkeistas ne bet koks įmonės turtas, o tik pinigines lėšos įkeitimo metu buvusios ir autinas pagal visas UAB „Elektra visiems“ su trečiaisiais asmenimis sudarytas elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis. Būtent į šį objektą kreditorius ir turi pirmumo teisę tenkinant jo finansinį reikalavimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-17 iškėlė UAB „Elektra visiems“... 4. L. L. pateikė BUAB „Elektra visiems” administratoriui UAB „Toplit”... 5. BUAB „Elektra visiems“ bankroto administratorius neginčijo L. L.... 6. Administratorius nurodė, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-09-28 nutartimi patvirtino L. L. 31 361,48 Eur... 9. Teismas nustatė, kad L. L. 2011-03-15 paskolos sutartimi suteikė UAB... 10. Nėra ginčo, kad pagal 2011-03-15 paskolos sutartį L. L. turi 31 361,48 Eur... 11. FUSĮ gali nustatyti kitas taisykles negu nustatyta CK (CK 4.198 str. 5 d.),... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. UAB „Elektra visiems“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ atskiruoju... 14. Įvertinus teisinį reglamentavimą, kai iškėlus įmonei bankroto bylą jos... 15. Tokios išvados darytinos atsižvelgiant ir į ĮBĮ 34 straipsnį, pagal kurį... 16. Pripažinus, jog BUAB „Elektra visiems“ gautinos sumos iš trečiųjų... 17. Taigi, BUAB „Elektra visiems“ administratoriaus nuomone, pareiškėjų... 18. Finansinio užtikrinimo susitarimo be nuosavybės teisės perdavimo, sudaryto... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 22. Byloje kilo ginčas, ar L. L. finansinis 31 361,48 Eur reikalavimas (dėl... 23. Tuo tarpu šioje byloje nagrinėjamu atveju kreditorius L. L. nesiekia pats... 24. Nėra ginčo, kad L. L. kaip fizinio asmens turimas finansinis reikalavimo... 25. Apeliantas teisingai nurodo, kad kreditoriui, kurio reikalavimai yra... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....