Byla e2-21424-217/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,

2rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui G. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 972,32 Eur negrąžintos paskolos, 642,99 Eur palūkanų, 51,29 Eur tarpininkavimo mokesčio, 38,91 Eur mokėjimo palūkanų, 16,13 Eur delspinigių, 18 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – procesinius dokumentus išsiuntus atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikant įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog atsakovas 2018 m. rugpjūčio 23 d. kaip kredito gavėjas elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_304424, kurios pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 304424, kurios pagrindu atsakovui 24 mėnesių terminui suteikta 1 000,00 dydžio paskola už 56 proc. metines palūkanas, kurią atsakovas privalėjo grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka po 72,34 Eur ir sumokėti 105,00 Eur tarpininkavimo mokestį. Atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė 2019 m. gegužės 8 d. vienašališkai nutraukė sutartį.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų-paraiškos Nr. oferta_304424, mokėjimo grafiko, skolintojų lėšų įskaitymo skolininkui lentelės kopijos, 2019 m. gegužės 8 d. pranešimo dėl sutarties sąlygų nutraukimo, vartojimo kredito sutarčių bendrųjų sąlygų v9, palūkanų ir mokesčių lentelės, įsiskolinimą sudarančių sumų apskaičiavimo lentelės, Savy portalo naudojimosi sutarties, dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos reg. Nr. CBP-16897 ieškinio priedai) – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

9Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t. y. pažeidė sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal grafiką, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti Sutartį, 2019 m. gegužės 8 d. pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, tačiau atsakovas savo pareigos pagal sutarties nuostatas nėra įvykdęs iki šiol.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį atsakovas pažeidusiu prievolę laikomas tuomet, kai nevykdo sutartyje numatytų sąlygų. Šiuo atveju atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, grąžinti gautą paskolos sumą. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tokių įrodymų byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 972,32 Eur negrąžinta paskola, 642,99 Eur palūkanos ir 51,29 Eur tarpininkavimo mokestis.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 16,13 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 38,91 Eur vėlavimo (kompensacines) palūkanas. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

12Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo priteisiama tik 38,91 Eur vėlavimo (kompensacinės) palūkanos, o papildomas reikalavimas dėl 16,13 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

13Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo mokėti 18 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 18 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė 39 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu.

15Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 432,00 Eur. Šias išlaidas ieškovė grindžia 2019 m. liepos 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 07251842 apmokėti „Invoice #10719“, kuriame 180 Eur paskaičiuota už ieškinio paruošimą 1 val., 180 Eur už kitas teisines paslaugas 2 val. (atstovavimas teismo, vykdymo procese, santykiuose su skolininku, ataskaitų rengimas ir teikimas, vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti, būtinųjų vykdymo išlaidų už klientą sumokėjimas, išieškotų kliento lėšų advokato depozitinėje sąskaitoje administravimas, pavedimų vykdymas ir apskaita), viso 360 Eur ir 72 Eur „Labor Tax“.

16Iš atsakovo ieškovei priteistina 180,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla išnagrinėta už akių, be atstovo dalyvavimo, nurodyti kiti dviejų valandų trukmės advokato veiksmai nėra faktiškai atlikti, o ką reiškia 72 Eur „Labor Tax“ nėra nurodyta, todėl prašymas dalyje dėl 252, Eur teisinės pagalbos išlaidų priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

17Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 219,00 Eur (180 Eur +39 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies (99,06 proc.) iš atsakovo ieškovei priteistina 216,94 Eur (Civilinio proceso kodekso 79, 80, 88 straipsniai, 93 straipsnio 2 dalis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1-1, Vilnius) iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ):

22972,32 Eur (devynių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 32 ct) negrąžintą paskolą;

23642,99 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 99 ct) palūkanas;

2451,29 Eur (penkiasdešimt vieno euro 29 ct) tarpininkavimo mokestį;

2538,91 Eur (trisdešimt aštuonių eurų 91 ct) mokėjimo palūkanas;

2618 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 705,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

27216,94 Eur (dviejų šimtų šešiolikos eurų 94 ct) bylinėjimosi išlaidas.

28Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 972,32 Eur negrąžintos paskolos,... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog atsakovas 2018 m.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Vartojimo kredito... 9. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 16,13 Eur delspinigius... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 13. Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo... 14. Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos... 15. Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas... 16. Iš atsakovo ieškovei priteistina 180,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 17. Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 219,00 Eur (180 Eur +39... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 19. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527,... 22. 972,32 Eur (devynių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 32 ct)... 23. 642,99 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 99 ct) palūkanas;... 24. 51,29 Eur (penkiasdešimt vieno euro 29 ct) tarpininkavimo mokestį;... 25. 38,91 Eur (trisdešimt aštuonių eurų 91 ct) mokėjimo palūkanas;... 26. 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos... 27. 216,94 Eur (dviejų šimtų šešiolikos eurų 94 ct) bylinėjimosi išlaidas.... 28. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...