Byla 2S-61-357/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Antstolis T. U. kreipėsi į teismą su prašymu vykdomosiose bylose pakeisti pradinį išieškotoją iš Acemark Enterprises Limited į naująjį išieškotoją East China Automobile Association Ltd.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi tenkino prašymą, vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01289, pagal 2014-06-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4325-676, pradinį išieškotoją Acemark Enterprises Limited, turintį reikalavimo teisę į 564,37 Eur sumą, pakeitė į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika; vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01941, pagal 2014-09-03 Šiaulių apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4754-772, pradinį išieškotoją Acemark Enterprises Limited, turintį reikalavimo teisę į 309,44 Eur sumą, pakeitė į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika; vykdomojoje byloje Nr. 0136/15/01221, pagal 2015-05-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6798-122, pradinį išieškotoją Acemark Enterprises Limited, turintį reikalavimo teisę į dalį 850,00 Eur sumą, pakeitė į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, likusiai reikalavimo teisei į 26,10 Eur sumą išieškotoju paliekant Acemark Enterprises Limited, kodas 868885, reg. Flat/Rm 3905, Two Exchange Sąuare, 8 Connaught Place, Central, Honkongas, Kinija.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį, suinteresuoto asmens ECAA Europe UAB naudai iš antstolio T. U. priteisti bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo parengimą.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Skundžiama teismo nutartis priimta pažeidžiant civilinės bylos teismingumo taisykles (CPK 596 str. 1 d.). Vykdomoji byla Nr. 0136/14/01289 suinteresuoto asmens ECAA Europe UAB, kaip skolininko, atžvilgiu, pradėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4325-676/2013 priimto sprendimo pagrindu ir pagal šį sprendimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo, o ne Šiaulių apylinkės teismo, išduotą vykdomąjį raštą. Taip pat ir vykdomoji byla Nr. 0136/15/01221 suinteresuoto asmens ECAA Europe UAB, kaip skolininko, atžvilgiu, pradėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6798-122/2014 priimto sprendimo pagrindu ir pagal šį sprendimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo, o ne Šiaulių apylinkės teismo, išduotą vykdomąjį raštą. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens T. U. prašymas nutartimi Šiaulių apylinkės teismo buvo išspręstas pažeidžiant teismingumo taisykles, nepaisant to, kad vienas iš T. U. prašymo sudėtinių prašymų ir buvo susijęs su išieškotojo pakeitimu pagal Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4754-772/2014 išduotą vykdomąjį dokumentą.

102. Suinteresuotam asmeniui ECAA Europe UAB nebuvo pranešta apie T. U. prašymą dėl išieškotojo pakeitimo, todėl įmonei ECAA Europe UAB nebuvo sudaryta reali galimybė pateikti atsiliepimą ir pareikšti nuomonę dėl minėto prašymo. Tokiu atveju, egzistuoja dar ir absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas, kadangi 329 str. 3 d. 1 p. numatyta, kad absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripažįstami ir tokie atvejai, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Ši sąlyga, kaip teisės analogija, taikytina ir skundžiamos nutarties priėmimo atveju.

11Antstolis T. U. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ECAA Europe UAB atskirąjį skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nepritaria ECAA Europe UAB argumentams, jog antstolio prašymas dėl išieškotojo pakeitimo trijose vykdomosiose bylose neturėtų būti teikiamas kaip vientisas procesinis dokumentas ir prašymo nagrinėjimas turėtų būti išskirtas į dvi atskiras bylas. CPK 30 str. 12 d. numato, kad teisė pasirinkti vieną iš kelių teismų, kuriems byla teisminga, priklauso ieškovui. Taip pat akcentuotina, kad civilinės bylos dėl teisių perėmimo vykdymo procese į išimtinio teismingumo taikymo sritį nepatenka. Tai reiškia, kad antstolis, turėdamas pasirinkimo teisę, vadovavosi civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, ir prašymą dėl išieškotojo pakeitimo pateikė konsoliduotai Šiaulių apylinkės teismui.

142. Nepaisant to, kad prašymas dėl išieškotojo pakeitimo yra teikiamas trijose vykdomosiose bylose, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad išieškojimas vykdomosiose bylose Nr. 0136/14/01289, Nr. 0136/14/01941, Nr. 0136/15/01221 vykdomas to paties skolininko - ECAA Europe, UAB, atžvilgiu išieškotojo Acemark Enterprises Ltd naudai, t.y. vykdymo proceso šalys yra tos pačios visose minėtose vykdomosiose bylose. Visi trys vykdomieji dokumentai, kurių pagrindu vykdomi išieškojimai, išduoti pirmosios instancijos teismų, kas parodo, kad Šiaulių apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, savo kompetencijos ribų neperžengė.

153. Apeliantas atskirajame skunde apskritai nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių, kaip antstolio T. U. prašymo priėmimas teisme bei šio prašymo, kaip vientiso procesinio dokumento, išnagrinėjimas pažeidžia apelianto teises ar interesus. Taip pat apeliantas atskirajame skunde nenurodo turįs prieštaravimų antstolio prašymui pakeisti išieškotoją vykdomosiose bylose Nr. 0136/14/01289, Nr. 0136/14/01941, Nr. 0136/15/01221, t. y. neprieštarauja civilinės bylos Nr. 2-193-772/2015 dalykui, o tiesiog formaliais pagrindais siekia panaikinti iš esmės pagrįstą Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir galimai vilkinti išieškotojo pakeitimo procedūrą vykdymo procese.

164. Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Nagrinėjamu atveju skundžiamas teismo nutarties, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese, pagrįstumas ir teisėtumas.

21Byloje nustatyta, kad išeškotojo Acemark Enterprises Limited parašymo pagrindu antstolio T. U. kontoroje, yra vykdomos trys vykdomosios bylos: 1) vykdomoji byla Nr. 0136/14/01289 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 4 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4325-676, skolos likutis šią dieną sudaro 564,37 Eur; 2) vykdomoji byla Nr. 0136/14/01941 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4754-772, skolos likutis šią dieną sudaro 309,44 Eur; 3) vykdomoji byla Nr. 0136/15/01221 pagal 2015-05-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6798-122, skolos likutis šią dieną sudaro 876,10 Eur. Acemark Enterprises Limited turi reikalavimo teisę skolininko UAB „ECAA Europe“ atžvilgiu 1749,91 Eur sumai. Pradinis išieškotojas Acemark Enterprises Limited ir naujasis išieškotojas East China Automobile Association Ltd 2015 m. rugsėjo 18 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui reikalavimo teisę į skolininką į 1723,81 Eur, t.y. 564,34 Eur reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4325-676/2013, 309,44 Eur reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4754-772, ir dalinį reikalavimą 850,00 Eur sumai pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6798-122, įskaitant teisę reikalauti ir gauti iš skolininko visus mokėjimus ir bet kokias palūkanas. Kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkas buvo informuotas raštišku pranešimu, kaip numato CK 6.109 str.

22Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, jo pirmoje dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Nutartis pakeisti išieškotoją ar skolininką gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

23Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 str. 1 d.). Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. Procesinis teisių perėmimas nereiškia, kad procesas ar tam tikra jo stadija turi būti pradėti iš naujo, teisių perėmėjui privalomi visi jo pirmtako atlikti veiksmai, jų pagrindu įgytos teisės ir pareigos, jį saisto ir priešingos šalies atlikti procesiniai veiksmai (CPK 48 str. 2 d.). Procesinių teisių perėmimas tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo, t.y. perimant materialiąsias civilines subjektines teises, perimamoms ir atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. Materialiųjų subjektinių teisių perėmimo galimumą nulemia teisinis santykis, iš kurios yra kilęs ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2011). Perimdamas materialiąsias civilinės subjektines teises, asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Priklausomai nuo atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimties skiriasi procesinio teisių perėmimo apimtis: jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, tai negalima perimti ir atitinkamų procesinių teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008). Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 3 dalyje taip pat įtvirtinta taisyklė, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008).

24CK 6.601 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu, reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. CK 6.102 straipsnyje numatyti atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą: 1. draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas; 2. draudžiama perleisti reikalavimą teisėjui, prokurorui ar advokatui, kurie dėl šio reikalavimo iškeltoje byloje atlieka savo tarnybines pareigas, 3. draudžiama perleisti reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti, reikalavimą atlyginti žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t. t.). Nagrinėjamos bylos atveju nei vieno iš CK 6.102 straipsnyje numatytų atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, nenustatyta, jais nesiremia apeliantė.

25Pažymėtina, kad apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkas buvo informuotas raštišku pranešimu, kaip numato CK 6.109 str., todėl skundžiamos teismo nutarties nėra pagrindo panaikinti dėl to, kad suinteresuotam asmeniui ECAA Europe UAB nebuvo pranešta apie T. U. prašymą dėl išieškotojo pakeitimo. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo nutartis dėl išieškotojo pakeitimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 596 str. 1 d.), todėl apeliantei nebuvo užkirstas kelias pareikšti nuomonę dėl minėto prašymo.

26CPK 596 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai numatytas prašymų dėl išieškotojo pakeitimo teismingumas. Įstatymas nenumato teisės teismui, vadovaujantis operatyvumo principu, nukrypti nuo įstatyme numatyto teismingumo, todėl teismingumo taisyklės yra imperatyvaus pobūdžio. Esant šioms aplinkybės, Šiaulių apylinkės teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai pakeitė išieškotoją vykdomosiose bylose Nr. 0136/14/01289 ir Nr. 0136/15/01221, todėl šioje dalyje atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama teismo nutartis dalyje naikintina ir antstolio prašymas paliekamas nenagrinėtinas.

27Apeliantė atskirajame skunde nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių, kad antstolio T. U. prašymas pažeidžia apeliantės teises ar interesus, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties toje dalyje, kurioje vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01941, pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4754-772, pradinis išieškotojas Acemark Enterprises Limited, turintis reikalavimo teisę į 309,44 Eur sumą, pakeistas į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika.

28CPK 443 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, todėl šalys lieka prie jų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

29Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvai sudaro pagrindą iš dalies panaikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o skundžiama teismo nutartis panaikinama iš dalies.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

31Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties dalį, kuria vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01289, pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 4 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4325-676, pradinis išieškotojas Acemark Enterprises Limited, turintis reikalavimo teisę į 564,37 Eur sumą, pakeistas į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, vykdomojoje byloje Nr. 0136/15/01221, pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6798-122, pradinis išieškotojas Acemark Enterprises Limited, turintis reikalavimo teisę į dalį 850,00 Eur sumą, pakeistas į East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, reg. 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, likusiai reikalavimo teisei į 26,10 Eur sumą išieškotoju paliekant Acemark Enterprises Limited, kodas 868885, reg. Flat/Rm 3905, Two Exchange Sąuare, 8 Connaught Place, Central, Honkongas, Kinija, panaikinti ir šioje dalyje antstolio T. U. prašymą vykdomosiose bylose pakeisti pradinį išieškotoją, palikti nenagrinėtą.

32Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

34Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Antstolis T. U. kreipėsi į teismą su prašymu vykdomosiose bylose pakeisti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi tenkino prašymą,... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo ECAA Europe UAB prašo panaikinti... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. Skundžiama teismo nutartis priimta pažeidžiant civilinės bylos... 10. 2. Suinteresuotam asmeniui ECAA Europe UAB nebuvo pranešta apie T. U.... 11. Antstolis T. U. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ECAA Europe UAB atskirąjį... 12. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Nepritaria ECAA Europe UAB argumentams, jog antstolio prašymas dėl... 14. 2. Nepaisant to, kad prašymas dėl išieškotojo pakeitimo yra teikiamas... 15. 3. Apeliantas atskirajame skunde apskritai nepateikia jokių argumentų,... 16. 4. Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju skundžiamas teismo nutarties, kuria pakeistas... 21. Byloje nustatyta, kad išeškotojo Acemark Enterprises Limited parašymo... 22. Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis,... 23. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48... 24. CK 6.601 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę be... 25. Pažymėtina, kad apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkas buvo... 26. CPK 596 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai numatytas prašymų dėl išieškotojo... 27. Apeliantė atskirajame skunde nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių,... 28. CPK 443 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad ypatingosios teisenos bylose... 29. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties dalį, kuria... 32. Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 34. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bylos šalims....