Byla 2-2512-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant atsakovo Kauno technologijos universiteto atstovui Kęstučiui Štuikiui, viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos vykdant viešąjį pirkimą teisinėms paslaugoms pirkti priimtus 2010 m. gegužės 4 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, 2010 m. gegužės 14 d. sprendimus, kuriais ieškovės pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygoms, atmestas ieškovės reikalavimas įtraukti ieškovės pasiūlymą į pasiūlymų eilę, sudaryta pasiūlymų eilė, 2010 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl laimėtojo nustatymo. Ieškovė nurodo, kad ginčijamuose sprendimuose komisijos pateiktas argumentas, jog ieškovės pasiūlyme nurodyta V. M. nėra ieškovės darbuotoja, todėl ieškovė laikytina neturinčia konkurso sąlygų 3.1.7 1 p. reikalavimus atitinkančio specialisto, laikytinas nepagrįstu, kadangi pasiūlymo pateikimo dieną ši specialistė neprivalėjo būti ieškovės darbuotoja, tuo tarpu jos sutikimas dirbti konkurso laimėjimo atveju patvirtina ieškovės atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (t.2, b.l. 3-6) su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad buvo išnagrinėti pasiūlyme pateikti kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai bei vėlesni paaiškinimai ir

Nutarė

4, kad ieškovė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovė pasiūlyme nurodė, kad su V. M. yra nuo 2010 04 29 sudaryta darbo sutartis, tačiau tokia sutartis nebuvom pateikta. Todėl atsakovo Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi ieškovės pasiūlymą, priėmė sprendimą jį atmesti dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovė dėl šio sprendimo buvo pateikusi pretenziją, kurią atsakovas 2010 05 14 Komisijos sprendimu nors iš dalies patenkino, tačiau pasiūlymą atmetė dėl to, kad nusprendė, jog ieškovė vis tiek neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Buvo prašoma, kad ieškovė pateiktų duomenis ar dokumentus, įrodančius tiekėjo pasiūlyto specialisto galimybes teikti Pirkimo dokumentuose apibrėžtas paslaugas. 2010 05 31 vadovaujantis ankstesniais Komisijos sprendimais buvo patvirtintas Pirkimo konkurso nugalėtojas.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atsopa s[patvirtino aplinkybes, išdėstytas atsiliepime į iešinį.

6Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko, pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, prašymas nebuvo patenkintas, atsakovo atstovas prašė priimti sprendimą už akių.

7Vadovaujantis CPK 230str. 2d. priimamas sprendimas už akių.

8Ieškinys atmestinas.

9Ieškovė Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP dalyvavo atsakovo Kauno technologijos universiteto paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Teisinės paslaugos“. Atsakovo Viešųjų pirkimų Komisija, išnagrinėjusi ieškovės pateiktą pasiūlymą 2010 05 04 sprendimu jį atmetė tuo pagrindu, kad ieškovė neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų (t.2, b.l. 16-22). Ieškovė nesutiko su tokiu sprendimu ir pateikė pretenziją. Atsakovas pretenziją išnagrinėjo. Pretenzija buvo patenkinta iš dalies, tačiau atsakovo Viešųjų pirkimų Komisija 2010 05 14 nusprendė, kad ieškovė neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Tai susiję su ketinančia teikti paslaugas V. M. (t.2, b.l. 7-13). Todėl 2010 05 31 Viešųjų pirkimų komisija priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino konkurso nugalėtoją (t.2, b.l. 40-42).

10Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai atsakovė nusprendė, jog ieškovė neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir konkrečiai, ar pagrįstai atsakovas nusprendė, kad ieškovės nurodoma specialistė V. M. negalės teikti paslaugų.

11Ieškovė, teikdama pasiūlymą atsakovui, nurodė, jog paslaugas teiks be kitų asmenų ir V. M. (t.1, b.l. 38-40). Ji savo CV (t.1, b.l. 58-59) nurodė, kad nuo 2010 04 29 yra sudaryta sutartis dėl terminuoto darbo Advokatų profesinėje bendrijoje KSP GROUP teikiant paslaugas Kauno technologijos universitetui. Nei su pasiūlymu, nei vėliau, nagrinėjant ieškovės pretenziją, nei prie ieškinio, nei iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios ieškovė nepateikė darbo sutarties su V. M.. Pažymėtina, kad V. M. dirba Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento vyriausiosios valstybinės auditorės pareigose. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2010 06 19 rašte (t.2, b.l. 15) nurodė, kad valstybės tarnautoja V. M. neteikė prašymo valstybės kontrolieriui išduoti leidimą dirbti pas ieškovę. Toks reikalavimas yra numatytas valstybės tarnybos įstatymo 16-1 straipsnio 2dalyje. Neesant prašymo, toks laidimas jai išduotas nebuvo.

12Viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė nuomonę, kad perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjo pasiūlymą tuo atveju, jeigu jis nepateiks įrodymų, patvirtinančių, kad jo siūloma specialistė galės dalyvauti vykdant sutartį (t.2, b.l. 14).

13Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis suteikia tiekėjui galimybę prireikus konkretaus pirkimo atveju remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai būtų su jais. Ieškovė šiuo atveju privalėjo įrodyti, kad vykdant sutartį, šie ištekliai jai bus prieinami. V. M. kaip nurodoma Valstybės kontrolės rašte šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose. Dėl galimybės dirbti pas ieškovę į darbdavį ji nesikreipė. Ieškovė duomenų iki kada V. M. bus atostogose nepateikė. Ieškovė, nors ir nurodė pradiniame savo dokumente – Pasiūlyme dėl teisinių paslaugų teikimo, kad su V. M. yra sudaryta terminuota darbo sutartis nuo 2010 04 29, tačiau tokios sutarties iki šio teismo posėdžio nepateikė (t.1, b.l. 38-40, 58-59). Valstybės kontrolė pranešė, kad V. M. nesikreipė į ją dėl leidimo dirbti pas ieškovę. Viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė nuomonę, kad perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjo pasiūlymą tuo atveju, jeigu jis nepateiks įrodymų, patvirtinančių, kad jo siūloma specialistė galės dalyvauti vykdant sutartį (t.2, b.l. 14).

14Teismas, įvertinęs nurodytus įrodymus, sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog ji kokiais nors teisiniais ir/ar kitokiais ryšiais būtų susijusi su V. M.; o taip pat neįrodė, kad ieškovei bus prieinama V. M. vykdant sutartį dėl Viešųjų pirkimų. Todėl sprendžia, kad ieškinys yra atmestinas, kadangi ieškovės pasiūlymas dėl kvalifikacijos minimalių reikalavimų neatitiko nustatytų reikalavimų ir todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą ir pagrįstai priėmė skundžiamus sprendimus, kurie yra išvestiniai vienas iš kito.

15Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikintinos laikinosios apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti (CPK 150 straipsnio 4 dalis).

16Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 42,29 Lt valstybei pašto išlaidų CPK 96str. pagrindu.

17Vadovaudamasis CPK 285str., 286str., teismas n u s p r e n d ž i a:

18ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovės Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ( įmonės kodas 300085249) valstybei 42,29 Lt. ( keturiasdešimt du litus 29 centus) bylinėjimosi išlaidų.

20Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovės reikalavimams užtikrinti.

21Nurodyti, kad ieškovė Profesinė advokatų bendrija KSP GROUP negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Atsakovas Kauno technologijos universitetas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti atsakovo... 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (t.2, b.l. 3-6) su ieškiniu nesutinka.... 4. , kad ieškovė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovė pasiūlyme... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atsopa s[patvirtino aplinkybes, išdėstytas... 6. Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko, pateikė... 7. Vadovaujantis CPK 230str. 2d. priimamas sprendimas už akių.... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Ieškovė Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP dalyvavo atsakovo Kauno... 10. Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai atsakovė nusprendė, jog ieškovė... 11. Ieškovė, teikdama pasiūlymą atsakovui, nurodė, jog paslaugas teiks be... 12. Viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė nuomonę, kad perkančioji organizacija... 13. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis suteikia tiekėjui... 14. Teismas, įvertinęs nurodytus įrodymus, sprendžia, kad ieškovė neįrodė,... 15. Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikintinos laikinosios apsaugos priemones,... 16. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 42,29 Lt valstybei pašto... 17. Vadovaudamasis CPK 285str., 286str., teismas n u s p r e n d ž i a: ... 18. ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovės Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ( įmonės... 20. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno... 21. Nurodyti, kad ieškovė Profesinė advokatų bendrija KSP GROUP negali šio... 22. Atsakovas Kauno technologijos universitetas per 30 dienų nuo šio sprendimo...