Byla eB2-3491-619/2020

1Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Bordolina“ administratoriaus UAB „Audata“ skundą dėl 2020-06-10 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1 ir nutarimo Nr. 2 panaikinimo, suinteresuoti asmenys VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Istpro“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, AB „Monstuotojas“, UAB „VTS Vilnius“, UAB „RG Consulting“, UAB „Glasma service“, AB „Vilniaus kranai“, UAB „Ginestra“, AB „Axis Industries“, AB „Metalo linija“, UAB „Barduva“, UAB „Dionisas“, UAB „Kardos“, G. Z. firma, antstolė B. P., antstolė D. P., Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, UAB „Dayton“ ir

Nustatė

21.

3BUAB „Bordolina“ bankroto administratorius pateikė skundą dėl 2020-06-10 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 1 (Dėl reikalavimo teisės pardavimo) ir Nr. 2 (Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo.

42.

5Nurodė, kad BUAB „Bordolina“ 2020-06-10 kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 1 (Dėl pasiūlymų dėl reikalavimo teisės į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3386-866/2019 pardavimo tvarkos ir kainos), nutarė patvirtinti UAB „Istpro“ pasiūlymą: - parduoti ginčytiną reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolą, didžiausią kainą – 80 000 Eur pasiūliusiam pirkėjui UAB „Belonesa“, o šiam atsisakius įsigyti reikalavimo teisę, ją parduoti UAB „NT paslaugos“ už pasiūlytą 22 000 Eur kainą. Už minėtą pasiūlymą balsavo trečios eilės kreditoriai UAB „Istpro“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Kardos“, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 1 423 461,60 Eur, kas sudaro 82,70 proc. teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Prieš balsavusių antros eilės kreditorių suma sudaro 177 637,83 Eur, kas sudaro 10.32 proc. nuo patvirtintų reikalavimų sumos.

63.

7Administratoriaus tvirtinimu, trečios eilės kreditorius UAB „Istpro“ piktnaudžiavo savo kaip didžiausio kreditoriaus statusu, iš esmės vienasmeniškai priėmė nutarimą, kuriuo apribojo antros eilės kreditorių teisę į reikalavimų patenkinimą, kas prieštarauja bankroto proceso tikslams – patenkinti kreditorių reikalavimus kuo didesne apimtimi, tiek bendriems protingumo ir sąžiningumo kriterijams. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimis bendra patvirtintų kreditorių reikalavimų suma sudaro 1 721 158 85 Eur. Šiuo metu vienintelis turtas, kurį tikimasi parduoti yra ši reikalavimo teisė, jokio kito likviduotino turto bendrovė neturi. Administratoriui įvykdžius skundžiamą nutarimą bei pardavus reikalavimo teisę į debitoriaus skolą, viso bankroto proceso gautų lėšų pakaktų tik daliniam antros eilės pirmojo etapo reikalavimų patenkinimui bei užkirstų kelią trečios eilės reikalavimų patenkinimui. Reikalavimo teisė nepagrįstai mažinama 47 kartus, taip pat siūlant tvirtinti taikos sutartis ir kritikuojant administratoriaus veiksmus kitose civilinėse bylose, kuriose bylinėjamasi su UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Pažymėjo, kad UAB „Kardos“, UAB „Istpro“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ visuomet laikosi vienodos pozicijos bylose, nes turi bendrų interesų.

84.

9Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 (Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo), nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019-02-20 ir 2020-02-06 nutartimis patvirtintoje bendroje ir papildomoje administravimo išlaidų sąmatoje nėra numatyta priemoka administratoriui už reikalavimo teisės į BUAB „Bordolina“ debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolą pardavimą ar nepardavus skolos, priteistos skolos išieškojimą. Susirinkime 2 darbotvarkės klausimu buvo siūloma patvirtinti papildomą atlygį administratoriui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintais kintamojo atlygio už bankroto proceso administravimo rezultatus procentiniais dydžiais, bei atsižvelgiant į bankroto proceso metu faktiškai gautas lėšas už ginčo reikalavimo teisės faktinį skolos išieškojimą. Už pateiktą pasiūlymą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 66 430,82 Eur, kas sudaro 3,86 proc. nuo visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, prieš - 1 537 742,93 Eur, kas sudaro 89,34 proc. nuo visų patvirtintų reikalavimų sumos. Nurodė, jog prieš balsavę kreditoriai sprendimo nemotyvavo. Pažymėjo, jog bankroto administratorius turi teisę į teisingą atlygį, tas numatyta tiek buvusiam Lietuvos Respublikos bankroto įstatyme, tiek Juridinių asmenų nemokumo įstatyme (73 str. 1 d. 3 p., 77 str. 5 d.). Todėl prašo nurodytą nutarimą panaikinti ir patvirtinti papildomą kintamą atlygį administratoriui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-04 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintais kintamojo atlygio už bankroto proceso administravimo rezultatus procentiniais dydžiais bei atsižvelgiant į bankroto proceso metu faktiškai gautas lėšas už reikalavimo teisės į BUAB „Bordolina“ debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolos pardavimą arba civilinėje byloje Nr, e2-1486-886/2020 iš atsakovo faktiškai išieškotas sumas.

105.

11VĮ Turto bankas atsiliepime su skundu sutiko, nurodė, kad nutarimai nepagrįsti ir naikintini, nes priimti pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teisiškai reikšminga aplinkybė, kad dėl nutarimo Nr. 1 balsavo ir pats skolininkas, todėl egzistuoja interesų konfliktas – balsuodamas už ydingą pardavimo tvarką (reikalavimo pardavimo kaina sumažinta 47 kartus), pastarasis gynė savo verslo interesus, o ne kreditorių interesus. Taigi, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turėjo nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Nutarimas 2 darbotvarkės klausimu dėl kintamo administratoriaus atlyginimo dydžio yra pagrįstas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl nebuvo pagrindo atsisakyti jį tvirtinti.

126.

13UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad bankroto administratoriaus pozicija yra nenuosekli. 2020-04-30 d. sušauktame kreditorių susirinkime bankroto administratorius pateikė nutarimo projektą, kuriame pasiūlė ginčijamą reikalavimo teisę parduoti pirkėjui A. B. už 20 500 Eur sumą, tačiau atsiradus naujam pirkėjui, kuris pasiūlė pirkti reikalavimo teisę už 80 000 Eur, administratoriaus pozicija kardinaliai pasikeitė, jis siūlė pardavinėti už 700 000 Eur, vėliau 500 000 Eur, 300 000 Eur ir t.t. Tokiu būdu bankroto administratorius vilkina procesą, didina administravimo išlaidas, kurios kreditorių sąskaita yra dengiamos jo naudai. Sutinka su priimtu nutarimu Nr.2, teigia, kad administratorius siekia papildomų administravimo išlaidų, kurios pagal įstatymo nuostatas yra apmokamos pirmiau nei antros eilės kreditorių reikalavimai.

147.

15Kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime nurodė, kad su BUAB „Bordolina“ pateiktu skundu nesutinka. Dėl 2020 06 10 BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės klausimu Nr.1 teisėtumo ir pagrįstumo pažymėjo, kad BUAB „Bordolina“ nemokumo administratoriaus skundo analizė rodo, kad su 2020 06 10 Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr.1 priimtu nutarimu administratorius nesutinka dėl to, kad jis priimtas bankrutavusios bendrovės didžiausiojo kreditoriaus balsų dauguma, kreditorius buvo nenuoseklus, be to, siekiamas parduoti bendrovės turtas yra vienintelis turtas, iš kurio bus galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

168.

17Tvirtina, kad tokios administratoriaus prielaidos nepagrįstos, prieštarauja LR JANĮ 43 str. 1 d. 1 p., kurioje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Pažymėjo, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis bankroto procedūros metu užima svarbią reikšmę, remiantis LR JANĮ 49 str. 5 d. nuo kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžio priklauso šaukiamo kreditorių susirinkimo kvorumas, be to, pagal LR JANĮ 51 str. 1 d. kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė visų kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, o kreditorių susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems kreditoriams nuo jų priėmimo dienos (51 str. 2 d.). Todėl kreditorius, turintis balsų daugumą, naudojimasis jam įstatymo suteiktomis teisėmis negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas savo padėtimi ar kitų kreditorių teisių pažeidimas.

189.

19Nurodė, jog ne kreditoriaus, o nemokumo administratoriaus pozicija dėl ginčo reikalavimo teisės pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo šio bankroto procedūros metu yra nenuosekli, nepagrįstai vilkinanti BUAB „Bordolina“ bankroto procesą, kas finansiniu požiūriu yra iš esmės naudinga tik pačiam nemokumui administratoriui dėl galimybės didinti bankroto administravimo išlaidas, kurios kreditorių sąskaita yra dengiamos jo naudai.

2010.

21Nurodė, kad BUAB „Bordolina“ 2019 10 30, 2020 04 30, 2020 06 10 vykusiuose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiama ne faktinio natūrinio turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo klausimas, bet ginčijamos reikalavimo teisės, kuri dar net nėra priteista pirmosios instancijos teismo įsiteisėjusio sprendimo pagrindu BUAB „Bordolina“ naudai, pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo klausimas, kas rodo, kad tokio turto kaina nėra ir negali būti pernelyg didelė, kuri sudarytų galimybes patenkinti BUAB „Bordolina“ kreditorių finansinius reikalavimus.

2211.

232019 10 30 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas „parduoti ginčytiną reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1.302.376.41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.e2-1486-866/2020, parduodant iš varžytynių, nustatant pirmų varžytynių kainą skolos nominalą, nepardavus, antrose varžytynėse, rinkti potencialių pirkėjų pasiūlymus ir juos pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui“. Ginčytina reikalavimo teisė vykusiose pirmosiose ir antrose varžytynėse parduota nebuvo. BUAB „Bordolina“ nemokumo administratorius, dar net nepasibaigus viešai spaudoje paskelbto termino potencialių pirkėjų pasiūlymams pateikti, sušaukė 2020 04 30 d. BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimą ir jame pats pateikė nutarimo projektą – ginčytiną reikalavimo teisę parduoti pirkėjui A. B. už 20.500, 00 EUR sumą. Taigi, toks BUAB „Bordolina“ nemokumo administratoriaus siūlymas kreditorių susirinkimui ginčytiną reikalavimo teisę parduoti pirkėjui A. B. už 20.500, 00 EUR sumą, o ne tęsti toliau ginčo reikalavimo teisės pardavimą ir ieškoti pirkėjų šiai reikalavimo teisei įsigyti, rodo paties nemokumo administratoriaus suinteresuotumą galimai įsigyti reikalavimo teisę per trečiuosius asmenis, tačiau, atsiradus naujiems potencialiems pirkėjams, kurie pasiūlė įsigyti šią reikalavimo teisę už didesnę nei nemokumo administratoriaus ‚surasto‘ pirkėjo kainą, t.y. UAB „Belonesa“ – už 80.000, 00 Eur, akivaizdu, kad BUAB „Bordolina“ administratorius liko iš esmės nepatenkintas.

2412.

25UAB „Istpro“ inicijuotame 2020 06 10 kreditorių susirinkime nemokumo administratorius pateikia nei faktinės situacijos, nei protingumo kriterijaus neatitinkantį nutarimo projektą, kurio esmė – ginčijamą reikalavimo teisę pardavinėti už 700.000, 00 Eur, po to už 500.000, 00 EUR, po to už 300.000 EUR <...>. Toks nemokumo administratoriaus siūlymas rodo jo veiksmų nenuoseklumą, nes 2020 04 30 d. kreditorių susirinkime jis pats pateikė nutarimo projektą ginčijamą reikalavimo teisę parduoti už 20.500, 00 EUR sumą, o iki 2020 06 10 d. kreditorių susirinkimo, nemokumo administratorius net neturėjo jokių įrodymų ir jų nepateikė kreditorių susirinkimui, kad yra konkrečių potencialių pirkėjų, kurie net teismo sprendimu nepriteistą ginčijamą reikalavimo teisę siektų įsigyti už nelogišką kainą 700.000, 00 EUR – 300.000 EUR ribose. Apskritai, vertinant nemokumo administratoriaus pateiktą pasiūlymą, dėl kurio nepriėmimo 2020 06 10 kreditorių susirinkime, nemokumo administratorius ir pateikė šį skundą, LR CK 1.5 str. rėmuose, kyla iš esmės didelių pagrįstų abejonių koks protingas verslininkas už tokią didelę piniginių lėšų sumą, t.y. ribose 700.000, 00 EUR – 300.000, 00 EUR, siektų įsigyti ‚orinį‘ turtą aktualiuoju momentu kai nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl šios reikalavimo teisės priteisimo, taip pat lygiagrečiai įvertinant ir tas aplinkybes, kad reikalavimo teisę teismine tvarka ginčija ypač prieštaringą reputaciją turintis UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, kuris galimai yra patyręs teisminių ginčų dalyvis (viešųjų duomenų, skelbiamų https://rekvizitai.vz.lt/imone/nekilnojamojo_turto_valdymas/ pagrindu, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dalyvavęs/dalyvauja 428 teisminėse bylose).

2613.

27BUAB „Bordolina“ nemokumo administratorius, ginčydamas teisėtai ir pagrįstai 2020 06 10 d. Kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr.1 priimtą nutarimą, nenurodė objektyvių duomenų, galinčių sukelti pagrįstas abejones dėl kreditorių susirinkime nustatytos bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos objektyvumo ar realumo ir nustatytos turto pardavimo tvarkos teisėtumo ir ekonominio naudingumo (LR CPK 178 str.). Kreditoriaus įsitikinimu, nemokumo administratorius savo abejonėms pagrįsti dėl tariamai mažos – net 80.000, 00 EUR nustatytos turto pardavimo kainos, turėjo pateikti realaus turinio duomenis, kad tokia kaina yra tariamai per maža, taip pat turėjo pateikti faktinius duomenis dėl realios ir faktinės galimybės ginčytiną reikalavimo teisę parduoti net 700.000, 00 EUR – 300.000, 00 EUR ribose, tačiau nagrinėjamu atveju priimtas nutarimas ginčijamas iš esmės deklaratyviais, abstraktaus pobūdžio teiginiais, apeliuojant į bankroto proceso tikslus patenkinti kuo daugiau kreditorių finansinių reikalavimų. Pažymėjo, kad ginčijama reikalavimo teisė pardavinėjama dar nuo 2019 10 30 d., tokiu būdu didinamos bankroto administravimo išlaidos, dėl kurių išmokėjimo nemokumo administratorius turi asmeninį suinteresuotumą.

2814.

29Dėl 2020 06 10 BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės klausimu Nr.2 teisėtumo ir pagrįstumo nurodė, kad šioje dalyje administratoriaus skundas nepagrįstas. Kreditoriaus vertinimu, jeigu nemokumo administratorius taip gina bendrovės 2 eile patvirtintų kreditorių teises ir jų interesus, sutinkamai su LR CK 1.5 str., nuoseklūs administratoriaus veiksmai nebūtų nukreipti siekiu skirti jam papildomas administravimo išlaidas, nes jos pagal LR ĮBĮ nuostatas yra apmokamos pirmiau negu tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių patenkinimui galimai net ir neliks jokių lėšų dėl administratoriaus pernelyg didelio ir tik jam naudingo tikslo vilkinti jau 6 metus besitęsiančią bankroto procedūrą tokiu būdu didinant jam išmokamas administravimo išlaidas. Taigi, administratorius tik veikia prisidengęs bendrovės 2 eilės kreditorių interesų tariamu gynimu, o iš tiesų savo nepagrįstais skundais ir vilkinamu procesu siekia patenkinti savo asmeninius turtinius interesus, kas rodo jo šališkumą ir asmeninį suinteresuotumą bankroto procesu.

3015.

31Nurodė, kad visi kilę ginčai dėl administravimo išlaidų dydžio patvirtinimo jau yra išspręsti Vilniaus apygardos teismo 2019-02-20 ir 2020-02-06 įsiteisėjusių nutarčių pagrindu, kuriomis buvo patvirtintos pagrindinė ir papildomos administravimo išlaidų sąmatos, dėl ko, jose numatytas atlygis administratoriui laikomas teisingu, pagrįstu ir apimančiu jos atliekamų veiksmų bankroto procese apimtį.

3216.

33Atmestini ir BUAB „Bordolina“ nemokumo administratoriaus skunde nurodomi argumentai dėl jo teisės į papildomų administravimo išlaidų atlyginimą tariamo pagrindimo remiantis LR JANĮ 73 str., 75 str., 77 str., nes BUAB „Bordolina“ bankroto procesas pradėtas galiojant LR ĮBĮ nuostatoms, t.y. iki 2019 12 31 d. , todėl LR JANĮ įstatymo nuostatos nėra taikomos (JANĮ 155 str., Taigi, BUAB „Bordolina“ nemokumo administratoriaus skunde nurodomi argumentai dėl jo teisės į papildomų administravimo išlaidų atlyginimą pagrindimo remiantis LR JANĮ 73 str., 75 str., 77 str., yra atmetami kaip visiškai nepagrįsti ir prieštaringi teisei. Pažymėjo, kad priedai už jo tam tikrų veiksmų atlikimą, apskritai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomi.

34Skundas atmestinas.

3517.

36Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2014-01-14 nutartimi UAB „Bordolina“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Audata“, 2014-08-29 nutartimi taikė įmonei supaprastintą bankroto procesą ir patvirtino 2 803,52 Lt administravimo išlaidų sąmatą, 2014-09-19 nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismo 2017-12-07 nutartimi nutrauktas bankrutavusios UAB „Bordolina“ supaprastinto bankroto proceso vykdymas ir nustatyta, kad įmonės bankroto procedūros vykdytinos bendra ĮBĮ nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

3718.

38Vilniaus apygardos teismas 2014-05-28 nutartimi patvirtino ir 2017-07-10 nutartimis patikslino UAB „Bordolina“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus bendrai 1 734 641,69 Eur sumai.

3919.

40Vilniaus apygardos teismas 2019-02-20 nutartimi patvirtino visam BUAB „Bordolina“ procesui 2 400 Eur bankroto administratoriaus atlyginimo dalį, 6 700 Eur priemoką už bankroto metu gautas įplaukas ir 2 521,32 Eur teisinei pagalbai. Vilniaus apygardos teismas 2020-02-06 d. nutartimi išspręstas klausimas dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos.

4120.

422020-06-10 įvyko bankrutavusios UAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimas, kuriame priimti šie administratoriaus ginčijami nutarimai: Nr. 1 Dėl reikalavimo teisės pardavimo ir Nr. 2 Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

4321.

44Skunde išdėstytais argumentais bankroto administratorius ginčija minėtus nutarimus, laikydamas juos neteisėtais ir nepagrįstais.

4522.

46Pažymėtina, kad Teismas nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo teisėtumo, privalo ex officio patikrinti, ar jis priimtas nepažeidžiant įstatymų nustatytos jo procedūrinės priėmimo tvarkos bei įvertinti, ar pats priimtas nutarimas ir jo sukeltos pasekmės nepažeis visų ar dalies įmonės kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-387/2012). Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusį kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymo saugomus interesus.

4723.

48Šiuo atveju teismas nenustatė, kad būtų pažeista procedūrinė nutarimų priėmimo tvarka.

49Dėl nutarimo Nr. 1

5024.

51Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 7 nustatyta, kad BUAB „Bordolina“ 2020-06-10 kreditorių susirinkime dalyvavo ir raštu balsavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 1 604 173,75 Eur, t.y. viso 93.20 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Susirinkimo nutarimu Nr. 1 (Dėl pasiūlymų dėl reikalavimo teisės į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3386-866/2019 pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo), kreditoriai nutarė patvirtinti UAB „Istpro“ pasiūlymą: - parduoti ginčytiną reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376,41 Eur skolą, didžiausią kainą – 80 000 Eur pasiūliusiam pirkėjui UAB „Belonesa“, o šiam atsisakius įsigyti reikalavimo teisę, ją parduoti UAB „NT paslaugos“ už pasiūlytą 22 100 Eur kainą.

5225.

53Atsižvelgiant į tai, kad dvejose varžytynėse nepavyko parduoti reikalavimo teisės į debitoriaus skolą, reikalavimo teisė buvo parduodama be varžytynių, renkant pirkėjų pasiūlymus. Buvo pateikti UAB „Istpro“ ir BUAB administratoriaus pasiūlymas.

5426.

55Už minėtą UAB „Istpro“ pasiūlymą balsavo trečios eilės kreditoriai UAB „Istpro“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Kardos“, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 1 423 461,60 Eur, kas sudaro 82,70 proc. teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Prieš balsavusių antros eilės kreditorių suma sudarė 177 637,83 Eur, kas sudarė 10.32 proc. nuo patvirtintų reikalavimų sumos, todėl nutarimas priimtas balsų dauguma.

5627.

57Bankroto administratorius nesutinka su priimtu nutarimu motyvuodamas tuo, kad nutarimas priimtas didžiausio kreditoriaus UAB „Istpro“ jam piktnaudžiaujant didžiausio kreditoriaus statusu, apribota antros eilės kreditorių teisė į didesnį reikalavimų patenkinimą, kad prieštarauja bankroto proceso tikslams.

5828.

59Teismas, ištyręs bylos įrodymų visumą, pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų poziciją byloje, su nurodytais pareiškėjo skundo argumentais nesutinka, todėl atmeta juos kaip nepagrįstus.

6029.

61Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1486-866/2020 nėra išnagrinėta, byloje nėra priimtas procesinis teismo sprendimas. Iš šios civilinės bylos ir bankroto bylos B2-382-619/2020 medžiagos nustatyta, kad 2019-10-30 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas „parduoti ginčytiną reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376.41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1486-866/2020, parduodant iš varžytynių, nustatant pirmų varžytynių kainą skolos nominalą, nepardavus antrose varžytynėse, rinkti potencialių pirkėjų pasiūlymus ir juos pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui“.

6230.

63Nustatyta, kad bankroto administratorius 2020-04-15 d. aiškinamajame rašte nurodė, kad reikalavimo teisės parduoti varžytynėse nepavyko, nes neatsirado pirkėjų. Nepardavus reikalavimo teisės dvejose varžytynėse, reikalavimo teisė buvo parduodama be varžytynių, skelbiant apie pardavimą spaudoje ir internete bei renkant potencialių pirkėjų pasiūlymus. Buvo gauti dviejų potencialių pirkėjų pasiūlymai: UAB „Kondicionierius“ pasiūlymas 5 000 Eur sumai ir A. B. pasiūlymas 20 500 Eur sumai, todėl minėtame kreditorių susirinkime pateikiamas siūlymas parduoti reikalavimo teisę didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui A. B. už 20 500 Eur sumą. Kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 6 buvo nutarta netvirtinti pasiūlymo parduoti reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376 41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1486-866/2020, didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Protokole nurodyta, kad po administratoriaus pasiūlymo dėl kreditorių susirinkimo inicijavimo (2020-04-15), administratorius gavo dar dviejų potencialių pirkėjų pasiūlymus dėl reikalavimo teisės pirkimo, kuriuose nurodyta aukštesnė kaina, nei A. B. ir UAB „Kondicionieriai“. Todėl kreditorių susirinkime nutarimas minėtu klausimu nebuvo priimtas.

6431.

65Teismas sutinka su kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime išdėstyta pozicija, kad teikdamas savo pasiūlymą ir balsuodamas kreditorių susirinkime dėl ginčijamo nutarimo, šis kreditorius įgyvendino savo teisę bankroto procese (JANĮ 43 str. 1 d. 1 p., 2 p.), todėl jo naudojimasis įstatymo nustatytomis teisėmis negali būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas teise.

6632.

67Teismo vertinimu, bankroto administratorius, ginčydamas nutarimą, nepateikė duomenų, kad nukrypta nuo 2019-10-30 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo „parduoti ginčytiną reikalavimo teisę į debitoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 302 376.41 Eur skolą, reikalaujamą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1486-866/2020, parduodant iš varžytynių, nustatant pirmų varžytynių kainą skolos nominalą, nepardavus antrose varžytynėse, rinkti potencialių pirkėjų pasiūlymus ir juos pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui“, tvarkos ar buvo kitų potencialių pirkėjų, kurie būtų pasiūlę didesnę kainą. Šiuo atveju ginčo objektas yra reikalavimo teisė į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skolą, byloje procesinis sprendimas dėl jos pagrįstumo nėra priimtas. Pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad buvo kitų pirkėjų bei potencialaus pirkėjo pasiūlyta kaina neatitinka realumo ir objektyvumo kriterijų (šiuo atveju teismas atsižvelgia į tai, kad bankroto administratorius 2020-04-15 siūlė parduoti už 20 500 Eur kainą), nėra teisinio pagrindo naikinti ginčijamą nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 1 pareiškėjo skunde nurodytais argumentais, todėl skundas atmestinas. Pažymėtina tai, kad ginčijama reikalavimo teisė yra pardavinėjama jau nuo 2019-10 mėn., ir už šios teisės pardavimo vykdymą buvo tiesiogiai atsakingas bankroto administratorius, todėl jis turėjo imtis priemonių vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimus ir ieškoti potencialių pirkėjų, kurie galėtų sandorį sudaryti kuo didesne kaina. Duomenų, jog yra kiti potencialūs pirkėjai, kurie ketina nupirkti už aukštesnę kainą, į bylą nėra pateikta.

68Dėl nutarimo Nr. 2 Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

6933.

70Nustatyta, kad šiuo nutarimu nutarta netvirtinti administratoriaus pateiktos papildomos administravimo išlaidų sąmatos - papildomo atlygio administratoriui, vadovaujantis Vyriausybės 2019-09-04 nutarimu Nr. 924 patvirtintais kintamojo atlygio už bankroto proceso administravimo rezultatus procentiniais dydžiais, bei atsižvelgiant į bankroto proceso metu faktiškai gautas lėšas už reikalavimo teisės pardavimą. Administratoriaus nuomone, jis turi teisę į kintamą atlygį remiantis LR JANĮ 73, 75, 77 str.

7134.

72Pažymėtina, kad bankroto administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų (atlyginimo) sąmatą kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutuojančios įmonės turto vertės. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (2009 09 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-354/2009, 2018 04 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.B2-2669-345/2018). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pareigą pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį (2010 11 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo /Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-234/2011. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui bei administravimo išlaidų dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą /Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis c.b. Nr.3K-3-486/2010.

7335.

74Kaip jau buvo minėta 19 p., bankroto administratoriaus išlaidų sąmata teismo šioje byloje jau yra patvirtinta įsiteisėjusiomis nutartimis. Papildomų, pagrįstų administravimo išlaidų klausimas gali būti sprendžiamas įstatymo nustatyta tvarka.

7536.

76Administratorius grindžia reikalavimą JANĮ 73,75,77 str. nuostatomis. Pažymėtina tai, LR JANĮ 155 str. nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: atlygį nemokumo administratoriui (1 d. 1 p.), dėl ko šioms išimtims yra toliau taikomos LR ĮBĮ nuostatos (2 d.). Taigi, šiuo atveju nėra teisinio pagrindo nustatyti administratoriui kintamą atlygį vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 73, 75, 77 str. Dėl nurodytų aplinkybių, administratoriaus skundas atmestinas.

77Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

78BUAB „Bordolina“ administratoriaus UAB „Audata“ skundą atmesti.

79Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. BUAB „Bordolina“ bankroto administratorius pateikė skundą dėl 2020-06-10... 4. 2.... 5. Nurodė, kad BUAB „Bordolina“ 2020-06-10 kreditorių susirinkimas nutarimu... 6. 3.... 7. Administratoriaus tvirtinimu, trečios eilės kreditorius UAB „Istpro“... 8. 4.... 9. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 (Dėl papildomos administravimo... 10. 5.... 11. VĮ Turto bankas atsiliepime su skundu sutiko, nurodė, kad nutarimai... 12. 6.... 13. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti... 14. 7.... 15. Kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime nurodė, kad su BUAB „Bordolina“... 16. 8.... 17. Tvirtina, kad tokios administratoriaus prielaidos nepagrįstos, prieštarauja... 18. 9.... 19. Nurodė, jog ne kreditoriaus, o nemokumo administratoriaus pozicija dėl ginčo... 20. 10.... 21. Nurodė, kad BUAB „Bordolina“ 2019 10 30, 2020 04 30, 2020 06 10 vykusiuose... 22. 11.... 23. 2019 10 30 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas... 24. 12.... 25. UAB „Istpro“ inicijuotame 2020 06 10 kreditorių susirinkime nemokumo... 26. 13.... 27. BUAB „Bordolina“ nemokumo administratorius, ginčydamas teisėtai ir... 28. 14.... 29. Dėl 2020 06 10 BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto... 30. 15.... 31. Nurodė, kad visi kilę ginčai dėl administravimo išlaidų dydžio... 32. 16.... 33. Atmestini ir BUAB „Bordolina“ nemokumo administratoriaus skunde nurodomi... 34. Skundas atmestinas. ... 35. 17.... 36. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2014-01-14 nutartimi UAB... 37. 18.... 38. Vilniaus apygardos teismas 2014-05-28 nutartimi patvirtino ir 2017-07-10... 39. 19.... 40. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-20 nutartimi patvirtino visam BUAB... 41. 20.... 42. 2020-06-10 įvyko bankrutavusios UAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimas,... 43. 21.... 44. Skunde išdėstytais argumentais bankroto administratorius ginčija minėtus... 45. 22.... 46. Pažymėtina, kad Teismas nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl kreditorių... 47. 23.... 48. Šiuo atveju teismas nenustatė, kad būtų pažeista procedūrinė nutarimų... 49. Dėl nutarimo Nr. 1... 50. 24.... 51. Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 7 nustatyta, kad BUAB „Bordolina“... 52. 25.... 53. Atsižvelgiant į tai, kad dvejose varžytynėse nepavyko parduoti reikalavimo... 54. 26.... 55. Už minėtą UAB „Istpro“ pasiūlymą balsavo trečios eilės kreditoriai... 56. 27.... 57. Bankroto administratorius nesutinka su priimtu nutarimu motyvuodamas tuo, kad... 58. 28.... 59. Teismas, ištyręs bylos įrodymų visumą, pareiškėjo ir suinteresuotų... 60. 29.... 61. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1486-866/2020... 62. 30.... 63. Nustatyta, kad bankroto administratorius 2020-04-15 d. aiškinamajame rašte... 64. 31.... 65. Teismas sutinka su kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime išdėstyta... 66. 32.... 67. Teismo vertinimu, bankroto administratorius, ginčydamas nutarimą, nepateikė... 68. Dėl nutarimo Nr. 2 Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos... 69. 33.... 70. Nustatyta, kad šiuo nutarimu nutarta netvirtinti administratoriaus pateiktos... 71. 34.... 72. Pažymėtina, kad bankroto administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 73. 35.... 74. Kaip jau buvo minėta 19 p., bankroto administratoriaus išlaidų sąmata... 75. 36.... 76. Administratorius grindžia reikalavimą JANĮ 73,75,77 str. nuostatomis.... 77. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 78. BUAB „Bordolina“ administratoriaus UAB „Audata“ skundą atmesti.... 79. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju...