Byla e2-2907-608/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo S. T. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ ieškinį atsakovui S. T. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Skolų valdymo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo S. T. 201,90 Eur negrąžintos paskolos dalį, 59,87 Eur palūkanų, 12,89 Eur administravimo mokestį, 23,56 Eur delspinigius, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo teismą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka nepateikė atsiliepimų į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas visiškai

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“ 2016 m. rugsėjo 15 d. su atsakovu el. ryšio priemonėmis (interneto tinklapyje www.credit24.lt) sudarė paskolos sutartį Nr. 2354699, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 350,00 Eur paskola. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo plane nurodytas eilines įmokas, visą suteiktą paskolą grąžinti per 540 dienų laikotarpį. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti mokėjimo plane nurodytą paskolos administravimo mokestį (sutarties 4.2 punktas). Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos, atsakovas įsipareigojo pagal sutartį mokėti 0,05 procento dydžio netesybas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 5.1 punktas). Atsakovas savo pareigos mokėti eilines įmokės nevykdė, todėl pradinis kreditorius, vadovaudamasis sutarties 11 skyriumi, 2017 m. lapkričio 13 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas liko skolingas 201,90 Eur negrąžintos paskolos. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi.

6Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Skolų valdymo centras“ ir pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,IPF Digital Lietuva“ 2017 m. spalio 31 d. sudarė susitarimą dėl tęstinių reikalavimų teisių pirkimo sutarties Nr. PR-17-210, kuriuo pradinis kreditorius perleido savo reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovui. Reikalavimas į atsakovo skolą ieškovui perleistas 2017 m. lapkričio 14 d.

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovas apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuotas raštišku pranešimu, be to išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

8Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 2 punktas). CK 6.205 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti mokėjimo plane nurodytą paskolos administravimo mokestį (Sutarties 4.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovo reikalavimas dėl 201,90 Eur negrąžintos paskolos ir 12,89 Eur administravimo mokesčio priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 59,84 Eur pelno palūkanų. Pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. ir kt. v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007). Nagrinėjimu atveju, šalys sutartimi susitarė dėl 73,97 proc. dydžio metinių palūkanų. Atsakovas ieškovui liko skolingas 59,84 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki 2018 m. kovo 9 d. Remiantis tuo kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 59,84 Eur palūkanų.

10Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 punktas numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento. Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkte atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. delspinigius, paskaičiuotus už 180 dienų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškovu, iš atsakovo ieškovui priteistina 23,56 EUR delspinigių.

11CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 98 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis 2 dalis); 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiama iš atsakovo valstybės naudai (CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

14Priimti atsakovo S. T. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ naudai 201,90 Eur (du šimtus vieną eurą devyniasdešimt euro centų) negrąžinto kredito, 12,89 Eur (dvylika eurų aštuoniasdešimt devynis euro centu) administravimo mokesčio, 59,84 Eur (penkiasdešimt devynis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) palūkanų, 23,56 Eur (dvidešimt tris eurus penkiasdešimt šešis euro centus) delspinigių, iš viso 298,19 Eur (du šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus devyniolika euro centų).

16Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ naudai 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 298,19 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ naudai 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo S. T. valstybės naudai 3,58 Eur (tris eurus penkiasdešimt aštuonis euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

20Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Skolų valdymo centras“ kreipėsi į... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 4. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pradinis... 6. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Skolų valdymo centras“ ir pradinis... 7. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 8. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 59,84 Eur pelno palūkanų. Pelno... 10. Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali... 11. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs... 12. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos... 13. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279... 14. Priimti atsakovo S. T. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 15. Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų... 16. Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų... 17. Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų... 18. Priteisti iš atsakovo S. T. valstybės naudai 3,58 Eur (tris eurus... 19. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 20. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 21. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali skųsti sprendimą...