Byla A-502-1542-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A502-1542/2014 pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos pirkliai“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, A. S., J. T., R. S., akcinei bendrovei SEB bankui ir kitiems dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 254 „Dėl Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies (teritorija tarp Ošupio tako, Jūros g., Mokyklos g., Šventosios vandenvietės) detaliojo plano patvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 7 (toliau – ir Sprendimas Nr. 254);

62) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio 15 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 241 komplekso „Elija“ – poilsio pastatų, vandens sveikatingumo centro, viešbučio, barų, restoranų, ( - ), Palangoje, statybai (toliau – ir Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 241);

73) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006 m. sausio 4 d. išduotą statybos leidimą Nr. 5 viešbučių, apartamentų poilsiui komplekso su komercinėmis patalpomis „Elija“ (9 pastatai) statybai (toliau – ir Statybos leidimas Nr. 5) ir 2006 m. balandžio 27 d. statybos leidimą Nr. 5/1 viešbučio, poilsio apartamentų komplekso „Elija“ statybai (9 pastatai) (toliau – ir Statybos leidimas Nr. 5/1);

84) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 13.6-4457 (toliau – ir Įsakymas Nr. 13.6-4457), 3.1.1 punktą, kuriuo N. A. M. atkūrus nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), Palangoje, šiam žemės sklypui nustatytas architektūrinis urbanistinis apribojimas – statinių aukštis iki 30 m iki stogo kraigo, iki 9 aukštų;

95) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-4.1-800 (toliau – ir Įsakymas Nr. A1-4.1-800) 4 punktą, kuriuo patvirtintas žemės sklypo planas, dydis, ribos bei apribojimai žemės sklype, esančiame ( - ), Palanga;

106) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 16 d. išduotą statybos leidimą Nr. 180 viešbučio, poilsio apartamentų komplekso „Elija“ (9 pastatai) naujai statybai (projekto korektūrai) (toliau – ir Statybos leidimas Nr. 180) ir 2009 m. kovo 9 d. išduotą statybos leidimą Nr. 43 poilsio apartamentų komplekso „Elija (9 pastatai) naujai statybai (toliau – ir Statybos leidimas Nr. 43) techninio projekto korektūrai dalijant į atskirus statybos etapus;

117) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-33-100708-00108 (Nr. 116) (toliau – ir Statybos leidimas Nr. LNS-33-100708-00108) bei 2010 m. liepos 30 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-33-100730-00130 (Nr. 137) (toliau – ir Statybos leidimas Nr. LNS-33-100730-00130);

128) panaikinti komisijos, paskirtos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. lapkričio 3 d. potvarkiu Nr. P3-4341, 2011 m. sausio 26 d. statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą Nr. PTN-30-110126-00001;

139) leisti statytojui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Baltijos pirkliai“ per trejų metų terminą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pagal kurį perstatyti ar pertvarkyti statinius ar jų dalį, o šių veiksmų neatlikus, įpareigoti išardyti statinius, paliekant teritorijų planavimo dokumentuose leistiną aukštį.

14Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu administracinę bylą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2005 m. rugsėjo 12 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 210 sublokuotų apartamentų poilsiui statybai, 2005 m. spalio 12 d. išduotą statybos leidimą Nr. 187 sublokuotų apartamentų poilsiui statybai, 2006 m. gruodžio 6 d. išduotą statybos leidimą Nr. 293/1 sublokuotų apartamentų poilsiui statybai (2 blokai-13-os ir 4-erių viešbučių pastatų blokai) ir 2008 m. sausio 14 d. statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą Nr. 4 nutraukė pareiškėjui atsisakius prašymo (skundo), o kitoje dalyje Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atmetė.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą atmetė ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą.

16II.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) SEB bankas 2014 m. rugsėjo 22 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. AB SEB bankas paaiškina, kad už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą surašymą advokatui sumokėjo 2 807,20 Lt.

18Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepime paaiškina, kad AB SEB bankas prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma ženkliai viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 8.11 punktą. Be to, netgi 1 500 Lt atlygis, atsižvelgiant į nedidelį bylos sudėtingumą, yra aiškiai per didelis, todėl turėtų būti mažinamas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Prašymas netenkintinas.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant klausimą, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti ginčo turinį, nustatyti, kaip pareiškėjo reikšti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, su kurios ginčo šalies pozicija sutapo trečiojo suinteresuoto asmens interesai byloje, t. y. kurios ginčo šalies poziciją palaikė trečiasis suinteresuotas asmuo, ar teismo sprendimas buvo priimtas tos ginčo šalies naudai, ar atsiranda, pasikeičia, pasibaigia trečiojo suinteresuoto asmens teisės po priimto teismo sprendimo ir ar atitinkamų teisių atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga yra palankus (nepalankus) trečiajam suinteresuotam asmeniui, ar patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens interesas, dėl kurio jis dalyvavo ir kurio jis siekė byloje, dėl kokių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir kt. Taigi tik išanalizavus visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, galima nustatyti, ar res judicata galią įgijusiu teismo sprendimu išties buvo patenkintos / apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės (pvz.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013, 2014 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-404/2014).

24Teisėjų kolegija, įvertinusi administracinę bylą Nr. A502-1542/2014 nurodytu aspektu, daro išvadą, kad įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu atmetus pareiškėjo prašymą, trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB banko interesai nebuvo apginti, nes pareiškėjas neginčijo nei vieno administracinio sprendimo, suteikiančio AB SEB bankui konkrečias teises ar nustatančio tam tikras pareigas. Kaip nurodo pats AB SEB bankas, jį ir privačius asmenis, įsigijusius nekilnojamojo turto objektus komplekse „Elija“, sieja kreditavimo sutarčių pagrindu susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, dėl kurių turinio šioje byloje taip pat nebuvo pasisakoma, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimas yra palankus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pasikreipusiam AB SEB bankui.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, netenkinti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d.... 6. 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio... 7. 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006 m. sausio 4 d.... 8. 4) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 21 d.... 9. 5) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004... 10. 6) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. birželio... 11. 7) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 8 d.... 12. 8) panaikinti komisijos, paskirtos Valstybinės teritorijų planavimo ir... 13. 9) leisti statytojui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei (toliau... 14. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi... 16. II.... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) SEB bankas... 18. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepime... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Prašymas netenkintinas.... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi administracinę bylą Nr. A502-1542/2014... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 26. Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko prašymo priteisti... 27. Nutartis neskundžiama....