Byla 2-25/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria išaiškinta procesinio sprendimo vykdymo tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovės S. J. ieškinį atsakovams P. J., J. T. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, turto padalinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Vilniaus miesto 5 –ojo notarų biuro notarė V. T., institucijos, teikiančios išvadas byloje – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nepilnamečiui J. J. buvo priteistas 800 Lt periodinis išlaikymas. Teismas 2010 m. vasario 9 d. nutartimi leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų, esančių jo banko sąskaitose, mokėti nepilnamečio sūnaus išlaikymui po 800 Lt kas mėnesį, pervedant pinigus vaiko motinai S. J. pasirinktinai, mokėjimo paskirtyje nurodant „išlaikymas J. J.“. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi nurodyta išlaikymo suma buvo sumažinta iki 400 Lt.

4Antstolis, vykdantis nutartį dėl laikino išlaikymo vaikui priteisimo, kreipėsi į teismą dėl nutarties vykdymo tvarkos išaiškinimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi tenkino antstolio prašymą, išaiškindamas, kad į bylos šalių sūnaus J. J. banko sąskaitą mokamos piniginės lėšos gali būti užskaitomos kaip periodinio išlaikymo mokėjimas, jeigu mokėjimo paskirtyje nurodyta „išlaikymas J. J.“, „J. J. išlaikymui“. Teismas pažymėjo, kad nutartyje yra kalbiniu požiūriu nedviprasmiškai nurodyta, jog pervedant periodines išmokas, skirtas J. J. išlaikyti, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta „išlaikymas J. J.“, todėl į J. J. banko sąskaitą mokamos piniginės lėšos gali būti užskaitomos kaip periodinio išlaikymo mokėjimas tik tais atvejais, kai iš mokėjimo paskirties galima neabejotinai spręsti, kokia jų paskirtis. Kitos lėšos, pervedamos į nepilnamečio asmeninę sąskaitą, iš kurių negalima tiesiogiai ir betarpiškai spręsti, kokiam tikslui jos yra pervedamos, negali būti užskaitomos kaip periodinio išlaikymo mokėjimas. Atsakovas, būdamas protingas, atidus bei rūpestingas asmuo, teikdamas savo nepilnamečiam sūnui periodinį išlaikymą, turėtų atsižvelgti į teismų nustatytas aiškias išlaikymo teikimo tvarkos sąlygas ir jų laikytis.

6Atsakovas P. J. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – išaiškinti, kad į bylos šalių sūnaus J. J. banko sąskaitą P. J. mokamos piniginės lėšos (mokėjimo paskirtyje nurodant – „J. J. reikmėms“, „J. J. mokyklos reikmėms“, „J. J. dovana“, „J. J. išlaikymui“, „už anglų kalbos kursus“) gali būti užskaitomos kaip periodinio išlaikymo mokėjimas.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Civilinio proceso kodekso bendrosios dalies normos konkuruoja su vykdymo proceso normomis, kaip bendrosios ir specialiosios teisės normos. Esant vykdymo proceso normų ir bendrosios dalies normų konkurencijai, sprendžiant klausimus susijusius su vykdymo procesu, taikomos vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos.

9Vykdomųjų dokumentų išaiškinimo tvarką reglamentuoja CPK 589 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti. Šį antstolio prašymą teismas nagrinėja CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 589 str. 2 d.). CPK 593 straipsnio 4 dalis nustato, kad šį klausimą teismas išsprendžia nutartimi. CPK 612 straipsnyje taip pat nurodyta, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija, o tokia teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip. Pagal CPK 593 straipsnio 5 dalį dėl teismo nutarties, kuria išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, dėl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo, ir kitais CPK numatytais atvejais gali būti duodamas atskirasis skundas. Nei minėtas CPK 593 straipsnis, nei kitos CPK normos nenustato galimybės apeliacine tvarka apskųsti nutartį dėl procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog skundžiama nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str. 1 d.). Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2005, 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-798/2011, 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2070/2012).

10Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, teismas turi atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Jeigu minėtas trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Dėl šių priežasčių apeliacinis procesas pagal atsakovo atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 1 dalimi, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

12Apeliacinį procesą pagal atsakovo P. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai