Byla 2-1335-769/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. L., jos atstovui advokatui O. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal A. L. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po jos motinos S. Č., a.k( - ) mirties 2014-01-27, faktiškai pradėdama jį valdyti. Palikimą sudaro du žemės sklypai: 1,81 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) ir 13,70 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Nurodo, kad motina S. Č. įgaliojo pareiškėją valdyti ir tvarkyti jos turtą, po motinos mirties pareiškėja veikė ir rūpinosi likusiu turtu kaip paveldėtoja, t.y. sutarė dėl sklypo, esančio ( - ) geodezinių matavimų, apmokėjo už darbus, rūpinosi kito sklypo, esančio ( - ) tvarkymu, ribinių linijų atstatymu ir miško tvarkymo projekto parengimu. Į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, tačiau palikimą priėmė faktiškai jį valdydama.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, nurodė, kad neprieštaraus prašymui, jei teismas pareiškėjos pateiktus įrodymus pripažins teisėtais ir pagrįstais.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad S. Č. įgaliojo savo dukrą A. L. valdyti ir tvarkyti turtą, disponuoti visomis lėšomis ir atstovauti jos interesus visose įstaigose, 2013-07-15 išduodama įgaliojimą (b.l. 15-17); Nekilnojamo turto registro duomenimis nustatyta, kad S. Č. priklausė žemės sklypai, esantys ( - ) ir ( - ) (b.l. 48-49, 50-51).

7Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu ( valdo, naudoja, juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.)(CK 5.51 str.). Pareiškėja nurodė, kad iki mirties pareiškėjos mama, S. Č., gyveno kartu su ja name, esančiame Kupiškio g.18, Klaipėda. Po mamos mirties ji perėmė likusius mamos asmeninius daiktus, jais disponuoja. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta duomenų apie kitus įpėdinius, pretenduojančius į S. Č. palikimą. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai J. J., V. K., A. S., M. R. patvirtino, kad būtent su pareiškėja A. L. tvarkė žemės sklypo dokumentus, tarėsi dėl miško tvarkymo. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėja A. L. mirus S. Č. perėmė šiai priklausiusį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, juo naudojasi, jį prižiūri ir valdo, todėl paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja A. L., a.k( - ) priėmė palikimą po mamos S. Č., a.k( - ) mirties pradėdama jos turtą faktiškai valdyti (CK 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 1 d. 8 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti visiškai.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą kad pareiškėja A. L., a.k( - ) priėmė palikimą po mamos S. Č., a.k( - ) mirties 2014-01-27, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai