Byla 2S-957-265/2020
Dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. K. (S. K.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo S. K., atstovaujamo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas S. K., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vlantana“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo, juo prašo priteisti ieškovui iš atsakovės 1 890,38 Eur darbo užmokesčio, 156,60 Eur išlaidų darbdaviui bei netesybas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Atšaukė teismo posėdį, paskirtą 2020 m. gegužės 29 d. 11.00 val.

103.

11Teismas nurodė, jog kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas atitinka reikalavimus būti Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu. Pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas tik profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute). Teismas nustatė, kad ieškovas yra ukrainietis, su atsakove sudaryta darbo sutartis yra nutraukta 2019 m. spalio 9 d., o į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą ieškovas įstojo 2019 m. rugsėjo 12 d. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kad ieškovas dirbtų Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje keleivių / krovinių pervežimą vykdančioje įmonėje po darbo sutarties su atsakove nutraukimo, todėl teismui turi būti pateikti aiškūs, konkretūs duomenys apie ieškovo teisėtą atstovavimą teisme Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos vardu, t. y. duomenys, kad ieškovas, nutraukęs darbo santykius su atsakove, po 2019 m. spalio 9 d. įsidarbino Lietuvoje ir dirba keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

124.

13Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad ieškovo vardu ieškinį pateikė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

145.

15Teismo vertinimu, nustačius, kad ieškovas, kurio gyvenamoji vieta yra Ukrainoje, Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančioje ir būtent keleivių / krovinių pervežimą vykdančioje įmonėje nedirbo nei ieškinio teismui pateikimo metu, nei šios nutarties priėmimo metu, vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principais nebėra teisinės prasmės nustatyti terminą trūkumams pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 296 straipsnio 3 dalį pašalinti. Ieškovui išaiškino, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, jis turi teisę vėl kreiptis į teismą bendra tvarka.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskiruoju skundu ieškovas, atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutartį, nurodyti skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, išreikalauti iš atsakovės atskirajame skunde nurodytus standartinius ir darbo bylose privalomus įrodymus, pagal kuriuos ieškovas tikslins ieškinio dalyką. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1. Teismas, nenustatęs ieškinio trūkumų ir nenurodęs ieškovui pasirūpinti tinkamu atstovavimu, neturėjo pagrindo vadovautis CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

206.2. Priešingai nei teigiama skundžiamojoje nutartyje, Lietuvos vežėjų profesinės sąjunga, pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą yra tinkama ieškovo atstovė. Teismo išaiškinimas, jog asmens interesus galima ginti tik tada, kai jis dirba, užkerta kelią ginti nedirbančių asmenų interesus.

216.3. Nesutiktina su teismo argumentais, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga galėtų toliau atstovauti savo nariui ir jį ginti tik tuo atveju, jeigu po atleidimo iš UAB „Vlantana“ jis būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų būtent keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

226.4. Skundžiamoje teismo nutartyje konstatavus ieškovo pareigą pateikti teismui prašomos priteisti sumos apskaičiavimus, tai patvirtinančius įrodymus, išskirti prašomos išieškoti sumos dydžius nurodant, kokia suma yra skirta neišmokėtam darbo užmokesčiui, kokia dienpinigiams, kokia kompensacijai už nepanaudotas atostogas, kokia netesyboms bei papildomoms išlaidoms, nurodyti tai pagrindžiančias faktines aplinkybes, pagrįsti jas rašytiniais įrodymais nepagrįstai įrodinėjimo našta perkelta ieškovui.

237.

24Atsakovė prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

257.1. Priešingai, nei teigiama skunde, skundžiama nutartimi nėra užkertamas kelias ieškovui ginti teises įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nepažeisti CPK 2, 5 straipsniuose įtvirtinti konstituciniai teisminės gynybos prieinamumo principai.

267.2. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, jog pagal Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įstatų 1.1 punktą šios profesinės sąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys keleivių ir krovinių pervežimą vykdantys asmenys. Iš šios nuostatos reguliavimo yra aišku, kad Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu gali būti asmuo, dirbantis Lietuvos Respublikoje ir vykdantis keleivių ir krovinių pervežimo veiklą (darbo funkcijas). Aptariamu atveju nėra ginčo, kad ieškovas yra Ukrainos pilietis, negyvenantis Lietuvoje ir nedirbantis keleivių / krovinių pervežimą vykdančioje įmonėje.

277.3. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga su atskiruoju skundu galėjo šalinti teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutartyje įvardytus trūkumus. Tačiau Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nesiėmė jokių veiksmų trūkumams pašalinti, todėl atskirojo skundo argumentai, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomas trūkumų šalinimo institutas, laikytini deklaratyviais.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

30Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

318.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

339.

34CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės bylos medžiagos.

3510.

36Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

37Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

3811.

39Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai, prieš tai nenustatęs ieškinio trūkumų, ieškinį paliko nenagrinėtą vadovaudamasis CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Taip pat akcentuojama, jog priešingai, nei nurodė teismas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjunga laikytina tinkama ieškovo atstove. Apelianto teigimu, šiuo atveju buvo nepagrįstai apribota ieškovo teisė į teisminę gynybą.

4012.

41Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog šio straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina. Šioje byloje teismas, laikydamas kad ieškinys pateiktas neįgalioto asmens, vadovaudamasis CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka privalėjo priimti nutartį, kurioje būtų nurodyti ieškinio trūkumai, išaiškintos nuostatos dėl, teismo nuomone, atstovavimo netinkamumo ir nustatytas terminas jiems pašalinti, kaip to imperatyviai reikalauja CPK 296 straipsnio 3 dalis.

4213.

43Skundžiamoje nutartyje nurodyti motyvai, jog šiuo atveju nėra tikslinga taikyti trūkumų šalinimo institutą, kadangi ieškovas, pašalinęs aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, turi teisę vėl kreiptis į teismą bendra tvarka, laikytini ne tik nepagrįstais, tačiau ir prieštaraujančiais Kodekse įtvirtintiems ekonomiškumo ir koncentracijos principams (CPK 7 straipsnis) ir pažeidžiančiais jau minėto CPK 296 straipsnio 3 dalies imperatyvią nuostatą.

4414.

45Taigi teismas, prieš priimdamas nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, turėjo pateikti ieškovui savo poziciją dėl atstovavimo tinkamumo ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti.

4615.

47Atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, jog ieškovas turėjo galimybę pateikti įrodymus, patvirtinančius tinkamą atstovavimą, kartu su atskiruoju skundu dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutarties, laikytini nepagrįstais. Visų pirma, skundžiama nutartimi ieškovui nėra suteikta teisė ir galimybė pašalinti teismo nurodytus trūkumus. Antra, kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, ieškovas laikosi pozicijos, jog Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga laikytina tinkama ieškovo atstove. Apeliacinės instancijos teismas su pastaruoju apelianto vertinimu sutinka.

4816.

49Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad, apelianto įsitikinimu, teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga neturi teisės atstovauti ieškovą po darbo sutarties nutraukimo, nors darbuotojo teisės buvo pažeistos jam dirbant pagal darbo sutartį atsakovės įmonėje. Akcentuojama, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga galėtų ginti savo nario interesus tik tuo atveju, jeigu jis po atleidimo iš UAB „Vlantana“ būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

5017.

51CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme pagal pavedimą gali atstovauti profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

5218.

53Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga. Iš byloje pateikto Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdžio protokolo matyti, kad asmuo laikomas priimtu į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą jam užpildžius ir pasirašius Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nario anketą, sumokėjus nario mokestį, o įstojimo į profesinę sąjungą diena laikoma įgaliojimo atstovauti profesinės sąjungos nariui išdavimo diena. Kartu su ieškiniu teismui buvo pateikti ieškovo narystę minėtoje profesinėje sąjungoje patvirtinantys įrodymai, t. y. 2019 m. rugsėjo 12 d. nario anketa, metinio narystės mokesčio sumokėjimą patvirtinantis kasos pajamų orderis bei ieškovo išduoti įgaliojimai atstovauti ieškovui ginčuose su UAB „Vlantana“ (b. l. 24, 25, 26, 27). Byloje nėra duomenų, kad ieškovo narystė Lietuvos vežėjų profesinėje sąjungoje būtų pasibaigusi.

5419.

55Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog būtina ieškovo, kaip profesinės sąjungos nario, teisėto atstovavimo šioje byloje sąlyga yra įsidarbinimas keleivių ir krovinių pervežimo srityje Lietuvoje po 2019 m. spalio 9 d. darbo sutarties su atsakove nutraukimo. Šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimus dėl netinkamo atsiskaitymo su darbuotoju jo darbo sutarties nutraukimo dieną, kai ieškovas buvo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos narys. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, ar šiuo metu ieškovas yra įsidarbinęs keleivių ir krovinių pervežimo srityje. Sutiktina su apeliantu, jog priešingas nagrinėjamos situacijos teisinis vertinimas nebūtų suderinamas su tinkamu ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimu ir nepagrįstai apribotų ieškovo galimybę CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu darbo bylą vesti per profesinę sąjungą.

5620.

57Taigi nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad ieškinys yra pareikštas tinkamo ieškovo atstovo, t. y. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

5821.

59Pažymėtina, kad analogišką išvadą dėl Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, kaip tinkamos atstovės tokiose bylose, yra padaręs ir Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. birželio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2S-856-796/2020.

6022.

61Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl atskirajame skunde nurodyto argumento, jog teismas ieškovą įpareigojo pateikti papildomus įrodymus ir tokiu būdu nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą ieškovui, kadangi skundžiamojoje nutartyje nurodyto įpareigojimo nėra nustatyta.

62Dėl bylos procesinės baigties

6323.

64Atsižvelgdamas į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta netinkamai taikant ir aiškinant CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 296 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, išsamiai neįvertinus visų bylai reikšmingų aplinkybių, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

66Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas S. K., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškinį... 10. 3.... 11. Teismas nurodė, jog kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas... 12. 4.... 13. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad ieškovo vardu... 14. 5.... 15. Teismo vertinimu, nustačius, kad ieškovas, kurio gyvenamoji vieta yra... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu ieškovas, atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės... 19. 6.1. Teismas, nenustatęs ieškinio trūkumų ir nenurodęs ieškovui... 20. 6.2. Priešingai nei teigiama skundžiamojoje nutartyje, Lietuvos vežėjų... 21. 6.3. Nesutiktina su teismo argumentais, kad Lietuvos vežėjų profesinė... 22. 6.4. Skundžiamoje teismo nutartyje konstatavus ieškovo pareigą pateikti... 23. 7.... 24. Atsakovė prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.... 25. 7.1. Priešingai, nei teigiama skunde, skundžiama nutartimi nėra užkertamas... 26. 7.2. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, jog pagal Lietuvos vežėjų... 27. 7.3. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga su atskiruoju skundu galėjo... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 30. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 31. 8.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 33. 9.... 34. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 35. 10.... 36. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 37. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 38. 11.... 39. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai, prieš tai... 40. 12.... 41. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 296 straipsnio 1 dalies 3... 42. 13.... 43. Skundžiamoje nutartyje nurodyti motyvai, jog šiuo atveju nėra tikslinga... 44. 14.... 45. Taigi teismas, prieš priimdamas nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėto,... 46. 15.... 47. Atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, jog ieškovas turėjo... 48. 16.... 49. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad, apelianto įsitikinimu, teismas... 50. 17.... 51. CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme... 52. 18.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos... 54. 19.... 55. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 56. 20.... 57. Taigi nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad ieškinys yra... 58. 21.... 59. Pažymėtina, kad analogišką išvadą dėl Lietuvos vežėjų profesinės... 60. 22.... 61. Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl atskirajame skunde... 62. Dėl bylos procesinės baigties... 63. 23.... 64. Atsižvelgdamas į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339... 66. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir...