Byla e2S-856-796/2020
Dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo D. T., atstovaujamo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas D. T., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „( - )“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo, juo prašo priteisti ieškovui iš atsakovės 1 333,35 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (739,85 Eur išlaidų darbdaviui ir 593,50 Eur dienpinigių) bei netesybas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatė ieškovui 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

103.

11Iš ieškinio turinio teismas nustatė, kad ieškovas nesutinka su Darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu ir prašo priteisti jam su darbo santykiais susijusias išmokas, tačiau nedetalizuoja, už kokį laikotarpį yra susidariusi galima nepriemoka, kaip ji yra apskaičiuota, kas ją sudaro, t. y. ieškovas ieškinyje nurodo skaičius be jokio faktinio pagrindimo, o prašomų priteisti netesybų dydžio apskritai nenurodo. Be to, ieškovas nepasisako, kokio dydžio darbo užmokestis jam buvo sulygtas mokėti, kokio darbo užmokesčio darbdavys neišmokėjo. Teismas pažymėjo, kad ieškovas turi konkretizuoti reikalavimo dalyką, t. y. nurodyti konkrečias pinigų sumas, kurias darbdavys jam liko skolingas, aiškiai suformuluoti jų susidarymo mechanizmą ir laikotarpį, konkretizuoti (aiškiai ir nedviprasmiškai įvardinti atlyginimo mokėjimo faktines aplinkybes) bei pateikti faktinį to pagrindimą, konkrečiai ir aiškiai įvardinti teisme keliamo ginčo dalyką.

124.

13Teismas taip pat nustatė, kad prie ieškinio pridėti ne valstybine lietuvių kalba, o anglų kalba surašyti dokumentai (ieškinio priedas „186.D. T. ( - )“), todėl ieškovas įpareigotas pateikti teismui tinkamai patvirtinto minėto priedo vertimą į lietuvių kalbą.

145.

15Teismas kaip ieškinio trūkumą įvertino ir tai, jog kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas atitinka reikalavimus būti Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu. Pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas tik profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute). Teismas nustatė, kad ieškovas yra ukrainietis, su atsakove sudaryta darbo sutartis yra nutraukta 2019 m. spalio 9 d., o į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą ieškovas įstojo 2019 m. rugsėjo 18 d. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kad ieškovas dirbtų Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje keleivių / krovinių pervežimą vykdančioje įmonėje po darbo sutarties su atsakove nutraukimo, todėl teismui turi būti pateikti aiškūs, konkretūs duomenys apie ieškovo teisėtą atstovavimą teisme Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos vardu, t. y. duomenys, kad ieškovas, nutraukęs darbo santykius su atsakove, po 2019 m. spalio 9 d. įsidarbino Lietuvoje ir dirba keleivių ir krovinių pervežimo srityje. Tai patvirtintų ieškovo teisę būti Lietuvoje veikiančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu ir būti jos atstovaujamu.

166.

17Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškinys neatitinka įstatyme nustatytų turinio ir formos reikalavimų, todėl ieškovui buvo nustatytas terminas nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197.

20Atskiruoju skundu ieškovas D. T., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, (toliau – ir apeliantas) prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį, nurodyti skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, išreikalauti iš atsakovės atskirajame skunde nurodytus standartinius ir darbo bylose privalomus įrodymus, pagal kuriuos ieškovas tikslins ieškinio dalyką. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1

22Teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes darbo bylose ieškinio trūkumai yra šalinami parengiamajame teismo posėdyje, o teismo vaidmuo turi būti aktyvus. Skundžiama teismo nutartimi įrodinėjimo našta nepagrįstai nuo atsakovės buvo perkelta ieškovui, nors atsakovė nei Darbo ginčų komisijai, nei teismui neteikė duomenų apie atsiskaitymą su ieškovu, o pats ieškovas tokių duomenų neturi. Visa tai apriboja ieškovo teisę į teisminę gynybą.

237.2

24Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nebeturi teisės atstovauti ieškovui po darbo sutarties nutraukimo, nors darbuotojo teisės buvo pažeistos jam dirbant pagal darbo sutartį atsakovės įmonėje. Teismas nepagrįstai nurodo, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga gali ginti savo nario interesus tik tuo atveju, jeigu jis po atleidimo iš UAB „( - )“ būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

257.3

26Teismas neatsižvelgė į tai, kad šio ginčo pagrindas yra Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis, šalių sudaryta darbo sutartis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl užsienio teisės taikymo, taip pat direktyva 2002/15/EB, į kurias teismas turi atsižvelgti nagrinėdamas tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojų darbo ginčus.

278.

28Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

31Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

329.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

3410.

35CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės bylos medžiagos.

3611.

37Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovui nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

38Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

3912.

40Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes darbo bylose ieškinio trūkumai yra šalinami parengiamajame teismo posėdyje, o teismo vaidmuo turi būti aktyvus. Skundžiama teismo nutartimi įrodinėjimo našta buvo nepagrįstai nuo atsakovės perkelta ieškovui, nors atsakovė nei Darbo ginčų komisijai, nei teismui neteikė duomenų apie atsiskaitymą su ieškovu, o pats ieškovas tokių duomenų neturi. Visa tai apriboja ieškovo teisę į teisminę gynybą.

4113.

42Įstatymas numato ieškovui pareigą ieškinyje nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, tai yra aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą bei suformuluoti ieškinio dalyką, tai yra ieškovo materialinį teisinį reikalavimą atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Be to, prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų (CPK 135 straipsnio 2 dalis).

4314.

44CPK 138 straipsnyje nustatyta, kad jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami šio Kodekso nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įpareigojimas šalinti ieškinio trūkumus tuo atveju, kada pateiktas ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui, neatitiktų šio instituto paskirties. Tokio pobūdžio klausimai turėtų būti sprendžiami ne per trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 straipsnio 4 dalis), bet parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Tuo tikslu įtvirtinta galimybė parengiamojo teismo posėdžio metu, iškvietus šalis, jas apklausti, siekiant išsiaiškinti ginčo esmę, visiškai suformuluoti šalių reikalavimų ir atsikirtimų turinį. Taigi iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai netinkamai suformulavus ieškinio dalyką ar pagrindą, apskritai iš pareikšto ieškinio neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010; 2013 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2013, 2016 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-313/2016).

4515.

46Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1 333,35 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų, kurias sudaro 739,85 Eur ieškovo patirtos išlaidos darbdavio naudai ir 593,50 Eur dienpinigiai, taip pat prašo priteisti netesybas. Ieškinyje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. ieškovui turėjo būti apskaičiuota iš viso 16 928,61 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų, t. y. 4 778,13 Eur darbo užmokesčio ir 12 150,48 Eur dienpinigių. Ieškovo teigimu, į ieškovo banko sąskaitą buvo pervesta iš viso 15 595,26 Eur. Ieškovui nebuvo kompensuotos atsakovės naudai jo patirtos 739,85 Eur išlaidos, taip pat liko neišmokėta 593,50 Eur dienpinigių, iš viso 1 333,35 Eur. Kartu su ieškiniu teismui buvo pateikta suvestinė apie ieškovo dirbtą laiką, taikytą įkainį, išmokėtą darbo užmokestį, dienpinigių sumą ir kt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors ieškovo ieškinyje nėra detalizuota, kaip susidarė jo prašomos priteisti 739,85 Eur išlaidos, kada jos buvo patirtos, taip pat nesukonkretintas laikotarpis, už kurį prašoma priteisti dienpinigius, tačiau šios aplinkybės gali būti patikslintos pasirengimo bylos nagrinėjimui metu. Nors ieškinyje nėra nurodomas konkretus prašomų priteisti netesybų dydis, tačiau netesybų dėl pavėluotai sumokėtų su darbo santykiais susijusių sumų apskaičiavimo tvarka yra detaliai reglamentuota Darbo kodekso 147 straipsnio 2 dalyje, kuria prašo remtis ieškovas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad paminėti ieškinio formos ir turinio trūkumai nelaikytini esmine kliūtimi priimti ieškinį ir iškelti civilinę bylą, o atsakovei tinkamai atsikirsti į ieškinį.

4716.

48Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovo reikalavimo pagrįstumas ir šį reikalavimą pagrindžiančių įrodymų pakankamumas nėra sprendžiamas ieškinio priėmimo metu, todėl vien galbūt nepakankamas ieškovo paaiškinimų ir kitų įrodymų pateikimas negali būti vertinamas kaip procesinio pobūdžio ieškinio trūkumai. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis procesinių įstatymų nustatytos tvarkos, todėl teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).

4917.

50Pirmosios instancijos teismas taip pat įpareigojo ieškovą pateikti teismui tinkamai patvirtinto ieškinio priedo „186.D. T. ( - )“ vertimą į lietuvių kalbą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal CPK 113 straipsnio 3 dalies nuostatas visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Susipažinus su nurodytu ieškinio priedu matyti, jog esminė šio dokumento dalis yra surašyta lietuvių kalba ir tik dalis dokumente vartojamų sąvokų surašyti anglų kalba. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, siekiant užtikrinti proceso ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentracijos principų tinkamą įgyvendinimą, vien tokio pobūdžio ieškinio trūkumas šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomas esmine kliūtimi pradėti procesą. Pažymėtina, kad minėto ieškinio priedo turinys gali būti nustatytas pasirengimo bylos nagrinėjimui metu apklausiant šalis, esant poreikiui įpareigojant ieškovą pateikti atitinkamos dokumento dalies vertinimą į valstybinę kalbą.

5118.

52Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nebeturi teisės atstovauti ieškovui po darbo sutarties nutraukimo, nors darbuotojo teisės buvo pažeistos jam dirbant pagal darbo sutartį atsakovės įmonėje. Teismas nepagrįstai nurodo, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga gali ginti savo nario interesus tik tuo atveju, jeigu jis po atleidimo iš UAB „( - )“ būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

5319.

54CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme pagal pavedimą gali atstovauti profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

5520.

56Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga. Iš byloje pateikto Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdžio protokolo matyti, kad asmuo laikomas priimtu į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą užpildžius ir pasirašius Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nario anketą, sumokėjus nario mokestį, o įstojimo į profesinę sąjungą diena laikoma įgaliojimo atstovauti profesinės sąjungos nariui išdavimo diena. Kartu su ieškiniu teismui buvo pateikti ieškovo narystę minėtoje profesinėje sąjungoje patvirtinantys įrodymai, t. y. 2019 m. rugsėjo 18 d. nario anketa, metinio narystės mokesčio sumokėjimą patvirtinantis kasos pajamų orderis bei ieškovo išduoti įgaliojimai atstovauti ieškovui ginčuose su UAB „( - )“. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo narystė Lietuvos vežėjų profesinėje sąjungoje būtų pasibaigusi. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad būtina ieškovo, kaip profesinės sąjungos nario, teisėto atstovavimo šioje byloje sąlyga yra įsidarbinimas keleivių ir krovinių pervežimo srityje Lietuvoje po 2019 m. spalio 9 d. darbo sutarties su atsakove nutraukimo. Pažymėtina, kad šioje byloje pareikštu ieškiniu yra reiškiamas reikalavimas dėl galbūt pažeistų ieškovo teisių gynimo darbo santykių su atsakove laikotarpiu bei netinkamo atsiskaitymo su darbuotoju jo darbo sutarties nutraukimo dieną, kai ieškovas jau buvo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos narys. Vadinasi, šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, ar šiuo metu ieškovas yra įsidarbinęs keleivių ir krovinių pervežimo srityje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingas esamos situacijos teisinis vertinimas nebūtų suderinamas su tinkamu ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimu bei nepagrįstai apribotų ieškovo galimybę CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu darbo bylą vesti per profesinę sąjungą. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti duomenis, kad nutraukęs darbo santykius su atsakove, po 2019 m. spalio 9 d. ieškovas įsidarbino Lietuvoje ir dirbą keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

5721.

58Apibendrindamas nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovas suformulavo ieškinio dalyką, t. y. pareiškė reikalavimą dėl 739,85 Eur išlaidų kompensavimo ir 593,50 Eur dienpinigių priteisimo (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ieškovas ieškinyje nurodė ir faktinį pagrindą, kuriuo yra grindžiami jo ieškinio reikalavimai, t. y. galbūt netinkamas su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimas laikotarpiu nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kuriais jis įrodinėja ieškinio faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes, taip pat ieškinyje pareiškė prašymą dėl duomenų išreikalavimo (CPK 135 straipsnio 2 dalis). Be to, ieškinys pareikštas tinkamo ieškovo atstovo, t. y. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai nelaikytini esminiais ir gali būti pašalinti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, todėl tai nesudaro pakankamo pagrindo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą. Įvertinęs aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė ieškovui terminą nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

5922.

60Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas dėl šių argumentų išsamiau nepasisako. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesprendžia prašymo dėl atskirajame skunde nurodytų įrodymų išreikalavimo, nes šis prašymas gali būti sprendžiamas tik teismui priėmus ieškinį ir iškėlus civilinę bylą, todėl ieškovui išlieka teisė su šiuo prašymu keiptis į pirmosios instancijos teismą.

61Dėl bylos procesinės baigties

6223.

63Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, ir nepagrįstai nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, todėl skundžiama nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

65Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas D. T., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatė... 10. 3.... 11. Iš ieškinio turinio teismas nustatė, kad ieškovas nesutinka su Darbo... 12. 4.... 13. Teismas taip pat nustatė, kad prie ieškinio pridėti ne valstybine lietuvių... 14. 5.... 15. Teismas kaip ieškinio trūkumą įvertino ir tai, jog kartu su ieškiniu nėra... 16. 6.... 17. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškinys... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu ieškovas D. T., atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės... 21. 7.1... 22. Teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes... 23. 7.2... 24. Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų... 25. 7.3... 26. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šio ginčo pagrindas yra Lietuvos stojimo... 27. 8.... 28. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 31. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 32. 9.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 34. 10.... 35. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 36. 11.... 37. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 38. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 39. 12.... 40. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai nustatė... 41. 13.... 42. Įstatymas numato ieškovui pareigą ieškinyje nurodyti faktinį ieškinio... 43. 14.... 44. CPK 138 straipsnyje nustatyta, kad jeigu ieškinys neatitinka CPK 135... 45. 15.... 46. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1... 47. 16.... 48. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovo reikalavimo... 49. 17.... 50. Pirmosios instancijos teismas taip pat įpareigojo ieškovą pateikti teismui... 51. 18.... 52. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas netinkamai aiškino Lietuvos... 53. 19.... 54. CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme... 55. 20.... 56. Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos... 57. 21.... 58. Apibendrindamas nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 59. 22.... 60. Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant... 61. Dėl bylos procesinės baigties... 62. 23.... 63. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339... 65. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir...