Byla 2A-195/2013
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovui D. B., jo atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, atsakovo atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės „Tauras“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo ir 2011 m. liepos 19 d. papildomo sprendimo, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-29-153/2011 pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Tauras“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atlikti AB „Tauras“ veiklos tyrimą, pripažinus, kad šios bendrovės veikla yra netinkama, taikyti CK 2.131 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą priemonę – paskirti laikinus juridinio asmens valdymo organų narius V. T., J. L., K. M., kurie pradėtų eiti valdybos narių pareigas įsiteisėjus teismo sprendimui, vienų metų laikotarpiui arba taikyti vieną iš CK 2.131 straipsnio 1 dalyje išvardytų priemonių. Nurodė, kad juridinio asmens valdymo organai ir jų nariai veikia netinkamai: sudaryti neteisėti sandoriai, kuriais bendrovės turtas parduotas už per mažą kainą; teikiami neteisingi ir netikslūs duomenys, lemiantys tiek bedrovės veiklos, tiek grynojo pelno rezultatus; 2005 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nepriimtas nutarimas dėl bendrovės 2004 m. pelno paskirstymo; netinkamai organizuojama bendrovės veikla ir tikslų įgyvendinimas, kadangi pagrindinė bendrovės veikla – avalynės gamyba ir prekyba – nuostolinga.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. kovo 1 d. nutartimi nutarė atlikti juridinio asmens – AB „Tauras“, veiklos tyrimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino; paskyrė vieneriems metams laikinus AB „Tauras“ valdymo organų narius K. M., V. T., J. L., kurie pradėtų eiti valdybos narių pareigas teismo sprendimui įsiteisėjus. 2011 m. liepos 19 d. papildomu sprendimu teismas priteisė ieškovui D. B. iš atsakovo AB „Tauras“ 100 Lt žyminio mokesčio ir 21 240 Lt, sumokėtus įmonės veiklos tyrimo išlaidoms padengti.

8Teismas nustatė, kad teismo paskirta audito UAB „O. A. ir partneriai“ atliko atsakovo veiklos už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. tyrimą. Eksperto 2008 m. gegužės 8 d. išvadoje nustatyti bendrovės veiklos rezultatai ir valdymo organų priimtų sprendimų įgyvendinimo sukeltos pasekmės bei konstatuota, kad tiriamuoju laikotarpiu bendrovės valdymo organai (bendrovės vadovas, valdyba, stebėtojų taryba) iš esmės veikė pasyviai, o kai kurie jų sprendimai buvo priešingi pagrindiniam bendrovės veiklos tikslui – tenkinti bendrovės akcininkų teisėtus ir pagrįstus lūkesčius. A. M., valdybos narys, o jo sūnus D. M. yra stebėtojų tarybos pirmininkas, be to, D. M. yra suteikęs/perleidęs tėvui A. M. visas savo, kaip akcininko, teises balsuojant bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. A. M. ir D. M. kartu valdo 145 126 akcijas, kurios suteikia 30,11 procentų balsų, kas galėjo sąlygoti bendrovės valdymą, daryti įtaką priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl nekilnojamo turto perleidimo, kurio apskaitoje registruotos įsigijimo vertės yra labai mažos, todėl rekomenduota apriboti A. M. bei jo sūnaus D. M. dalyvavimą bendrovės valdyme ir spręsti dėl šių asmenų balsavimo teisės perleidimo kitiems bendrovės akcininkams, nesusijusiems darbiniais santykiais su bendrove. Nors atsakovo atstovai kritikuoja eksperto išvadą, tačiau šis rašytinis įrodymas nenuginčytas jokiais kitais objektyviais įrodymais byloje, todėl teismas šiuo įrodymu vadovavosi sprendime. Nustatyta, kad AB „Tauras“ direktorius A. M. 2003 m. lapkričio 19 d. sudarė nekilnojamo turto sandorius, kurie yra nenaudingi įmonei, nes turtas buvo parduotas už aiškiai per mažą kainą savanaudiškais tikslais, tuo padaryta didėlė žala bendrovei. Faktas, jog bendrovės turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę kainą nei šio turto rinko vertė, buvo nustatytas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu, visus sandorius pripažinus neteisėtais ir negaliojančiais. Už parduotą turtą gautos lėšos panaudotos ne patalpų modernizavimui, technologinių įrengimų įsigijimui, o transporto priemonių įsigijimui (56,91 procentų). Tai, kad AB „Tauras“ vadovas A. M. veikė priešingai įmonės interesams patvirtina ir Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nuosprendis, kuriuo A. M. nuteistas už didelės vertės svetimo AB „Tauras“ turto iššvaistymą. Taip pat nustatyta, kad įmonėje neteisingai (likutine verte) apskaitomas ilgalaikis materialus nekilnojamasis turtas. Bendrovės atsargos apskaitytos jų įsigijimo verte, nors atsargų vertė turi būti sumažinta iki jų grynosios galimo realizavimo vertės, o bendrovės 2003 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose neįrašyti duomenys apie nekilnojamo turto pardavimą V. T.. Audito UAB „O. A. ir partneriai“ specialistai nustatė, kad nekilnojamo turto 2005 m. gruodžio 31 d. įsigijimo vertė yra 198 685,55 Lt, o balanse šį turtą atvaizduojant likutine verte, jo vertė yra dar mažesnė. AB „Tauras“ vadovybės pasirinkimas nekilnojamąjį turtą apskaityti įsigijimo (pasigaminimo) verte sudaro sąlygas bendrovės vadovybei priiminėti sprendimus nekilnojamąjį turtą parduoti be akcininkų susirinkimo pritarimo. Taip pat ekspertų išvadoje konstatuota, kad bendrovė nesugebėjo tinkamai valdyti trumpalaikio turto. Pagamintos produkcijos bendrovė nesugebėjo laiku realizuoti, dėl to pardavimų apimtys mažėjo, o atsargų likučiai didėjo. Sudarant finansinę atskaitomybę už metus, pasibaigusius 2003 m. gruodžio 31 d., nepateikta informacija apie ilgalaikio materialiojo turto pardavimą. Ši informacija turėjo būti atskleista pažymoje „Forma O“, tačiau neatskleista ir veiklos ataskaitoje. Atlikus veiklos analizę nustatyta, kad tipinės veiklos nuostoliai 2005 m. sudarė 350 252 Lt, 2004 m. – 368 967 Lt, 2003 m. – 427 130 Lt. Šios išvados atitinka atsakovo dokumentus: balansus, pelno nuostolio ataskaitas, kurias pasirašė atsakovės direktorius A. M.. Specialisto nuomone, tiriamojo laikotarpio bendrojo pelno pasikeitimus įtakojo ne avalynės pardavimai, o teikiamų paslaugų savikainos svyravimai. Tai, kad bendrovė dirbo nuostolingai, taip pat nustatyta Lietuvos Respublikos VRM Kauno m. VPK KP ENTS specialistų grupės išvadoje. Teismas pritarė ekspertų nuomonei dėl bendrovės vadovybės dalyvavimo apribojimo bendrovės valdyme, sprendė, jog tikslinga taikyti CK 2.131 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą paskirti laikinus juridinio asmens valdymo organų narius: K. M., V. T., J. L., raštu patvirtinusius sutikimus dėl paskyrimo į valdybos narius. Atsakovo motyvus dėl minėtų asmenų negalimumo laikinai paskirti juos valdybos nariais teismas laikė nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl sprendė apie galimumą šiuos asmenis laikinai paskirti atsakovo valdymo organo nariais.

9Priimdamas 2011 m. liepos 19 d. papildomą sprendimą teismas nustatė, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio. Kauno apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „O. A. ir partneriai“ pavesta atlikti AB „Tauras“ veiklos tyrimą, 2006 m. spalio 23 d. ir 2008 m. liepos 18 d. nutartimis ieškovas įpareigotas į teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 15 000 Lt bei 6 240 Lt už ekspertų darbo apmokėjimą; 2008 m. rugsėjo 11 d. teismo nutartimi UAB „O. A. ir partneriai“ iš teismo depozitinės sąskaitos pervesta 21 240 Lt. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, priteistos iš atsakovo.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas AB „Tauras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto vertinimu, sprendimas pažeidžia CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, CK antrosios knygos X skyriaus normas, reglamentuojančias juridinio asmens veiklos tyrimą, bei prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai teismų praktikai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi audito UAB „O. A. ir partneriai“ atlikto AB „Tauras“ veiklos tyrimo išvadomis. Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui neprivaloma, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Tiek ekspertas, tiek teismas privalėjo vertinti netinkamą bendrovės veiklą tuo aspektu ir tais klausimais, kurie buvo nurodyti 2005 m. rugsėjo 9 d. pateiktame pradinio ieškovo UAB „Laumė“ pareiškime dėl netinkamos veiklos vykdymo. Šiame pareiškime ir teismui pateiktame ieškinyje skiriasi aplinkybės ir reikalavimai, todėl teismas nepagrįstai priėmė ieškinį ir paskyrė neturintį kvalifikacijos ekspertą. Iš 2008 m. gegužės 8 d. eksperto ataskaitos matyti, kad buvo atliekamas finansinis auditas, t. y. buvo tiriama juridinio asmens veikla, išvados (išskyrus informacijos atskleidimą), yra apie juridinio asmens valdymą, o rekomendacijos tik dėl juridinio asmens dalyvių teisių apribojimo.
 2. Lietuvos Respublikos VRM Kauno m. VPK KP ENTS specialistų išvados, kuriose nustatyta, kad bendrovė dirbo nuostolingai, yra tendencingos ir vertintinos kritiškai, kadangi eksperto ataskaitoje nustatyta, kad įmonė 2003 – 2005 metais dirbo pelningai.
 3. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu, kuriuo panaikinti AB „Tauras“ nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai. Siejant sandorių negaliojimą su AB „Tauras“ valdymo organų ar jų narių netinkama veikla, vertintina, kad šalys rėmėsi skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais; panaikintų sandorių negalima vertinti CK normų, reguliuojančių juridinio asmens veiklos tyrimą, prasme; nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai buvo vienkartinis aktas, kuris buvo pripažintas negaliojančiu, pritaikyta restitucija, t. y. netinkama veikla nutraukta ir neturėtų būti pagrindu taikyti teismo priemones.
 4. Nesant valdymo organų netinkamos tęstinės veiklos, nėra pagrindo keisti naujai išrinktą valdybą.
 5. 2011 m. gegužės 9 d. išrinkta nauja valdyba. Teismas, paskyręs laikinus valdybos narius, pasisakė dėl naujai išrinktų valdybos narių V. S. ir B. S. teisių ir pareigų; nusprendė dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų, kas pripažintina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu, lemiančiu sprendimo panaikinimą.

12Taip pat atsakovas AB „Tauras“ pateikė apeliacinį skundą prašydamas pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. papildomą sprendimą, nurodant ieškovui priteistinoje įmonės veiklos tyrimo išlaidų sumoje pridėtinės vertės mokestį. Teigia, kad apeliantas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, todėl turi teisę į PVM ataskaitą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 straipsnio 1 dalį.

13Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas prašo skundus atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą bei 2011 m. liepos 19 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, padarė pagrįstas išvadas, kurias ieškovas palaiko.

 1. Tiek ekspertizės išvada, tiek kiti įrodymai patvirtino, kad atsakovo veikla nebuvo tinkama, todėl teismas turėjo taikyti vieną iš CK 2.131 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių. Atsakovas, manipuliuodamas turto vertėmis finansinėse ataskaitose, iškraipo tikrąją bendrovės finansinę būklę ir veiklos pelningumą.
 2. Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių. Apeliantas nenurodo jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ekspertizės išvada neatitinka tikrovės. Ekspertė tyrė tiek bendrovės veiklą, tiek ir valdymo organų veiklą ir šiais klausimais pateikė savo išvadas; atmestini apelianto argumentai, kad pateikta tik audito išvada.
 3. Apeliantas nepateikia įrodymų, kad Lietuvos Respublikos VRM Kauno m. VPK KP ENTS specialistų grupės išvadoje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendime konstatavo šiai bylai prejudicinę reikšmę turinčias aplinkybes, kurios patvirtina pareiškime dėl veiklos tyrimo nurodytus faktus, jog sudarinėjami neteisėti sandoriai.
 5. Apeliantas nepateikia jokių argumentų, kad galėtų būti taikyta kita CK 2.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta priemonė.
 6. Nesutinka su apelianto argumentais dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas nusprendė tik dėl AB „Tauras“ teisių ir pareigų, o ne dėl valdybos pirmininko B. S. teisių ir pareigų, be to, apeliantas nėra įgaliotas ginti jo interesų.
 7. Įstatymas neįpareigoja teismo išskirti, iš kokių sudėtinių dalių susideda teismo priteista suma. Byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo teisės į PVM atskaitą, todėl ir sprendime jokių išlygų dėl PVM neturi būti nurodoma.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Įstatymų leidėjas, siekdamas suteikti juridinio asmens dalyviams teisinių priemonių ištirti juridinio asmens veiklą, CK antrosios knygos X skyriuje reglamentavo juridinio asmens veiklos tyrimo tvarką. CK 2.124 straipsnyje numatyta, kad CK 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti CK 2.131 straipsnyje nurodytas priemones. Pareiškimo dėl juridinio asmens veikos tyrimo padavimo teismui tvarką reglamentuojančių CK 2.124, 2.126 straipsnių nuostatose nurodyta, kad pareiškimas pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą teismui gali būti paduodamas tik po to, kada yra kreiptasi į juridinį asmenį, reikalaujant per protingą terminą nutraukti netinkamą veiklą, taip pat kreipimesi pagrindžiant įvardijamą netinkamą veiklą ar nesąžiningą pareigų atlikimą; pareiškimą teismui paduodantys asmenys turi teisę teismo prašyti paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo (tam tikri jo valdymo organai ar jų nariai) veikė tinkamai. Kasacinio teismo konstatuota, kad juridinio asmens veiklos tyrimo pagrindas yra CK 2.125 straipsnyje nustatyto asmens abejonė, ar juridinis asmuo, kaip toks, ar šio juridinio asmens valdymo organai, jų nariai veikė tinkamai; teismas turi kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir spręsti, ar jos yra pagrindas priimti nutartį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo arba konstatuoti, kad nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo jį pradėti ir prašymą atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2008).

17Nagrinėjamoje byloje, laikantis minėtų įstatymo reikalavimų, nustačius pagrįstas abejones AB „Tauras“ veiklos tinkamumu, juridinio asmens veiklos tyrimas paskirtas Kauno apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutartimi. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi palikta nepakeista. Šie argumentai paneigia apelianto teiginį apie ieškinio priėmimo nepagrįstumą.

18Kauno apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „O. A. ir partneriai“ pavesta atlikti AB „Tauras“ veiklos tyrimą ir pateikti rašytinę ataskaitą dėl netinkamos veiklos bei parengti rekomendacijas dėl priemonių, nurodytų CK 2.131 straipsnyje, taikymo. Į bylą pateikta 2008 m. gegužės 8 d. eksperto ataskaita.

19Apeliantas nepagrįstai kritikuoja teismą, sprendime vadovavusis UAB „O. A. ir partneriai“ atlikto tyrimo išvadomis. Pagal įstatyminę reglamentaciją juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas yra ekspertų pagalba ištirti juridinio asmens veiklą. Siekiant šio tikslo, yra būtinas juridinio asmens veiklos ekspertinis tyrimas. Pagal CK 2.131 straipsnio 1 dalį, jeigu ekspertai, ištyrę juridinio asmens veiklą, teismui pateikia ataskaitą, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens (juridinio asmens valdymo organų ar jų narių) veikla yra netinkama, teismas šią ataskaitą privalo įvertinti ir jai pritarti arba nepritarti ir tik po to, išklausęs šalių ir šio kodekso 2.130 straipsnyje nurodytų valstybės institucijų nuomones, gali taikyti vieną iš priemonių, kurios nustatytos CK 2.131 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis šia nuostata bei CPK 218 straipsnyje reglamentuotu ekspertizės vertinimo kriterijumi, priimdamas sprendimą įvertino pateiktą ataskaitą ir kitus byloje pateiktus įrodymus.

20Eksperto ataskaitą apeliantas nepagrįstai kritikuoja, remdamasis Audito įstatymu. Juridinio asmens veikslo tyrimas atliekamas pagal CK normas ir teismo nutarties įpareigojimus. Be to, byloje yra Lietuvos audito rūmų pateikta informacija, kad atliktas AB „Tauras“ veiklos tyrimas nėra auditas, o teismo pavestas eksperto darbas; kad nėra pagrindo manyti, jog auditorė neatliko jai pavesto darbo ar atliko jį netinkamai (128 b. l., t. 3).

21Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog netinkama juridinio asmens veikla gali būti netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla. Ji suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo nario pareigos yra skirstomos į sąžiningumo ir protingumo, lojalumo ir kitas. Apie tai yra nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2005 ir kt. Sąžiningumas reikalauja, kad būtų veikiama juridinio asmens naudai tokiu būdu, kad sprendimas neatneštų žalos. Lojalumas reikalauja, be kita ko, kad juridinio asmens valdymo organas rūpintųsi juridinio asmens gerove ir siektų įgyvendinti jo tikslus. Ieškinyje buvo nurodyta, kad direktoriaus A. M. sudaryti nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai buvo žalingi bendrovei, nes turtas parduotas už aiškiai per mažą kainą savanaudiškais tikslais; teikiami neteisingi ir netikslūs duomenys, lemiantys tiek bedrovės veiklos, tiek grynojo pelno rezultatus, t. y. turtas apskaitomas likutine, o ne tikrąja rinkos verte, atsargos apskaitytos įsigijimo verte; 2005 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nepriimtas nutarimas dėl bendrovės 2004 m. pelno paskirstymo; netinkamai organizuojama bendrovės veikla ir tikslų įgyvendinimas, kadangi pagrindinė bendrovės veikla – avalynės gamyba ir prekyba – nuostolinga. Tokio pobūdžio veiksmai gali būti CK 2.87 straipsnyje nustatytų pareigų pažeidimas ir kvalifikuojami kaip netinkama veikla. 2008 m. gegužės 8 d. eksperto ataskaita patvirtina, kad bendrovės valdymo organai – tiek bendrovės vadovas, tiek ir valdyba bei stebėtojų taryba – iš esmės veikė pasyviai, o kai kurie jų sprendimai buvo priešingi pagrindiniam bendrovės veiklos tikslui – tenkinti bendrovės akcininkų teisėtus ir pagrįstus lūkesčius. Bendrovės valdymo organų priimti sprendimai nebuvo nukreipti į pagrindinės veiklos apimčių didinimą, pelno siekimą iš tipinės veiklos. Priimti sprendimai parduoti nekilnojamąjį turtą sąlygojo ekonominės naudos praradimą.

22Teismo padarytos išvados grindžiamos ne tik ekspertizės išvada, tiek ir kitais byloje esančiais įrodymais. Apeliantas neteisus, kad teismas neturėjo pagrindo remtis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu, kuriuo panaikinti AB „Tauras“ nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai ir taikyta restitucija. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, kaip vieną iš atsakovo netinkamos veiklos (prieštaraujančios juridinio asmens tikslams) pagrindų nurodė direktoriaus A. M. sudarytus nekilnojamojo turto pardavimo sandorius. Šių sandorių negaliojimo klausimas išnagrinėtas ne tik apeliacine, bet ir kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2011, nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai konstatavo, kad ginčijami sandoriai naikintini Akcinių bendrovių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-1889 įsigaliojimo) 22 straipsnio 8 dalies ir CK 1.82 straipsnio 1 dalies pagrindu kaip prieštaraujantys juridinio asmens tikslams. Nagrinėjamoje byloje nekilnojamojo turto pardavimo sandorių sudarymas ir buvo vertinamas atitikimo juridinio asmens tikslams aspektu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu. Pagrįstų argumentų, paneigiančių Lietuvos Respublikos VRM Kauno m. VPK KP ENTS specialistų grupės išvadų, kuriomis taip pat rėmėsi pirmosios instancijos teismas, teisingumą, apeliaciniame skunde nenurodyta.

23Pagal CK 2.131 straipsnio 1 dalį teismas, nustatęs, jog juridinio asmens valdymo organo veikla netinkama, gali taikyti vieną šio straipsnio 1 dalyje išvardytų priemonių. Šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, teismas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, kad tikslinga tenkinti ieškovo prašymą ir taikyti CK 2.131 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą – paskirti laikinus juridinio asmens valdymo organų narius: K. M., V. T., J. L.. Apeliantas nesutinka su paskirtų asmenų kandidatūromis, tačiau konkrečių nesutikimo argumentų nepateikia, tik išreiškia nuomonę, kad nesant valdymo organų netinkamos tęstinės veiklos, nėra pagrindo keisti naujai išrinktą valdybą. Byloje pagrįstai konstatuota, kad bendrovės valdymo organai – tiek bendrovės vadovas, tiek ir valdyba bei stebėtojų taryba – iš esmės veikė pasyviai, o kai kurie jų sprendimai buvo priešingi pagrindiniam bendrovės veiklos tikslui – tenkinti bendrovės akcininkų teisėtus ir pagrįstus lūkesčius. Byloje nustatyta, kad buvęs bendrovės vadovas A. M. (jis kartu ir akcininkas ir valdybos narys) veikė priešingai bendrovės interesams. Tuo metu valdybos nariu buvo ir akcininkas B. S.. 2011 m. gegužės 9 d. stebėtojų tarybos posėdyje išrinkti nauji valdybos nariai: V. S., A. M., B. S. (14-15 b. l., t. 4). 2012 m. spalio 25 d. naujomis valdybos narėmis išrinktos: V. S. (B. S. sutuoktinė), V. S., L. S. (A. M. dukra) (115-116 b. l., t. 4). Taigi yra pagrindas teigti, kad bendrovės valdymo organai nors formaliai ir pasikeitė, bet realiai valdymas išliko tų pačių asmenų rankose – A. M. ir B. S., kartu su jų šeimos nariais.

24Byloje esantys balansai patvirtina, kad 2011 m. bei 2012 m. atsakovas veikė nuostolingai (132, 133 b. l., t. 4). Į bylą pateikti nauji duomenys apie atsakovo valdybos veiksmus - 2012 m. spalio 29 d. išrinktas valdybos pirmininkas, patvirtintas valdybos darbo reglamentas (149 b. l., t. 4), išrinktas bendrovės direktorius, nustatytas jo atlyginimas (148 b. l., t. 4), 2013 m. sausio 8 d. svarstytas 2013 m. sausio 8 d. siūlymas (147 b. l., t. 4), 2013 m. vasario 4 d. valdybos posėdyje svarstyti AB „Tauras“ inventorizacijos aktai ir inventorizacijos komisijos darbas įvertintas teigiamai (146 b. l., t. 4), 2013 m. kovo 4 d. svarstytas stebėtojų tarybos nario A. Gruodžio pareiškimas (145 b. l., t. 4), leidžia spręsti, kad naujosios valdybos narės iš esmės veikia pasyviai, nesiima jokių veiksmų susidariusiai padėčiai keisti – veiksmingiau siekti bendrovės tikslų – siekti pelno, tenkinti bendrovės akcininkų teisėtus ir pagrįstus lūkesčius.

25Apeliaciniame skunde keliamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo egzistavimo klausimas. Apelianto teigimu, teismas, paskyręs laikinus valdybos narius, pasisakė dėl naujai išrinktų valdybos narių V. S. ir B. S. teisių ir pareigų, todėl nusprendė dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų. Šiems skundo argumentams pritarti teisėjų kolegija neturi pagrindo. Dėl sprendimo absoliutaus negaliojimo, neįtraukus asmens į procesą, kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, pažymint, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai byloje nuspręsta dėl tokių asmenų, t. y. vadovaujantis teismo sprendimu, jie įgijo arba neteko teisių ar pareigų arba pakito jų turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007; 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2012). Teismo sprendimas, kuriuo nesukuriamos, nepakeičiamos ir nepanaikinamos nedalyvavusių byloje asmenų teisės ar pareigos, negali pažeisti jų teisėtų interesų ir nenaikintinas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies nuostatas. Aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatymo nustatytus teisinius padarinius sukėlė teismo sprendimas neįtrauktam į bylos nagrinėjimą asmeniui. Nagrinėjamu atveju, teismas nesprendė dėl apelianto nurodytų fizinių asmenų teisių ir pareigų. Nagrinėjama byla yra dėl juridinio asmens, kaip subjekto, veiklos, juridinio asmens atstovas bylos nagrinėjime dalyvavo; sprendimu sukuriamos teisės ir pareigos juridiniam asmeniui, kaip subjektui, o ne atskiriems fiziniams asmenims. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, jog teismas sprendė ne dėl konkrečių asmenų, o dėl bendrovės teisių ir pareigų. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. spalio 25 d. stebėtojų tarybos posėdžio metu išrinkti nauji valdybos nariai.

26Dėl papildomo sprendimo

27Priimdamas sprendimą teismas nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų. Šį klausimą teismas išsprendė 2011 m. liepos 19 d. papildomu sprendimu ir priteisė ieškovui D. B. iš atsakovo AB „Tauras“ 100 Lt žyminio mokesčio ir 21 240 Lt, sumokėtus atsakovo veiklos tyrimo išlaidoms padengti.

28Apeliantas prašo pakeisti papildomą sprendimą, nurodant ieškovui priteistoje įmonės veiklos tyrimo išlaidų sumoje pridėtinės vertės mokestį. Prašymas grindžiamas tuo, kad atsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, todėl turi teisę į PVM atskaitą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 straipsnio 1 dalį.

29Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos ekspertams, ekspertinėms įstaigoms (CPK 88 str. 1 d. 1 p.). Taigi, ieškovo turėtos 21 240 Lt išlaidos už ekspertizės apmokėjimą yra bylinėjimosi išlaidos, kurios nėra PVM objektas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio prasme. Šie argumentai paneigia apelianto poziciją, kad ieškovui priteistoje įmonės veiklos tyrimo išlaidų sumoje turi būti nurodytas pridėtinės vertės mokestis.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau tokias išlaidas patvirtinantys įrodymai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti, todėl prašymas netenkinamas (CPK 93, 98 str.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą ir 2011 m. liepos 19 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atlikti AB „Tauras“ veiklos... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. kovo 1 d. nutartimi nutarė atlikti juridinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad teismo paskirta audito UAB „O. A. ir partneriai“... 9. Priimdamas 2011 m. liepos 19 d. papildomą sprendimą teismas nustatė, kad... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas AB „Tauras“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. Taip pat atsakovas AB „Tauras“ pateikė apeliacinį skundą prašydamas... 13. Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas prašo skundus atmesti ir Kauno... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 16. Įstatymų leidėjas, siekdamas suteikti juridinio asmens dalyviams teisinių... 17. Nagrinėjamoje byloje, laikantis minėtų įstatymo reikalavimų, nustačius... 18. Kauno apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „O. A. ir... 19. Apeliantas nepagrįstai kritikuoja teismą, sprendime vadovavusis UAB „O. A.... 20. Eksperto ataskaitą apeliantas nepagrįstai kritikuoja, remdamasis Audito... 21. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog netinkama juridinio... 22. Teismo padarytos išvados grindžiamos ne tik ekspertizės išvada, tiek ir... 23. Pagal CK 2.131 straipsnio 1 dalį teismas, nustatęs, jog juridinio asmens... 24. Byloje esantys balansai patvirtina, kad 2011 m. bei 2012 m. atsakovas veikė... 25. Apeliaciniame skunde keliamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto... 26. Dėl papildomo sprendimo... 27. Priimdamas sprendimą teismas nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų. Šį... 28. Apeliantas prašo pakeisti papildomą sprendimą, nurodant ieškovui... 29. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos,... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 31. Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas prašė priteisti patirtas... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą ir 2011 m. liepos 19...