Byla 2-564/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-8063-392/2010 buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-8063-392/2010 buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Byloje kilusio ginčo esmė – ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones tuo pagrindu, jog jų taikymas pažeistų viešąjį interesą.

6Ieškovas UAB „ERP“ pareiškė ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuriuo prašė: pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2010 m. spalio 7 d. atsakymą „Dėl gautos pretenzijos“ Nr.4K-43-7024; pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2010 m. spalio 7 d. atsakymą „Dėl gautos pretenzijos Nr.10_RA-391“ Nr.4K-43-7059; pripažinti atviro konkurso „Vieno langelio principo diegimo ir visuotinės kokybės valdymo sistemos vystymo ligonių kasose paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr.93702) sąlygų 3.1.13. punkto trečios dalies „Informacinių sistemų kūrimo ekspertai (trys ekspertai)“ ir to paties punkto 4 dalyje „Reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų ekspertas (vienas ekspertas)“ nustatytus kvalifikacinius reikalavimus prieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatoms ir įpareigoti perkančiąją organizaciją juos panaikinti. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - ginčo nagrinėjimo teisme metu sustabdyti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomo atviro konkurso „Vieno langelio principo diegimo ir visuotinės kokybės valdymo sistemos vystymo ligonių kasose paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 93702) pirkimo procedūras, išskyrus teisę nutraukti pirkimą.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apygardos teismas nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas viešasis interesas. Vykdant viešuosius pirkimus, kurių eigoje priimti sprendimai ginčijami ieškiniu, siekiama racionalizuoti darbo procesą ir teikiamas paslaugas ligonių kasose. Apygardos teismo vertinimu, aptariamas ginčas susijęs ne tik su ieškovo ir atsakovo bet ir su visų Lietuvos Respublikos gyventojų interesais. Todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ginčui šioje byloje užsitęsus, galėtų susiklostyti tokia situacija, kai ilgą laikotarpį Lietuvos Respublikos gyventojai negalėtų gauti kokybiškų paslaugų ligonių kasose, arba, ieškinio atmetimo atveju, galimai nepagrįstai susitrukdytų viešojo pirkimo procedūros. Tokia situacija neigiamai įtakotų visų valstybės gyventojų interesus.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

131. Pagal perkamų paslaugų aprašą 90 procentų atvirame konkurse perkamų paslaugų sudaro konsultacinės paslaugos ir tik 10 procentų – paslaugos informacinių technologijų srityje. Todėl, sustabdžius pirkimo procedūras, nebūtų pažeistas viešasis interesas, kadangi įstaigos vidinės veiklos optimizavimas pasitelkiant iš esmės konsultacines paslaugas, negali būti tapatinamas su viešuoju interesu. Nepagrįstas teismo argumentas, jog užsitęsus viešiesiems pirkimams gyventojai negalėtų gauti kokybiškų paslaugų.

142. Atsižvelgiant į tai, kad byloms dėl viešųjų pirkimų yra nustatyti trumpi išnagrinėjimo terminai, taip pat įvertinus projekto įgyvendinimui numatytą terminą, nėra pagrindo nuogąstauti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sutrukdytų projektą įgyvendinti numatytu laikotarpiu.

153. Greta tiekėjo interesų, kurie ginami taikant laikinąsias apsaugos priemones, egzistuoja ir viešasis interesas, jog viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojant lėšas. Nustačius, kad vykdant viešųjų pirkimų konkursą nebuvo laikomasi įstatymų, o paslaugų tiekėjai buvo išrinkti pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūras, būtų akivaizdu, kad valstybės lėšos panaudotos neracionaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

16Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir juo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

171. Atsakovo vykdomų viešųjų pirkimų tikslas – sukurti ir įdiegti efektyvią, šiuolaikinius vartotojų poreikius atitinkančią viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo sistemą, veikiančią „vieno langelio“ principu, bei, vadovaujantis visuotinės kokybės vadybos principais, tobulinti ligonių kasų veiklos valdymą. Vieno langelio principo įdiegimas optimizuotų Lietuvos gyventojams teikiamas paslaugas, leistų padidinti viešojo administravimo efektyvumą. Vieno langelio principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje, o tai, be kita ko, užtikrina Europos Sąjungos vieną esminių laisvių – paslaugų judėjimo laisvę.

182. Viešųjų pirkimų procedūros sustabdymas kaip laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikomas tik vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu (VPĮ 95 str. 5 d.).

193. Šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas prieštarautų protingumo, proporcingumo, sąžiningumo, šalių pusiausvyros bei socialinio stabilumo principams, kadangi: viena, ieškovas net nėra parengęs ir pateikęs pasiūlymo konkurse, antra, sustabdžius pirkimo procedūras, perkančioji organizacija patirtų didesnių nuostolių už ieškinį pateikusį tiekėją, trečia, laikinųjų pasaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą ir todėl, kad atsakovo vykdomas projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias būtina įsisavinti laiku.

204. Įvertinus tą aplinkybę, kad ieškovas net nėra per pasiūlymų pateikimo laikotarpį pateikęs pasiūlymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje yra beprasmis ir nepadės užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo.

21IV.

22Apeliacinio teismo argumentai

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24

25Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingas bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

26Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Galiojančios VPĮ redakcijos 95 straipsnio 5 dalyje taip pat įtvirtinta teismo pareiga, priimant motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovautis ne tik ekonomiškumo ir efektyvumo principais, bet ir viešuoju interesu.

27Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas dėl viešųjų pirkimų, kurių vykdymu atsakovas siekė tobulinti ligonių kasų veiklos valdymą, sukurti ir įdiegti vartotojų poreikius atitinkančią viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo sistemą, veikiančią „vieno langelio“ principu. Kolegija pažymi, kad vartotojų poreikius atitinkančios viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas neabejotinai turi viešąjį interesą. Be to, vieno langelio principo įgyvendinimas numatytas kaip vienas iš Vyriausybės tikslų. Penkioliktosios Vyriausybės veiklos programos ketvirtos dalies (Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos pagrindinės nuostatos) 7 punkte yra numatytas tikslas užtikrinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą. 2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės, tarp kurių – priemonė įgyvendinti projektus, skirtus tinkamam „vieno langelio“ principo įgyvendinimui viešojo administravimo institucijose ir įstaigose užtikrinti. Akivaizdu, kad viešaisiais pirkimais, dėl kurių eigos byloje yra kilęs šalių ginčas, buvo siekiamą viešąjį interesą turinčio ir visuomenei naudingo tikslo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą.

28Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama ir tai, kad, kai projekto įgyvendinimo terminas nėra ilgas, o projektas iš pagrindų finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių neįsisavinus laiku, būtų užkirstas kelias disponuoti jomis bei įgyvendinti projektą, prioritetas teiktinas ne privatiems ieškovo interesams, o aukščiau nurodytam viešajam interesui (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1031/2010). Kaip matyti iš į bylą pateiktos projekto „Ligonių kasų viešųjų paslaugų ir veiklos tobulinimas vadovaujantis visuotinės kokybės vadybos principais“ projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-026, finansavimo ir administravimo sutarties 3.3 punkto, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2012 m. kovo 30 d. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu argumentą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje gali sutrukdyti laiku įgyvendinti projektą ir įsisavinti jo įgyvendinimui skirtas lėšas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, bei Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė ... 5. Byloje kilusio ginčo esmė – ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 6. Ieškovas UAB „ERP“ pareiškė ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė ... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi netenkino prašymo... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai ... 12. Ieškovas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 13. 1. Pagal perkamų paslaugų aprašą 90 procentų atvirame konkurse perkamų... 14. 2. Atsižvelgiant į tai, kad byloms dėl viešųjų pirkimų yra nustatyti... 15. 3. Greta tiekėjo interesų, kurie ginami taikant laikinąsias apsaugos... 16. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir juo prašo... 17. 1. Atsakovo vykdomų viešųjų pirkimų tikslas – sukurti ir įdiegti... 18. 2. Viešųjų pirkimų procedūros sustabdymas kaip laikinoji apsaugos... 19. 3. Šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas prieštarautų... 20. 4. Įvertinus tą aplinkybę, kad ieškovas net nėra per pasiūlymų pateikimo... 21. IV.... 22. Apeliacinio teismo argumentai... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. ... 25. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino laikinųjų apsaugos... 26. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 27. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo... 28. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama ir tai, kad, kai... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, bei Lietuvos... 30. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį....