Byla 2-1031/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas), Gintaro Pečiulio (kolegijos pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1692-259/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovui Lietuvos kūno kultūros akademijai dėl sprendimo atmesti konkurso pasiūlymą panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vilungė“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti 2010 m. vasario 1 d. Lietuvos kūno kultūros akademijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą Nr. 13-22-10, kuriuo buvo atmesta UAB „Vilungė“ 2010 m. sausio 26 d. pretenzija. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato adresu: Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ pirkimo Nr. 80891 procedūrą. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, kadangi esant nustatytai preliminariai pasiūlymo eilei (iš vieno dalyvio), jis bus paskelbtas laimėtoju, o su juo sudaryta pirkimo sutartis. Tokiu būdu teismo sprendimas pripažinti ieškovo pasiūlymo atmetimą nepagrįstu negalės būti įgyvendintas, kadangi konkursas jau bus įvykęs arba atsiras teisinis pagrindas prašyti pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia, o tai gali privesti prie ilgo, ekonomiškai nenaudingo ir bereikalingo bylinėjimosi teisme.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ pirkimo Nr. 80891 procedūrą.

6Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą bei prašė panaikinti 2010 m. vasario 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skunde nurodyta, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešą interesą. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jis pagal sudarytą grafiką turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė, jog nebus įmanoma laiku įgyvendinti vykdomą projektą, taip pat gali būti negautos lėšos iš Europos Sąjungos projektui finansuoti, projektas liks neįgyvendintas. Tai pažeistų visuomenės interesus, o atsakovas patirtų didesnių nuostolių, nei ieškovas.

7Teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi (skundžiama nutartis) patenkino atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos atskirąjį skundą – panaikino 2010 m. vasario 17 d. nutartį, kuria teismas sustabdė supaprastino atviro konkurso „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ pirkimo Nr. 80891 procedūrą, o ieškovo UAB „Vilungė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nutartyje nurodyta, kad iš su atskiruoju skundu pateiktų įrodymų teismas nustatė, jog atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija yra valstybės biudžetinė įstaiga, kuri supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešą pirkimą „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ (pirkimo Nr. 80891). Konkurso būdu perkami statybos darbai yra valstybės projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Iš atsakovo pateiktų duomenų teismas nustatė, jog jo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešą interesą, kadangi Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, kuris priskiriamas viešosios paskirties statiniui, esama atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus šilumos ir elektros energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų. Realizavus paskelbtą pirkimą, bus pagerintos sporto ir sveikatingumo centro energetinės charakteristikos, racionaliai naudojamas pastatui reikalingas šilumos ir elektros energijos kiekis, sumažinta aplinkos tarša, sutaupomos valstybės lėšos švietimo sistemai, iš esmės pagerintos studentų mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygos. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešą interesą, projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, projektas pagal grafiką turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d., teismas nusprendė, jog sustabdžius pirkimo procedūras, gali nukentėti viešasis interesas, iškyla reali grėsmė netekti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, skirtų projektui finansuoti, projektas gali likti neįgyvendintas. Teismas sutiko su atsakovo skundo argumentais ir panaikino nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

8Ieškovas UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį bei palikti galioti 2010 m. vasario 17 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

91. Teismas, priimdamas 2010 m. vasario 17 d. nutartį, nurodė, jog nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimo procedūrų sustabdymo, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas iš esmės taptų neįmanomas.

102. Teismas, negavęs papildomų rašytinių įrodymų ar naujų duomenų, tik formalų atsakovo skundą, priėmė savo argumentams prieštaringą sprendimą, kuriuo tenkino atsakovo skundą. Nutartyje nenurodyta aplinkybių, dėl kurių turi būti tenkinamas atsakovo skundas. Teismo argumentas, kad projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d. yra nepagrįstas rašytiniais įrodymais, nes pagal turimus duomenis minėtas projektas su galimais pratęsimais turi būti įgyvendintas iki 2013 metų.

113. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, nes esant nustatytai preliminariai pasiūlymo eilei iš vieno dalyvio, jis ir bus paskelbtas laimėtoju, o su juo sudaryta sutartis. Tokiu atveju teismo sprendimas pripažinti ieškovo pasiūlymo atmetimą nepagrįstu negalės būti įgyvendintas, nes konkursas jau bus įvykęs arba atsiras teisinis pagrindas prašyti pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia, o tai gali lemti ilgą bylinėjimąsi.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis, kuria patenkintas atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos atskirasis skundas ir panaikinta 2010 m. vasario 17 d. nutartis sustabdyti supaprastinto atviro konkurso dėl įgyvendinamo projekto „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“, pirkimo Nr. 80891 procedūras, o ieškovo UAB „Vilungė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro ieškovo atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

16Tiek CPK 145 straipsnio 2 dalyje, tiek VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės priimamos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, konstitucinių vertybių įgyvendinimą. Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, konstitucinių vertybių įgyvendinimui, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilungė“ pareikštu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą Nr. 13-22-10, kuriuo buvos atmesta jo 2010 m. sausio 26 d. pretenzija. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato adresu: Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“, pirkimo Nr. 80891 procedūrą (b. l. 1-5). Pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir sustabdė minėto supaprastinto atviro konkurso procedūras (b. l. 31-32), tačiau gavęs atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos atskirąjį skundą, dabar ieškovo skundžiama nutartimi panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 94-95).

18Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos kūno kultūros akademija teikė paraišką projektui „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programą, siekiant padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą renovuojant viešosios paskirties pastatus nacionaliniu lygiu (b. l. 37-38). Pagrindinis projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant ir renovuojant Lietuvos kūno kultūros akademijos pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Akademija iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga, leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą. Renovavus pastatą bus taupomos valstybės lėšos švietimo sistemai, kas leis jas panaudoti kitoms svarbioms universiteto veikloms. Pastato renovacija leis efektyviai naudoti šilumos ir elektros energiją, prailginti pastatų naudingo tarnavimo trukmę, pagerinti studentų ir darbuotojų darbo sąlygas (b. l. 41).

19Taigi, iš projekto aprašymo matyti, kad juo siekiama mažinti aplinkos taršą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (Konstitucijos 54 str.). Įgyvendinus minėtą projektą bus užtikrintas Konstitucijoje įtvirtintas siekis saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio, o tuo pačiu užtikrinamas ir viešasis interesas. Pažymėtina ir tai, kad objektas, kuriame siekiama vykdyti renovavimo darbus – Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastatas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas išimtinis valstybės rūpestis kultūros puoselėjimu, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio formų bei sporto rėmimu (Konstitucijos 42 str. 1 d., 49 str. 1 d., 53 str. 2 d. nuostatos). Sustabdžius minėtą projektą gali susidaryti sąlygos, ribojančios minėtų konstitucinių vertybių, kurios siejamos su viešuoju interesu, įgyvendinimo apsaugą. Viešojo intereso apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nusprendė, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui.

20Pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi, kuria pritaikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą, iš esmės nevertino aplinkybių, kurios siejamos su viešuoju interesu, neanalizavo, ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Tačiau, gavęs atsakovo atskirąjį skundą, kuris buvo grindžiamas tuo, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja viešajam interesui, skundžiama nutartimi pagrįstai panaikino savo anksčiau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Iš duomenų apie vykdomą projektą matyti, kad jis finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 4-97 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-651 „Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ matyti, jog pagal Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ sąrašą Nr. 2 projektas „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato adresu: Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“, kurio vertė 3 549 478 Lt, finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų, kurių preliminari suma 3 017 056 Lt, bei valstybės biudžeto lėšų, kurių preliminari suma 532 422 Lt. Projekto pradžia - 2009 m. vasario 1 d., o jo įgyvendinimo trukmė 18 mėnesių, t.y. iki 2010 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 patvirtintos priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.2 punktas numato, kad projektas, tinkamas finansuoti pagal šią priemonę, turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 18 mėnesių laikotarpį nuo projekto finansavimo pradžios, išskyrus atvejus, jeigu sutartyje dėl objektyvių priežasčių nustatyta kitaip. Finansavimas priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ įgyvendinti bus skiriamas iš Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 p.). Dėl projekto vykdytojo kaltės nepasiekus jo įsipareigoto produkto rezultato rodiklio, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti suteikto finansavimo dalį, proporcingą nepasiektų rezultatų mastui (25 p.). Taigi matyti, kad projektas įgyvendinamas pagrindinai iš Europos Sąjungos lėšų, o jo įgyvendinimui nustatytas konkretus laikotarpis. Vertinant nurodytų teisės aktų nuostatas, teigtina, jog paties projekto termino pratęsimas yra sunkiai įmanomas. Siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, būtina projekto sustabdymo pasekmes vertinti viešojo intereso, taip pat finansinės ir socialinės naudos prasmėmis. Projekto įgyvendinimo terminas, atsižvelgiant į projekto specifiką, yra pakankamai trumpas, o laiku neįgyvendinus projekto valstybė patirtų žalą. Laikinosios apsaugos priemonės pakenktų šiam viešajam poreikiui, neduotų naudos visuomenei (jos daliai), kadangi galutinio rezultato pasiekimas nusikeltų į vėlesnį neapibrėžtą laiką, šių priemonių pritaikymas gali visiškai ar iš dalies sustabdyti svarbaus projekto, kuriuo be kitų tikslų taip pat siekiama mažinti aplinkos taršą, įgyvendinti išimtinį valstybės rūpestį aktyvaus laisvalaikio formų ir sporto rėmimu, realizavimą. Analizuojamu atveju pripažintina, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems tikslams, neatitiktų reikšmingų šio laikotarpio viešųjų poreikių, o jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

21Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Kadangi projekto įgyvendinimo terminas nėra ilgas, o jis iš pagrindų finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių neįsisavinus laiku, būtų užkirstas kelias disponuoti jomis bei įgyvendinti projektą, prioritetas šiuo atveju teiktinas ne privatiems ieškovo interesams, o aukščiau nurodytam viešajam interesui. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t.y. nepažeidžia ekonomiškumo principo. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nustato įvairius teisių gynimo būdus. Jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti VPĮ, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (VPĮ 96 str.). Aukščiau išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad šiuo atveju skundo argumentai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas, nes esant nustatytai preliminariai pasiūlymo eilei iš vieno dalyvio, jis ir bus paskelbtas laimėtoju, su juo sudaryta sutartis, nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo atskirąjį skundą.

22Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pagrįstai analizavo ir vertino, ar jų pritaikymu nebūtų pažeisti viešieji interesai. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis, kuria patenkintas atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos atskirasis skundas ir panaikinta 2010 m. vasario 17 d. nutartis sustabdyti supaprastinto atviro konkurso dėl įgyvendinamo projekto „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“, pirkimo Nr. 80891 procedūras, o ieškovo UAB „Vilungė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, yra pagrįsta ir teisėta. Ieškovo atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Vilungė“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija dėl šios teismo nutarties... 7. Teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi 8. Ieškovas UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 9. 1. Teismas, priimdamas 2010 m. vasario 17 d. nutartį, nurodė, jog... 10. 2. Teismas, negavęs papildomų rašytinių įrodymų ar naujų duomenų, tik... 11. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas... 12. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.... 13. Atskirasis skundas atmestinas. ... 14. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010 m. kovo 9 d.... 15. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias... 16. Tiek CPK 145 straipsnio 2 dalyje, tiek VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nustatyta,... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilungė“ pareikštu... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas valstybinė biudžetinė įstaiga... 19. Taigi, iš projekto aprašymo matyti, kad juo siekiama mažinti aplinkos... 20. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi, kuria pritaikė... 21. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai,... 22. 23. Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....