Byla e2-2983-723/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės A. T. 19,47 Eur skolos, 48,34 Eur palūkanų, 7,00 Eur delspinigių, 6,95 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sutartines palūkanas pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-060250-EG – 15,00 proc. nuo pagrindinės skolos sumos (19,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2008-09-10 AB Swedbank bankas (buvęs „Hansabankas“) ir atsakovė A. T. sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-060250-EG, pagal kurią bankas atsakovei suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas banko naudai. Tačiau atsakovė netinkamai vykdė Sutartį, todėl AB Swedbank bankas pastarąją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2014‑07‑27 AB Swedbank bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 14-20-42, pagal kurią AB Swedbank bankas perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Sutartį. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovė jų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Atsakovė buvo raginama atsiskaityti, tačiau visi ieškovo bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

5Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka 2017‑05-14 (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 123 str. 1 d.). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2008-09-10 atsakovė A. T. su AB Swedbank banku sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-060250-EG, pagal kurią bankas atsakovei suteikė 405,47 Eur (1 400,00 Lt) kreditą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2010-08-31, už suteiktą kreditą nustatyta 15,00 procentų metinė palūkanų norma, delspinigių dydis 0,10 proc. Bylos duomenimis, atsakovė sutartinių prievolių pagal Sutartį nevykdė, kredito grąžinimo įmokų bankui nemokėjo, todėl 2013-06-20 pranešimu Nr. SR-13-22301 buvo įspėta dėl kredito sutarties nutraukimo neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 2013-07-15. Atsakovei per nustatytą terminą sutarties pažeidimų nepašalinus, kredito sutartis ieškovo buvo vienašališkai nutraukta. Duomenų, kad atsakovė sutarties nutraukimą būtų ginčijusi ar reiškusi pretenzijas ieškovui dėl netinkamo Sutarties vykdymo, byloje nėra (( - )str.).

8Ieškovas UAB „Gelvora“ ir AB Swedbank bankas 2014-07-29 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 14-20-42, pagal kurią AB Swedbank atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises, susijusias su atsakovės įsiskolinimu. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos A. T. 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovas 2014-08-07 pranešimu pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo padengti įsiskolinimą.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą ieškovui (( - ) str.). S. S. atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą, tačiau jo pilnai negrąžino, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 19,47 Eur negrąžinto kredito suma (CK 6.38 str., 6.886 str.).

10CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Palūkanos mokamos iki paskolos grąžinimo, jeigu šalus sutartimi nesusitarė kitaip (CK 6.872 str. 2 d.). Pagal atsakovės su AB Swedbank banku sudarytą sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti 15,00 proc. dydžio metines palūkanas už pirminio kreditoriaus suteiktus pinigus. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 48,34 Eur palūkanų, kurias sudaro 40,15 Eur reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų palūkanų suma ir 8,19 Eur palūkanų suma (už laikotarpį nuo 2014-07-29 iki 2017-05-04 (1010 dienų), skaičiuota nuo pagrindinės skolos/negrąžinto kredito sumos). Teismas mato, kad atsakovė jai suteikto kredito nei pradiniam kreditoriui, nei ieškovui nėra grąžinusi, todėl reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas, tačiau tik iš dalies. Ieškovas skolą reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo dar 2014-07-29, tačiau atsakovei negrąžinant net dalies paskolos vis tiek delsė kreiptis į teismą beveik 3 metus, tuo laikotarpiu skaičiuodamas kuo didesnes palūkanas, kas yra nesąžininga atsakovės kaip vartotojo atžvilgiu. Tokio ilgo delsimo ieškovas niekaip nepagrindė. Vertinant protingumo kriterijumi negali pateisinti tokio ilgo delsimo kreiptis dėl skolos priteisimo, siekiant skolą išieškoti neteisminiu keliu, kai skolininkas vis tiek nemoka. Atsižvelgiant į išdėstytą ir tai, kad atsakovės kaip vartotojo teisės turi būti teismo ginamos, reikalavimas dėl palūkanų tenkinamas iš dalies – ieškovui iš atsakovės priteisiama iš viso 10,00 Eur palūkanų.

11Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius - pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju, jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o pelną. Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią, o ne formalią situaciją, nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

12Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal susitarimą, ieškovas prašo priteisti 3,50 Eur delspinigių, nurodytų reikalavimo perleidimo sutartyje, bei 3,50 Eur delspinigių nuo pagrindinės skolos sumos už 180 d. laikotarpį, t.y. nuo 2016-11-05 iki 2017-05-04, iš viso – 7,00 Eur delspinigių. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė jai suteikto kredito negrąžino iki šiol, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 7,00 Eur delspinigių ir 1,80 Eur palūkanų delspinigių už vėlavimą atsiskaityti, paskaičiuotų už 180 dienų 0,10 proc. norma nuo 10,00 Eur palūkanų.

13Ieškovui iš atsakovės pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-060250-EG priteistina 15,00 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 19,47 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos (CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str.).

14CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-10) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškiniu ieškovas buvo pareiškęs reikalavimų 81,76 Eur sumai. Teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 38,27 Eur (19,47 Eur skolos + 10,00 Eur palūkanų + 8,80 Eur delspinigių), t.y. patenkino 46,80 procentus pareikštų reikalavimų. Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 15,00 Eur žyminį mokestį. Iš atsakovės ieškovui atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 7,02 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

16Vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės A. T. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. ( - )) 19,47 Eur skolos, 10,00 Eur palūkanų, 8,80 Eur delspinigių, t.y. iš viso 38,27 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 27 ct) įsiskolinimo, 15,00 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-060250-EG nuo pagrindinės skolos sumos, t.y. 19,47 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 38,27 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,02 Eur (septynis eurus 02 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės A. T. 19,47 Eur... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2008-09-10 AB Swedbank bankas (buvęs... 5. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2008-09-10 atsakovė A. T. su AB... 8. Ieškovas UAB „Gelvora“ ir AB Swedbank bankas 2014-07-29 pasirašė... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 11. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 12. Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal... 13. Ieškovui iš atsakovės pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr.... 14. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 15. Ieškiniu ieškovas buvo pareiškęs reikalavimų 81,76 Eur sumai. Teismas... 16. Vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės A. T. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k.... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...