Byla 2-1282-785/2010

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant pareiškėjui A. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriui įstojusiam į bylą vietoje Telšių apskrities viršininko administracijos, Telšių apskrities VMI, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis 1993-11-16 yra įsigijęs ir nuosavybės teise valdo nekilnojamuosius daiktus: artezinį gręžinį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą a.gr. Nr. 2075(8234) ir vandens bokštą, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą v.b., esančius Kulšėnų k., Mažeikių r.. Pareiškėjas nurodo, kad šie statiniai nebuvo inventorizuoti, nenustatyta juridinė jo nuosavybės teisė, todėl negali šių statinių įregistruoti ir laisvai jais disponuoti, todėl kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

5Suinteresuoti asmenys Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija, Telšių apskrities viršininko administracija, Mažeikių rajono savivaldybės administracija pateiktuose atsiliepimuose neprieštarauja juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė savo pareiškimą, prašo jį tenkinti pareiškime nurodytais motyvais.

7Teismo posėdyje suinteresuoti asmenys nedalyvavo, jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Teismas nustato tik tuos juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Šiuo atveju juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikšmingas statinio teisinei registracijai viešame registre.

10Vadovaujantis LR CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju VĮ Registrų centras 2010-04-20 raštu pranešė pareiškėjui apie atsisakymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, nes pareiškėjas neturi nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kurių pagrindu būtų galima įregistruoti statinį (b. l. 27, 28).

11Teismas iš pateikto pareiškimo ir jo priedų: nuosavybės teisių atkūrimo dokumentų (b.l. 6-8), VĮ Registrų centro pažymėjimų apie daiktinių teisių įregistravimą (b.l. 9-10), vandens telkinio plano (b.l. 11-14) nustatė, kad A. K. Telšių apskrities viršininko administracija 2002-09-20 sprendimu Nr. 61-10465 atkūrė nuosavybės teises perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2,81 ha ploto miško sklypą ir 0,30 ha ploto vandens telkinį – Rytinės II-ąjį tvenkinį, unikalus Nr. ( - ), esančius Rytinės k., Židikų sen., Mažeikių r. Tvenkinys įrengtas ant Eglyno up., 10,1 km. nuo jo įtekėjimo į Varduvą. Kadangi vandens telkinio - Rytinės II hidrostatinys – užtvanka ir vandens pertekliaus pralaida nėra registruotas nekilnojamojo turto registre, niekada nebuvo niekam perduotas, nuosavybės teisių atkūrimo dokumentuose taip pat nėra duomenų apie šį statinį, todėl pareiškėjas negali laisvai disponuoti šatinių, kuris yra vandens telkinio priklausinys, negali jo įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

12Pagal LR CK 4.19 str. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Šiuo atveju iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2010 m. kovo 29 d. rašto Nr. Ž13-101 dėl nuomonės pateikimo, matyti, kad vadovaujantis STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin. 2003, Nr. 58-2611) 5,32. punktu, priklausiniai yra savarankiški statiniai tarnauti skirti kiti statiniai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su statiniu. Šiuo atveju Ritinės II - ojo tvenkinio hidrostatinys - neatsiejama tvenkinio dalis, kadangi reikalinga palaikyti vandens lygį tvenkinyje.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais - priklausiniais - pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008).

14Todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, pareiškimas yra tenkintinas bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Ritinės II - ojo tvenkinio hidrostatinys (užtvanka ir vandens pertekliaus pralaida), esantis Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r., yra Ritinės II - ojo tvenkinio (unikalus Nr. ( - )), esančio Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r., priklausinys ir, kad pareiškėjas A. K. a.k. ( - ) nuosavybės teise valdo Ritinės II - ojo tvenkinio (unikalus Nr. ( - )) hidrostatinį (užtvanką ir vandens pertekliaus pralaidą), esantį Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r. (LR CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 296, 442, 444, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad:

18Ritinės II - ojo tvenkinio hidrostatinys (užtvanka ir vandens pertekliaus pralaida), esantis Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r., yra Ritinės II - ojo tvenkinio (unikalus Nr. ( - )), esančio Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r., priklausinys;

19A. K. a.k. ( - ) nuosavybės teise valdo Ritinės II - ojo tvenkinio (unikalus Nr. ( - )) hidrostatinį (užtvanką ir vandens pertekliaus pralaidą), esantį Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r..

20Šio juridinę reikšmę turinčių fakto nustatymas reikalingas įregistruojant nekilnojamąjį turtą viešame registre.

21Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos paduodant skundą Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas nustatyti... 5. Suinteresuoti asmenys Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija,... 6. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė savo pareiškimą, prašo jį tenkinti... 7. Teismo posėdyje suinteresuoti asmenys nedalyvavo, jiems apie teismo posėdžio... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Teismas nustato tik tuos juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių... 10. Vadovaujantis LR CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę... 11. Teismas iš pateikto pareiškimo ir jo priedų: nuosavybės teisių atkūrimo... 12. Pagal LR CK 4.19 str. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais -... 14. Todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, pareiškimas yra... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270,... 16. Pareiškimą tenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad:... 18. Ritinės II - ojo tvenkinio hidrostatinys (užtvanka ir vandens pertekliaus... 19. A. K. a.k. ( - ) nuosavybės teise valdo Ritinės II - ojo tvenkinio (unikalus... 20. Šio juridinę reikšmę turinčių fakto nustatymas reikalingas... 21. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per trisdešimt dienų nuo...