Byla e2-33332-294/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Krasta Auto Vilnius“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 4820,77 EUR skolą, 173,55 EUR delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad atsakovui 2015-12-31, 2016-02-29, 2016-03-31, 2016-04-30 ir 2016-05-31 išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurių jis neapmokėjo už atsakovui suteiktas automobilio nuomos paslaugas pagal automobilio nuomos sutartį Nr. ANN_RV15-0735. Kadangi atsakovas gražiuoju neatsiskaito, ieškovas prašo skolą kartu su delspinigiais ir bylinėjimosi išlaidomis priteisti.

3Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteiktas atsakovui tinkamai (CPK 124 str.). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, o ieškovas ieškinyje pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Pagal CPK 285 str. 2 d. nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turrtui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

7Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė automobilio nuomos sutartį Nr. ANN_RV15-0735. Pagal šią sutartį atsakovui išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2015-12-31, 2016-02-29, 2016-03-31, 2016-04-30 ir 2016-05-31 bendrai 4820,77 EUR sumai.

8Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

9Kadangi byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo prievoles, ieškovui iš atsakovo priteistina 4820,77 EUR skola.

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų sumai, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Ieškovas paskaičiavo, kad atsakovo ieškovui mokėtinų delspinigių suma sudaro 173,55 EUR, kuri, ieškovo prašymu, priteistina.

11Ieškovas patyrė 245,10 EUR bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (112 EUR) ir 133,10 EUR už teisinę pagalbą. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovo ieškinį visiškai patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos 245,10 EUR bylinėjimosi išlaidos.

12Vadovaudamasis CPK 268, 285-286 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Krasta Auto Vilnius“ , juridinio asmens kodas 302693894, iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) 4820,77 EUR (keturis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt eurų 77 euro centus) negrąžintos skolos, 173,55 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt tris eurus 55 euro centus) delspinigių ir 245,10 EUR (du šimtus keturiasdešimt penkis eurus 10 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (jeigu byloje buvo paskirtas teismo posėdis), taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai