Byla 2-79-675/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei, dalyvaujant ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Justinai Batulevičiūtei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. G. ir E. G., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią nepilnametės dukros G. G., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatyti nepilnamečiui vaikui nuolatinę institucinę globą, globos funkcijų vykdymą pavedant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, nustatyti nepilnametės G. G. nuolatinę gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, priteisti iš atsakovų nepilnametės dukters išlaikymui po 58,00 eurų kasmėnesinėmis išmokomis iš kiekvieno atsakovo nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti vaiko nuolatinį globėją.

4Ieškovas nurodė, kad siekdamas užtikrinti tinkamą mažamečio vaiko G. G., gim. ( - ), teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kreipiasi į teismą dėl neterminuoto atsakovų tėvų valdžios apribojimo jų mažametės dukters atžvilgiu. Ieškinyje nurodyta, kad nuo 2013-06-28 atsakovų šeima buvo įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančius vaikus apskaitą. Nurodyta, kad 2014-10-06 iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojų buvo gautas pranešimas, kad V. G. laukiasi, pranešime nurodyta, kad šeimos gyvenimo sąlygos yra prastos- gyvenamoji vieta apleista, skurdi ir nešvari, piktnaudžiaujama alkoholiu, smurtaujama, be to sutuoktiniai nesiruošia vaikelio gimimui, kraitelio neįsigijo, vežimėlio ir kitų reikalingų kūdikio priežiūrai daiktų neturi. Nurodyta, kad 2015-01-29 atsakovė pagimdė dukrą Gabrielę, tačiau dėl minėtų priežasčių atsakovams buvo neleista auginti vaiką namuose, kadangi gyvenimo sąlygos kėlė pavojų naujagimės gyvybei. Mergaitei 2015-02-03 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa, laikinu globėju paskiriant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir apgyvendinant ją adresu Žolyno g. 47, Vilnius, kur vaikas gyvena iki šiol. Ieškinyje nurodyta kad nustačius vaikui laikiną institucinę globą, atsakovai įsipareigojo pakeisti savo gyvenimo būdą- periodiškai lankyti dukrą, susirasti tinkamą gyvenamąjį būstą, įsidarbinti, įsigyti kūdikio auginimui reikalingus daiktus, palaikyti namuose švarą. Tačiau pusės metų laikotarpyje situacija šeimoje nepasikeitė, netgi prarado teisę susigrąžinti ir auginti vyresniąją dukterį Juditą, kuri taip pat augo vaikų globos įstaigoje, jos atžvilgiu 2015-06-01 atsakovams buvo neterminuotai apribota tėvų valdžią, mergaitė įvaikinta. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovai dukters nė karto neaplankė, neskambino ir nesidomėjo jos vystymusi, jie yra visiškai nusišalinę nuo dukros priežiūros ir atsakomybės. Nurodyta, kad atsakovai gyvena vieno kambario bute, kuriame nėra sąlygų vaikui augti, abu nedirba, darbo biržoje nėra registruoti, neturi ir nesiekia įgyti jokių tėvystės įgūdžių auginti vaikus, taip pat abu sutuoktiniai piktnaudžiauja alkoholiu, jų socialiniai įgūdžiai yra silpnai susiformavę. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovai savanoriškai ir sąmoningai atsisakę vykdyti tėvų pareigas mažametės dukters Gabrielės atžvilgiu, nesiekia pagerinti socialinės situacijos namuose, nedėjo jokių pastangų, kad susigrąžinti vaiką į šeimą, vis labiau nusišalina nuo vaiko auginimo, išlaikymo. Prašo atsakovų valdžią mažametės Gabrielės atžvilgiu apriboti neterminuotai, kadangi nėra tikslo laikinai riboti atsakovų tėvų valdžią, nes tai neatliks prevencinės auklėjamosios funkcijos. Prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį palaiko, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Atstovė patvirtino, kad atsakovai visiškai nepalaikė švaros namuose, aplinka skurdi, vyrauja netvarka, namuose rūkoma, piktnaudžiaujama alkoholiu, tvyro blogas kvapas. Paaiškino, kad atsakovė net būdama nėščia nevengdavo svaigalų bei rūkalų. Patvirtino, kad gimusios mergaitės neleido parsivežti namo, kadangi vaikui ten nėra jokių sąlygų augti, šeima neturi jokių kūdikio auginimui reikalingų daiktų. Atstovė patvirtino, kad socialiniai darbuotojai dirbo su atsakovais, aiškino kaip reikia auginti vaikus, tačiau atsakovai į tokius pamokymus nereagavo, vengdavo bendrauti su socialiniais darbuotojais, toliau girtavo, nedirbo, darbo biržoje nesiregistravo. Atstovė patvirtino, kad vaiką atvyko aplankyti motina tik vieną kartą, nors jiems buvo siūlytas ir transportas, kad juos nuvežti pas dukrą, tačiau atsakovai vaiko lankyti nevykdavo. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovai nesistengia ir nenori spręsti savo gyvenimo problemų, visiškai nusišalino nuo vaiko auginimo. Paaiškino, kad atsakovai turi dar vieną dukrą Juditą, kurios atžvilgiu atsakovams buvo neterminuotai apribota tėvų valdžią ir vaikas jau įvaikintas. Atstovė prašo ieškinį tenkinti pilnai, neterminuotai apriboti jų valdžią mažametės Gabrielės atžvilgiu. Prašo priteisti išlaikymą iš atsakovų po 58,00 EUR iš kiekvieno atsakovo dukters išlaikymui iki vaiko pilnametystės.

6Atsakovai V. G. ir E. G. į teismo posėdį neatvyko, teismo procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu, byloje negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 str.).

7Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime nurodyta, kad mažametė G. G. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-02-11, mergaitė atvyko iš Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės. Nurodyta, kad vaiko mama savo dukrą aplankė vieną kartą 2015-08-13, tėvas E. G. savo dukters niekada nelankė. Nurodyta, kad tėvai apie mergaitę telefonu nesiteirauja, vaiko gyvenime nedalyvauja, išlaikymo neteikia, jokių tėvų pareigų dukters atžvilgiu neįgyvendiną. Atsiliepime nurodyta, kad toks tėvų elgesys neatitinka vaiko interesų, nes tėvai nedalyvauja mergaitės gyvenime, nesidomi poreikiais, neatlieka savo kaip tėvų pareigų.

8Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jiems tinkamai pranešta, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai E. G. ir V. G. yra mažametės G., gim. ( - )tėvai (b.l. 5, 6). Atsakovų šeima nuo 2013-06-28 įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 33). Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-03 įsakymu G. G. nustatyta laikinoji institucinė globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 8). Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro rašte nurodyta, kad atsakovams teikiamos socialinės paslaugos, kad jų namuose pastoviai jaučiamas rūkalų ir svaigalų kvapas, namuose vyrauja netvarka, atsakovai vengia kontakto su socialiniais darbuotojais, atsisako vykti aplankyti savo dukters, nors jiems ir siūlomas transportas (b.l. 9). Iš Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų rašto matyti, kad motina buvo aplankyti vaiko tik vieną kartą, atsakovas vaiko nelankė (b.l. 10).Iš vaiko globos (rūpybos) peržiūros akto matyti, kad atsakovai vengia kontakto su socialiniais darbuotojais, atsakovai girtauja (b.l. 12-13, 14-15). Š šeimos aplankymo akto ir kitų dokumentų matyti, kad atsakovų šeimos gyvenimo sąlygos nėra pasikeitusios ir vaikui gyventi jų bute sąlygų nėra (b.l. 16, 29, 30, 31). Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-06-01 sprendimu atsakovų tėvų valdžia jų vyresniosios dukros J. atžvilgiu buvo neterminuotai apribota (b.l. 22-23). Iš 2006 m. sausio mėnesio socialinio darbo su socialinės rizikos šeima vertinimo matyti, kad šiuo metu atsakovų gyvenamosios vietos nėra žinomos, nei vienas iš tėvų vaiko globos peržiūros posėdyje nedalyvavo, atsakovė buvo ne kartą pastebėta neblaivi, abu tėvai vaiku nesidomi, iniciatyvos susigrąžinti vaiką į šeimą nerodo (b.l.52).

11Iš pateiktų dokumentų bei teismo posėdyje išklausius ieškovo atstovės papildomus paaiškinimus nustatyta, kad atsakovai V. G. ir E. G. dukra nesirūpina, yra nusišalinę nuo vaiko priežiūros ir auklėjimo. Atsakovai girtauja, nėra žinoma net tiksli jų gyvenamoji vieta, jiems jau buvo apribota tėvų valdžia kito vaiko atžvilgiu, neturi pastovios gyvenamosios vietos, pajamų, namuose pastovi netvarka, antisanitarinės sąlygos. Atsakovai nedėjo jokių pastangų, kad susigrąžintų vaiką į šeimą.

12Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, manytina, kad ir ateityje situacija nepagerės, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas neterminuotai apriboti atsakovų V. G. ir E. G. tėvų valdžią jų dukters G. G., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatant, kad sustabdomos atsakovų asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 str., 3.182 str. 2 d., 3.183 str.).

13LR CK 3.183 str. 4 d. nustatyta, kad teismas priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą ir nustato jo gyvenamąją vietą. Todėl patenkinus ieškininį reikalavimą dalyje dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, mažametei G. G. nustatytina nuolatinė institucinė globa, globėjo funkcijas pavedant vykdyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, adresu Žolyno g. 47, Vilniuje, ir nuolatinę gyvenamąją vietą nustatant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (LR CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.261 str.).

14Tėvų valdžios apribojimas, neatleidžia nuo pareigos išlaikyti savo vaikus (LR CK 3.195str.). Materialinį išlaikymą savo vaikams tėvai privalo teikti proporcingai savo turtinei padėčiai, bei atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus (LR CK 3.192 str.). Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. LR CK 3.192 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Atsakovai V. G. ir E. G. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra duomenys, kad abu atsakovai nedirbantys, darbo biržoje neregistruoti, duomenų apie turimus sveikatos sutrikimus, dėl ko negalėtų atsakovai dirbti, teismui nepateikta. Kokia bebūtų sunki tėvų turtinė padėtis, tai negali būti pagrindas atleisti juos nuo pareigos išlaikyti vaiką, todėl iš atsakovų V. G. ir E. G. priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui G. G. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos periodinėmis išmokomis po 58,00 EUR kas mėnesį iš kiekvieno tėvo iki vaiko pilnametystės, piniginių lėšų tvarkytoja paskiriant vaiko globėją (LR CK 3.190 str.).

15Iš atsakovų V. G. ir E. G. priteistina po 23,22 EUR (dvidešimt tris eurus 22 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai (LR CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 400-407 str.str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Neterminuotai apriboti atsakovų V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. G., a.k. ( - ) gyv. ( - )., tėvų valdžią jų nepilnametės dukters G. G., gim. ( - ), atžvilgiu. Nustatyti, kad apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos jų asmeninės ir turtinės teisės į vaiką, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymo.

19Nustatyti nepilnametei G. G., gim. ( - ), nuolatinę institucinę globą, jos globos funkcijas pavedant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, adresu Žolyno g. 47, Vilniaus m.

20Nustatyti nepilnamečio vaiko G. G., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

21Priteisti iš atsakovų V. G., a.k. ( - ) ir E. G., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui G. G., gim. ( - ), kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 58,00 EUR (penkiasdešimt aštuonis eurus) iš kiekvieno tėvo, nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

22Nepilnametei G. G. priteistų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti jo globėją Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją.

23Priteisti iš atsakovų V. G. ir E. G. po 23,22 EUR (dvidešimt tris eurus 22 centus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

24Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas neterminuotai apriboti... 4. Ieškovas nurodė, kad siekdamas užtikrinti tinkamą mažamečio vaiko G. G.,... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį palaiko,... 6. Atsakovai V. G. ir E. G. į teismo posėdį neatvyko, teismo procesiniai... 7. Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė teismui... 8. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai E. G. ir V.... 11. Iš pateiktų dokumentų bei teismo posėdyje išklausius ieškovo atstovės... 12. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, manytina, kad ir ateityje... 13. LR CK 3.183 str. 4 d. nustatyta, kad teismas priėmęs sprendimą apriboti... 14. Tėvų valdžios apribojimas, neatleidžia nuo pareigos išlaikyti savo vaikus... 15. Iš atsakovų V. G. ir E. G. priteistina po 23,22 EUR (dvidešimt tris eurus 22... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 400-407... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Neterminuotai apriboti atsakovų V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. G., a.k. (... 19. Nustatyti nepilnametei G. G., gim. ( - ), nuolatinę institucinę globą, jos... 20. Nustatyti nepilnamečio vaiko G. G., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą... 21. Priteisti iš atsakovų V. G., a.k. ( - ) ir E. G., a.k. ( - ) išlaikymą... 22. Nepilnametei G. G. priteistų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti jo... 23. Priteisti iš atsakovų V. G. ir E. G. po 23,22 EUR (dvidešimt tris eurus 22... 24. Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...