Byla 2S-1-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,

3kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB “Spauda” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centras Vilniaus filialas dėl teisės nusipirkti ar išsinuomoti valstybinės žemės sklypo dalį pripažinimo ir kt. Tretieji asmenys AB „Spauda“, UAB „Vitropolos“, UAB „Abrosa“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir kt.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

71) pripažinti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ narių teisę ne konkurso tvarka proporcingai bendrijos nariams nuosavybės teise priklausančių patalpų plotui nusipirkti arba išsinuomoti žemės sklypo, esančio ( - ) dalis, proporcingas bendrijos narių nuosavybės teise valdomų patalpų plotui;

82) atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2001-11-08 sprendimą dėl žemės sklypo ( - ) padalijimo;

93) atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2002-08-29 įsakymą, kuriuo nustatyta pagrindinė tikslinė žemės sklypo ( - ) naudojimo paskirtis ir būdas;

104) atnaujinti terminą ir panaikinti 2004-06-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl 0,8522 ha ploto komercinės paskirties žemės sklypo ( - ) suformavimo;

115) atnaujinti terminą ir panaikinti 2002-09-19 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą dėl 1,3532 ha ploto Valstybinės žemės sklypo dalies ( - ) išnuomojimo UAB ,,Vitropolis“;

126) atnaujinti terminą ir panaikinti 2002-12-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą dėl 0,0403ha ploto Valstybinės žemės sklypo dalies ( - ) išnuomojimo UAB ,,Abrosa“;

137) atnaujinti terminą ir panaikinti 2005-07-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą dėl 2,3892 ha ploto Valstybinės žemės sklypo dalies ( - ) išnuomojimo AB ,,Spauda“;

148) atnaujinti terminą ir panaikinti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke 2002-09-04 padarytą įrašą dėl 6,4860 ha ploto žemės sklypo.

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino.

162009-07-16 teisme buvo gautas ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ pareiškimas dėl rašymo apsirikimo klaidų sprendime ištaisymo. Ieškovas prašė:

17a) įrašyti į teismo sprendimo 5,6 ir 7 punktų pradžią žodžius „...atnaujinti terminą ir...“;

18b) išbraukti iš teismo sprendimo 5 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir UAB „Vitrapolis“...“;

19c) išbraukti iš teismo sprendimo 6 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir UAB „Abrosa“...“;

20d) išbraukti iš teismo sprendimo 5 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir AB „Spauda“...“.

21Nurodė, kad teismas sprendime konstatavo, jog yra naikintini administraciniai aktai, o CK 1.131 str. 2 d. pagrindu yra atstatomi senaties terminai dėl administracinių aktų apskundimo ir panaikinimo. Teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje yra nurodyta, kad atnaujinami terminai ir panaikinami administraciniai aktai (rezoliucinės dalies 2,3,4 ir 8 punktai). Tačiau nurodant, kad panaikinami kiti aktai, t.y. panaikinamas 2002-09-19 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas (sprendimo 5 punktas), panaikinamas 2002-12-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas (sprendimo 6 punktas), panaikinamas 2005-07-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas (sprendimo 7 punktas), nenurodyta, kad yra atnaujinamas terminas. Ieškovo teigimu, tai yra akivaizdi rašybos klaida, nes teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra aiškiai konstatuota, kad naikinant teismo sprendimu visus administracinius aktus, jų apskundimo terminai atnaujinami.

22Ieškovas taip pat nurodė, kad kitos rašymo apsirikimo klaidos yra tos, kad teismo sprendimo 5,6 ir 7 punktuose nurodoma, jog naikinant paminėtus Vilniaus apskrities viršininko įsakymus kartu panaikinamos ir valstybinės žemės nuomos sutartys tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Vitrapolis“, UAB „Abrosa“ ir AB „Spauda“. Teigia, kad klausimas dėl nuomos sutarčių panaikinimo, nagrinėjant bylą iš esmės, nebuvo sprendžiamas, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-01-12 nutartimi Bendrijos reikalavimai dėl žemės nuomos sutarčių panaikinimo buvo palikti nenagrinėtais. Todėl ieškovo nuomone, teismo sprendimo 5,6, ir 7 punktuose, kur pasisakoma dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo yra padaryta akivaizdi rašymo apsirikimo klaida, kurią būtina ištaisyti.

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi ištaisė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-07-09 sprendimo aprašomojoje ir rezoliucinėje dalyse padarytas rašymo apsirikimo klaidas. Teismas įrašė į teismo sprendimo aprašomąją ir rezoliucinę dalių 5,6 ir 7 punktų pradžią žodžius „atnaujinti terminą ir...“. Teismas taip pat nusprendė išbraukti iš teismo sprendimo aprašomosios ir rezoliucinės dalies 5 punkto sakinio dalį „....ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir UAB „Vitrapolis“...“ toliau kaip tekste; išbraukti iš teismo sprendimo aprašomosios ir rezoliucinės dalies 6 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir UAB „Abrosa“...“ toliau kaip tekste; išbraukti iš teismo sprendimo aprašomosios ir rezoliucinės dalies 7 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir AB „Spauda“...“ toliau kaip tekste.

24Teismas konstatavo, kad šie patikslinti reikalavimai buvo ieškovo pateiktame patikslintame ieškininiame pareiškime, kuris buvo teismui pateiktas 2009-01-26 ir ieškovo pateiktos rašybos klaidos atitaisyme. Teismas nurodė, kad dėl didelės bylos apimties ir ne kartą tikslintų ieškinio reikalavimų surašant teismo sprendimą jame buvo padarytas rašymo apsirikimas, kuris gali būti ištaisytas CPK 276 str. tvarka, nes toks ištaisymas nekeičia sprendimo esmės.

25Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB „Spauda“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą ištaisyti rašymo apsirikimus.

26Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271)

28teismas neturėjo pagrindo taikyti teisės normų, reglamentuojančių rašymo apsirikimo ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymo klausimus. Teigia, kad patenkinus ieškovo prašymą ir priėmus nutartį, kuria ištaisyti rašymo apsirikimai sprendimo 5,6,7 punktuose, sprendimas iš esmės buvo pakeistas ir naujai išspręsti klausimai dėl atsakovo ir trečiųjų asmenų teisių ir pareigų, bei išspręsti klausimai dėl terminų atnaujinimo. Nurodo, kad ieškovo prašyme dėl rašymo apsirikimų nurodytuose aprašomosios ir rezoliucinės dalių sakiniuose nėra padaryti rašymo apsirikimai, todėl jie neturėtų būti taisomi, nes tai prilygtų teismo sprendimo pakeitimui;

292)

30Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismui nutartimi pakeitus rezoliucinę dalį ir atnaujinus terminą kitiems reikalavimams, buvo iš esmės išspręsti terminų atnaujinimo klausimai, kurie gali būti sprendžiami tik nagrinėjant bylą iš esmės, o ne taisant rašymo apsirikimus. Be to, motyvuojamoje dalyje teismas pasisakė tik dėl termino aktams, priimtiems po bylos iškėlimo teisme, apskųsti atnaujinimo – faktiškai tik dėl sprendimo 7 punkte nurodyto 2005-07-27 sprendimo. Tuo tarpu dėl sprendimų priimtų iki bylos iškėlimo (sprendimo 5 ir 6 p. nurodyti 2002-09-19 ir 2002-12-03 sprendimai) teismas nepasisakė ne tik rezoliucinėje, bet ir motyvuojamoje dalyje;

313)

32Teismui nenurodžius, jog iš rezoliucinės dalies 5,6,7 punktų išbraukus sakinių dalis, kuriuose nurodoma, kad naikinamos Valstybinės žemės nuomos sutartys, pasikeičia atsakovo ir trečiųjų asmenų teisės ir pareigos;

334)

34Teigia, kad teismo veiksmai, kai taikant rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų taisymo instituto nuostatas, iš esmės keičiamas priimti sprendimo turinys, nustatomas ar panaikinamos asmenų teisės ir pareigos grubiai pažeidžia byloje dalyvaujančių asmenų teisės. Pirma, teismas dėl asmenų teisių ir pareigų išsprendžia ne žodinio, o rašytinio proceso tvarka. Antra, dalyvaujantiems byloje asmenims apskritai nesuteikiama teisė pasisakyti dėl rašytinio proceso tvarka svarstomų klausimų. Trečia, klausimų, išspręstų teismo nutartimi, apskundimas yra labiau apsunkintas.

35Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Teigia, kad ieškovas savo ieškinyje be kita ko teikė teismui reikalavimus panaikinti valstybinės žemės nuomos sutartis, sudarytas dėl 6,4860 ha bendro ploto žemės sklypo. Šių reikalavimų atžvilgiu teismas priėmė nutartį ieškinio trūkumams pašalinti. Kadangi teismo nurodyti trūkumai Bendrijos nebuvo pašalinti, 2009-01-12 nutartimi teismas šioje dalyje ieškinį paliko nenagrinėtu. Nurodo, kad ši nutartis yra įsiteisėjusi, kas reiškia, jog Bendrijos reikalavimai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo nesudarė civilinės bylos nagrinėjimo dalyko. Nepaisant to, 2009-07-09 teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje per apsirikimą nurodyta, jog yra tenkinami ir nenagrinėtais palikti Bendrijos reikalavimai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo, t.y. padaryta akivaizdi techninė klaida – rašymo apsirikimas. Teigia, kad teismui padarius tokią klaidą, ji pagrįstai ir tinkamai ištaisyta CPK 276 str. pagrindu. Tuo teismas užkirto kelią niekam nereikalingam teismo sprendimo dalies apskundimui apeliacine tvarka. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi ištaisius akivaizdžią techninę klaidą, nebuvo pakeisti jokie 2009-07-09 teismo sprendimu nustatyti faktai ir dalyvaujančių byloje asmenų teisės ir pareigos, priešingai, teismo sprendimas pasidarė aiškus ir jo nebegalima dvejopai vertinti. Be to, nepaisant, kad dėl termino administraciniams aktams panaikinti atnaujinimo aiškiai pasisakyta motyvuojamoje 2009-07-09 teismo sprendimo dalyje, per apsirikimą tai nebuvo įrašyta į rezoliucinę teismo sprendimo dalį. Ieškovo teigimu, toks apsirikimas, kai išvada dėl motyvuojamoje teismo sprendimo dalyje išspręsto klausimo nėra perkeliama į revoliucinę sprendimo dalį, yra akivaizdus rašymo apsirikimas, taisytinas CPK 276 str. pagrindu. Pažymi, kad tai, jog skundžiama nutartimi yra pašalintos akivaizdžios 2009-07-09 teismo sprendimo rašymo klaidos, nedaro jokios įtakos peržiūrint teismo sprendimą apeliacine tvarka, nes apeliacinėje instancijoje bus peržiūrėta iš esmės, ar teismo sprendimas patenkinti Bendrijos reikalavimus yra pagrįstas ar ne.

37Atskirasis skundas netenkintinas.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

39Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškinio ir taikė procesines teisės normas, susijusias su rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymu.

41Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamos bylos atveju neturėjo pagrindo taikyti teisės normų, reglamentuojančių rašymo apsirikimo ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymo klausimus (CPK 276 str.), kadangi ištaisydamas rezoliucinę sprendimo dalį, pakeitė sprendimo esmę, naujai išsprendė klausimus dėl atsakovo ir trečiųjų asmenų teisių ir pareigų, bei išsprendė klausimus dėl terminų atnaujinimo.

42Įstatymas, suteikdamas teisę tikrinti sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą aukštesnės instancijos teismui, kartu numato išimtį, pagal kurią ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas CPK 276 straipsnio nustatyta tvarka gali sprendimą priėmęs teismas. Aukštesnės instancijos teismo įsikišimas šiuo atveju nėra būtinas, nes taisomi rašymo apsirikimai ar aritmetinės klaidos nekeičia teismo sprendimo esmės. Pažymėtina, kad padarytus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas ir jas nulėmusias priežastis geriausiai žino pats bylą nagrinėjęs ir sprendimą priėmęs teismas. Pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu gali ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės, t. y. nekeičia sprendime nustatytų faktų, šalių teisių ir pareigų, jų turinio, realizavimo sąlygų.

43Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 9 d. sprendimu atnaujino terminą ir panaikino 2002-09-19 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Vitropolis“, 2002-12-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Abrosa“, 2005-07-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir AB „Spauda“.

44Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2008-08-19 ieškovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ pateikė teismui patikslintą ieškinio pareiškimą, kuriuo papildė ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovas prašė panaikinti 2002-09-19 Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymą Nr. 3730-01 ir Valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir UAB „Vitrapolis“, 2002-12-03 žemės nuomos sutartį sudarytą su UAB „Abrosa“, bei 2005-07-27 Vilniaus apskrities Viršininko įsakymą Nr. 2.3-6691-01 ir žemės nuomos sutartį sudarytą su UAB „Spauda“.

45Šių ieškovo reikalavimų atžvilgiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-12-10 priėmė nutartį, kuria įpareigojo ieškovą iki 2009-01-05 sumokėti žyminį mokestį už naujai pareikštus reikalavimus. Tačiau šis teismo nurodytas trūkumas nebuvo pašalintas, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. sausio 12 d. nutartimi ieškovo 2008-08-19 pareikštus naujus turtinius reikalavimus (dėl nuomos sutarčių panaikinimo) paliko nenagrinėtais.

46Pažymėtina, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nutartis yra įsiteisėjusi. Tai reiškia, kad ieškovo reikalavimai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo nesudarė civilinės bylos nagrinėjimo dalyko. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą iš esmės ir priimdamas 2009-07-09 sprendimą, nesprendė šio bylos nagrinėjimo dalyko nesudariusio klausimo dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo. Tą patvirtina Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-07-09 sprendimo motyvuojamoji dalis, kurioje nepasisakyta dėl reikalavimų panaikinti valstybinės žemės nuomos sutartis pagrįstumo ar nepagrįstumo.

47Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 2009-07-09 sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodžius, jog yra tenkinami ir ieškovo reikalavimai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo, yra padaryta akivaizdi techninė – rašymo klaida. Vadinasi, pirmosios instancijos teismui padarius šią klaidą, jis pagrįstai ir tinkamai skundžiama nutartimi ją ištaisė CPK 276 straipsnio pagrindu.

48Apelianto argumentai, jog teismas, tokiu būdu ištaisydamas rašymo apsirikimą, pakeitė teismo sprendimu nustatytus faktus, šalių teises ir pareigas, atmetami kaip nepagrįsti, nes toks rašymo apsirikimo ištaisymas sprendimo rezoliucinę dalį susiejo su teismo realiai išnagrinėtais ieškinio dalyką sudarančiais reikalavimais ir iš sprendimo rezoliucinės dalies buvo pašalinti tie byloje anksčiau pareikšti reikalavimai, kurių likimas jau buvo išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi.

49Tretysis asmuo AB „Spauda“ atskirajame skunde taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismui nutartimi pakeitus rezoliucinę dalį ir atnaujinus terminą kitiems reikalavimams, buvo iš esmės išspręsti terminų atnaujinimo klausimai, kurie gali būti sprendžiami tik nagrinėjant bylą iš esmės, o ne taisant rašymo apsirikimus. Tačiau teisėjų kolegija šį apelianto argumentą laiko neteisėtu ir nepagrįstu.

50Remiantis LAT formuojama praktika, teismas ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą išsprendžia ir argumentus dėl padarytų išvadų išdėsto sprendimo motyvuojamoje dalyje. Teismo išvadų apie tai, ar ieškinio senaties terminas atnaujinamas ar neatnaujinamas, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti nereikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2002-12-20 nutarimas „Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje“. Teismų praktika, Nr. 18, 2002, Vilnius). Vadinasi, teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje neprivalėjo prie kiekvieno iš naikinamų administracinių aktų nurodyti, jog jis atnaujina terminą šiems aktams ginčyti. Tačiau tai, kad teismo sprendimo rezoliucinė dalis buvo papildyta atitinkamomis frazėmis ,,atnaujinti terminą“, sprendžiant kitų rašymo apsirikimų ištaisymo klausimą, nors ir yra perteklinių frazių įrašymas į teismo sprendimo rezoliucinę dalį, nevertintinas kaip apelianto (AB ,,Spauda“) skundžiamos nutarties esminis ydingumas, sprendimo esmės pakeitimas ar iškraipymas, todėl toks sprendimo rezoliucinės dalies papildymas per rašymo apsirikimų ištaisymo institutą nevertintinas kaip procesinis pažeidimas, dėl kurios skundžiama nutartis turėtų būti naikinama (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.), juo labiau, kad išvada dėl pagrindo atnaujinti terminus egzistavimo motyvuojamoje teismo sprendimo dalyje buvo nurodyta.

51Išdėstytų argumentų pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-07-24 nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

53Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,... 3. kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 7. 1) pripažinti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos... 8. 2) atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2001-11-08... 9. 3) atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2002-08-29... 10. 4) atnaujinti terminą ir panaikinti 2004-06-04 Vilniaus miesto savivaldybės... 11. 5) atnaujinti terminą ir panaikinti 2002-09-19 Vilniaus apskrities viršininko... 12. 6) atnaujinti terminą ir panaikinti 2002-12-03 Vilniaus apskrities viršininko... 13. 7) atnaujinti terminą ir panaikinti 2005-07-27 Vilniaus apskrities viršininko... 14. 8) atnaujinti terminą ir panaikinti Nekilnojamojo turto registro centriniame... 15. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 9 d. sprendimu ieškovo... 16. 2009-07-16 teisme buvo gautas ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato... 17. a) įrašyti į teismo sprendimo 5,6 ir 7 punktų pradžią žodžius... 18. b) išbraukti iš teismo sprendimo 5 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės... 19. c) išbraukti iš teismo sprendimo 6 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės... 20. d) išbraukti iš teismo sprendimo 5 punkto sakinio dalį „...ir Valstybinės... 21. Nurodė, kad teismas sprendime konstatavo, jog yra naikintini administraciniai... 22. Ieškovas taip pat nurodė, kad kitos rašymo apsirikimo klaidos yra tos, kad... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi... 24. Teismas konstatavo, kad šie patikslinti reikalavimai buvo ieškovo pateiktame... 25. Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB „Spauda“ prašo Vilniaus miesto... 26. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 1)... 28. teismas neturėjo pagrindo taikyti teisės normų, reglamentuojančių rašymo... 29. 2)... 30. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismui nutartimi pakeitus... 31. 3)... 32. Teismui nenurodžius, jog iš rezoliucinės dalies 5,6,7 punktų išbraukus... 33. 4)... 34. Teigia, kad teismo veiksmai, kai taikant rašymo apsirikimų ir aritmetinių... 35. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio... 36. Teigia, kad ieškovas savo ieškinyje be kita ko teikė teismui reikalavimus... 37. Atskirasis skundas netenkintinas.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo... 41. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios... 42. Įstatymas, suteikdamas teisę tikrinti sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą... 43. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m.... 44. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2008-08-19 ieškovas Spaudos... 45. Šių ieškovo reikalavimų atžvilgiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas... 46. Pažymėtina, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d.... 47. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 48. Apelianto argumentai, jog teismas, tokiu būdu ištaisydamas rašymo... 49. Tretysis asmuo AB „Spauda“ atskirajame skunde taip pat nurodo, jog... 50. Remiantis LAT formuojama praktika, teismas ieškinio senaties termino... 51. Išdėstytų argumentų pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atskirojo... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 53. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį palikti...