Byla 2-5483-595/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei S. Ž.,

4atsakovo atstovui direktoriui V. K.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „ADVERNA“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas jo naudai priteisti iš atsakovo 3866,81 eurų skolos, 915,61 eurų delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad remiantis tarp šalių sudaryta Įrangos tiekimo sutartimi, jis perdavė atsakovui prekes, išrašė bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas sąskaitų neapmokėjo, skola yra 3866,81 eurai. Pagal sutarties 4.2 p. atsakovas privalo sumokėti 915,61 eurų delspinigių dėl netinkamo prievolės vykdymo.

72015-09-22 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo priteista iš atsakovo UAB „Adverna“ 3866,81 eurų skolos, 915,61 eurų delspinigių, 72 eurų bylinėjimosi išlaidų, 6 procentai metinių palūkanų už priteistą 4782,42 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ naudai (b.l. 22).

82015-10-27 gauti atsakovo prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo (b.l. 28-29). Atsakovas prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Prieštaravimuose nurodoma, kad pagal Įrangos teikimo sutartį ieškovas įsipareigojo pateikti medžiagas atsakovo renovuojamiems namams Molėtų mieste. Nurodoma, kad ieškovas buvo tinkamai supažindintas su objekto projektiniais sprendiniais bei juose esančiais medžiagų kiekių žiniaraščiais. Tačiau ieškovas vietoj termostatinio elemento su dujiniu užpildu ir Min/Max temperatūros ribojimo funkcija (kurių temperatūros nustatymo ribos nuo 5-22 °C) 152 vnt. patiekė tokį pat kiekį termostatinių elementų su dujiniu užpildu ir Min/Max temperatūros ribojimo funkcija (kurių temperatūros nustatymo ribos nuo 5-26 °C). Pastarųjų objekte turėjo būti sumontuota tik 11 vnt. (iš viso - 163 vnt.). Atsakovui, kaip rangovui sumontavus objekte netinkamus termostatinius elementus su dujiniu užpildu, buvo gautos pretenzijos ir objekto užsakovo UAB "Molėtų švara", dėl ko atsakovas privalėjo juos demontuoti, grąžinti ieškovui ir iš naujo sumontuoti pakeistus tinkamus termostatinius elementus. 152 vienetų termostatinių elementų vienkartinio sumontavimo darbų kaina yra 1112,34 Eur, tuo tarpu atsakovui dėl ieškovo kaltės teko papildomai vieną sykį medžiagas demontuoti ir papildomai vieną sykį jas sumontuoti, t.y. atsakovas patyrė 2224,68 Eur nuostolių. Ieškovas yra savo srities profesionalas, todėl patiekdamas netinkamas ir techniniame darbo projekte nenumatytas medžiagas, yra atsakingas ir už to pasėkoje atsiradusius nuostolius. Prieštaravimuose nurodoma, kad nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais, iš atsakovo priteistina netesybų norma yra neprotinga ir turėtų būti mažintina nuo 0,1 % iki 0,02%. Prašo delspinigiams taikyti senatį.

92015-11-12 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta, kad nesutinka su prieštaravimais, prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 60-63). Atsiliepime nurodoma, kad prieštaravimuose nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės. Atsakovas tik siekia vilkinti atsiskaitymą su ieškovu. Tarp šalių civiliniai santykiai susiklostė pagal sudarytą sutartį bei konkrečias sąskaitas, aktus ir kitus į bylą pateiktus dokumentus. Pagal ieškovo ir atsakovo 2014-08-25 sudarytos Įrangos teikimo sutarties Nr. IS-V-14/009 ir jos priedo Nr. 1 ieškovas teikė atsakovui medžiagas objektams, esantiems Liepų g. 7,8,9, Molėtuose. Pažymi, kad ieškovas nebuvo supažindintas su atsakovo objekto projekto sprendiniais, medžiagų kiekių žiniaraščiais, ar kita informacija, esančia techniniame darbo projekte, ir atsakovas nepateikė jokių duomenų patvirtinančių ieškovo supažindinimą su atsakovo nurodytas dokumentais. Pažymi, kad nei 2014-08-25 įrangos teikimo sutartyje, nei jos prieduose nėra numatyta sąlyga, kad ieškovas įsipareigoja atsakovui teikti medžiagas pagal darbo techninius projektus ar kitą atsakovo nurodomą dokumentaciją. Ieškovas neteikė medžiagų objektui, esančiam Liepų g. 21, Molėtuose, pagal 2014-08-25 sutartį, kurios pagrindu atsirado atsakovo įsiskolinimas. Medžiagos objektui, esančiam Liepų g. 21, Molėtuose, buvo teikiamos pagal visiškai kitą sutartį, t.y. 2014-07-31 Įrangos teikimo sutartį Nr. IS-V 14/007. Atsakovas prieštaraudamas dėl įsiskolinimo ieškovui, prieštaravimuose nurodo aplinkybes apie kitos sutarties (2014-07-31) vykdymą, kuri nėra susijusi su 2014-08-25 sutartimi, kurios pagrindu yra susidaręs atsakovo įsiskolinimas. Atsakovo nurodyti 152 vnt. termostatiniai elementai niekaip nėra susiję su ginčo sutarties vykdymu. Šią aplinkybę patvirtina ir 2014-07-31 įrangos teikimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos UAB „Adverna" užsakytos medžiagos, teiktinos objektui, esančiam Liepų g. 21, Molėtuose, tarp kurių nėra 152 vnt. termostatinių elementų. Todėl atsakovo argumentas dėl neva jam kilusių nuostolių neatitinka tikrovės. Ieškovas nėra net diskutavęs apie atsakovo neva patirtų nuostolių kompensavimą ar teikiamų medžiagų kainų sumažinimą. Atsakovo pateiktas 2015-10-02 elektroninis laiškas, kuris neva įrodo, jog buvo pateiktos netinkamos medžiagos, patvirtina tik tai, kad pats atsakovas keitė teiktinų medžiagų modelius savo objektams. Tačiau tai jokiu būdu neįrodo ieškovo netinkamo medžiagų tiekimo ar atsakovo patirtų nuostolių. Nurodo, kad nesutinka su prieštaravimo argumentu dėl netesybų mažinimo bei dėl senaties taikymo. Atsakovas sudarydamas sutartį, sutiko mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kuomet už teiktas medžiagas nebus atsiskaityta per 2014-08-25 sutartyje nustatytą laikotarpį, taip pat sutiko, kad minėti delspinigiai būtų skaičiuojami iki galutinio atsiskaitymo. Atsakovas laiku nesumokėjo 3866,81 Eur sumos už teiktas medžiagas, ši suma iki šios dienos nėra grąžinta. Pridedami atsakovo siųsti elektroniniai laiškai bei 2015-03-30 prašymas patvirtina, kad atsakovas visą laiką žadėjo grąžinti skolą, kas be abejonės įtakojo aplinkybę, jog ieškovas ilgą laiką nesikreipė į teismą, tikėdamasis, kad atsakovas įvykdys savo pažadus. Atsižvelgiant į tai, kad pats atsakovas laisva valia sutiko sudaryti 2014-08-25 sutartį, tuo pačiu sutikdamas su sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmėmis numatytomis minėtoje sutartyje, 2014-08-25 sutarties 4.2 p. nustatyta delspinigių 0.1 % dydžio norma nelaikytina neprotinga. Be to atsižvelgiant į tai, kad atsakovas iki šios dienos nėra atsiskaitęs su ieškovu, o 2014-08-25 sutarties 4.2 punkte nustatytas delspinigių skaičiavimas iki galutinio atsiskaitymo su ieškovu, šiuo atveju senaties terminas delspinigiams netaikytinas.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį bei atsiliepimą į atsakovo pareikštus prieštaravimus juose nurodytais motyvais. Prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti byloje pateiktas bylinėjimosi išlaidas.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Skolos dydžio iš esmės neginčijo. Nurodė, kad neatsiskaitė su ieškovu dėl vėluojamų mokėjimų jų įmonei. Nurodė, kad dėl parduotų netinkamai parinktų ir neatitinkančių specifikacijos prekių patyrė nuostolių. Nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais.

12Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-08-24 sudarė Įrangos tiekimo sutartį Nr. IS-V-14/009 (toliau- Įrangos tiekimo sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui sutarties priede Nr. 1 numatytą įrangą per 14 dienų po raštiško užsakymo patvirtinimo, o atsakovas įsipareigojo priimti įrangą, atsiimant ją iš ieškovo prekybos salono, ir už ją sumokėti pagal sutartyje numatytus terminus ir tvarką (b.l. 2-5). Ieškovas šios sutarties pagrindu perdavė prekes atsakovui ir išrašė sąskaitas faktūras – 2014-10-29 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30892 15,21 Eur sumai, 2014-11-21 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30422 182,23 Eur sumai, 2014-11-20 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30394 210,26 Eur sumai, 2014-11-05 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30225 220,07 Eur sumai, 2014-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30123 53,22 Eur sumai, 2014-10-30 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30111 1576,43 Eur sumai, 2014-10-29 PVM sąskaitą-faktūrą GIV Nr. 05-30074 1803,79 Eur sumai (b.l. 6-12).

14Iš byloje pateiktos 2015-07-27 pretenzijos nustatyta, kad ieškovas ne kartą yra raginęs atsakovą sumokėti pradelstą 3866,81 Eur skolą ir minėta pretenzija nustatė 7 kalendorinių dienų terminą skolos apmokėjimui (b.l. 13). Pakartotinė pretenzija atsakovui buvo išsiųsta 2015-08-03 (b.l. 14).

15Taigi, iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.154, 6.156, 6.162 straipsniai). Ginčo, kad ieškovas neperdavė prekių pagal Įrangos tiekimo sutartį, byloje nėra.

16Atsakovo pateikti prieštaravimai, kad jis patyrė nuostolių dėl ieškovo ne tos komplektacijos prekių perdavimo laikytini nepagrįstais ir neturinčiu ryšio su šioje byloje nagrinėjamu dalyku. Atsakovas nurodo, kad objektui ( - ), buvo pateikti ne tie termostatiniai elementai. Nustatyta, kad pagal į bylą pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, pagal kurias ieškovas reikalauja atsiskaitymo, iš viso nebuvo parduoti atsakovo nurodomi termostatiniai elementai. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas buvo supažindintas su atsakovo objekto projekto sprendiniais, medžiagų kiekių žiniaraščiais, ar kita informacija, esančia techniniame darbo projekte. Tuo tarpu Įrangos tiekimo sutarties priedas Nr. 1 patvirtina, kad pagal šią sutartį parduotos medžiagos buvo naudojamos namams ( - ), o ne atsakovo prieštaravimuose nurodytam objektui -( - ) (b.l. 4-5). Ieškovas į bylą pateikė įrodymus, kad su atsakovu 2014-07-31 buvo sudaryta Įrangos tiekimo sutartis Nr. IS-V 14/007, kurios pagrindu medžiagos buvo teikiamos objektui ( - ) (b.l. 67-69). Pažymėtina, kad Įrangos tiekimo sutarties 2.2 punktas bei sutarties priedas Nr. 1 patvirtina, kad ieškovas įsipareigojo teikti medžiagas pagal atsakovo nurodomą konkrečių medžiagų tipą ir kiekį bei pagal jo pateikiamus užsakymus. Pateiktų į bylą įrodymų analizė nesudaro pagrindo teigti, kad šalys buvo susitarusios, jog ieškovas įsipareigoja atsakovui teikti medžiagas pagal darbo techninius projektus ar kitą atsakovo nurodomą dokumentaciją. Į bylą nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad dėl netinkamo ieškovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atsakovas būtų patyręs nuostolių. Pažymėtina, kad atsakovas ieškovui nėra pateikęs jokių pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo.

17Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad su ieškovu neatsiskaitė dėl to, kad su jų įmone neatsiskaitė užsakovai. Šias aplinkybes patvirtina ir į bylą pateiktas susirašinėjimas iš kurio matyti, kad atsakovas pripažįsta savo skolą, 2015-03-30 atsakovas su prašymu kreipėsi į ieškovą, prašydamas iki gegužės 25 dienos pratęsti skolos apmokėjimo terminą (b.l. 70-73).

18Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.344 str. 1 d. įtvirtinta, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. CK 6.314 str. 5 d. įtvirtinta, kad kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo reikalauti sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas.

19Atsakovas su ieškovu pagal Įrangos tiekimo sutartį bei jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras neatsiskaitė, todėl laikytinas pažeidusiu prievolę ir ieškovui iš atsakovo priteistina 3866,81 Eur skolos už parduotas prekes.

20CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o to paties straipsnio 2 d. įtvirtinta, jog asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 str. 1 d. nustato, kad netesybos-tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

21Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 915,61 Eur delspinigių, paskaičiuotų Įrangos tiekimo sutarties 4.2. punkto pagrindu po 0,1 procentą nuo laiku neapmokėtos sumos. Atsakovas ginčija priteistus delspinigius, motyvuodamas, kad delspinigiai paskaičiuoti už ilgesnį nei 6 mėnesių terminą, todėl prašo taikyti senatį reikalavimui priteisti delspinigius, be to nurodo, kad 0,1 procento norma yra aiškiai per didelė, todėl ji turėtų būti mažintina iki 0,02 procentų.

22Įrangos tiekimo sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad už prekes atsakovas apmoka per 45 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sutarties 4.2 punkte šalys susitarė, kad jeigu atsakovas nesumoka už prekes pagal sutarties 4.1.1. punkte nustatytą terminą, ieškovas turi teisę skaičiuoti, o atsakovas įsipareigoja sumokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną po 0,1 procentų nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį iki galutinio atsiskaitymo su vykdytoju.

23Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad 0,1 procento delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl turi būti mažintini iki 0,02 procento. Šalių susitarimu nustatytų delspinigių tikslas atsižvelgiant į LR CK 6.71 str. yra kompensuoti minimalius ieškovo praradimus tuo atveju, kai atsakovas neįvykdo prievolės arba netinkamai vykdo prievoles pagal sutartis. Šalys susitardamos dėl tokių delspinigių dydžio, pripažino, kad būtent tokio dydžio delspinigiai atitinka minimalius būsimus kreditoriaus nuostolius tuo atveju, jei atsakovas neįvykdys sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Sutartyje nustatyti ir ieškovo paskaičiuoti 0,1 procento delspinigiai negalėtų būti pripažinti nepagrįstai dideliais ir prieštaraujančiais teisingumo bei protingumo, sąžiningumo principams, įvertinus pažeidimo terminą, be to, aplinkybę, kad abi šalys yra verslo subjektai, todėl prieš sudarydamos susitarimą, jos galėjo įvertinti delspinigių dydį. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimis sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 c.b. Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 c.b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties nuostatos, nustatančios konkretaus dydžio netesybas už termino įvykdyti turtinę prievolę praleidimą, sutarties šalims turi įstatymo galią.

24Šalys Įrangos tiekimo sutartyje nustatė, kad delspinigiai bus skaičiuojami už visą laikotarpį iki galutinio atsiskaitymo su ieškovu. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas iki šio momento neatsiskaitė su ieškovu. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo pagal Įrangos tiekimo sutartyje šalių sulygtą laikotarpį. Be to, pažymėtina, kad atsakovas 2015-03-30 Prašymu pripažino savo skolą ieškovui ir prašė pratęsti skolos apmokėjimo terminą iki 2015-05-25, todėl vadovaujantis CK 1.130 str. 2 dalimi laikytina, kad ieškinio senaties terminas buvo nutrauktas, kadangi atsakovas pripažino prievolę. Darytina išvada, kad priteista delspinigių suma kompensuoja minimalius ieškovo nuostolius už atsakovo piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl preliminarus sprendimas dėl delspinigių priteisimo nekeistinas bei netaikoma ieškinio senatis.

25Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininkas, remiantis CK 6.37 str. 2 d. privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kito palūkanų dydžio. Todėl remiantis CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovo ieškovo naudai nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už priteistą 4782,42 Eur sumą priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

26CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 150 Eur žyminio mokesčio (b.l. 18). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo pareikštas dokumentinio proceso tvarka, vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 7 p. ieškovas turėjo mokėti pusę žyminio mokesčio, tai yra 72 Eur, todėl vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p. permokėta 78 Eur žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui. Ieškovas pateikė įrodymus patvirtinančius patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti -1000 Eur (b.l. 94-95 ). Ieškinį patenkinus ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo, kas sudaro 1072 Eur (CPK 93 str.).

27Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 7,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

28Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370 str. teismas

Nutarė

29preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti iš atsakovo UAB „ADVERNA“, į.k. 302784618, 3866,81 eurų skolos, 915,61 eurų delspinigių, 1072 eurų bylinėjimosi išlaidų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 4782,42 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Gilius ir Ko“, į.k. 134506482, naudai.

31Priteisti iš atsakovo UAB „ADVERNA“, į.k. 302784618, valstybės naudai 7,51 eurus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

32Grąžinti ieškovui UAB „Gilius ir Ko“, į.k. 134506482, 78 eurus žyminio mokesčio, sumokėto 2015-09-03 mokėjimo nurodymu Nr. BM 15001357 AB SEB banke, išaiškinant, kad šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei S. Ž.,... 4. atsakovo atstovui direktoriui V. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas jo naudai priteisti iš atsakovo... 7. 2015-09-22 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo priteista iš... 8. 2015-10-27 gauti atsakovo prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo (b.l.... 9. 2015-11-12 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį bei atsiliepimą į... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Skolos dydžio... 12. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas... 14. Iš byloje pateiktos 2015-07-27 pretenzijos nustatyta, kad ieškovas ne kartą... 15. Taigi, iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę... 16. Atsakovo pateikti prieštaravimai, kad jis patyrė nuostolių dėl ieškovo ne... 17. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad su... 18. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės... 19. Atsakovas su ieškovu pagal Įrangos tiekimo sutartį bei jos pagrindu... 20. CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 21. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 915,61 Eur delspinigių, paskaičiuotų... 22. Įrangos tiekimo sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad už prekes... 23. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad 0,1 procento delspinigiai... 24. Šalys Įrangos tiekimo sutartyje nustatė, kad delspinigiai bus skaičiuojami... 25. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas... 26. CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia... 27. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 7,51... 28. Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370... 29. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „ADVERNA“, į.k. 302784618, 3866,81 eurų... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „ADVERNA“, į.k. 302784618, valstybės naudai... 32. Grąžinti ieškovui UAB „Gilius ir Ko“, į.k. 134506482, 78 eurus žyminio... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...