Byla 1-6-94/2012

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei Palmirai Pečiulienei, kaltinamajai I. V.-V., kaltinamosios gynėjui advokatui Dariui Sosnovskiui, nukentėjusiai A. K., nukentėjusiojo E. V. atstovui E. V., jų atstovui advokatui M.Paukštei, vertėjai Svetlanai Utenkovai, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2I. V.-V. a.k. ( - ) gimusi ( - ), Vilniuje, lietuvė, LR pilietė, turinti aukštąjį išsilavinimą, neteista, dirbanti ( - ), gyvenantis Vilniaus m., ( - ), kaltinama nusikaltimų, numatytų LR BK 140 str. 1 dalyje ir 140 str. 2 dalyje, padarymu.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

42010 m. lapkričio 9 d. vakare apie 20 val. 30 min. ( - ) namo kambaryje tarp I. V.-V. ir jos vyro E. V. įvykusio konflikto metu kilo muštynės tarp ten buvusių trijų vyrų. Jų metu I. V.-V., priėjusi iš už nugaros prie muštynes stebėjusios A. K., ant rankų laikančios trijų mėnesių sūnų E. V., ją už rūbų patraukė nuo besimušančių vyrų. A. K. atsisukus, I. V.-Voverienė, ranka suduodama į krūtinę, ja pastūmė ir pastaroji, neišlaikiusi pusiausvyros, nugara atsitrenkė į sieną, nežymiai sužalodama ant rankų laikomą sūnų. Po to, A. K. žengus kelis žingsnius, I. V.-V. sugriebė ją už plaukų ir, drėksdama rankų nagais per veidą ir kaklą, A. K., sukėlė fizinį skausmą ir ją nežymiai sužalojo.

5I. V.-V. kalta neprisipažino. Paaiškino, kad ( - ) dukters sodyboje laiko šunį, kurį prižiūri jos pažįstamas L. G.. Pastarasis 2010-11-09 vakare jai pranešė, kad sodyboje kažkas yra ir kad jis su automobiliu yra užklimpęs. Ji nutarė nuvažiuoti. Kai atvažiavo į kaimą, rado prie užklimpusios mašinos L. G. ir Ž. B.. Pažadėjusi paprašyti kaimyno traktoriaus mašinai ištraukti, ji viena užėjo į namą, kur tuo metu buvo jos vyras E. V. su savo drauge ir sūnumi. Jai užėjus, ji ir jos vyras ėmė reikšti vienas kitam nepasitenkinimą, varyti ją iš namų. Todėl paprašė į namus užeiti L. G. ir Ž. B.. Tarp šių vyrų ir jos vyro E. V. kilo muštynės. E. V. buvo labai agresyvus, todėl buvo nutarta jį surišti. Ji surado nuo palapinės virvę ir ją padavė Ž. B.. Tuo metu A. K. patraukė ją iš už nugaros už plaukų. Jai nukrito akiniai, ji atitraukė pastarosios ranką ir pasakė „nelįsk“. A. K. negalėjo atsitrenkti į sieną, nes ten, kur ji buvo, sienos nėra. Pripažįsta, kad atstumdama ji jai galėjo įdrėksti. Kad buvo sužalotas vaikas, ji sužinojo, tik tyrimo metu. Ji žinojo, kad jos vyras turi kitą moterį ir su ja vaiką, ji su tuo yra susitaikiusi. Jos atvykimo tikslas buvo išsiaiškinti, kas yra sodyboje, o užėjimo į namus tikslas – iš vyro sužinoti kaimyno telefono numerį, kad paprašyti padėti ištraukti užklimpusį L. G. automobilį. Tačiau vyras ją pradėjo varyti iš namų ir ji susinervino.

6Kaltinamosios kaltė yra įrodyta nukentėjusios parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais.

7Nukentėjusioji A. K. paaiškino, kad 2010 m. lapkričio 8 d. su sūnumi ir E. V. atvyko į ( - ) esančius namus. Kitą dieną apie pietus pasirodė kažkoks vyriškis. Prisistatęs matininku, apėjo aplink namus ir išvažiavo. Vakare apie 20 val. 30 min. prie namų privažiavo kelios mašinos. Po kurio laiko užėjo I. V.-V., ji nepasisveikino, iš anksto apie savo vizitą neįspėjo, bet iš karto kreipėsi į juos, ar susirinko jie daiktus, pareikalavo telefono, buvo nusiteikusi priešiškai. E. V., matydamas, kad kyla konfliktas, liepė jai išeiti ir atidarė duris. Už durų stovėjo du nepažįstami vyrai, kurių pirmas žodis buvo „renkitės“. Po kurio laiko tarp E. V. ir tų atvykusių dviejų vyriškių kilo muštynės. E. V. buvo vienas, o vyrai buvo du. Jai kilo mintis, kad gal ji gali jam kažkokiu būdu padėti. Laikydama ant rankų vaiką, priėjo prie vyrų arčiau, tačiau pabijojo kištis. Inga liepė jai nelįsti ir patraukė ją už megztinio. Bandydama ištrūkti, ji atsisuko ir gavo nuo jos smūgį į krūtinę. Neišlaikiusi pusiausvyros, ji nugara kartu su vaiku, kurio galva buvo padėta ant jos peties, atsitrenkė į sieną, vaikas ėmė verkti. Ji žengė kelis žingsnius nuo sienos. Tuo metu Inga, norėdama ją sulaikyti, stvėrė ją už plaukų ir rankų nagais apdraskė veidą ir kaklą.

82010-11-10 specialisto išvadoje konstatuota, kad A. K. buvo padarytos smulkios juostų formos poodinės kraujosruvos dešiniame paakyje, dešiniame žande ir kaklo kairėje pusėje galvos sukamojo raumens projekcijoje, smulkūs pusmėnulinės formos paviršiniai odos nubrozdinimai-nudrėskimai pasmakrės dešinėje pusėje. Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Specialistas išvadoje patvirtino, kad sužalojimai galėjo būti padaryti kietais smulkiais ribotą paviršių turinčiais bukabriauniais daiktais, galimai rankų pirštų nagais.

9Nors kaltinamoji ir nukentėjusioji tarp jų kilusių muštynių aplinkybes aiškina kiekviena kitaip, tačiau iš abiejų paaiškinimų visumos, remiantis specialisto išvada, darytina neabejotina išvada, kad nukentėjusioji buvo mušama kaltinamosios tyčiniais veiksmais.

10Liudytojas Sergejus Vasilevskis, policijos pareigūnas, paliudijo, kad 2010-11-09 vakare į ( - ) atvyko dėl vykusio tarp buvusių sutuoktinių konflikto. Užėję į namus, rado ant žemės gulintį surištą vyrą, kurį kažkas atrišo. Konfliktas jau buvo pasibaigęs. Visi pareiškė norą parašyti policijai pareiškimus. Medikų pagalbos atsisakė. Jis nematė sužalojimų, tačiau E. V. pareiškime rašė, kad sužalotas vaikas.

11Liudytojai Ž. B. ir L. G. paliudijo, kad vienas prie namo atsirado dėl užklimpusios mašinos, kitas dėl šuns priežiūros. Išsikvietė į pagalbą I. V.-V.. Pamačiusi, kad name yra jos vyras E. V., ji užėjo į namus. Jie išgirdo viduje triukšmą ir pakviesti Ingos, užėjo į vidų. E. V. buvo sutikti nedraugiškai, jis puolė muštis, todėl buvo surištas ir iškviesta policija.

12I. V.-V. yra pareikštas kaltinimas, kad ji tuo pačiu metu smurtaudama tyčia nežymiai sužalojo ir mažametį E. V., t.y., padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 str. 2 dalyje.

13Baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tarp I. V.-Voverienės ir E. V. kilo konfliktas, kuris peraugo į muštines. Įsikišus į jį A. K., kaltinamoji ją puolė mušti, t.y., jos tyčia buvo nukreipta sužaloti nukentėjusiąją. Tačiau tuo metu nukentėjusioji laikė ant rankų mažametį sūnų E. V.. Nukentėjusioji nurodo, kad sūnus buvo sužalotas, jam galva atsitrenkus į sieną. Teismo medicinos specialistas išvadoje taip pat konstatavo, kad E. V. kaktos srityje poodinės kraujosruvos galėjo atsirasti vienmomentiškai tiesiogiai kontaktuojant su kietu pagrindu, galimai ir atsitrenkus. Iš nukentėjusios paaiškinimų matosi, kad ji atsitrenkė į sieną nugara. Tai rodo, kad kaltinamoji neturėjo tyčios sužaloti E. V., tačiau smurtaudama nukentėjusios atžvilgiu, elgėsi jo atžvilgiu neatsargiai. BK 16 str. yra nurodoma, kad asmuo baudžiamas už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymą dėl neatsargumo tik šio kodekso specialiojoje dalyje atskirais numatytais atvejais. BK 140 str. 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už tyčinio nusikaltimo padarymą. Kadangi kaltinamosios tyčios dėl E. V. nežymaus sužalojimo nėra, ji negali būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn.

14I. V.-V. veiksmai kvalifikuojami pagal BK 140 str. 1 dalį, nes dėl jos tyčinių veiksmų nukentėjusiai A. K. buvo sukeltas skausmas ir nežymiai sutrikdyta sveikata.

15Tai privatus kaltinimas. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad pagal prokurorės reikalavimą (b.l.38) BPK 409 str. pagrindu šioje byloje buvo atliktas ikiteisminis tyrimas ir dėl BK 140 str. 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos. Nukentėjusioji ir kaltinamoji nesitaikė, nukentėjusioji kaltinimą palaikė.

16I. V.-V. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

17Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į BK 41 str. numatytus bausmės tikslus, į tai, kad padaryta nesunki nusikalstama veika, į kaltinamosios asmenybę – charakterizuojama gerai, neteista. Jai skiriama bausmė, numatyta šiame straipsnyje, laisvės apribojimas. I. V.-V., sukėlusi konfliktą, virtusį muštynėmis, pati įsitraukė į jas, ko pasekmėje sužalojo nukentėjusiąją, taip pat patyrė fizinę traumą ir jos mažametis vaikas. Todėl teismo nuomone, kaltinamajai darytų geriausiai teigiamą poveikį – tai įpareigojimas atsiprašyti nukentėjusios.

18Vadovaudamasis BPK 302 str., 303 str. 2 dalimi,

Nutarė

19I. V. V. pripažinti kalta pagal BK 140 str. 1 dalį ir nuteisti laisvės apribojimu penkiems mėnesiams. Įpareigoti I. V.-V. per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atsiprašyti nukentėjusios A. K.. Pagal BK 140 str. 2 dalį išteisinti.

20Iki įsiteisės nuosprendis kardomosios priemonės neskirti.

21Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 20 dienų nuo jo paskelbimo Vilniaus apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė... 2. I. V.-V. a.k. ( - ) gimusi ( - ), Vilniuje, lietuvė, LR pilietė, turinti... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. 2010 m. lapkričio 9 d. vakare apie 20 val. 30 min. ( - ) namo kambaryje tarp... 5. I. V.-V. kalta neprisipažino. Paaiškino, kad ( - ) dukters sodyboje laiko... 6. Kaltinamosios kaltė yra įrodyta nukentėjusios parodymais, byloje esančiais... 7. Nukentėjusioji A. K. paaiškino, kad 2010 m. lapkričio 8 d. su sūnumi ir E.... 8. 2010-11-10 specialisto išvadoje konstatuota, kad A. K. buvo padarytos smulkios... 9. Nors kaltinamoji ir nukentėjusioji tarp jų kilusių muštynių aplinkybes... 10. Liudytojas Sergejus Vasilevskis, policijos pareigūnas, paliudijo, kad... 11. Liudytojai Ž. B. ir L. G. paliudijo, kad vienas prie namo atsirado dėl... 12. I. V.-V. yra pareikštas kaltinimas, kad ji tuo pačiu metu smurtaudama tyčia... 13. Baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tarp I.... 14. I. V.-V. veiksmai kvalifikuojami pagal BK 140 str. 1 dalį, nes dėl jos... 15. Tai privatus kaltinimas. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad pagal... 16. I. V.-V. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 17. Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į BK 41 str. numatytus bausmės... 18. Vadovaudamasis BPK 302 str., 303 str. 2 dalimi,... 19. I. V. V. pripažinti kalta pagal BK 140 str. 1 dalį ir nuteisti laisvės... 20. Iki įsiteisės nuosprendis kardomosios priemonės neskirti.... 21. Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 20 dienų nuo jo...