Byla 2-326-636/2012
Dėl 1386,00 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei D. J., dalyvaujant atsakovei O. V., nedalyvaujant ieškovės AB „L.“ atstovei, kuriai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas atstovės M. Š. prašymas bylą nagrinėti bendrovės atstovei nedalyvaujant, trečiojo asmens UAB „T.“ atstovei, kuriai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas atstovės advokatės V. V. prašymas bylą nagrinėti bendrovės atstovei nedalyvaujant bei M. A., jam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „L.“ ieškinį atsakovei O. V., tretiesiems asmenims UAB „T.“, M. A. dėl 1386,00 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė AB „L.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės O. V. priteisti 1386,00 Lt žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-08-15 buvo aplietos vandeniu trečiajam asmeniui M. A. priklausančios patalpos, esančios Mažeikiuose, Ventos g. , apdraustos AB „L.“. AB „L.“, kompensuodama dėl užpylimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo 1386,00 Lt dydžio draudimo išmoką ir pagal LR CK 6.1015 str. 1 dalį įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama. Žalą padariusiu asmeniu laikomas asmuo, iš kurio valdomo buto liejosi vanduo. Vanduo liejosi ne iš bendro naudojimo patalpų, bet iš viršuje esančio buto Nr. , kuris priklauso nuosavybes teise atsakovui O. V.. Šiuo atveju atsakinga už žalos padarymą yra atsakovė, todėl jis privalo atlyginti žalą.

4Atsakovė atsiliepime su ieškovės reikalavimu sutiko, tik prašė leisti ieškinyje nurodytą sumą sumokėti dalimis. Nurodė, kad yra vieniša, nedirba, gauna socialinę pašalpą ir neturi kitų pajamų bei prašo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

5Trečiasis asmuo UAB „T.“ atsiliepimo nepateikė, tačiau prašyme dėl bylos nagrinėjimo nurodė, kad neturi informacijos apie ieškinyje nurodytas aplinkybes, kadangi nei atsakovė, nei trečiasis asmuo M. A. į juos nesikreipė, o draudiminis įvykis nėra susijęs su namo bendrosios nuosavybės administravimo priežiūra.

6Trečiasis asmuo M. A. atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka.

7A. O. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. rugpjūčio 15 d. vakare ruošėsi vonioje maudytis ir palikusi atsuktą vandens čiaupą, kad vonia prisipildytų vandens, nuėjo žiūrėti televizijos programos. Žiūrėdama televizorių pamiršo, kad paliko bėgantį vandenį. Po kiek laiko pastebėjusi, kad vanduo bėga iš vonios ant grindų, vandens čiaupą užsuko, bet jau buvo apačioje esančiam butui Nr. 30 padaryta žala. Atsakovė su žalos dydžiu sutiko ir ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio reikalavimams neprieštaravo, tačiau prašė teismo išdėstyti sprendimu priteistiną sumą, pradedant mokėti nuo to momento, kai ji pradės dirbti. Nurodė, kad yra vieniša, o jos pajamas sudaro tik gaunama 350,00 Lt socialinė pašalpa, todėl patenkinus ieškinio reikalavimus negalės iš karto sumokėti priteistos sumos.

8Ieškinys tenkintinas.

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.)

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007 m. sausio 11 d. buvo išduotas buto, esančio V. g. , Mažeikių m., savininkui trečiajam asmeniui M. A. B. draudimo liudijimas, kuriuo buvo apdraustas minėtas butas, nurodytu draudimo laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 12 d. 00.00 val. iki 2010 m. sausio 11 d. 24.00 val. (b.l. 12-13). 2008 m. rugsėjo 3 d. turto sunaikinimo, sugadinimo akte nurodyta, jog 2008 m. rugpjūčio 15 d. butas, esantis V. g. , Mažeikių m., buvo aplietas iš virš jo esančio buto Nr. (b.l. 10-11), kurio savininkė yra atsakovė O. V. (b.l. 8-9). Apliejus vandeniu buvo sugadinti koridoriaus sienų tapetai, sienų kamštinė danga, svetainės lubos, elektros instaliacija koridoriuje (b.l. 14), iš viso padaryta žalos už 1786, 00 Lt. Iš sąmatoje nurodytos 1786,00 Lt sumos atėmus 400,00 Lt išskaitą, buvo apskaičiuota draudimo išmoka už draudiminio įvykio metu padarytą žalą, kurią sudaro 1386,00 Lt (b.l. 18). Šią sumą ieškovė 2008 m. rugsėjo 15 d. pervedė trečiajam asmeniui (draudikui) M. A. į sąskaitą, esančią Hansa banke. Ieškovė UAB „Lietuvos draudimas“ su pretenzija 2009 m. balandžio 2 d. kreipėsi į atsakovę O. V. dėl įsiskolinimo padengimo, tačiau atsakovė iki šiol su ieškove nėra atsiskaičiusi (b.l. 7).

11CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už nuostolių atsiradimą asmens, jeigu ko kito nenustatyta draudimo sutartyje. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Subrogacijos atveju, kai draudikas išmoka pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje. Lietuvos A. T. dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. V. J., bylos Nr. 3K-3-427/2009).

12Atsakovė O. V. teismo posėdžio metu neneigė, kad žala žemiau esančiam butui Nr. 30 buvo padaryta dėl jos kaltės, palikus be priežiūros atsuktą vonios kambaryje vandens čiaupą.

13Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas, nepriklausomai nuo šių objektų naudotojo (CK 6.266 str.). Butas iš kurio tekėdamas vanduo apgadino trečiajam asmeniui M. A. priklausantį butą, adresu V. g. , Mažeikių m., asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei O. V..

14Atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir nesiėmė reikiamų priemonių tiek, kiek jų buvo galima protingai tikėtis iš savininko, kurio pareiga užtikrinant savo nekilnojamojo turto priežiūrą. Taigi, atsakovės kaltė pasireiškia neteisėtu neveikimu (CK 6.246 str.). Neteisėti veiksmai susiję su trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų M. A. patirta žala, kas patvirtina vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio buvimą.

15Ieškovė pateikė į bylą sudarytą lokalinę sąmatą 1786,00 Lt sumai bei draudimo išmokos apskaičiavimą, kurioje apskaičiuota draudimo išmoka yra 1386,00 Lt. Draudimo sutarties paskirtis – kompensacinė, daiktas turi būti atstatytas iki draudiminio įvykio buvusią būklę. Vadovaujantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad ieškovės atlyginta trečiajam asmeniui 1386,00 Lt žala laikytina realia bei pagrįsta ir priteistina iš atsakovės.

16LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1386,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012 m. sausio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 70,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kuris ieškovei priteistinas iš atsakovės.

18A. O. V. prašė leisti pradėti vykdyti sprendimą nuo to momento, kai ji pradės dirbti, tačiau konkretaus termino nenurodė. ( - ) str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, suinteresuoto asmens siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus. Prieš priimant sprendimą dėl vykdymo išdėstymo teismui svarbu įsitikinti, ar pakeitus teismo sprendimo įvykdymo tvarką nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, ar skolos grąžinimo išdėstymas dalimis nesukels pernelyg didelių neigiamų pasekmių išieškotojui.

19Byloje nustatyta, kad poreikį išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atsakovė O. V. grindžia savo sunkia ekonomine padėtimi, kuriai pagrįsti į bylą pateikė 2012 m. sausio 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymą (b.l. 29), iš kurios matyti, kad atsakovei mokama 315,00 Lt dydžio socialinė pašalpa. Teismo vertinimu, šie atsakovės į bylą pateikti duomenys realiai pagrindžia, kad dabartiniu metu atsakovė yra faktiškai nepajėgi iškart sumokėti ieškovei sprendimu priteistiną sumą (( - ) str.). Ieškovė AB „L.“ yra draudimo bendrovė, todėl preziumuotina, jog jo materialinė padėtis yra gera, o iš atsakovės ieškovei pagal teismo sprendimą išieškotina suma, lyginant ją su iš ieškovės veiklos gaunamomis pajamomis, nėra itin reikšminga.

20Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, įvertinus atsakovės nurodytas aplinkybes, kuriomis motyvuojamas prašymas, jos pateiktus įrodymus bei siekiant užtikrinti atsakovės interesų apsaugą dėl jos sunkios materialinės padėties bei atsižvelgiant į teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.) yra pagrindas atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo patenkinti iš dalies (( - ) str. 1 d.) ir išdėstyti sprendimo vykdymą 12 mėnesių, kas mėnesį išieškant iš atsakovės ieškovei po 121,00 Lt, o paskutinį mėnesį – 125,00 Lt, nustatant, kad pirmąją 121,00 Lt dydžio įmoką atsakovė O. V. ieškovei AB „L.“, privalo sumokėti iš karto šiam sprendimui įsiteisėjus, o visas likusias įmokas mokėti kas mėnesį iki atitinkamo mėnesio 15 dienos.

21Pažymėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje sprendimo vykdymo išdėstymas būtų naudingesnis ir pačiai ieškovei kaip išieškotojai, lyginant su galimomis pasekmėmis priverstinio teismo sprendimo vykdymo iškart atveju. Ieškovės interesas yra realus teismo sprendimo įvykdymas, todėl jo išdėstymas tokiu būdu, kad kuo maksimaliau užtikrintų atsakovės mokumą, gina ir ieškovės interesus. Be to, ieškovės patiriamus minimalius nuostolius kompensuoja teismo priteistos procesinės palūkanos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovės O. V., a.k. ( - ) gyv. vieta V. g. , Mažeikių m., AB „L.“, į.k. , buv. J. B. g. , Vilnius, a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, b.k. 73000:

25- 1386,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 00 ct) žalos atlyginimo;

26- 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

27- 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Išdėstyti sprendimo vykdymą 12 (dvylikai) mėnesių, kas mėnesį išieškant iš atsakovės ieškovei po 121,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt vieną litą 00ct), o paskutinį mėnesį – 125,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis litus 00 ct).

29Nustatyti, kad pirmąją 121,00 Lt dydžio įmoką atsakovė O. V. ieškovei AB „L.“, privalo sumokėti iš karto šiam sprendimui įsiteisėjus, o visas likusias įmokas mokėti kas mėnesį iki atitinkamo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB... 3. ieškovė AB „L.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš... 4. Atsakovė atsiliepime su ieškovės reikalavimu sutiko, tik prašė leisti... 5. Trečiasis asmuo UAB „T.“ atsiliepimo nepateikė, tačiau prašyme dėl... 6. Trečiasis asmuo M. A. atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais... 7. A. O. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. rugpjūčio 15 d.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007 m. sausio 11 d. buvo išduotas buto,... 11. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė draudikui, išmokėjusiam... 12. Atsakovė O. V. teismo posėdžio metu neneigė, kad žala žemiau esančiam... 13. Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių... 14. Atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir nesiėmė reikiamų priemonių tiek,... 15. Ieškovė pateikė į bylą sudarytą lokalinę sąmatą 1786,00 Lt sumai bei... 16. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 18. A. O. V. prašė leisti pradėti vykdyti sprendimą nuo to momento, kai ji... 19. Byloje nustatyta, kad poreikį išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atsakovė... 20. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas... 21. Pažymėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje sprendimo vykdymo išdėstymas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovės O. V., a.k. ( - ) gyv. vieta V. g. , Mažeikių m., AB... 25. - 1386,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt šešis litus... 26. - 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 27. - 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 28. Išdėstyti sprendimo vykdymą 12 (dvylikai) mėnesių, kas mėnesį... 29. Nustatyti, kad pirmąją 121,00 Lt dydžio įmoką atsakovė O. V. ieškovei AB... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...